ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

win

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *win*, -win-

win ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
win (vi.) ชนะ See also: ชนะเลิศ, มีชัย Syn. conquer, triumph Ops. lose
win (vt.) ชนะ See also: ชนะเลิศ, มีชัย
win (n.) ชัยชนะ See also: การชนะเลิศ
win around (phrv.) ได้รับความสนับสนุนจาก Syn. win over
win at (phrv.) ได้ชัยชนะ See also: ชนะ Ops. lose at
win away (phrv.) ทำให้เปลี่ยนไปเข้ากับ (อีกฝ่าย) See also: เปลี่ยนความจงรักภักดี
win back (phrv.) ได้รับชัยชนะคืน See also: ได้คืน
win by a nose (idm.) ชนะกันแค่ปลายจมูก See also: ชนะกันแค่นิดเดียว
win by a whisker (idm.) ชนะกันแค่ปลายจมูก See also: ชนะกันแค่นิดเดียว
win clear (phrv.) ประสบความสำเร็จ
win easily (vi.) ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ชนะการแข่งขันอย่างง่ายดาย
win free (phrv.) ประสบความสำเร็จ Syn. win clear
win out (phrv.) ประสบความสำเร็จ Syn. win through
win over (phrv.) ได้รับความสนับสนุนจาก Syn. win around, win round, gain over
win round (phrv.) ได้รับความสนับสนุนจาก Syn. win over
win something hands down (idm.) ได้มาง่ายๆโดยไม่มีคู่ต่อสู้
win the day (idm.) ประสบความสำเร็จ
win through (phrv.) ประสบความสำเร็จ See also: ผ่านพ้น Syn. win out
win to (phrv.) ชักชวนเข้าร่วม See also: ชักจูงให้เข้าร่วม
wince (vi.) สะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด) See also: หดตัวหนี Syn. cringe, flinch, shrink
wince (vi.) แสดงสีหน้าเจ็บปวด (เพราะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ทำให้อึดอัดใจ)
wince (n.) การแสดงสีหน้าเจ็บปวด
wince (n.) การสะดุ้งหนี (เพราะกลัวหรือเจ็บปวด) See also: การหดตัวหนี
wince at (phrv.) สะดุ้ง
wincer (n.) ผู้สะดุ้งหนี Syn. wincer
winch (n.) เครื่องกว้าน See also: เครื่องฉุดดึงหรือยกของหนัก
wincher (n.) คนที่ใช้เครื่องกว้าน (สำหรับยกของหนัก)
Winchester (n.) เมืองวินเชสเตอร์ในแฮมเชียร์ อยู่ทางใต้ของประเทศอังกฤษ
wind (n.) ลม See also: กระแสลม Syn. air, breeze
wind (n.) ลมหายใจ
wind (n.) เครื่องดนตรีประเภทเป่า
wind (n.) การคุยโว See also: การคุยโม้โอ้อวด
wind (vt.) ทำให้ไม่สามารถหายใจเอาอากาศเข้าได้พอ
wind (vt.) ปล่อยให้ม้าพัก (หลังจากออกแรง)
wind (vt.) ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ) Syn. scent, smell, sniff
wind (vi.) ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ) Syn. scent, smell, sniff
wind (vi.) คดเคี้ยว See also: ลดเลี้ยว
wind (vt.) คดเคี้ยว See also: ลดเลี้ยว
wind (vi.) พัน See also: ขด, โค้ง Syn. coil, curl, twine
wind (vt.) พัน See also: ขด, โค้ง Syn. coil, curl, twine
English-Thai: HOPE Dictionary
win(วิน) vi.,vt. (ทำให้) ชนะ,มีชัย,เอาชนะคู่อริ,ประสบความสำเร็จ,บรรลุ,ชักชวน,ดึงมาเป็นพวก,ได้รับ, See also: winnable adj.
wince(วินซฺ) vi.,n. (การ) หดตัว,สะดุ้ง,หดถอย,ถอย, See also: wincer n. wincingly adv., Syn. shrink,flinch
winch(วินชฺ) n. เครื่องมือกว้าน,ด้ามกว้าน,มือหมุน vt. กว้านหรือยกขึ้นด้วยมือหมุน, See also: wincher n.
winchester(วิน'เชสเทอะ) n. ชื่อเมืองและเขตปกครองในตอนใต้ของอังกฤษ,ปืนยิงสัตว์ใหญ่
winchester diskจานบันทึกวินเชสเตอร์หมายถึง จานบันทึกแบบหนึ่ง ที่บริษัทไอบีเอ็มสร้างขึ้นใช้เป็นครั้งแรก สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 เมกะไบต์ (30 ล้านตัวอักษร) ในแต่ละด้าน คล้ายฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่สามารถถอดเข้าออกได้ คำ Winchester นั้นอันที่จริงเป็นชื่อถนน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยของบริษัทที่ผลิตจานบันทึกชนิดนี้
wind(วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว
wind chilln. ความหนาวเหน็บบนเนื้อหนังมนุษย์ (เนื่องจากความหนาวและแรงปะทะของลม), Syn. chill factor, See also: wind-chill adj.
wind conen. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน
wind eggไช่ลม (ซึ่งไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้
wind sockn. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน
wind-bag(วินดฺ'แบก) n. คนคุยโว,คนคุยโม้,ถุงลม, Syn. boaster
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป
wind-screen(วินดฺ'สครีน) n. ที่บังลม,ที่กันลม,กระจกกันลม
windable(ไว'ดะเบิล) adj. พันได้,ม้วนได้
windbaggery(วินดฺแบก'เกอรี) n. การคัยโว,การคุยโม้ มีรูปร่างตามอิทธิพลของกระแสลม
windbound(วินดฺ'เบาดฺ) adj. ไม่สามารถแล่นเรือได้เพราะทวนลม,ติดพายุ
windbreak(วินดฺ'เบรค) n. แนวต้นไม้หรือป่าต้านลม,สิ่งที่บังลม
windchest(วินดฺ'เชสทฺ) n. ห้องรับและควบคุมปริมาณอากาศสำหรับอวัยวะหนึ่ง,หีบลมของหีบเพลง
winded(วิน'ดิด) adj. มีลมชนิดใดชนิดหนึ่ง,หอบ,หายใจหอบ
winder(วิน'เดอะ) n. ผู้พัน,ผู้ม้วน,สิ่งพัน,สิ่งม้วน,ขั้นบันไดวน,พืชไม้เถาที่พันรอบ,เครื่องพันด้าย,เครื่องม้วนด้าย
windfall(วินดฺ'ฟอล) n. สิ่งที่ลมพัดตกลงมา,กำไรที่คาดคิดไม่ถึง,โชคที่ลอยมาอย่างคาดคิดไม่ถึง, Syn. luck,fluke
winding(ไว'ดิง) n. การพัน,การม้วน,รอบหนึ่ง,ม้วนหนึ่ง,ด้ายที่พันอยู่,สิ่งที่พันหรือม้วนอยู่,วิธีการพัน,วิธีม้วน,adj. พันรอบ,เป็นขด,เป็นม้วน,คดเคี้ยว,หมุนวน,วกวน, See also: windingly adv. windingness n., Syn. coiling,twining
windlass(วินดฺ'เลิส) n. เครื่องกว้าน,เครื่องกว้านสมอ vi. กว้านขึ้น,ขันขึ้น
windless(วินดฺ'ลิส) adj. ปราศจากลม,เรียบ,สงบ,หอบ, See also: windlessly adv. windlessness n.
windmill(วินดฺ'มิล) n. กังหันลม,ความชั่วร้ายที่สมมุติ,เครื่องเฮลิคอปเตอร์ vt. หมุนรอบโดยอาศัยแรงลม
window(วิน'โด) n. หน้าต่าง,ตู้โชว์ vt. จัดให้มีหน้าต่าง, Syn. opening,gap,aperture
window screenn. ม่านบังหน้าต่าง
window seatที่นั่งติดหน้าต่าง (เช่นในรถ,รถไฟ,เครื่องบิน) ,ที่นังติดหน้าต่าง,ที่นั่งติดธรณีหน้าต่าง
windowpane(วิน'โดเพน) n. กระจกหน้าต่าง
windows new technologyใช้ตัวย่อว่า Windows NT (อ่านว่า วินโดว์สเอ็นที) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windowsย่อจากคำเต็มว่า Microsoft Windows เป็นชื่อของโปรแกรมระบบวินโดว์สของบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์ดอส (Microsoft DOS) ที่เขียนโดยบริษัทเดียวกัน ถือว่าเป็นโปรแกรมระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป 80286 ขึ้นไป สามารถใช้ระบบวินโดว์สได้ ระบบวินโดว์ได้พัฒนาตลอดมา ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนจากวินโดว์ส 3.1 เป็นวินโดว์ส 95 วินโดว์ส 97 และวินโดว์ส 2000 ต่อไป ระบบวินโดว์นี้จะรวมเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ไว้ให้อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น หลายบริษัทยังสร้างโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ให้ทำงานบนระบบวินโดว์สนี้ เช่น Aldus PageMaker, Freelance ทุกโปรแกรมจะมีวิธีการใช้พื้นฐานคล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายในการเรียนรู้ เพราะเรียนรู้โปรแกรมหนึ่ง ก็ทำให้มีแนวที่จะเรียนโปรแกรมอื่นง่ายขึ้น ระบบวินโดว์สนี้ จะเน้นในเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ มีการใช้เมาส์ ใช้เมนู มีรายการเลือกต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกขึ้นมาก
windows ntวินโดว์เอ็นทีย่อมาจาก windows new technology เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
windowsash(วิน'โดแซช) n. กรอบหน้าต่าง
windpipe(วินดฺ'ไพพฺ) n. หลอดลมของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง, Syn. trachea
windshield(วินดฺ'ชีลดฺ) n. กระจกหน้ารถสำหรับกันลม
windstorm(วินดฺ'สทอร์ม) n. ลมพายุ
windtight(-'ไททฺ) adj. ไม่ระบายลม,ลมไม่เข้า
windup(ไวนดฺ'อัพ) n. การสรุป,การสิ้นสุด, Syn. conclusion,end,finish
windward(วินดฺ'เวิร์ด) adv. ตามลม,ไปทางลม,ล่องไป ตามลม,ไปทางลม,เหนือลม n. ด้านตามลม,ด้านเหนือลม, See also: windwardness n.
windway(วินดฺ'เว) n. ทางลม,ทางอากาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
win(vt) ชนะ,บรรลุ,ไปถึง,ได้มา,ทำให้รัก
wince(n) อาการเสียว,อาการสะดุ้ง,การหดตัว
winch(n) เครื่องดึง,เครื่องกว้าน,เครื่องยก,มือหมุน
wind(n) ทางเลี้ยว,ทางคดเคี้ยว,ทางวกวน,การหมุน,การกว้าน
WIND wind instrument(n) เครื่องเป่า
windfall(n) ผลไม้ร่วง,ลาภลอย,โชคลาภ
windlass(n) เครื่องดึง,เครื่องกว้าน,เครื่องยก
windmill(n) โรงสีลม
window(n) หน้าต่าง,ช่อง,ตู้กระจกหน้าร้าน,กระจกหน้าต่าง
windowpane(n) กระจกหน้าต่าง
windpipe(n) หลอดลม
windshield(n) ที่กันลม,กะบังลม,กระจกหน้ารถยนต์
windward(adj,adv) ทางลมพัด,ทางเหนือลม,ตามลม
windy(adj) ลมจัด,ลมแรง,คุยโว,คุยโขมง,โม้
wine(n) เหล้าองุ่น
winery(n) โรงทำเหล้าองุ่น
wing(n) ปีก,กองบินน้อย,บังโคลนรถ,ฉากข้างเวที,ฝ่าย,ซีก
winged(adj) มีปีก,กางปีก,รวดเร็ว,ว่องไว,ล่องลอย
wink(n) แสงระยิบระยับ,การกะพริบตา,การขยิบตา,การงีบหลับ,เวลาชั่วพริบตา
winner(n) ผู้ชนะ,ผู้ถูกล็อตเตอรี่,ม้าตัวชนะ,ผู้หา
winning(adj) ซึ่งชนะ,ซึ่งประสบผลสำเร็จ
winnow(vt) สีข้าว,จัดเป็นพวก,โปรย,ผัด,กรอง,ร่อน,ถอน,แยก,พัด
winsome(adj) สวย,น่ารัก,มีเสน่ห์,ร่าเริง,มีชัยชนะ
winter(n) ฤดูหนาว,หน้าหนาว,เหมันต์ฤดู
wintergreen(n) ระกำ
wintry(adj) คล้ายฤดูหนาว,เกี่ยวกับหน้าหนาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Winchester diskจานวินเชสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wind driven pumpเครื่องสูบขับด้วยลม, ปั๊มขับด้วยลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
windburnอาการผิวแตกเหตุลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
winding numberจำนวนรอบหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
windowหน้าต่าง, วินโดว์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Windowsวินโดวส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
windpipe; tracheaท่อลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
windscreen; windshieldกระจกบังลมหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
windshield; windscreenกระจกบังลมหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wing nutแป้นเกลียวปีก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
winking spasm; spasm, nictitatingอาการหนังตากระตุก, อาการตาเขม่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wintergreen oil; oil of wintergreen; oil, gaultheriaน้ำมันระกำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wind ลม คือมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยมีความสัมพันธ์ กับพื้นผิวโลก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศใกล้ผิวพื้นโลกใน แนวนอนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใกล้ผิวโลกลมในแนวยืนจะ เกี่ยวข้องด้วยน้อยมาก หรือ หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็ว ต่างๆ กัน ทิศทางของลมทรายได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมพัดมาจากทิศใต้เข้าหาตัวเราความเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงแต่ในทะเลมักจะวัดเป็นนอต การวัดทิศและความเร็วลมใช้การไหวของกิ่งไม้และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอากาศซึ่งเป็น อาการของลมพัด (จากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Wind sleeve - Wind sockถุงวัดลม [อุตุนิยมวิทยา]
Wind tunnel modelsแบบจำลองอุโมงค์ลม [TU Subject Heading]
Windingsการพัน [TU Subject Heading]
windlassกว้าน, เครื่องกลอย่างง่ายชนิดหนึ่ง  ประกอบด้วยแกนและคานหมุน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Window shadesการบังแสงหน้าต่าง [TU Subject Heading]
Windowsหน้าต่าง [TU Subject Heading]
Windrow Composting การหมักปุ๋ยกองแถว การนำขยะมากองเป็นแถวเพื่อหมักให้เป็นปุ๋ยมี การกลับเป็นครั้งคราว เพื่อให้ได้อากาศ หรือใช้วิธีพ่นอากาศเข้าไปตามแถว [สิ่งแวดล้อม]
Windsurfingวินเซอร์ฟ [TU Subject Heading]
Wineไวน์ [TU Subject Heading]
wing wallwing wall, กำแพงปีก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Winter monsoonมรสุมฤดูหนาว [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คว้า (v.) win See also: gain Syn. ได้มา, ได้
ช่วงชิง (v.) win See also: grab Syn. ชิง
มีชัย (v.) win See also: be victorious, gain a victory, conquer, triumph over, overcome, beat, defeat Syn. ชนะ Ops. พ่ายแพ้, แพ้พ่าย, แพ้
เฉือน (v.) win See also: overcome Syn. ชนะ
เอาชนะ (v.) win See also: triumph, conquer, overcome, beat, defeat Syn. ชนะ, มีชัย Ops. แพ้พ่าย
กินดิบ (v.) win easily See also: easy to gain a victory, easy to do, easy to accomplish
แพ้ชนะ (v.) win or lose
ชนะใจ (v.) win the heart of See also: win the favour of, get the support of
ถูกหวย (v.) win the prize in lottery See also: win a lottery prize Syn. ถูกเบอร์
ถูกเบอร์ (v.) win the prize in lottery See also: win a lottery prize
กระแสลม (n.) wind See also: airstream, wind current, airflow
กว้าน (v.) wind See also: haul up (by a capstan) Syn. ยก
คดไปคดมา (v.) wind See also: meander, zigzag, bend, snake, curve Ops. ตรง
มารุต (n.) wind Syn. ลม
มารุต (n.) wind Syn. ลม
ลม (n.) wind
วกวน (v.) wind See also: meander, go round, circle, beat about the bush Syn. วนเวียน, วกไปวนมา, อ้อมค้อม
วนเวียน (v.) wind See also: meander, go round, circle, beat about the bush Syn. วกไปวนมา, อ้อมค้อม
วาย (n.) wind See also: air Syn. วายะ, ลม, วาโย, วายุ
วายะ (n.) wind See also: air Syn. ลม, วาโย, วายุ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a bet to winฉันมีเดิมพันที่ต้องเอาชนะ
Why are you following me?คุณตามฉันมาทำไม
They sailed against the windพวกเขาแล่นเรือต้านลม
There is some difference between twinsมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างฝาแฝด
Do you mind if I open the window?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปิดหน้าต่าง?
I would like a glass of red wineฉันขอไวน์แดงแก้วหนึ่ง
Why do you keep following me?ทำไมถึงได้ตามฉันมาอีก
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชนะ
It's a win-win for everybodyเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างก็ได้ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I shall always love you, but I've known all along that Rebecca would win in the end.แต่ผมก็รู้มาตลอด ว่าท้ายที่สุดรีเบคคาจะเป็นฝ่ายชนะ
I think you can appreciate that a good reporter... has to win the confidence and trust of people... if he's to write anything perceptive about them.{\cHFFFFFF}ฉันคิดว่าคุณสามารถชื่นชม ที่เป็นนักข่าวที่ดี ... {\cHFFFFFF}มีที่จะชนะความเชื่อมั่น และความไว้วางใจของผู้คน ... {\cHFFFFFF}ถ้าเขาจะเขียนอะไร เข้าใจเกี่ยวกับพวกเขา
I'm saying we can't hope to win the Cold War... unless we remember what we're for, as well as what we're against.{\cHFFFFFF}I'm saying we can't hope to win the Cold War... {\cHFFFFFF}unless we remember what we're for, {\cHFFFFFF}as well as what we're against.
I can't win a war on my own.ฉันไม่สามารถชนะสงคราม ของฉันเอง
If we pull together, with true British pluck and team spirit, we shall, with the help of the Almighty God of battles, win his just victory over the forces of evil.ถ้าเราดึงกันด้วยความกล้าหาญ ที่แท้จริงของอังกฤษ และจิตวิญญาณของทีมเราจะ ด้วยความช่วยเหลือ ของพระเจ้าของการต่อสู้ชนะ เขา
You can't win these people over, no matter what you do.นายไม่มีทางชนะใจคนที่นี่หรอก
We can't expect to win them all.เราคาดหวังที่จะชนะทุกอย่างไม่ได้
"and win just one for the Zipper."แล้วชนะสักครั้งเพื่อซิปเปอร์"
Are you tellin' me that 200 men against your boy is a no win situation for us?คุณจะบอกผมว่า 200 คนต่อเด็กผู้ชายของคุณเป็นสถานการณ์ที่ไม่ชนะ
That's gonna win somebody the Nobel Prize.So I took one of his notebooks from the lab. Yeah?
I don't know why you hunt us... but there is no way you could win against a pure vampire.แต่ไม่มีทางที่เจ้า จะเอาชนะแวมไพร์ สายบริสุทธิ์ได้หรอก
#And just tell yourself you're gonna win #และบอกกับตัวเองไว้ ว่าเธอจะชนะ

win ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, 缓兵之计 / 緩兵之計] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite
可望取胜者[kě wàng qǔ shèng zhě, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 可望取胜者 / 可望取勝者] favorite (to win a race or championship); well placed contestant
中签[zhòng qiān, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄢ, 中签] to win a ballot; to draw a lucky number
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 无取胜希望者 / 無取勝希望者] outsider (i.e. not expected to win a race or championship)
战无不胜,攻无不克[zhàn wú bù shèng, ㄓㄢˋ ˊ ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ, gong1 wu2 bu4 ke4, 战无不胜,攻无不克 / 戰無不勝,攻無不克] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
攻无不克,战无不胜[gōng wú bù kè, ㄍㄨㄥ ˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ, zhan4 wu2 bu4 sheng4, 攻无不克,战无不胜 / 攻無不克,戰無不勝] to triumph in every battle and win every fight (成语 saw); all-conquering; ever victorious; nothing they can't do
盎然[àng rán, ㄤˋ ㄖㄢˊ, 盎然] abundant; full; overflowing; exuberant
冒险主义[mào xiǎn zhǔ yì, ㄇㄠˋ ㄒㄧㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 冒险主义 / 冒險主義] adventurism (a left-wing error against Mao's line during the 1930s)
埃奥罗斯[Āi ào luó sī, ㄞ ㄠˋ ㄌㄨㄛˊ ㄙ, 埃奥罗斯 / 埃奧羅斯] Aeolus (Greek God of the Winds)
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, 之后 / 之後] afterwards; following; later; after
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, 以后 / 以後] after; later; afterwards; following; later on; in the future
[qiāng, ㄑㄧㄤ, 呛 / 嗆] against wind
[yāng, ㄧㄤ, 泱] agitated (wind, cloud); boundless
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, 气塞 / 氣塞] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument)
白乾儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白乾儿 / 白乾兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
白干儿[bái gān r, ㄅㄞˊ ㄍㄢ ㄖ˙, 白干儿 / 白干兒] alcoholic spirit; strong white rice wine
[chún, ㄔㄨㄣˊ, 醇] alcohol; wine with high alcohol content; rich; pure; good wine; sterols
沿[yán, ㄧㄢˊ, 沿] along; following (a line)
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, 随着 / 隨著] along with; in the wake of; following
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, 来着 / 來著] auxiliary showing sth happened in the past
[qiū, ㄑㄧㄡ, 秋] autumn; fall; harvest time; a swing; surname Qiu
秋耕[qiū gēng, ㄑㄧㄡ ㄍㄥ, 秋耕] autumn plowing
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, 腋芽] axillary bud; bud growing from axil of plant
上杆[shàng gān, ㄕㄤˋ ㄍㄢ, 上杆 / 上桿] backswing (golf)
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
[kǎi, ㄎㄞˇ, 颽] balmy; genial as wind
下面[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, 下面] below; next; the following; under; below
因为[yīn wèi, ㄨㄟˋ, 因为 / 因為] because; owing to; on account of
琼浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, 琼浆玉液 / 瓊漿玉液] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine
以下[yǐ xià, ㄧˇ ㄒㄧㄚˋ, 以下] below; under; following
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
巴克夏猪[bā kè xià zhū, ㄅㄚ ㄎㄜˋ ㄒㄧㄚˋ ㄓㄨ, 巴克夏猪 / 巴克夏豬] Berkshire (swine)
凭单[píng dān, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢ, 凭单 / 憑單] bill of warrant (certificate, allowing one to collect money or valuables)
严寒[yán hán, ㄧㄢˊ ㄏㄢˊ, 严寒 / 嚴寒] bitter cold; severe winter
暗井[àn jǐng, ㄢˋ ㄐㄧㄥˇ, 暗井] blind shaft; winze

win ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がめる;ガメる[, gameru ; game ru] (v1,vt) (1) to greedily try to win big (e.g. in mahjong); (2) to swipe; to nick; to pilfer
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
ボロ勝ち[ボロがち, boro gachi] (n,vs) decisive win; win hands down
リベンジ;リヴェンジ[, ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n,vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time
三つ巴の戦い;三つどもえの戦い[みつどもえのたたかい, mitsudomoenotatakai] (n) playoff for the tournament win in sumo with three wrestlers participating
三つ巴戦[みつどもえせん, mitsudomoesen] (n) playoff for the tournament win in sumo with three wrestlers participating
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
伸るか反るか;乗るか反るか[のるかそるか, norukasoruka] (exp,adv,adj-no) (uk) win or lose; sink or swim; make or break
初優勝[はつゆうしょう, hatsuyuushou] (n) first championship win (esp. sumo)
勝ちっ放す[かちっぱなす, kachippanasu] (v5s) to win consecutive; to have a long winning streak
勝ち上がる[かちあがる, kachiagaru] (v5r) to win through (e.g. to finals); to advance
勝ち得[かちどく, kachidoku] (n) win of a low-ranked sumo wrestler in the extra eighth bout in the tournament
勝ち抜く[かちぬく, kachinuku] (v5k,vi) to win through
勝ち残る[かちのこる, kachinokoru] (v5r,vi) to win and advance to the next round
勝ち進む[かちすすむ, kachisusumu] (v5m,vi) to win and advance to the next round
取り込む(P);取込む;取りこむ[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (1) (See 採り込む) to take in; to bring in; to adopt (e.g. behaviour); to introduce; (2) {comp} to capture (e.g. image); to import; (3) to win over; to please; to curry favour with; to flatter; (4) to defraud of; to swindle; to embezzle; (v5m,vi) (5) to be busy; to be in confusion; to have trouble; (P)
口説き落とす;口説き落す[くどきおとす, kudokiotosu] (v5s,vt) to persuade; to prevail upon; to win a woman's heart; to win over; to talk someone into doing
名をはせる;名を馳せる[なをはせる, nawohaseru] (exp,v1) (See 馳せる・3) to win fame; to be widely-known; to be well known; to make a name for oneself
名前を馳せる[なまえをはせる, namaewohaseru] (v1) to win fame; to make a name for oneself
大金星[だいきんぼし, daikinboshi] (n) most spectacular victory; win of rank-and-file sumo wrestler over the truly great grand champion
引き入れる;引きいれる;引入れる(io)[ひきいれる, hikiireru] (v1,vt) to drag into; to win over
引き込む;引きこむ;引込む(io)[ひきこむ, hikikomu] (v5m,vt) to draw in; to win over
当選[とうせん, tousen] (n,vs) (1) being elected; (2) being selected (to win a prize, etc.); (3) (See 当籤) winning (in a lottery, raffle, etc.); (P)
復活当選[ふっかつとうせん, fukkatsutousen] (n,vs) failing to win an electoral seat in a single-member constituency, but winning a seat in a proportionally represented constituency
思わぬ幸運[おもわぬこううん, omowanukouun] (n) godsend; big win
懐ける[なつける, natsukeru] (v1,vt) to win over; to win another's heart
戦えば乃ち勝つ[たたかえばすなわちかつ, tatakaebasunawachikatsu] (v5t) to win every battle (that is fought)
手なずける;手なづける;手懐ける[てなずける(手なずける;手懐ける);てなづける(手なづける;手懐ける), tenazukeru ( tena zukeru ; te natsuke ru ); tenadukeru ( tena dukeru ; te natsuke r] (v1,vt) (1) to tame; (2) to win over
枠番連勝[わくばんれんしょう, wakubanrenshou] (n) bracket win (in horse-racing); bracket quinella
泣く子と地頭には勝てぬ[なくことじとうにはかてぬ, nakukotojitounihakatenu] (exp) (id) you cannot win against someone who doesn't listen to reason (e.g. a crying child or a violent lord); you can't fight City Hall
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship
眼鏡にかなう;眼鏡に適う;眼鏡に叶う[めがねにかなう, meganenikanau] (exp,v5u) to win the favour of (favor); to be acknowledged (e.g. by a superior); to measure up to
競り勝つ;競勝つ[せりかつ, serikatsu] (v5t,vi) to win after tough bidding
繰り上げ当選;繰上げ当選[くりあげとうせん, kuriagetousen] (n) win an election due to another's death or disqualification
金星[きんぼし, kinboshi] (n) (1) dazzling victory; (2) win of rank-and-file sumo wrestler over the grand champion; (P)
靡かす[なびかす, nabikasu] (v5s,vt) to seduce; to win over; to conquer
靡かせる[なびかせる, nabikaseru] (v1) to fly; to flutter; to win over; to win one's heart; to subdue
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window
ウィンイニ[ういん'いに, uin ' ini] WIN.INI
ウィンエフティーピー[ういん'えふていーぴー, uin ' efutei-pi-] WinFTP
ウィンジップ[ういんじっぷ, uinjippu] WinZip
ウィンソック[ういんそっく, uinsokku] WindSock, Winsock
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics)
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows
ウィンドウズエックスピー[ういんどうずえっくすぴー, uindouzuekkusupi-] Windows XP
ウィンドウズエヌティー[ういんどうずえぬていー, uindouzuenutei-] WindowsNT
ウィンドウズキュージューゴ[ういんどうずきゅーじゅーご, uindouzukyu-ju-go] Windows95
ウィンドウズキュージューハチ[ういんどうずきゅーじゅーはち, uindouzukyu-ju-hachi] Windows98
ウィンドウズサンテンイチ[ういんどうずさんてん'いち, uindouzusanten ' ichi] Windows3.1
ウィンドウズニセン[ういんどうずにせん, uindouzunisen] Windows2000
ウィンドウズミー[ういんどうずみー, uindouzumi-] WindowsMe
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation
ウインドウメニュー[ういんどうめにゅー, uindoumenyu-] window menu
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information
ウィンビフ[ういんびふ, uinbifu] Winbiff
グループウィンドウ[ぐるーぷういんどう, guru-puuindou] group box, group window
グループボックス[ぐるーぷぼっくす, guru-pubokkusu] group box, group window
コマンドウィンドウ[こまんどういんどう, komandouindou] command window
シャドーイング[しゃどーいんぐ, shado-ingu] shadowing
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
ツインリーキーバケット[ついんりーきーばけっと, tsuinri-ki-baketto] twin leaky bucket
トランペットウィンソック[とらんぺっとういんそっく, toranpettouinsokku] Trumpet Winsock
ドローイングプログラム[どろーいんぐぷろぐらむ, doro-ingupuroguramu] drawing program
ドローイングボード[どろーいんぐぼーど, doro-ingubo-do] drawing board
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビューウィンドウ[びゅーういんどう, byu-uindou] view window
ルートウィンドウ[るーとういんどう, ru-touindou] root window
ワークステーションウィンドウ[わーくすてーしょん'ういんどう, wa-kusute-shon ' uindou] workstation window
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive
作図[さくず, sakuzu] drafting, drawing
同位エンティティに割り当てられるウィンドウ上限[どういエンティティにわりあてられるウィンドウじょうげん, doui enteitei niwariaterareru uindou jougen] upper window edge allocated to the peer entity
巻き戻し[まきもどし, makimodoshi] rewinding (e.g. VCR, tape deck, etc.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
勝利[しょうり, shouri] Thai: ชนะ English: win
巻く[まく, maku] Thai: พัน English: to wind
風雲[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds

win ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
เอาชนะคะคาน[v. exp.] (aochana kha) EN: win an argument (with s.o.) FR:
อปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win FR: victoire [f] ; triomphe [m]
ชัย[n.] (chai) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; triomphe [m] ; succès [m]
ชัยชนะ[n.] (chaichana) EN: victory ; triumph ; win ; success FR: victoire [f] ; succès [m]
ชนะ[v.] (chana) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory FR: gagner ; vaincre ; battre ; remporter ; éliminer ; défaire (litt.)
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
ชนะเลิศ[v.] (chanaloēt) EN: win championship ; win first prize FR: être champion ; gagner le championnat ; remporter la victoire
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: get ; obtain ; acquire ; receive ; earn ; gain ; win ; attain ; claim FR: avoir ; obtenir ; gagner ; décrocher ; acquérir ; hériter de
ได้แชมป์[v. exp.] (dāi chaem) EN: be a champ ; win a championship FR:
ได้รางวัล[v. exp.] (dāi rāngwan) EN: win a prize FR: obtenir une récompense
ได้รับอิสรภาพ[v. exp.] (dāi rap its) EN: win independent FR: gagner son indépendance
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl FR:
ฟลุก[n.] (fluk) EN: lucky win ; fluke ; lucky chance FR: coup de chance [m]
การชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอย[n. exp.] (kān chana k) EN: landslide victory ; landslide win FR: raz-de-marée électoral [m]
แข่งขันชนะ[v. exp.] (khaengkhan ) EN: win ; win against ; beat FR: vaincre
เข้าวิน[v. exp.] (khao win) EN: win ; reach one's turn ; be next FR:
เคี้ยวหมู[v. exp.] (khīo mū) EN: win hands down FR:
คว้า[v.] (khwā) EN: win ; get FR: décrocher ; obtenir
กินดิบ[v.] (kindip) EN: win easily ; win hands down ; easy to gain a victory ; easy to do ; easy to accomplish FR: vaincre sans difficulté
กินขาด[v.] (kinkhāt) EN: be superior ; be much better ; be much superior ; win hands down FR: être supérieur ; surpasser
กินไม่ลง[v.] (kinmailong) EN: refrain from winning ; refrain from taking ; difficult to win ; be unable to win FR:
กินไพ่[v. exp.] (kin phai) EN: win at cards FR:
ลุ้น[v.] (lun) EN: win ; have a good chance (to) ; stand a chance (of) FR: avoir une chance de
มีชัย[v. exp.] (mī chai) EN: win ; be victorious FR:
เน วิน[n. prop.] (Nē Win) EN: Ne Win FR: Ne Win
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
นอนมา[v. exp.] (nøn mā) EN: win easily ; rest easy FR:
พิชิตตำแหน่งชนะเลิศ[v. exp.] (phichit tam) EN: win championship FR:
ประสพ[n.] (prasop) EN: success ; win ; gain ; finding FR: réussir
ประสบชัยชนะอันยี่งใหญ่[xp] (prasop chai) EN: win great victories FR:
เสื้อวินมอเตอร์ไซค์[n. exp.] (seūa win mø) EN: taxi jacket FR:
ทำคะแนน[v. exp.] (tham khanaē) EN: gain popularity ; win support FR:
เถือ[v.] (theūa) EN: win ; beat FR:
ถูกลอตเตอรี่[v. exp.] (thūk løttoē) EN: win a lottery FR: gagner à la loterie
ตัวเต็ง[n.] (tūateng) EN: most hopeful to win ; favorite ; one with the best chance to win FR:
วิน[v.] (win) EN: win FR: gagner
อดิเรกลาภ[n.] (adirēkkalāp) EN: windfall FR:
แองกวิลลา[n. prop.] (Aēngkwinla) EN: Anguilla FR:

win ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Nichtantreten {n} [sport] | kampflos gewinnendefault | to win by default
Buchgewinn {m}; rechnerischer Gewinnaccounting profit
Gewinnvortrag {m} | Gewinnvortrag aus früheren Jahrenaccumulated income | accumulated retained earnings
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds
Amethystrennvogel {m} [ornith.]Bronze-winged Courser
Amplitude {f}; Schwingungsweite
Ankerwinde {f}anchor windlass
Andenkiebitz {m} [ornith.]Andean Lapwing
Anemometer {n}; Windmesser
Anemone {f}; Windröschen
Seilabgangswinkel {m}; Seilaustrittswinkel
Rotschwingentachuri {m} [ornith.]Rufous-winged Tyrannulet
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin
Bogenfenster {n}arched window
Ankerwicklung {f} [electr.]armature winding
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing
Einschaltquote {f}audience rating; viewing figures
Auroraastrild {m} [ornith.]Crimson-winged Pytilia
südlich {adj} | südlicher Sommer | südlicher Winteraustral | austral summer | austral winter
Automatikuhr {f}self-winding clock; self-winding watch
Lawine {f} | Lawinen
Aymaratäubchen {n} [ornith.]Bronze-winged Ground Dove
Rückschwung {m} [sport]backward swing
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Gitterfenster {n}barred window
Fidschiralle {f} [ornith.]Barred Wing Rail
Erkerfenster {n}bay window
wegen {prp; +Genitiv} | wegen des schlechten Wetters; des schlechten Wetters wegen | wegen des Regens | nur wegen euch | von Berufs wegenbecause of; owing to | because of the bad weather | owing to the rain | all because of you | for professional reasons
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
Bengalenlerche {f} [ornith.]Rufous-winged Bush Lark
Schrägmaß {n}; Stellwinkel
Bitfrequenz {f}; Bitgeschwindigkeit
Niete {f}; Los, das nichts gewinnt | eine Niete ziehenblank | to draw a blank
blasen; pusten; schnaufen | blasend | geblasen | ich blase | du bläst | er/sie bläst | ich/er/sie blies | er/sie hat/hatte geblasen | ich/er/sie bliesto blow {blew; blown} | blowing | blown | I blow | you blow | he/she blows | I/he/she blew | he/she has/had blown | I/he/she would blow
Windstoß {m} | Windstöße
Bogengrad {n} (Winkelmaß)degree (angular measure)
Seidenschwanz {m} [ornith.]Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus)
Ausleihbestimmungen {pl}borrowing regulations
Kippfenster {n}bottom hung window

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า win
Back to top