ordinary

แปลว่า


adj ปกติ
ความหมายเหมือนกับ: common , regular
คำที่เกี่ยวข้อง: ธรรมดา , สามัญ , พื้นๆ
คำตรงข้าม: uncommon , unusual
adj เรียบๆ
ความหมายเหมือนกับ: plain , unremarkable
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่น่าสนใจ , ไม่เด่น
คำตรงข้าม: remarkable