ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tanker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tanker*, -tanker-

tanker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tanker (n.) เรือบรรทุก See also: เรือ, เครื่องบิน, หรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่นๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
tanker(แทง'เคอะ) n. เรือ,เครื่องบินหรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remember one thing: That is more than just a tanker of gas.อย่าลืมนะว่า มันไม่ใช่เพียงแค่ถังน้ำมันหรอก
I deliver a rig big enough to haul that tanker you give me back my vehicle and as much juice as I can carry.ผมเอารถใหญ่มาให้ ลากถังน้ำมันนั่นได้... ...คืนรถให้ผมพร้อมน้ำมัน เท่าที่จะเอาไปได้
Nearby, in New York Harbour, we're getting word of an oil tanker capsizing in the middle of the harbour near the Statue of Liberty.ใกล้กับท่าเรือนิวยอร์ค เราได้รับรายงายว่า ถังน้ำมันเกิดการล้มพัง ในตำแหน่งกลางของท่าเรือ ใกล้ๆกับ เทพีเสรีภาพ
Oswald's going to fire my ass when he finds that tanker empty, man.ออสวอร์ดต้องไล่ฉันออกแน่ เมื่อเขารู้ว่ารถบรรทุกน้ำมันว่างเปล่าพวก
Fill your pumps after dark, and the uni finds the tanker on the side of the road.และเจอรถขนส่งน้ำมันโดยบังเอิญ จอดอยู่ข้างถนน
You get a chance to talk to that tanker driver?นายเข้าไปคุยกับ คนขับรถบรรทุกหรือยัง
It's where he filled his tanker with diesel.ที่เขาบรรทุกทุกน้ำมันดีเซลมาเต็มคัน
Frank Korver, Tanker Lutz, Tut Beemer, Tug Phelps, Vernon Freedom, moi.แฟรงค์ ครอเวอร์,แทงค์เกอร์ ลัทส์,ทัส บี เมอร์,ทัค ฟิลป์,เวอร์นอล ฟรีดอม,มอย
Two tanker trucks, some sort of digger.รถบรรทุกแทงค์ 2 คัน บรรจุอะไรบางอย่างอยู่
No mysterious tanker car full of hazardous materials.ไม่มีถังน้ำมันลึกลับ ที่เต็มไปด้วยวัตถุอันตราย
Look for the tanker car Becca Winstone mentioned and the train she said her son was on.มองหารถน้ำมันที่ เบ็คก้า วินสโตน ระบุไว้
There is no blue-and-white tanker car on the train.ตอนที่รถไฟเข้าไปที่บราวิสโลว่า

tanker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油罐车[yóu guàn chē, ㄧㄡˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, 油罐车 / 油罐車] oil tanker truck; fuel tanker
油轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, 油轮 / 油輪] tanker (ship)
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, 罐车 / 罐車] tanker truck; tanker wagon

tanker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンモスタンカー[, manmosutanka-] (n) mammoth tanker
旋毛曲がり;つむじ曲がり[つむじまがり, tsumujimagari] (adj-na,n) perversity; cantankerous; eccentric
空中給油機[くうちゅうきゅうゆき, kuuchuukyuuyuki] (n) (See 空中給油) air tanker; aerial tanker; airborne refuelling craft
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft

tanker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือบรรทุก[n. exp.] (reūa banthu) EN: tanker ; carrier FR: tanker [m] (anglic.) ; bateau-citerne [m] ; navire-citerne [m]
เรือบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (reūa banthu) EN: oil tanker ; tanker FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]
รถบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: petrol tanker FR: camion-citerne transportant de l'essence [m]

tanker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanker {m} | Tanker
Tankwagen {m}tank lorry; tank-truck; tanker
Öltanker {m} | Öltanker
Supertanker {m}; Rohöltanker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tanker
Back to top