ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bothersome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bothersome*, -bothersome-

bothersome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bothersome (adj.) ที่รบกวน Syn. troublesome
English-Thai: HOPE Dictionary
bothersome(บอธ'เธอเซิม) adj. ลำบาก,ยุ่ง,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ, Syn. annoying
English-Thai: Nontri Dictionary
bothersome(adj) น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just letting a bothersome guy have a taste of sweetness.ฉันแค่อยากทำให้เจ้าคนน่าเบื่อหน่ายลิ้มรสความอ่อนหวานมั่ง
But it'd be bothersome for them to misrepresent me, or fill in the blanks in my story themselves.ยฟร‰รŠร‡รŽร’? ยฑยปรŒร—ร‰ร ยฟรŒยฐรฅร“ยกรรณยบรร‰รง?
It would be really bothersome if I couldn't get in touch with you while we were here.มันคงจะน่าเบื่อมาก ถ้าฉันจะติดต่อคุณไม่ได้ตอนที่ฉันอยู่ที่นี่
She says that he finds it bothersome to breathe.เขาแค่เป็นคนน่าเบื่อหน่าย
You're being bothersome even after she's dead, you that's you.แกมันตัวน่ารำคาญถึงเธอตายไปแล้ว แกก็ยังเป็นแบบนั้น
There's nothing more bothersome than the Taxation Bureau's inspection.ใครเป็นผู้จัดการสาขาที่นี่
Hey, don't be bothersomeมันน่ารำคาญจริงๆ ที่ต้องมาจัดการทีละคน
You guys are really bothersome.พวกคุณนี่น่ารำคาญจริงๆ
Right. I won't answer. You're being bothersome.ใช่ ฉันจะไม่บอก น่ารำคาญ ออกไปซะ

bothersome ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤脑筋[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, 伤脑筋 / 傷腦筋] knotty; troublesome; bothersome
淘神[táo shén, ㄊㄠˊ ㄕㄣˊ, 淘神] troublesome; bothersome

bothersome ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
縟礼[じょくれい, jokurei] (n) bothersome formalities
面倒い[めんどい, mendoi] (adj-i) (See 面倒) troublesome; bothersome
面倒くさがり;面倒臭がり[めんどうくさがり;めんどくさがり, mendoukusagari ; mendokusagari] (n) (uk) tending to find things bothersome; person who tends to find most things bothersome
しんどい[, shindoi] (adj-i) (1) tired; frazzled; (2) tiresome; worrisome; bothersome; (P)
もの臭い;物臭い;懶い[ものぐさい, monogusai] (adj-i) troublesome; bothersome; burdensome

bothersome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่ารำคาญ[adj.] (nāramkhān) EN: annoying ; irritating ; vexing ; bothersome ; tiresome FR: énervant ; ennuyeux ; irritant ; dérangeant ; agaçant
รกสมอง[adj.] (rok samøng) EN: bothersome ; meaningless FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bothersome
Back to top