4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย q
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

vi ้เหมาะสม, vt ทำให้มีคุณสมบัติ, vt ดัดแปลง, vi มีอำนาจ

n คุณภาพ, n คุณลักษณะ, adj ซึ่งมีคุณภาพ, adj เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง

n ปริมาณ, n จำนวน

n หนึ่งในสี่ส่วน, n 25 เซ็นต์, n ช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทิน, n เวลาการแข่งขันในช่วงสุดท้ายของสี่ช่วง, n เขต, n ที่อยู่, n ค่ายทหาร, vt จัดหาที่พักให้, vt แบ่งออกเป็นสี่ส่วน, adj ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ส่วน

n ผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง (กีฬาฟุตบอล), n ตำแหน่งกองหลัง, n ผู้นำกลุ่ม, vt สั่ง, vt นำทีมรุก, vi เล่นในตำแหน่งกองหลัง

n ราชินี, n ไพ่ควีน, n นางพญาผึ้ง

n การสำรวจ, vi ค้นหา, vt ค้นหา

n คำถาม, n การถาม, n หัวข้อ, vt ตั้งคำถาม, vt สงสัย

n แบบสอบถาม

adj รวดเร็ว, adj ทันทีทันใด, adj ีรีบร้อน, adj ีที่ว่องไว, adj ีที่แหลมคม, adj ีที่เข้าใจง่าย, adj ฉลาด, adv โดยเร็ว, n คนที่ยังมีชีวิตอยู่, n เนื้อหรือหนังมนุษย์บริเวณใต้เล็บ, n ีสิ่งสำคัญ

adv อย่างรวดเร็ว, adv โดยทันที

adj เงียบ, adj สงบเสงี่ยม, vt ทำให้เงียบ, n ความเงียบ, n ความสงบ

adv อย่างเงียบ, adv อย่างเงียบๆ

vt หยุด, vt ล้มเลิก, vt ลาออก, vt ออกเดินทาง, vi ปลด (หนี้), adj เป็นอิสระ (จากข้อผูกมัด, ความรับผิดชอบ, โทษ)

adv ทั้งหมด, adv ค่อนข้างจะ, adv อย่างแท้จริง

vt อ้างมาจากหนังสือ, vt บอกราคา, vt ปิดคำด้วยอัญประกาศ, n การอ้างอิงค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top