oil

แปลว่า


n น้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: petroleum
คำที่เกี่ยวข้อง: น้ำมันปิโตรเลียม , น้ำมันพืช , น้ำมันดิบ
vt หยอดน้ำมันเพื่อทำให้ลื่น
ความหมายเหมือนกับ: lubricate , grease

คำที่มี "oil" ในคำ


oil the wheels idm ช่วยทำให้ง่ายขึ้น

oil color n สีน้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: oil colour

oil colour n สีน้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: oil color

oil field n แหล่งน้ำมัน

oil paint n สีน้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: oil color

oil painting n ภาพสีน้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: oils

oil pan n ที่รองน้ำมันใต้เครื่องยนต์

oil rig n อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน

oil shale n หินน้ำมัน

oil slick n คราบน้ำมันที่ลอยบนผิวน้ำ

oil tanker n เรือขนาดใหญ่บรรทุกน้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: tanker

oil well n บ่อน้ำมัน

oil-bearing adj ซึ่งผลิตน้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: oily

oilcan n กระป๋องน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร

oilcloth n ผ้าน้ำมันสำหรับกันน้ำเข้า

oiled adj ซึ่งมีน้ำมัน

oilfield n บ่อน้ำมันใต้ดินหรือทะเล

oil-fired adj ซึ่งใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง

oiliness n ความมัน

oilman n ผู้ทำงานในเหมืองน้ำมัน

oilpaper n กระดาษน้ำมันซึ่งกันน้ำได้

oil-rich adj ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมัน

oilseed rape n ต้นไม้ซึ่งใช้เลี้ยงสัตว์และทำน้ำมัน

oilskin n ผ้าเคลือบมันใช้กันน้ำ

oiler n หินสำหรับลับมีด
ความหมายเหมือนกับ: whetstone

oily adj เหมือนกับน้ำมัน
ความหมายเหมือนกับ: greasy

oily adj ู่เป็นมัน
ความหมายเหมือนกับ: greasy , fatty

oily adj ัที่ประจบประแจงง
ความหมายเหมือนกับ: unctuous , oleaginous

oily sl บุหรี่
ความหมายเหมือนกับ: oily rag

oily rag sl บุหรี่
ความหมายเหมือนกับ: oily

oils n ภาพสีน้ำมัน

A watched pot never boils idm ยิ่งคอยก็ยิ่งช้า

boil vt ทำให้เดือด

boil n เดือด

boil n หนอง (ผิวหนัง)
ความหมายเหมือนกับ: cyst , pus

broil vi โกรธ

broil vi ย่าง
ความหมายเหมือนกับ: grill

broiler n ที่ย่าง
ความหมายเหมือนกับ: grill

bunker oil n น้ำมันเตา

be on the boil phrv กำลังถึงจุดเดือด

be on the boil phrv พร้อมจะพูดหรือทำ
ความหมายเหมือนกับ: go off , keep on

boil away phrv กำลังต้ม

boil away phrv เหือดแห้ง

boil away phrv เหือดหายไป

boil down phrv ลดลง

boil out phrv ขจัดออกด้วยการต้ม

boil over phrv ควบคุมไม่ได้และมากขึ้น

boil over phrv โกรธ (คำไม่เป็นทางการ)

boil up phrv ต้มหรืออุ่นให้ร้อน
ความหมายเหมือนกับ: heat up , hot up , warm up

boil up phrv เป็นอันตรายยิ่งขึ้น (คำไม่เป็นทางการ)

bring something to the boil idm ทำให้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข
ความหมายเหมือนกับ: come to

castor oil n น้ำมันที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง

charbroil vt ต้ม (โดยใช้ไฟที่ได้จากถ่านหิน)

cod-liver oil n น้ำมันตับปลา

coil n ขด (เชือกหรือสายยาง)
ความหมายเหมือนกับ: ring , winding , spiral , helix , whorl , loop , twine , twist , curl , roll , scroll

coil vi ขดเป็นวง
ความหมายเหมือนกับ: spiral , roll , loop , twine , entwine , convulate , lap
คำตรงข้าม: straighten , unwind , ravel

coil n ขดลวดซึ่งกระแสไฟไหลผ่าน
ความหมายเหมือนกับ: winding

coil vt ม้วน
ความหมายเหมือนกับ: spiral , roll , loop , twine , entwine , convulate , lap , bolt , crimp;
คำตรงข้าม: straighten , unwind , ravel

coil n ความลำบาก
ความหมายเหมือนกับ: trouble , bustle , ado , turmoil

coil n ความวุ่นวายเอะอะ
ความหมายเหมือนกับ: commotion , tumult

counterfoil n ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ
ความหมายเหมือนกับ: stub , check stub

crude oil n น้ำมันดิบ
ความหมายเหมือนกับ: crude

coil around phrv หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: coil round , twist around

coil down phrv ม้วนเชือกผูกเรือ (การแล่นเรือ)

coil round phrv หมุนเป็นวงรอบ (บางสิ่ง)
ความหมายเหมือนกับ: twist around , wind around , wreathe around

coil up phrv นอนขดตัวอยู่

coil up phrv ม้วนเชือกไว้ในมือ (การแล่นเรือ)

despoil of phrv ปล้นชิง

embroil in phrv ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ (สิ่งที่ไม่น่ายินดี)

doily n กระดาษแผ่นเล็กๆสำหรับรองจานขนม
ความหมายเหมือนกับ: doyley , doyley

foil n คนหรือสิ่งที่มีความขัดแย้งแต่เข้ากันได้ดีกับคุณลักษณะผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: complement , antithesis , contrast

foil n กระดาษหุ้มโลหะบางใช้ห่ออาหาร

foil vt ห่อด้วยกระดาษฟอยล์

foil vt ขัดขวาง (อุบาย, แผนการ)
ความหมายเหมือนกับ: thwart , oppse , impede
คำตรงข้าม: support , help

foil n ดาบปลายทู่ที่ใช้ในกีฬาฟันดาบ

foiled adj ซึ่งปกคลุมด้วยแผ่นโลหะบาง

gold foil n แผ่นทองบางๆ

gumboil n รำมะนาด

gumboil n ฝีเล็กๆ ที่เหงือก
ความหมายเหมือนกับ: ulcer , peptic

hard-boiled adj (ไข่) ที่ต้มจนแข็ง

have a low boiling-point idm โกรธง่าย (คำไม่เป็นทางการ)

pour oil on troubled waters idm ช่วยทำให้เรื่องสงบลง

To the victors belong the spoils. idm ผู้ชนะทีมีทั้งอำนาจ และทรัพย์สมบัติ

keep someone on the boil idm ทำให้สนใจ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: be on , go off

machine oil n น้ำมันสำหรับหยอดเครื่องจักร

moil n งานเหนื่อยยาก

moiler n ผู้ทำงานเหนื่อยยาก

olive oil n น้ำมันที่ได้จากผลโอลิฟว์

paraffin oil n น้ำมันพาราฟิน

parboil vt ลวก

peanut oil n น้ำมันถั่ว
ความหมายเหมือนกับ: groundnut oil

potboil vt จัดทำแบบลวกๆ (ผลงานทางวรรณคดี)

potboiler n ผลงานศิลปะหรือวรรณคดีที่จัดทำอย่างลวก ๆ

pour oil on flames idm ทำให้เลวร้ายยิ่งขึ้น

pour oil on troubled waters idm พยายามแก้ปัญหา

quatrefoil n ดอกไม้ซึ่งมีสี่กลีบ

recoil vi ถอยหลัง
ความหมายเหมือนกับ: draw back , rebound

recoil n การล่าถอย
ความหมายเหมือนกับ: reaction

recoilless adj ซึ่งไม่ถอยหลัง

recoil from phrv ถอยหนีจาก

banana oil sl เรื่องไร้สาระ

hardboiled sl เย็นชา

idiot oil sl เครื่องดื่มอัลกอฮอล์

palm-oil sl เงินสินบน

spoiled rotten sl โดนตามใจ

toilet water sl เบียร์

well-oiled sl พูดมาก

salad oil n น้ำมันสลัด

soft-boiled adj คิดมาก

soil n ดิน
ความหมายเหมือนกับ: dirt , clay , earth

soil vt ทำให้เปื้อน
ความหมายเหมือนกับ: stain , spoil , pollute , contaminate
คำตรงข้าม: clean , cleanse

soilage n หญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์

soilure n รอยเปื้อน (ทางวรรณคดี)

soybean oil n น้ำมันถั่วเหลือง

sperm oil n น้ำมันหล่อลื่นได้จากไขปลาวาฬ

spoil vt ทำให้เสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: damage , impair , ruin

spoil vt ตามใจจนเสียคน
ความหมายเหมือนกับ: coddle , cosset , indulge

spoil vi เน่าเสีย
ความหมายเหมือนกับ: decay , rot

spoil vt แย่งชิง
ความหมายเหมือนกับ: plunder , steal

spoil n การแย่งชิง
ความหมายเหมือนกับ: plundering , stealing

spoil n ของที่แย่งชิงมา
ความหมายเหมือนกับ: booty

spoilage n การเน่าเสีย
ความหมายเหมือนกับ: decaying , rot

spoilage n ของเสีย
ความหมายเหมือนกับ: waste

spoiler n อุปกรณ์ควบคุมกระแสลมในเครื่องบินหรือรถยนต์
ความหมายเหมือนกับ: aileron , stabilizer

spoiler n ผู้แข่งขันที่ทำลายการชนะของคู่แข่งได้

spoiler n คนที่ทำให้เสียหาย
ความหมายเหมือนกับ: destroyer , wrecker

spoiler n โจร
ความหมายเหมือนกับ: plunderer , robber

spoilsport n ผู้รบกวน
ความหมายเหมือนกับ: holdout , resister

steam boiler n หม้อไอน้ำ

subsoil n ดินชั้นล่าง
ความหมายเหมือนกับ: substratum , undersoil

spoil for phrv ทำให้เสีย

tin foil n แผ่นดีบุก

tinfoil n แผ่นอะลูมิเนียม

toil n งานตรากตรำ
ความหมายเหมือนกับ: drudgery , labor

toil vi ทำงานหนัก
ความหมายเหมือนกับ: labor , slave , sweat

toil vi ก้าวหน้าช้า

toilet n โถส้วม

toilet n ห้องน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: water closet , lavatory , washroom , restroom

toilet bowl n โถชักโครก

toilet brush n แปรงขัดห้องน้ำ

toilet paper n กระดาษชำระ
ความหมายเหมือนกับ: tissue

toilet powder n แป้งทาตัว
ความหมายเหมือนกับ: talcum

toilet roll n ม้วนกระดาษชำระ

toilet soap n สบู่

toilet water n น้ำหอมอ่อนๆ
ความหมายเหมือนกับ: eau de toilette

toiletry n เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย

toilette n การแต่งกาย
ความหมายเหมือนกับ: dress

topsoil n ด้านบนของพื้น

treefoil n พืชชนิดหนึ่ง

turmoil n ความสับสนอลหม่าน

unboiled adj ซึ่งไม่ได้ต้ม

unboiled water n น้ำดิบ

uncoil vi คลายจากการขด
ความหมายเหมือนกับ: develop , straighten

uncoil vt ทำให้คลายจากการขด
ความหมายเหมือนกับ: develop , straighten

voile n สิ่งทอจำพวกผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ หรือผ้าฝ้าย

wintergreen oil n น้ำมันระกำ

wool oil n น้ำมันที่อยู่ในขนสัตว์ที่ทำให้ขนสัตว์อ่อนนุ่ม

toilet tissue n กระดาษชำระในห้องน้ำ

boiler n หม้อต้มขนาดใหญ่
ความหมายเหมือนกับ: kettle

trefoil n พันธุ์ไม้เตี้ยชนิดหนึ่ง ใช้เป็นอาหารของม้าและวัวควาย ใบมีสามแฉก

public toilet n ห้องสุขา
ความหมายเหมือนกับ: lavatory

work the soil vt เตรียมดินสำหรับเพาะปลูก
ความหมายเหมือนกับ: plow

spoiling n การย่อยสลาย
ความหมายเหมือนกับ: decomposition , deterioration , putrefaction , rot , rotting

diesel oil n น้ำมันดีเซล

eau de toilette n น้ำหอมกลิ่นอ่อน ต้นกำเนิดจากเมืองโคโลญ (Cologne) ในเยอรมัน
ความหมายเหมือนกับ: cologne , toilet water

boiling n ความเดือดพล่าน (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: bubbling

embroil vt ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้
ความหมายเหมือนกับ: entangle

broiler pan n กระทะแบนสำหรับปิ้ง / อบ
ความหมายเหมือนกับ: frying pan

soiled adj เต็มไปด้วยฝุ่น
ความหมายเหมือนกับ: stained , smutty

coiled adj ซึ่งมีรูปร่างเป็นขด
ความหมายเหมือนกับ: spiral , whorled

boiling adj ร้อน
ความหมายเหมือนกับ: heated , warm
คำตรงข้าม: chilly , cold , cool

tightly coiled adj ที่เป็นม้วนขด

boiling point n จุดหลอมละลาย

groundnut oil n น้ำมันถั่ว

mineral oil n น้ำมันปิโตรเลียม
ความหมายเหมือนกับ: crude oil

despoil vt ปล้นสะดม
ความหมายเหมือนกับ: loot , reave

despoil vi ปล้นสะดม
ความหมายเหมือนกับ: loot , reave

spoils n ของที่ปล้นมาได้
ความหมายเหมือนกับ: booty

hair oil n น้ำมันใส่ผม
ความหมายเหมือนกับ: hair dressing , styling gel

despoil vt ปล้นสะดม
ความหมายเหมือนกับ: plunder

airfoil n ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์
ความหมายเหมือนกับ: blade , propeller

recoil on phrv ย้อนกลับไปสู่
ความหมายเหมือนกับ: rebound on

coiled adj เป็นวงก้นหอย
ความหมายเหมือนกับ: helical

coiled adj เป็นรูปก้นหอย
ความหมายเหมือนกับ: curled

coiled spring n สปริง

soiled adj เปรอะเปื้อน
ความหมายเหมือนกับ: dirty , spotted

spoiled adj ไม่สด (อาหาร)
ความหมายเหมือนกับ: old , tasteless , sour
คำตรงข้าม: fresh , new

undersoil n ดินชั้นล่าง
ความหมายเหมือนกับ: substratum

toiler n ผู้ที่เหงื่อไหลไคลย้อย
ความหมายเหมือนกับ: slave , drudger

eau de toilette n น้ำหอมอ่อนๆ

unsoiled adj ซึ่งไม่มีมลทิน
ความหมายเหมือนกับ: unpolluted
คำตรงข้าม: blemished , polluted

soiled adj สกปรก
ความหมายเหมือนกับ: filthy , unchaste , polluted , corrupt , dirty
คำตรงข้าม: cleanค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top