tin

แปลว่า


n ดีบุก
คำที่เกี่ยวข้อง: แร่ดีบุก
n กระป๋อง
ความหมายเหมือนกับ: can
n ภาชนะที่ทำจากดีบุก
vt เคลือบด้วยดีบุก
คำที่เกี่ยวข้อง: ชุบดีบุก
vt บรรจุกระป๋อง
adj ซึ่งทำด้วยแผ่นดีบุก