ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grease*, -grease-

grease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grease (n.) จาระบี See also: น้ำมันหล่อลื่น, ไขมันสัตว์ Syn. oil
grease (vt.) หยอดน้ำมัน Syn. oil, slick
grease monkey (sl.) ช่างซ่อม
grease one´s palm (v.) bribe Syn. put off, buy off, suborn Ops. ติดสินบน
English-Thai: HOPE Dictionary
grease(กรีส) n. ไขมันสัตว์,น้ำมันหล่อลื่น,น้ำมันชนิดหนา,หนังแกะก่อนเอาไขมันออก. vt. (กรีส,กรีซ) ทาน้ำมันหล่อลื่น,ทาไขสัตว์,ติดสินบน,หยอดน้ำมัน,ประจบประแจง
grease cupตลับจาระบี, Syn. oilcup
grease gunกระบอกฉีดจาระบี
grease monkeyช่างกล
grease pencilดินสอเทียน
greasebox(กรีส'บอคซ) n. ตลับน้ำมันจาระบีที่หุ้มตุ่มล้อรถ
greaser(กรี'เซอะ) n. ผู้ทาน้ำมัน,เครื่องอัดจาระบี
English-Thai: Nontri Dictionary
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
greaseจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
grease gunปืนอัดจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grease ไขมัน กลุ่มของสสารในน้ำเสียประเภทไขมัน [สิ่งแวดล้อม]
Grease Gunเครื่องอัดจารบี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จระบี (n.) grease Syn. จาระบี
จระบี (n.) grease See also: lubricant Syn. น้ำมันจาระบี
จารบี (n.) grease Syn. จาระบี, จระบี
จาระบี (n.) grease See also: lubricant Syn. น้ำมันจาระบี, จระบี
น้ำมันจาระบี (n.) grease See also: lubricant Syn. จระบี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา
We're out here with the Cong hanging in every tree waiting to grease us.เป็นเพราะเราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ มีไอ้กงคอยเล่นงานเราอยู่ทุกแห่งหน
If she croaks on me, I am a fucking grease spot!ถ้าเธอ croaks ที่ฉันฉันจุดไขมันร่วมเพศ!
We're running out of logs. The weight grinds them to dust. - Grease them.เราขาดท่อนซุงน้ำหนักรูปสลักบดมันเป็นฝุน
He really knows how to grease the wheels.เขารู้ว่าต้องจัดการยังไง
Well, if you want to find him, you're gonna have to grease a few palms, if you get my drift.ถ้าคุณอยากหาเขา.. คุณต้องทำให้มือลื่น... ถ้าคุณมีของที่ผมต้องการ
Diet was a four-letter word here and grease came at no additional charge.คำว่า ไดเอท ถือเป็นคำหยาบคายของที่นี่... เรามี ไขมันให้ฟรี และ ไม่คิดค่าบริการ
I've just met a cracking filly... thought I'd grease the passage, so to speak.เดี๋ยวว่าจะโฉบไปคุยด้วยสักหน่อย ว่างั้นนะ
Well, dip me in axle grease and call me Slick!ดีจุ่มผมในจาระบีเพลาและ โทรหาฉันเนียน!
Look, man, can't we just grease the kid?ฟังนะ เราดูแลเขาดีๆไม่ได้เหรอ
My dad. He was a real grease monkey. He taught me all about this.คือพ่อชั้นน่ะ เค้าเป็นช่างใหญ่ สอนชั้นจนแบบ...
Fishing A Wedding Ring Out Of Some Housewife's Grease Trap?ไปเก็บแหวนแต่งงานจากท่อตันของแม่บ้านคนไหนเหรอ

grease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油脂[yóu zhī, ㄧㄡˊ ㄓ, 油脂] grease; oil; fat
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 輠] grease-pot under a cart
[kè, ㄎㄜˋ, 锞 / 錁] grease-pot for cart; ingot

grease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリース;グリス[, guri-su ; gurisu] (n) grease
グリースカップ[, guri-sukappu] (n) grease cup
グリースガン[, guri-sugan] (n) grease gun
油を引く[あぶらをひく, aburawohiku] (exp,v5k) (See 油をさす) to oil (e.g. a frying pan); to grease
ドーラン[, do-ran] (n) greasepaint (ger
垢膩[こうじ;くに, kouji ; kuni] (n) (arch) dirt and grease; filth; grime
脂(P);膏;膩[あぶら, abura] (n) (See 油) fat; tallow; lard; grease; (P)
脂肪[しぼう, shibou] (n) fat; grease; blubber; (P)

grease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัดฉีด[v.] (atchīt) EN: lubricate ; grease FR: lubrifier ; graisser
ดินสอเทียน[n. exp.] (dinsø thīen) EN: grease pencil FR:
จระบี[n.] (jarabī) EN: grease ; grease for lubrication FR:
จาระบี[n.] (jārabī) EN: grease ; grease for lubrication FR: graisse [f]
แก้เลี่ยน[v. exp.] (kaē līen) EN: cut the grease of a rich meal ; offset the richness (of) FR: dégraisser
ไข[n.] (khai) EN: fat ; grease ; tallow ; solidified oily matter ; wax FR: graisse [f] ; suif [m]
ไขลาน[v.] (khailān) EN: grease someone's palm FR:
มัน[n.] (man) EN: fat ; grease ; tallow FR: graisse [f] ; lard [m] ; suif [m]
เสื้อผ้าเปื้อนน้ำมัน[n. exp.] (seūa phā pe) EN: clothes stained with grease FR: vêtement taché de graisse [m]
หยอดน้ำมัน[v. exp.] (yøt nāmman ) EN: lubricate ; oil ; grease FR: lubrifier ; huiler ; graisser
หยอดน้ำมัน[v. exp.] (yøt nāmman ) EN: grease one's palm ; tip FR:

grease ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wagenschmiere {f}cart grease
Kegelschmiernippel {n} [techn.]conical grease nipple
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]
Butterbrotpapier {n}sandwich paper; grease-proof paper
Fett {n} | ohne Fettgrease | ungreased
Graphitfettstift {m}graphited-grease pencil
Abschmiernippel {n}grease nippel
Fettfleck {m}grease spot
Fettpresse {f}grease gun
Fettschmierung {f}grease lubrication
Schmierbuchse {f}grease box
Schmierbüchse {f}grease cup
Schmiernippel {n}grease nipple

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grease
Back to top