ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sly*, -sly-

sly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sly (adj.) ซึ่งมีเล่ห์เหลี่ยม See also: ฉลาดแกมโกง, ซึ่งไม่ซื่อ Syn. cunning, foxy Ops. honest
sly (adj.) ซึ่งทำอย่างลับๆ See also: ซึ่งแอบทำ, ซึ่งทำลับๆ ล่อๆ, ซึ่งลักลอบทำ, ซึ่งทำแบบหลบๆ ซ่อนๆ Syn. evasive, furtive, secretive
slyly (adv.) อย่างเจ้าเล่ห์ See also: อย่างฉลาดแกมโกง Syn. cunningly
English-Thai: HOPE Dictionary
sly(ซลาย) adj. มีเล่ห์กระเท่ห์,ปลิ้นปล้อน,มีนัย,เหน็บแนม,เสียดสี,แคล่วคล่อง. n. -Phr. (on the sly อย่างลี้ลับ เป็นความลับ), See also: slyly adv. slyness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
sly(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ขี้โกง,ปากว่าตาขยิบ,กลับกลอก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจองอแง (adv.) vociferously See also: blubber, noisy, loud, boisterous Syn. งอแง
กระจุบกระจิบ (adv.) miscellaneously See also: daintily, betweentimes Syn. จุบจิบ
กระเซอะกระเซิง (adv.) aimlessly See also: rovingly, at random, ramblingly, wanderingly Syn. ระเหระหน, เร่ร่อน
กระโน้น (adv.) previously day See also: that time ago, before, a long time ago, long ago, in former times Syn. ครั้งโน้น Ops. ปัจจุบัน
กราว (adv.) clamorously Syn. เกรียว, เกรียวกราว, กราวเกรียว
กราวเกรียว (adv.) clamorously Syn. เกรียว, เกรียวกราว
กราวเกรียว (v.) uproariously Syn. กริวกราว, เกรียว, เกรียวกราว Ops. เงียบ, สงบ
กริว (v.) uproariously Syn. กริวกราว, เกรียว, เกรียวกราว, กราวเกรียว Ops. เงียบ, สงบ
กริวกราว (adv.) tumultuously See also: riotously, boisterously, uproariously Syn. อึกทึก, ครึกโครม
กล้าแข็ง (adv.) ferociously See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously Syn. เก่งกาจ, ฉกาจ, ห้าวหาญ
ก่อนหน้านี้ (adv.) previously See also: formerly Syn. ก่อนหน้า Ops. ภายหลัง, ทีหลัง
กะพรวดกะพราด (adv.) thoughtlessly See also: rushingly Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน
กัดไม่ปล่อย (v.) take action seriously Syn. เอาเรื่อง
ขยัน (adv.) strenuously See also: arduously, laboriously
ขยัน (adv.) strenuously See also: arduously, laboriously
ขรม (adv.) unanimously See also: noisy, loudly, uproariously Syn. เกรียว Ops. เงียบ, เงียบเชียบ
ครั้งกระโน้น (adv.) previously See also: formerly, the time before Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น Ops. ครั้งนี้
ครั้งโน้น (adv.) previously day See also: that time ago, before, a long time ago, long ago, in former times Ops. ปัจจุบัน
ครัดเคร่ง (adv.) seriously Syn. เคร่งครัด Ops. ปล่อยปละละเลย, เพิกเฉย
คราวก่อน (adv.) previously See also: on the previous occasion Syn. ครั้งก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
She is obviously a busy womanเธอเป็นผู้หญิงที่มีธุระยุ่งอย่างเห็นได้ชัด
I obviously can't refuse himฉันไม่สามารถปฏิเสธเขาได้จริงๆ
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
And one of them is very seriouslyและหนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆ
He is obviously trying to tell us somethingเขาพยายามอย่างมากที่จะบอกอะไรบางอย่างกับเรา
I hope you know how much I seriously need a new backpackฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอยากได้เป้ใบใหม่มากแค่ไหน
He's not taking this seriouslyเขาจะไม่ทำสิ่งนี้อย่างจริงจัง
You sure you do not suffer needlessly?แน่ใจนะว่าคุณไม่ทนทุกข์โดยไม่จำเป็น
They're not taking this seriouslyพวกเขาไม่ถือเอาเรื่องนี้จริงจังนัก
I will get him to fall in love with me, and then mercilessly dump himฉันจะทำให้เขาตกหลุมรักฉัน แล้วจากนั้นก็ทิ้งเขาซะอย่างเลือดเย็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That sly "come hither" stareThatsly "come hit her"stare
That sly fox!เมาซังเป็นนักเรียนเตรียมสอบเหมือนเธอ
You are a sly one.นายมันจอมเจ้าเล่ห์อันดับหนึ่งเลย
Oh, you sly dog! Woof, woof!โอ้ เจ้านี่มันลูกไม้เยอะจริง
Now, you didn't expect that a few phone calls on the sly would set you up for life, did you?ตอนนี้คงไม่ คาดหวังว่าการโทรศัพท์เป็นสายแค่ไม่กี่ครั้งนั่นจะทำให้นายสบาย ไปตลอดชีวิต ใช่ไหม?
Geum Jan Di is a sly snake hidden under an innocent demeanor.กึมจันดีคืองูพิษที่หลบซ่อนภายใต้ท่าทางที่ไร้เดียงสา
After a week of sly flirtations, karen and roy did something no one expected them to do.หลังจากสัปดาห์เต็มๆ คาเรนกับรอยก็ทำ ในสิ่งที่ไม่มีใครหวังว่าพวกเขาจะทำ
She was so sly like that.เธอเหมือนกับว่าเป็นพวกเหลี่ยมจัดงั้นแหละ
Yes. You need to be sly with guys.ใช่แล้ว ผู้ชายน่ะ ต้องชักชวนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป
I thought she was just a baby; but she's more sly than I thought.ฉันคิดว่าเธฮยังเด็ก แต่เธอก็กล้าเหมือนกันนะเนี่ย
Finch, you sly dog. The Dewey decimal system.ฟินช์ คุณนี่เจ้าเล่ห์จริงๆ มันคือ การจัดหมวดหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้
This guy Ogiso from HR who's in charge of this hearing is the sly old fox who drove Kondo until he got sick. you'll be following Kondo's footsteps.ไม่ได้ตรวจเอกสารที่คุณเตรียมอย่างดี และส่งให้ฝ่ายสินเชื่อเลย จริงหรือไม่ อ่า ไม่ครับ นั่น...

sly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狐狸[hú li, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙, 狐狸] fox; fig. sly and treacherous person
不知死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, 不知死活] act recklessly
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, 勃然] agitatedly; excitedly; vigorously
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
一齐[yī qí, ㄧ ㄑㄧˊ, 一齐 / 一齊] at the same time; simultaneously
同时[tóng shí, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, 同时 / 同時] at the same time; simultaneously
先前[xiān qián, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄢˊ, 先前] before; previously
在此之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ, 在此之前] before that; beforehand; previously
此前[cǐ qián, ㄘˇ ㄑㄧㄢˊ, 此前] before this; before then; previously
背地风[bèi dì fēng, ㄅㄟˋ ㄉㄧˋ ㄈㄥ, 背地风 / 背地風] behind sb's back; privately; on the sly
无间[wú jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 无间 / 無間] very close; no gap between them; continuously; unbroken; hard to separate; indistinguishable
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously
一个劲[yī gè jìn, ㄧ ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ, 一个劲 / 一個勁] continuously; persistently; incessantly
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 摩蟹座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座
不经意[bù jīng yì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 不经意 / 不經意] carelessly; by accident
胡乱[hú luàn, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄢˋ, 胡乱 / 胡亂] carelessly; recklessly
奋起直追[fèn qǐ zhí zhuī, ㄈㄣˋ ㄑㄧˇ ㄓˊ ㄓㄨㄟ, 奋起直追 / 奮起直追] to catch up vigorously; to set off in hot pursuit
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
心怀叵测[xīn huái pǒ cè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄆㄛˇ ㄘㄜˋ, 心怀叵测 / 心懷叵測] concealing wicked intentions (成语 saw); malicious; to prod sly
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, 意识 / 意識] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware
交驰[jiāo chí, ㄐㄧㄠ ㄔˊ, 交驰 / 交馳] continuously circling one another; to buzz around
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, 申申] cosy and comfortable; to repeat endlessly
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 狡] crafty; cunning; sly
狡猾[jiǎo huá, ㄐㄧㄠˇ ㄏㄨㄚˊ, 狡猾] crafty; cunning; sly
嗷嗷待哺[áo áo dài bǔ, ㄠˊ ㄠˊ ㄉㄞˋ ㄅㄨˇ, 嗷嗷待哺] cry piteously for food
昼夜[zhòu yè, ㄓㄡˋ ㄧㄝˋ, 昼夜 / 晝夜] day and night; period of 24 hours; continuously, without stop
并举[bìng jǔ, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄩˇ, 并举 / 並舉] develop simultaneously
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 向] direction; orientation; to face; to turn toward; to; towards; shortly before; formerly; to side with; to be partial to; all along (previously); surname Xiang
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 四海飘零 / 四海飄零] drifting aimlessly all over the place (成语 saw)
认真[rèn zhēn, ㄖㄣˋ ㄓㄣ, 认真 / 認真] earnest; serious; to take seriously; to take to heart
不休[bù xiū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, 不休] endlessly; ceaselessly
不已[bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄧˇ, 不已] endlessly; incessantly
大力[dà lì, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, 大力] energetic; vigorous; vigorously
踌躇满志[chóu chú mǎn zhì, ㄔㄡˊ ㄔㄨˊ ㄇㄢˇ ㄓˋ, 踌躇满志 / 躊躇滿志] enormously proud of one's success (成语 saw); smug; complacent
庞杂[páng zá, ㄆㄤˊ ㄗㄚˊ, 庞杂 / 龐雜] enormously complex; a vast jumble
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
并立[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 并立 / 並立] exist side by side; exist simultaneously
明文规定[míng wén guī dìng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 明文规定 / 明文規定] expressly stipulated (in writing)
切实[qiè shí, ㄑㄧㄝˋ ㄕˊ, 切实 / 切實] feasible; earnestly; conscientiously; realistic; practical
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)

sly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずる賢い;狡賢い[ずるがしこい, zurugashikoi] (adj-i) sly
奸策;姦策[かんさく, kansaku] (n) shrewd (dirty) trick; sinister scheme (design); sly art
擦れる;磨れる;摩れる;擂れる[すれる, sureru] (v1,vi) (1) to rub; to chafe; (2) to wear out; to become worn; (3) to lose one's innocence; to become sly
狐と狸の化かし合い[きつねとたぬきのばかしあい, kitsunetotanukinobakashiai] (exp) two sly characters outfoxing each other
狐狸[こり, kori] (n) foxes and badgers; sly fellow
狐狸妖怪[こりようかい, koriyoukai] (n) foxes and badgers (which used to be believed to bewitch humans) and all sorts of bogies; a sly fellow who does evil by stealth
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P)
隠し食い[かくしぐい, kakushigui] (n) eating on the sly
あざとい[, azatoi] (adj-i) clever; sly; cunning; pushy
いけしゃあしゃ[, ikeshaasha] (adv) shamelessly; brazenly
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P)
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
おめおめ[, omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace)
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you)
お婆はる[おばはる, obaharu] (v5r) (sl) to shamelessly demand one's rights
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
ガシガシ(P);がしがし[, gashigashi (P); gashigashi] (adv,adv-to) (on-mim) boisterously; roughly; briskly; (P)
ガッと[, gatsu to] (adv) vigorously; swiftly
がやがや(P);ガヤガヤ;かやかや;カヤカヤ[, gayagaya (P); gayagaya ; kayakaya ; kayakaya] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily; in a crowd of people talking; clamorously; in a hubbub; (P)
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today?
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P)
ぐいぐい[, guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink)
くだくだ[, kudakuda] (adv-to) (on-mim) tediously; lengthily; wordily
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something
くどくど[, kudokudo] (adv,adv-to) (on-mim) tediously; repetitively; (P)
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P)
こつこつ(P);コツコツ[, kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P)
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)
さざめく;さんざめく;ざんざめく;ざざめく[, sazameku ; sanzameku ; zanzameku ; zazameku] (v5k,vi) to be boisterously noisy
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords
しゃあしゃあ[, shaashaa] (adv,n,vs) shamelessly
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] Thai: (ทำ)ไว้ก่อน English: previously

sly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
เจ้าเล่ห์[adj.] (jaolē) EN: tricky ; cunning ; sly ; wily FR: malin ; rusé
ขี้ฉ้อ[adj.] (khī chø) EN: fraudulent ; swindled ; sly FR: frauduleux ; en cachette
เขี้ยวลากดิน[adj.] (khīolākdin) EN: tricky ; cunning ; wily ; sly FR:
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly FR:
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
งุบงิบ[adv.] (ngup-ngip) EN: hush-hush ; on the sly ; in secret ; surreptituously FR: en cachette ; en secret
ร้อยเล่ห์[adj.] (røilē) EN: tricky ; sly ; crafty ; wily ; cunning ; artful FR:
รอบจัด[adj.] (røpjat) EN: cunning ; tricky ; sly ; wily ; crafty FR:
ยิ้มกริ่ม[v.] (yimkrim) EN: look pleased with oneself ; give a sly smile ; smile slyly ; smile happily FR:
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
เอาเป็นเอาตาย[adv.] (aopen-aotāi) EN: seriously FR:
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
อาด ; อาด ๆ = อาดๆ[adv.] (āt : āt-āt) EN: valiantly ; valorously ; boldly FR:
บัดดล[adv.] (batdon) EN: instantaneously ; immediately FR: brusquement ; soudainement ; subitement
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmak) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon FR:
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāha) EN: seriously injured FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily FR: joyeusement
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily FR: largement ; grandement
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ฉ่าฉาว[adv.] (chāchāo) EN: boisterously ; tumultuously ; with an uproar FR:
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically FR: sérieusement ; sévèrement
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously FR: supplier
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ฉับไว[adv.] (chapwai) EN: promptly ; expeditiously ; quickly ; immediately FR:
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
ฉวัดเฉวียน[adv.] (chawatchawī) EN: circuitously FR:
ชั่วกาลนาน[adv.] (chūa kālanā) EN: eternally ; endlessly FR:
ชั่วกัปชั่วกัลป์[adv.] (chūa kap ch) EN: eternally ; forever ; endlessly ; for ages ; for eons ; for all time FR:
ชั่วนาตาปี[adv.] (chūanātāpī) EN: always ; for years ; endlessly FR:
ชุ่ย[v.] (chui) EN: do carelessly ; do in a slipshod way FR:
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ชุ่ย ๆ = ชุ่ยๆ[adv.] (chui-chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly FR: survenir ; arriver soudainement
ได้การ[v.] (dāikān) EN: effectively ; efficiently ; efficaciously ; successfully FR:
ได้มาเหนาะ ๆ = ได้มาเหนาะๆ[v. exp.] (dāi mā no-n) EN: get without trying ; get effortlessly ; get so easily FR:
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux

sly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nascherei {f}eating on the sly
routiniert {adj}slick; sly
durchtrieben; schlau {adj} | durchtriebener | am durchtriebenstensly | more sly | most sly
treibend; abtreibend; dahinschwimmend {adj} | hilflos treibend | treiben; abtreibenadrift | helplessly adrift | to be adrift
albern {adv}fatuously
anonym {adv}anonymously
atemlos {adv}breathlessly
barbarisch {adv}barbarously
bigamisch {adv}bigamously
bitter {adv}acrimoniously
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
lüsternd {adv}lasciviously
kurz {adv}compendiously
gleichbedeutend {adv}conterminously
anständig; sittsam {adv}decorously
schicklich {adv}decorously
unpassend {adv}indecorously
unschicklich {adv}indecorously
durchsichtig {adv}diaphanously
unharmonisch {adv}disharmoniously
schmerzhaft {adv}dolorously
schmerzlich {adv}dolorously
ekelhaft {adv}nauseously
emsig {adv}assiduously
emsig {adv}sedulously
fleckenlos; makellos {adv}spotlessly
fromm {adv}piously
fromm; gottesfürchtig {adv}religiously
galant {adv}chivalrously
gallertartig {adv}gelatinously
genial {adv}ingeniously
zauberhaft {adv}glamorously
nicht zauberhaft {adv}unglamorously
gottlos {adv}godlessly
grässlich; grausig {adj} | grässlicher; grausiger | am grässlichsten; am grausigstengrisly | grislier | grisliest
harmlos {adv}harmlessly
riskant {adv}hazardously
heterogen {adv}heterogeneously
Fleisch fressend; fleichfressend {adv}carnivorously
homogen {adv}homogeneously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sly
Back to top