coop

แปลว่า


n กรง
ความหมายเหมือนกับ: cage
n เครื่องจักสานสำหรับจับปลา
คำที่เกี่ยวข้อง: สุ่ม
n เล้าไก่
ความหมายเหมือนกับ: chicken coop , hencoop , henhouse

รูปภาพ


coop กรงกรง

หมวดคำ