ambitious

แปลว่า


adj ทะเยอทะยาน
ความหมายเหมือนกับ: aspiring , enterprising
adj ยาก
คำที่เกี่ยวข้อง: ลำบาก , ที่ต้องใช้ความพยายามสูง

คำที่มี "ambitious" ในคำ


unambitious adj ซึ่งมักน้อยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top