hop

แปลว่า


vi กระโดดขาเดียว
ความหมายเหมือนกับ: skip

คำที่มี "hop" ในคำ


hop in phrv ขึ้นรถ

hop off phrv ลงจากรถ

hop on phrv กระโดดขึ้นรถ (โดยไม่เตรียมตัวมาก่อนหรือขณะรถวิ่ง)

hop to it phrv รีบทำ
ความหมายเหมือนกับ: lump to

hop up phrv อุ่นให้ร้อน
ความหมายเหมือนกับ: boil up , heat up , warn over , warm up

hope against hope idm ยังมีความหวังแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยมาก

hope for phrv หวังว่า (สิ่งที่ดี) จะเกิด

hope n ความหวัง

hope vt หวัง
ความหมายเหมือนกับ: expect , want , wish

hope vi หวัง

hopeful adj ซึ่งมีความหวัง
ความหมายเหมือนกับ: anticipant , anticipative , expectant
คำตรงข้าม: hopeless

hopeful n ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ

hopefully adv อย่างคาดหวังไว้
ความหมายเหมือนกับ: anticipative , expectantanticipatively , expectantly
คำตรงข้าม: hopelessly

hopeless adj ซึ่งสิ้นหวัง
ความหมายเหมือนกับ: forlorn
คำตรงข้าม: hopeful

hopelessness n ความหมดหวัง
ความหมายเหมือนกับ: despair , forlornness
คำตรงข้าม: hopefulness

Hop it! idm ไปให้พ้น (คำสแลง)

hope against hope idm มีความหวังแม้ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้

hopfest sl งานเลี้ยงที่มีการดื่มเครื่องดื่มอัลกอฮอล์

hopelessly adv อย่างปางตาย
ความหมายเหมือนกับ: terribly

hop to phrv รีบหน่อย

hoped for adj ที่คาดหวังไว้
ความหมายเหมือนกับ: promised , planned

hopsacking n ผ้ากระสอบ
ความหมายเหมือนกับ: canvas , homespun

hopothetical adj ซึ่งเป็นทางทฤษฎี

hopelessly adv อย่างไร้ประโยชน์

archbishop n หัวหน้าของบิชอพ
ความหมายเหมือนกับ: chief bishop

bakeshop n ร้านขายขนมปัง
ความหมายเหมือนกับ: pastry shop

barbershop n ร้านทำผม

barhop vi เข้าร้านเหล้าหลายร้าน

beauty shop n ร้านเสริมสวย
ความหมายเหมือนกับ: beauty salon

bishop n ตำแหน่งบาทหลวงที่มีอำนาจปกครองบาทหลวงอื่นๆ
ความหมายเหมือนกับ: prelate

bishop n ตัวหมากรุกที่มีวิธีเดินทแยงมุม

bishopric n ตำแหน่งของ bishop

carhop n พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารแบบขับรถเข้าไปได้

chop vi เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

chop n ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ (ส่วนใหญ่ยังมีกระดูกติดอยู่ด้วย)

chop vt ฟัน (ต้นไม้)
ความหมายเหมือนกับ: chop up , hack , whack

chop vt สับ
ความหมายเหมือนกับ: dice , cut up

chop vt หวดอย่างแรง

chop off vt ตัดออก
ความหมายเหมือนกับ: cut off , lop off

chop-chop int เร็วๆ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: quickly

chophouse n ร้านอาหารที่มีชื่อในการแล่เนื้อและสเต็ก

chopper n เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: helicopter

choppy adj ที่มีคลื่นมาก
ความหมายเหมือนกับ: wavy , rneven

chops n ขากรรไกร
ความหมายเหมือนกับ: jaws

chopsticks n ตะเกียบ

clodhopper n คนที่งุ่มง่าม
ความหมายเหมือนกับ: lout

coffee shop n ร้านกาแฟ
ความหมายเหมือนกับ: cafe , coffee bar

chop about phrv ทำให้ฉีกขาด

chop and change idm เปลี่ยนแปลงไม่หยุด

chop around phrv เปลี่ยนทิศทาง

chop back phrv ตัดออก

chop down phrv ฟันด้วยขวาน
ความหมายเหมือนกับ: hack down , hew down

chop into phrv ตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

chop off phrv ฟันด้วยขวาน

chop off phrv หยุด (บางคน) ไม่ให้พูด

chop round phrv เปลี่ยนทิศทาง
ความหมายเหมือนกับ: chop around

chop round phrv เปลี่ยนทิศทาง

chop up phrv ตัดหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ความหมายเหมือนกับ: hash up

dollyshop n โรงขายและรับซื้อของเล็กๆน้อยๆ

grasshopper n ตั๊กแตน
ความหมายเหมือนกับ: katydid

grasshopper n เครื่องดื่มค็อกเทลชนิดหนึ่ง

grasshopper n เครื่องบินเล็ก

hip-hop n ดนตรีป๊อปชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยดนตรีแร็บ ศิลปะการวาดภาพหรือพ่นสีบนกำแพง และการเต้นเบรกดานซ์

knee-high to a grasshopper idm ไม่สูงมาก

set up shop somewhere idm ตั้งร้านขายของ

talking-shop idm ที่ประชุม (คำไม่เป็นทางการ)

window-shopping idm นิสัยของการชอบเดินดูสินค้าแต่ไม่ซื้อ

keep someone on the hop idm ยังคงกระตือรือร้น (คำไม่เป็นทางการ)

live in hopes of idm มีความคาดหวังเกี่ยวกับ

machine shop n โรงกลึง

mutton chops n เคราบริเวณคาง

no-hoper n ผู้หมดประโยชน์

orthopaedic adj เกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ
ความหมายเหมือนกับ: orthopaedics

orthopaedics n การรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ
ความหมายเหมือนกับ: orthopaedic

orthopedic adj เกี่ยวกับการรักษากระดูกและกล้ามเนื้อ

orthopedics n ศัลยกรรมกระดูก

orthopedist n แพทย์รักษาโรคกระดูก

psychopath n คนโรคจิต
ความหมายเหมือนกับ: lunatic , psychopathic personality

psychopathic adj ซึ่งมีอาการทางจิต

psychopathology n จิตพยาธิวิทยา

psychopathy n โรคทางจิต
ความหมายเหมือนกับ: insanity

cop-shop sl สถานีตำรวจ

hook shop sl ซ่องโสเภณี

pool-hopping sl การหนีไปเล่นน้ำ

whopper sl เรื่องโกหก

all over the shop sl เสีย

all over the shop sl ทุกที่

bob hope sl ยาเสพย์ติดที่ได้จากพืช เช่น กัญชา

chopper sl อวัยวะเพศชาย

choppers sl ฟัน

chops sl ปาก

chopsing sl คุย

chopsy sl คุยจ้อ

clodhopper sl รองเท้าขนาดใหญ่

cop-shop sl สถานีตำรวจ

knocking shop sl ซ่อง

paki shop sl ร้านของชาวเอชีย (มักตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนน)

shop n ร้าน
ความหมายเหมือนกับ: store , workshop

shop n โรงฝึกงาน
ความหมายเหมือนกับ: workshop

shop n ที่ทำงาน

shop n การงาน

shop vi ซื้อของ
ความหมายเหมือนกับ: shop for , shop around

shop vt แจ้งตำรวจ (คำสแลง)

shopkeeper n เจ้าของร้าน

shoplifter n คนขโมยของตามร้าน

shopper n ผู้เดินซื้อของตามร้าน
ความหมายเหมือนกับ: customer , purchaser

shopper n หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า

shopping arcade n ศูนย์การค้า

shopping bag n ถุงใส่สินค้าที่ซื้อขาย

shopping center n ศูนย์การค้า
ความหมายเหมือนกับ: mall

shopping centre n ศูนย์การค้า
ความหมายเหมือนกับ: mall

shopping mall n ศูนย์การค้า

shoptalk n การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ

shopworn adj ซึ่งวางในร้านจนเก่า
ความหมายเหมือนกับ: hackneyed , overused
คำตรงข้าม: fresh , creative

sweatshop n ร้านขนมหวาน
ความหมายเหมือนกับ: factory

sweetshop n ร้านขายลูกกวาด
ความหมายเหมือนกับ: candy store

shop around phrv เปรียบเทียบราคาสินค้า (กับที่อื่นๆ)
ความหมายเหมือนกับ: shop round

shop on phrv แจ้งตำรวจ

shop round phrv เปรียบเทียบราคาสินค้า (กับที่อื่นๆ)
ความหมายเหมือนกับ: shop around

unhoped adj ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: unexpected

white hope n คนที่คาดหวังว่าจะนำชื่อเสียงมาสู่พวกพ้อง

whop vt ตีอย่างแรง (คำไม่เป็นทางการ)

whop n การตีอย่างแรง
ความหมายเหมือนกับ: knock , swat

whopper n สิ่งที่ใหญ่โตกว่าปกติ (คำไม่เป็นทางการ)

whopper n การโกหกที่ร้ายแรง (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: fabrication , falsehood , untruth
คำตรงข้าม: fact , truth , veracity

whopping adj ใหญ่มาก (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: huge , colossal , enormous
คำตรงข้าม: small , tiny

whopping adv อย่างยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ)

window-shop vi เดินดูสินค้าตามตู้โชว์หรือหน้าต่างโชว์สินค้าโดยไม่ได้ซื้อ

woodchop n การแข่งขันตัดไม้

woodchopper n คนตัดต้นไม้
ความหมายเหมือนกับ: lumberjack , woodcutter

workshop n ห้องทำงาน

workshop n การประชุมเชิงปฏิบัติการ

chief bishop n หัวหน้าของบิชอพ

pastry shop n ร้านขายขนมปัง

pastry shop n ร้านขายขนมปัง

bellhop n พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม

bookshop n ร้านหนังสือ

hopelessly adv อย่างท้อแท้

short-horned grasshopper n ตั๊กแตนขนิดหนึ่งมีหนวดสั้น

shopping plaza n ห้างสรรพสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: plaza

stall shopping center n ตลาด
ความหมายเหมือนกับ: free trade area , store

paper shop n ตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: newsdealer

bellhop n เด็กยกกระเป๋าในโรงแรม
ความหมายเหมือนกับ: bellboy , page

print shop n โรงพิมพ์

psychopathist n นักจิตวิทยา
ความหมายเหมือนกับ: psychiatrist

psychopathic personality n คนโรคจิต
ความหมายเหมือนกับ: lunatic

gleam of hope n สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง

shop assistant n พนักงานขาย

shop assistant n พนักงานขาย

shop for vi ซื้อของ
ความหมายเหมือนกับ: shop around

antique shop n ร้านขายของเก่าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top