hum

แปลว่า


vt วุ่นวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: ยุ่งอยู่กับงาน , วุ่นอยู่กับงาน
vi ฮัม
คำที่เกี่ยวข้อง: ฮัมเพลง , ทำเสียงต่ำๆไปเรื่อยๆ