ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

promise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *promise*, -promise-

promise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
promise (n.) คำสัญญา See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ Syn. assurance, avowal, agreement, warrant
promise (vi.) สัญญา See also: รับปาก, ให้คำมั่น Syn. plight, engage Ops. deny, deceive
promise (vt.) สัญญา See also: รับปาก, ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ Syn. plight, engage Ops. deny, deceive
promise someone the moon (idm.) ให้สัญญาในสิ่งที่มากเกินไป See also: ให้สัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
promise to (phrv.) สัญญากับ See also: ให้คำสัญญากับ
promise well (phrv.) เป็นสัญญาของความสำเร็จ
promised (adj.) ที่ทำสัญญาไว้ See also: ที่ทำข้อตกลงไว้ Syn. pledged
promised (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ซึ่งหวังไว้ Syn. hoped for, planned
promised (adj.) เกี่ยวกับคำมั่นสัญญา Syn. committed, dedicated
promisee (n.) ผู้รับสัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
promise landn. สวรรค์,สุขาวดี
promisee(พรอมมิซี') n. ผู้รับสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
promiseคำมั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promise (Law)คำมั่น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำปฏิญาณ (n.) promise See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำมั่นสัญญา
คำมั่น (n.) promise See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ
คำมั่นสัญญา (n.) promise See also: vow, pledge, oath, swearer Syn. คำสัญญา, คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ
คำสัญญา (n.) promise See also: vow, pledge, oath, swearer Syn. คำสาบาน, คำปฏิญาณ, คำสัตย์, สัจจะ
คำสัตย์ (n.) promise See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant Syn. คำสัญญา, คำปฏิญาณ, คำมั่น, สัจจะ
คำสาบาน (n.) promise See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant Syn. คำสัญญา, คำมั่น, คำมั่นสัญญา
ตกปากรับคำ (v.) promise See also: assure, give one´s word, give an undertaking, pledge, undertake, vow
รับคำ (v.) promise See also: give one´s word, vow, pledge, undertake
สัญญา (v.) promise See also: vow Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
สัตย์ (n.) promise See also: pledge, oath, faith Syn. คำมั่น, คำสาบาน, คำสัญญา
ให้คำปฏิญาณ (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำมั่น
ให้คำปฏิญาณ (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำมั่น
ให้คำมั่น (v.) promise See also: vow Syn. รับประกัน, ให้สัญญา
ให้คำมั่น (v.) promise See also: give one´s word Syn. ปฏิญาณ
ให้คำมั่น (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ
ให้คำมั่น (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ
ให้สัญญา (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น
ให้สัญญา (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ, ให้คำมั่น
ให้สัตย์ (v.) promise See also: give one´s word Syn. ปฏิญาณ, ให้คำมั่น
ตกลงความ (v.) compromise See also: make a settlement, settle, conciliate, agree, negotiate Syn. ระงับข้อพิพาษ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I can't promise I can locate it in timeฉันไม่สามารถให้สัญญาว่าได้ว่าจะสามารถหาตำแหน่งมันได้ทันเวลา
I want you to promise me somethingฉันอยากขอให้คุณให้สัญญากับฉันบางอย่าง
I make a promise to myselfฉันสัญญากับตัวเอง
I promise I will always do my bestฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเสมอ
Just promise your daddy one thingสัญญากับพ่อสักข้อนะลูก
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
I'll promise never to bother you with any more questionsฉันจะให้สัญญาว่าจะไม่รบกวนคุณด้วยคำถามใดๆ อีก
You promised meคุณสัญญากับฉันไว้แล้ว
I have given up on him; he never does what he promisesฉันเลิกเชื่อถือเขาแล้ว เขาไม่เคยทำสิ่งที่เขาสัญญาได้เลย
I promise, it won't make any difference to us!ฉันสัญญาว่า ทุกอย่างจะเหมือนเดิมสำหรับเรา
She never keeps her promisesเธอไม่เคยรักษาสัญญาเลย
She broke her promiseเธอไม่รักษาสัญญา
We'll sort this out, I promiseพวกเราจะหาทางออกในเรื่องนี้ ฉันสัญญา
Do you still remember your promise?คุณยังจำสัญญาของคุณได้ไหม?
I promised your mother that I would take care of youฉันสัญญากับแม่เธอว่าฉันจะดูแลเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36
I promise you I won't bring this up again, but before we end this conversation, would you answer just one more question?เอาล่ะ ฉันสัญญาว่าจะไม่ยกเรื่องนี้มาพูดอีก แต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กัน คุณจะตอบคําถามฉันอีกสักข้อได้มั้ย
And I promise you, you wouldn't be ashamed of me.เเละฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ขายหน้าเเน่
You won't lose your temper, will you? Promise me that they won't make you angry.คุณจะไม่โมโหออกมาใช่มั้ยค่ะ สัญญาสิว่าคุณจะไม่โกรธ
I promise you, I won't be any trouble to you.ฉันสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณ
I promise you the effect is purely transitory.ฉันสัญญา ผลที่ได้คืออย่างหมดจด ชั่วคราว มันสวมปิดอย่างรวดเร็ว
"They promise the moon.♪ ต่างสัญญาให้ดาวเดือน ♪
I promise you, the nights aren't long. You'll soon get used to it.กลางคืนไม่ยาวนานหรอก อีกไม่นานคุณก็จะชินกับมัน
I promise they'll hear about this disgrace.ฉันสัญญาว่าพวกเขาจะได้ยิน เกี่ยวกับความอับอายขายหน้านี้
I promise I can change.ผมสัญญาว่าผมจะเปลี่ยนแปลง
I promise you nobody, nobody gets out of here alive!ข้ารับรองว่า ...จะไม่มีใคร... ...รอดออกไปจากนี่ได้
I promise you're gonna talk to me, soldier.ผมสัญญาว่า คุณจะพูดคุยกับผม ทหาร

promise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, 承诺 / 承諾] effort; undertaking; promise to do sth
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 头角峥嵘 / 頭角崢嶸] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts
妥协[tuǒ xié, ㄊㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ, 妥协 / 妥協] compromise
空口白话[kōng kǒu bái huà, ㄎㄨㄥ ㄎㄡˇ ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ, 空口白话 / 空口白話] empty promises
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, 约定 / 約定] engage; promise; make an appointment
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 践 / 踐] fulfill (a promise); tread; walk
誓言[shì yán, ㄕˋ ㄧㄢˊ, 誓言] oath; promise; pledge
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
约言[yuē yán, ㄩㄝ ㄧㄢˊ, 约言 / 約言] promise; one's word; pledge; abbreviation
许诺[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ, 许诺 / 許諾] promise; pledge
说话要算数[shuō huà yào suàn shù, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, 说话要算数 / 說話要算數] promises must be kept
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, 诺 / 諾] promise; consent
有为[yǒu wéi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, 有为 / 有為] promising; to show promise
鼎峙[dǐng zhì, ㄉㄧㄥˇ ㄓˋ, 鼎峙] a tripartite balance; compromise between three rivals
鱼头[yú tóu, ㄩˊ ㄊㄡˊ, 鱼头 / 魚頭] fish head; fig. upright and unwilling to compromise

promise ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一諾千金[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost
拳万[げんまん, genman] (n) (See 指切り) linking little fingers to confirm a promise
有言実行[ゆうげんじっこう, yuugenjikkou] (n,vs) carrying out one's words; being as good as one's word; making good on one's promise
本契約[ほんけいやく, honkeiyaku] (n) contract (entered into on the basis of a promise or previous agreement); formal agreement; contract at hand
棄約[きやく, kiyaku] (n) breaking a promise
空手形[からてがた;くうてがた, karategata ; kuutegata] (n) bad (fictitious) bill; empty promise
納期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP
言葉質[ことばじち, kotobajichi] (n) a promise or pledge
証す[しょうす, shousu] (v5s,vt) (1) (See 証する) to prove; to verify; (2) to guarantee; to promise
証する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to prove; to verify; (2) to guarantee; to promise
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
中を取る[なかをとる, nakawotoru] (exp,v5r) to work out a compromise
予言(P);預言;兼言[よげん(予言;預言)(P);かねごと(予言;兼言), yogen ( yogen ; yogen )(P); kanegoto ( yogen ; ken gen )] (n,vs,adj-no) prediction; promise; prognostication; (P)
互譲[ごじょう, gojou] (n) conciliation; compromise
交譲[こうじょう, koujou] (n) concession; compromise
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
伏竜鳳雛[ふくりょうほうすう, fukuryouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
公約[こうやく, kouyaku] (n,vs,adj-no) public commitment or promise; (P)
取り結ぶ;取結ぶ;とり結ぶ[とりむすぶ, torimusubu] (v5b,vt) (1) to make (a promise); to conclude (a contract); (2) to act as a go-between; to act as mediator; (3) (usu. as ご機嫌を取り結ぶ) to curry favour with
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
契り[ちぎり, chigiri] (n) (1) pledge; vow; promise; (2) (of a man and woman) having sexual relations; having sexual intercourse; (3) destiny; fate; karma
契る[ちぎる, chigiru] (v5r,vt) (1) (arch) to pledge; to promise; to swear; (2) to have sexual intercourse (esp. between husband and wife); to share a bed
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P)
折り合い[おりあい, oriai] (n) mutual relations; compromise; (P)
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u,vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement
折衷(P);折中[せっちゅう, secchuu] (n,vs,adj-no) compromise; cross; blending; eclecticism; (P)
指切り[ゆびきり, yubikiri] (n,vs) linking little fingers to confirm a promise; (P)
旧約[きゅうやく, kyuuyaku] (n) (1) old promise; old agreement; old covenant; (2) (abbr) (See 旧約聖書) Old Testament; (P)
易感染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised
歩み寄る[あゆみよる, ayumiyoru] (v5r,vi) to step up; to compromise; to meet halfway; (P)
確約[かくやく, kakuyaku] (n,vs) firm promise; definite promise; (P)
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 約音) contraction (in phonetics); (P)
約する[やくする, yakusuru] (vs-s,vt) (1) {math} to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce
約因[やくいん, yakuin] (n) consideration (in contract law, the thing given or done by the promisee in exchange for the promise)
約束を破る;約束をやぶる[やくそくをやぶる, yakusokuwoyaburu] (exp,v5r) to break a promise; to go back on one's word; to renege
約束破る;約束やぶる[やくそくやぶる, yakusokuyaburu] (exp,v5r) (See 約束を破る) to break a promise; to go back on one's word; to renege
背約[はいやく, haiyaku] (n,vs) a broken promise; breaking one's word
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel
要約者[ようやくしゃ, youyakusha] (n) (See 諾約者) promisee

promise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
ให้คำมั่นสัญญา[v. exp.] (hai khamman) EN: promise ; give one's word FR: promettre
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise FR: donner sa parole
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sa) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default FR: rupture de contrat [f]
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman san) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer ; undertaking FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m] ; parole [f]
คำสัญญา[n.] (khamsanyā) EN: promise FR: promesse [f]
คำสัตย์[n. exp.] (kham sat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant FR:
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on the point of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise FR:
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
กลับคำ[v.] (klapkham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กลืนน้ำลายตัวเอง[v. (loc.)] (kleūnnamlāi) EN: break a promise ; go back on one's word FR:
นัดพบ[v.] (natphop) EN: date ; promise ; make an appointment with FR: fixer un rendez-vous
ปฏิญญา[n.] (patinyā) EN: declaration ; vow ; agreement ; pledge ; promise FR: déclaration [f]
ปฏิญาณ[v.] (patiyān) EN: pledge ; swear ; promise ; take an oath ; make a vow ; vow ; make a pledge ; declarer FR: promettre ; s'engager formellement (à faire qqch) ; faire le serment (de) ; se jurer (de)
ผิดคำพูด[v. exp.] (phit kham p) EN: break one's word ; go back on one's word ; break a promise FR: manquer à sa parole
ผิดคำสัญญา[v. exp.] (phit khamsa) EN: break a promise ; break one's word FR:
ผิดคำสัตย์[v. exp.] (phit khamsa) EN: break a promise ; break one's word ; go back one's word/promise FR:
ผิดสัญญา[v. exp.] (phit sanyā) EN: break a contract ; break an agreement ; break a promise ; commit a breach of contract ; violate a contract FR: résilier un contrat ; rompre un contrat ; être en défaut ; manquer à sa promesse
ผิดวาจา[v. exp.] (phit wājā) EN: break one's word ; go back on one's word ; break a promise FR:
รักษาคำมั่นสัญญา[v. exp.] (raksā khamm) EN: keep one's promise ; keep one's word FR:
รักษาสัตย์[v. exp.] (raksā sat) EN: keep one's promise FR:
รับคำ[v.] (rapkham) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake FR: promettre
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
สัญญา[v.] (sanyā) EN: promise ; vow ; contract ; pledge FR: promettre ; s'engager (à faire qqch) ; être partant
สัญญากับ[v. exp.] (sanyā kap) EN: promise s.o. FR: promettre à (qqn)
สัญญาลม ๆ แล้ง ๆ[xp] (sanyā lom-l) EN: promise the earth ; promise the moon FR: promettre la lune
เสียคำพูด[v.] (sīakhamphūt) EN: break one's promise ; go back on one's word FR: manquer à sa parole
เสียสัญญา[v. exp.] (sīa sanyā) EN: break a promise FR:
ตั้งรางวัล[v. exp.] (tang rāngwa) EN: promise a reward FR:
ท่า[n.] (thā) EN: sign ; promise ; tendency FR: signe [m]
ทัณฑ์บน[n.] (thanbon) EN: parole ; verbal promise ; written promise to refrain from doing something ; bond of good behaviour/bahavior (Am.) FR: probation [f] ; mise à l'épreuve [f]
ถอนคำสัญญา[v. exp.] (thøn khamsa) EN: go back on one's promise FR:
ตกข้าว[v.] (tokkhāo) EN: make an advance deposit of money ; pay now for future delivery on a promise FR:
ตกเขียว[v.] (tokkhīo) EN: make an advance deposit of money ; pay now for future delivery on a promise FR:
ตกปากรับคำ[v. exp.] (tok pāk rap) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow FR: donner sa parole
ตกปากตกคำ[v.] (tokpāktokkh) EN: agree to do sth ; promise ; undertake ; give one's word FR:
ตระบัดสัตย์[v.] (trabatsat) EN: break a promise ; reverse one' s promise ; go back on one's word FR:
แวววับ[n.] (waēowap) EN: brilliance ; promise FR:

promise ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruch {m} des Eheversprechensbreach of promise
Nichteinhaltung {f} seines Versprechensfailure to keep one's promise
Wahlversprechen {n} [pol.]pre-election promise
Kompromisslösung {f}compromise solution
Kompromissvorschlag {m}compromise proposal
Heiratsversprechen {n}promise to marry
Eheversprechen {n}promise of marriage
kompromissbereit {adj}prepared to compromise; willing to compromise
Zahlungsversprechen {n}promise to pay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า promise
Back to top