ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

people

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *people*, -people-

people ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
people (n.) คน See also: ประชาชน, ประชากร Syn. population, habitancy, citizen
people (n.) คนในปกครอง Syn. staff
people (n.) สมาชิกในครอบครัว See also: คนในครอบครัว
people (vt.) อาศัย See also: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย
people carrier (n.) รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา) Syn. mini-van, people mover
people mover (n.) รถยนต์ขนาด 8 ที่นั่ง (ของอเมริกา) Syn. mini-van, people carrier
people with (phrv.) เต็มไปด้วยผู้คน See also: แออัดด้วย, แน่นด้วย
peopled (adj.) ซึ่งมีพลเมืองหนาแน่น See also: ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คน Syn. crowded, populated
English-Thai: HOPE Dictionary
people(พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์., Syn. population,folk,human,humanity
peoplewareส่วนบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น นักเขียนโปรแกรม (programmer) นักวิเคราะห์ระบบ (systems analyst) วิศวกร (engineer) ผู้เตรียมข้อมูล (data entry) รวมไปถึงผู้ควบคุมเครื่อง (operator) อย่างไรก็ตาม สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว คำว่า "ผู้ใช้เครื่อง" (user) จะถูกรวมอยู่ในบุคลากรคอมพิวเตอร์ด้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
people(n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peopleประชาชน, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peoplewareส่วนบุคลากร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
People with disabilitiesคนพิการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ตากลับ (n.) state of the eyesight of old people are getting clearer
ทวาย (n.) name of people in Tibet-Burma tribe See also: Tibet-Burma tribe, tribe of Burmo-Tibertan stock
ยับยั้งศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ห้ามศึก
ห้ามทัพ (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก, ห้ามศึก
ห้ามศึก (v.) try to stop people from quarreling Syn. ยับยั้งศึก
เข้าเจ้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people
เข้าเจ้าเข้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people Syn. เข้าเจ้านาย
เทครัว (v.) take as prisoners large numbers of people or by families See also: transport people and personal belongings to another place
เอาเรื่อง (v.) not accept to people easily See also: not take to people easily
กลางเมือง (n.) people See also: civil, mass of the people, common people Syn. ประชาชน
ชน (n.) people Syn. คน, ประชาชน
ทวยราษฎร์ (n.) people See also: common people Syn. ประชาชน, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสกนิกร, ราษฎร, มวลมนุษย์, อาณาประชาราษฎร์
ประชา (n.) people See also: citizens, populace Syn. ประชาชน, ประชากร, หมู่คน, มวลชน, กลุ่มคน, ผู้คน, หมู่ชน
ประชาชน (n.) people See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน
ประชาชนพลเมือง (n.) people See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, ประชาชน
ประชาราษฎร์ (n.) people See also: citizen, populace, inhabitants Syn. พลเมือง, ประชาชน, ประชากร, พลเรือน, ราษฎร
ปวงชน (n.) people See also: the entire people, whole people Syn. ประชาชน, พลเมือง
ผู้คน (n.) people See also: citizens, populace Syn. ประชาชน, ประชากร, หมู่คน, มวลชน, กลุ่มคน, หมู่ชน
พสก (n.) people See also: folk, citizen, civilian, inhabitant Syn. พลเมือง, พสกนิกร, ประชาชน, ราษฎร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
Sometimes you meet people like that..บางครั้งคุณก็เจอกับผู้คนอย่างนั้น
Having to convince people to buy somethingการโน้มน้าวให้ผู้คนซื้อของบางอย่าง
I have real respect for people who do thatฉันให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่ทำอย่างนั้น
I really enjoy the people thereฉันชอบคนที่นั่นจริงๆ
I've met a lot of people from thereฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
There are many Thai people living hereมีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนมาก
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
A lot of top people went to prep schoolsคนระดับสูงจำนวนมากเคยเข้าโรงเรียนเตรียม
Why do people spend so much for them?ทำไมผู้คนต้องจ่ายเงินไปมากมายเพื่อพวกมันด้วย
Many people has desperate about their liveหลายๆ คนหมดหวังกับชีวิต
A lot of people visit the festivalผู้คนจำนวนมากไปเที่ยวงานเทศกาลนั้น
Do people have trouble understanding you?ผู้คนไม่เข้าใจที่คุณพูดใช่ไหม?
You think I haven't met people like you before?คุณคิดว่าฉันไม่เคยเจอคนอย่างคุณมาก่อนหรือไง
One of these people is gonna save the worldหนึ่งในผู้คนเหล่านี้กำลังจะกอบกู้โลก
But how can my own people do this to each other?แต่ทำไมพวกเรากันเองทำสิ่งนี้ต่อกันได้
We'll advise people not to panicพวกเราจะชี้แนะผู้คนอย่าตื่นตกใจ
Tired of people calling us losersเหนื่อยหน่ายกับผู้คนที่เรียกเราว่าผู้แพ้
Some people have been trying to keep us apartบางคนพยายามที่จะแยกเราจากกัน
I hate people that talk too muchฉันเกลียดคนที่พูดมากเกินไป
I don't generally go out with people in my buildingโดยปกติแล้วฉันจะไม่ออกไปข้างนอกกับคนที่อาศัยอยู่ในตึกเดียวกัน
Could you please stop letting other people wake me up?ช่วยกรุณาอย่าให้คนอื่นมาปลุกผมได้ไหม
I don't mind what people sayฉันไม่ถือสาที่ผู้คนเขาพูดกันหรอก
What other people can do, you can do itสิ่งใดที่คนอื่นทำมันได้ เธอก็ทำได้เช่นกัน
Let them know that people who are left behind aren't easily bulliedทำให้พวกนั้นรู้ว่าคนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนั้นไม่ใช่จะมารังแกกันได้ง่ายๆ
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
I don't have time to talk to people like youฉันไม่มีเวลาที่จะมาพูดคุยกับคนเช่นเธอนะ
People often give me DVDs as giftsผู้คนมักให้ดีวีดีฉันเป็นของขวัญ
People are generally very nice to youผู้คนโดยทั่วไปแล้วดีกับคุณมาก
What happens to those people?เกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้น
I think he inspires a lot of peopleฉันคิดว่าเขาให้แรงบันดาลใจกับผู้คนจำนวนมาก
Where did you find these people?คุณหาคนเหล่านี้ได้จากที่ไหน
It's rude to stare at other peopleการจ้องมองคนอื่นนั้นไม่สุภาพ
I can't spend all day talking to peopleฉันไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันพูดคุยกับผู้คนได้หรอกนะ
I told you to cooperate with these peopleฉันบอกคุณแล้วให้ร่วมมือกับคนเหล่านี้
He's kind of the magnet to peopleเขาเป็นประเภทแม่เหล็กสำหรับผู้คน
Probably the friendly peopleอาจจะเป็นผู้คนที่มีความเป็นมิตร
You won the heart of the people!เธอเอาชนะใจของผู้คนได้
I told you, you should have listened to other people's suggestionsฉันบอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ
We Jewish people shouldn't get mixed up in such a business.ทำไมต้องเป็นยิว เราแค่ทำธุระกิจ
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน
I'll take the Bacterian people and tear them apart, like this!ฉันจะฆ่า ประชากรเชื้อโรคNและจะฉีกมันเป็นชิ้นๆ
This nation is annexed to the Tomainian Empire, and the people will obey the laws bestowed on us by our great leader,ประเทศนี้ จะผนวกกับอาณาจักร โทไมเนีย และประชาชนจะใช้กฏหมายของเรา โดยเป็นประชาชนที่ดีของเรา
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง
Well, I thought so, but people didn't understand him.ฉันก็คิดว่าเช่นนั้น เเต่คนมักไม่ค่อยเข้าใจท่าน
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด
No, no, but I feel that we ought to do something to make people feel that Manderley is just the same as it always was.- เปล่าๆ ฉันคิดว่าเราน่าจะทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นรู้สึกว่า แมนเดอเลย์ยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อน
And a lot of young people would come up from London,และพวกหนุ่มสาวจากลอนดอน จะมาเปลี่ยนบ้านเป็นไนท์คลับ

people ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五行八作[wǔ xíng bā zuò, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄗㄨㄛˋ, 五行八作] all the trades; people of all trades and professions
缘份[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘份 / 緣份] also written 緣分|缘分; fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
惊人之举[jīng rén zhī jǔ, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄓ ㄐㄩˇ, 惊人之举 / 驚人之舉] to astonish people (with a miraculous feat)
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, 黑名单 / 黑名單] blacklist; list of proscribed people (books etc)
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 三教九流] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.)
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, 亡国灭种 / 亡國滅種] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 三民主义 / 三民主義] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s)
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 政通人和] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people
民穷财尽[mín qióng cái jìn, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ, 民穷财尽 / 民窮財盡] the people are empoverished, their means exhausted (成语 saw); to drive the nation to bankcrupcy
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, 缘分 / 緣分] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 地利人和] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, 血肉横飞 / 血肉橫飛] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces
民以食为天[mín yǐ shí wéi tiān, ㄇㄧㄣˊ ㄧˇ ㄕˊ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ, 民以食为天 / 民以食為天] Food is the God of the people. (成语 saw); People view food as the primary need.; Food first, ethical niceties second
年友[nián yǒu, ㄋㄧㄢˊ ㄧㄡˇ, 年友] friendship of people in same year; one's contemporaries
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
真人真事[zhēn rén zhēn shì, ㄓㄣ ㄖㄣˊ ㄓㄣ ㄕˋ, 真人真事] genuine people and true events
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
[gè, ㄍㄜˋ, 个 / 個] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general
宋楚瑜[Sòng Chǔ yú, ㄙㄨㄥˋ ㄔㄨˇ ㄩˊ, 宋楚瑜] James Soong (1942-), Taiwanese politician expelled from Guomindang in 2000 when he founded People First Party 親民黨|亲民党
拉丁[lā dīng, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 拉丁] Latin; (in former times) to press-gang; to kidnap and force people into service
摩诃婆罗多[Mó hē pó luó duō, ㄇㄛˊ ㄏㄜ ㄆㄛˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄨㄛ, 摩诃婆罗多 / 摩訶婆羅多] Mahābhārata, second great Indian epic after Rāmāyana 羅摩衍那|罗摩衍那, possibly originally c. 4th century BC; contains many reference to people and lands in central Asia called China
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, 会场 / 會場] meeting place; place where people gather
万众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, 万众一心 / 萬眾一心] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united
虚心使人进步,骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, jiao1 ao4 shi3 ren2 luo4 hou4, 虚心使人进步,骄傲使人落后 / 虛心使人進步,驕傲使人落後] Modesty can make people progress, conceit make people lag behind.
蒙古族[Měng gǔ zú, ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ, 蒙古族] Mongol people (race); Mongol nationality
麻瓜[má guā, ㄇㄚˊ ㄍㄨㄚ, 麻瓜] muggles; people who don't believe in magic (Harry potter)
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民族主义 / 民族主義] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism
人次[rén cì, ㄖㄣˊ ㄘˋ, 人次] person-times; visits; classifier for number of people participating
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ, 悬壶济世 / 懸壺濟世] practice medicine or pharmacy to help the people or public
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
国泰民安[guó tài mín ān, ㄍㄨㄛˊ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄣˊ ㄢ, 国泰民安 / 國泰民安] The country is prosperous and the people live in peace
约法三章[yuē fǎ sān zhāng, ㄩㄝ ㄈㄚˇ ㄙㄢ ㄓㄤ, 约法三章 / 約法三章] provisional agreement between people and new dynastic government
吊民伐罪[diào mín fá zuì, ㄉㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˊ ㄗㄨㄟˋ, 吊民伐罪 / 弔民伐罪] to console the people and punish the tyrant
有心人[yǒu xīn rén, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄖㄣˊ, 有心人] resolute person; person with aspirations; people who feel; people who use their heads

people ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people
NEET[ニート, ni-to] (n) NEET (young people not in education, employment or training)
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
お上りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P)
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000)
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
ざわざわ[, zawazawa] (adv,n,vs) (on-mim) noisy; sound of people talking; (P)
ジベタリアン[, jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath)
セマン族[セマンぞく, seman zoku] (n) Semang people (Negrito ethnic group of the Malay Peninsula)
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P)
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
デモサイド[, demosaido] (n) democide; the murder of any person or people by a government
テンションピープル[, tenshonpi-puru] (n) people between whom there is tension (wasei
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior)
トンパ文字[トンパもじ, tonpa moji] (n) Dongba script (used by the Naxi People in southern China) (also Tomba, Tompa)
ながら族;乍ら族[ながらぞく, nagarazoku] (n) people who study or work while listening to the radio (or watching television, etc.)
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over
パソ婚[パソこん, paso kon] (n) (obsc) (sl) (See パソコン) marriage between two people who met over the Internet
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people
ハンガリー精神[ハンガリーせいしん, hangari-seishin] (n) hungry spirit (lacking in people not having drive or ambition)
ブス専[ブスせん, busu sen] (n) (sl) (See ビー専) attraction to ugly people
フリーター[, furi-ta-] (n) (abbr) (from freelance and arbeiter) young people subsisting on part-time work; one whose livelihood is provided by part-time work; (P)
ペリシテ人[ペリシテじん, perishite jin] (n) (a) Philistine; Philistine people
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
まあまあ[, maamaa] (adj-na,adv,int) (1) (on-mim) so-so; (int) (2) now, now (used in calming people down); (3) (fem) my, my (expression of wonder, surprise, etc.); (P)
マイミク[, maimiku] (n) (abbr) (See マイミクシィ) my mixi; refers to the 'friend list' on mixi (or people on that list)
マイミクシィ[, maimikushii] (n) (See マイミク) my mixi; refers to the 'friend list' on mixi (or people on that list)
マラータ;マラーター[, mara-ta ; mara-ta-] (n) Maratha; Mahratta; member of the Hindu people of Maharashtra (esp. a member of the royal or military caste)
メンヘル;メンヘラ[, menheru ; menhera] (n) (1) (col) (sens) (abbr) (See メンタルヘルス) mental health; (2) mental illnesses; people afflicted by mental illness
モッズ[, mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain)
リンクフリー[, rinkufuri-] (n) used on the web to indicate that people may link to that page or site without restriction (wasei
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating
わいわい[, waiwai] (adv) (on-mim) noisily; clamorously; many people making a din; (P)
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ピープル[ぴーぷる, pi-puru] People
ピープルソフト[ぴーぷるそふと, pi-purusofuto] PeopleSoft
盗み見る[ぬすみみる, nusumimiru] to intercept and read (other people's email, e.g.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
万人[ばんにん, bannin] Thai: หมื่นคน English: 10000 people
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people

people ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาประชาราษฎร์[n.] (ānāprachārā) EN: citizens ; people ; subjects FR: citoyen [m] ; sujet [m]
อนารยชน[n.] (anārayachon) EN: barbarians ; uncivilized people FR: barbares [mpl]
อารยชน[n.] (ārayachon) EN: civilized man ; civilized people ; educated people FR: peuple civilisé [m] ; personnes civilisées [mpl]
แบ่งภาค[v.] (baengphāk) EN: have only two hands ; cannot be two people at the same time FR: n'avoir que deux mains
บางคน[pr.] (bāng khon) EN: some people ; someone ; somebody ; some FR: certaines personnes ; certains ; certaines ; d'aucuns
บุคคล[n.] (bukkhon) EN: person ; individual ; man ; people ; pesonage ; figure FR: personne [f] ; individu [m] ; personnalité [f] ; personnage [m]
บุถุชน[n.] (buthuchon) EN: ordinary person ; worldly person ; ordinary people ; comman man ; a son of Adam ; human FR:
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people ; folk ; national FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; ressortissant [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; laypeople ; grassroots ; locals ; neighbours FR: villageois [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; citoyens [mpl] ; laïcs [mpl] ; voisins [mpl]
ชาวชนบท[n. exp.] (chāo chonna) EN: country people ; rustic FR: ruraux [mpl]
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people ; hill tribe FR: montagnard [m]
ชาวจีนฮ่อ[n. prop.] (chāo Jīn Hø) EN: Hui people ; Chinese Muslims FR:
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเล[n. prop.] (Chāolē ) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand ; Moken FR: Moken
ชาวโลก[n. exp.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth ; the world FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population ; locals FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ชาวมุสลิม[n. prop.] (chāo Mutsal) EN: Muslim ; Moslem ; Muslim people FR: musulman [m]
ชาวป่าชาวดอย[n. exp.] (chāo pā chā) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people FR: montagnards [mpl]
ชาวพื้นเมือง[n. exp.] (chāo pheūnm) EN: native ; native inhabitant ; native people ; aborigine FR: natif [m] ; native [f] ; indigène [m] (r.) ; aborigène [m]
ชาวพระนคร[n. exp.] (chāo phra n) EN: the people of Bangkok ; Bangkok man ; Bangkok woman FR:
ชาวโรฮิงญา[n. prop.] (chāo Rōhing) EN: Rohingya people FR:
ชาวส่วย[n. prop.] (chāo Suay) EN: people of the Suay hill tribe FR:
ชาติ[n.] (chāt) EN: nation ; country ; people ; nationality FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m] ; nationalité [f]
ชาติจีน[n. exp.] (chāt Jīn) EN: the Chinese nation ; the Chinese people FR:
ชาติลาว[n. exp.] (chāt Lāo) EN: the Laotian nation ; the Laotian people FR:
ชาติไทย[n. exp.] (chāt Thai ) EN: the Thai nation ; the Thai people FR: la nation thaïlandaise [f]
ชาติ-[pref.] (chātti-) EN: nation ; country ; people FR: nation [f] ; pays [m] ; patrie [f] ; peuple [m]
ชน[n.] (chon) EN: people ; folk FR: gens [fpl] ; peuple [m] ; population [f] ; personnes [fpl]
ชนชาติ[n.] (chonchāt) EN: nationality ; people ; race FR: nation [f] ; peuple [m] ; communauté [f] ; nationalité [f] ; race [f]
ชนชาติไทย[n. exp.] (chonchāt Th) EN: Thai nation ; Thai people FR: population thaïe [f] ; peuple thaï [m] ; nation thaïe [f] ; communauté thaïe [f]
ชนเผ่ามาไซ[n. prop.] (Chon Phāo M) EN: Maasai people ; Maasai FR:
ดูถูกคนอื่น[v. exp.] (dūthūk khon) EN: look down on other people FR:
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ฮ่อ[n. prop.] (Hø ) EN: Hui people ; Chinese Muslims FR:
หุ้ยหุย[n. prop.] (Huihui ) EN: Hui people FR:
จำนวนน้อย (...จำนวนน้อย)[n. exp.] (... jamnūan) EN: the minority ; few people FR: une minorité de ; un petit nombre de ... ; peu de personnes
จีนฮ่อ[n. prop.] (Jīnhø ) EN: Hui people ; Chinese Muslims FR:
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่[X] (kaihentīnng) EN: two people know each other’s secrets FR:
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
ขี้ตามช้าง[v. exp.] (khī tām chā) EN: copy other people ; imitate other people FR:

people ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertrauensmänner {pl}confidential people
Wirtschaftsleute {f}economy people; economic people
Jugendhilfe {f}help for young people
zwischen {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | zwischen den Zeilen lesen (wo?) | zwischen die Zeilen schreiben (wohin?) | zwischen den Menschenbetween; among; amongst | to read between the lines | to write between the lines | among the people
Prominenten {pl}well-known people
Volksvertretung {f}representation of the people
Volksvertreter {m}representative of the people
Volksstimme {f}voice of the people
Altenhilfe {f}old people's welfare
Talschaft {f}valley people; valley inhabitants

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า people
Back to top