ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mock*, -mock-

mock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mock (vi.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก Syn. scorn, ridicule, scoff Ops. praise, honour, applaud
mock (vt.) เยาะเย้ย See also: หัวเราะเยาะ, เย้ยหยัน, ดูถูก Syn. scorn, ridicule, scoff Ops. praise, honour, applaud
mock (vt.) เลียนแบบ See also: ล้อเลียน Syn. mimic
mock (adj.) ที่แกล้งทำ See also: ที่จำลองขึ้น, ปลอม, ที่เลียนแบบ Syn. fake, fraudulent Ops. real, genuin, authentic
mock at (phrv.) ล้อเลียน See also: หัวเราะเยาะ
mock up (phrv.) เลียนแบบ See also: จำลอง
mock-up (n.) แบบจำลอง See also: หุ่นจำลอง Syn. dummy, model
mocker (n.) ผู้ล้อเลียน Syn. scorner, pretender, charlatan
mockery (n.) การล้อเลียน Syn. teasing
mockery (n.) การเลียนแบบ See also: การล้อเลียน Syn. travesty, parody, lampoon
mockery (n.) การเยาะเย้ย See also: การหัวเราะเยาะ, การเย้ยหยัน, การดูถูก Syn. scron, ridicule, scoff Ops. praise, admiration
mocking (adj.) เชิงเยาะเย้ย See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม Syn. sarcastic, satirical Ops. courtesy, esteem
mocking (adj.) เหน็บแนม See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย Syn. sarcastic, satirical Ops. courtesy, esteem
mocking (adj.) ช่างเสียดสี See also: ช่างเหน็บแนม Syn. ironic, sardonic, satirical
mocking (adj.) ซึ่งชอบถากถาง See also: ชอบแดกดัน Syn. ironic, satiric, snide
mockingbird (n.) นกอเมริกาลายสีดำและขาว
English-Thai: HOPE Dictionary
mock(มอค) v. เยาะเย้ย,เย้ยหยัน,ล้อเลียน,ยั่ว,ท้าทาย,หลอกลวง,ทำให้ผิดหวัง. -Phr. (mock up สร้างหุ่นจำลอง) n. การหัวเราะเยาะ,สิ่งจำลอง,สิ่งเลียนแบบ,สิ่งล้อเลียน,การเลียนแบบ,สิ่งไม่บังควร, Syn. defy
mock-up(มอค`อัพ) n. หุ่นจำลอง
mockery(มอค'เคอรี) n. การเยาะเย้ย,สิ่งที่เยาะเย้ย,การเลียนแบบ,สิ่งที่ไม่เพียงพอ,สิ่งที่ไม่บังควร, Syn. ridicule
mockingbird(มิค'คิงเบิร์ด) n. นกร้องร้องเลียนเสียงของนกอื่น
English-Thai: Nontri Dictionary
mock(vt) เยาะเย้ย,ล้อเลียน,ยั่ว,หลอกลวง
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mock auctionการขายทอดตลาดโดยไม่สุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mock False Viperงูหมอก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูหมิ่น (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า
เย้ย (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เย้ยหยัน (adv.) mockingly See also: ridiculously, derisively Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น
เปลญวน (n.) hammock See also: cradle Syn. เปล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We mock what we don't understand.คนเรามักเยาะเย้ย ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
You mock my pain!นายล้อเล่นกับความเจ็บปวดของฉัน
I lay myself open, and you mock me with kitchenware.ผมเปิดความในใจ และคุณก็คุยเรื่อง เครื่องครัว
This being the time when Hollywood dumps their crappy would-be blockbusters, which we could mock and thus feel better about ourselves.เพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ ฮอลลีวูดปล่อยหนัง ดีแตกออกมา/ซึ่งเราสามารถล้อเลียนได้
I don't intend to mock you, officer, but I'm cancer patient.ผมไม่กลัวกับคำขู่ของคุณหรอก ผมไม่สามารถหนีไปไหนได้อยู่แล้ว
We mock the King.พวกเราจะล้อเลียนพระราชา
I would not have bothered to mock him!ข้าไม่อยากเป็นทุกข์ที่จะล้อเลียนพระราชา
But allowing the minstrels to mock the dignity of ministers... will only undermine the authority of the government.แต่ว่าที่ท่านอนุญาติให้ตัวตลกล้อเล่นกับศักดิศรีของรัฐมนตรี จะทำลายอำนาจของรัฐบาล
Yet you invite gutter rats to mock us?แต่ท่านกลับเชิญพวกตัวตลกพวกนี้มาล้อเล่น
Is that why you're here? You're here to mock me?คุณถึงมาที่นี่สินะ มาเยอะเย้ยผมล่ะสิ
Don't mock the scarf, Nathaniel. It's my signature.อย่าล้อผ้าพันคอฉัน มันบ่งบอกยี่ห้อฉัน
How dare you mock my son!เธอกล้าล้อเลียนลูกชายฉันเหรอ!

mock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假的[jiǎ de, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜ˙, 假的] bogus; ersatz; fake; mock; phoney
愚弄[yú nòng, ㄩˊ ㄋㄨㄥˋ, 愚弄] derision; mock; ridicule
吊床[diào chuáng, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄨㄤˊ, 吊床] hammock
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)
讥讽[jī fěng, ㄐㄧ ㄈㄥˇ, 讥讽 / 譏諷] satirize; ridicule; mock
罩衫[zhào shān, ㄓㄠˋ ㄕㄢ, 罩衫] smock
尊容[zūn róng, ㄗㄨㄣ ㄖㄨㄥˊ, 尊容] your face (usually mocking)

mock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
毒苺;毒イチゴ[どくいちご(毒苺);どくイチゴ(毒イチゴ), dokuichigo ( doku ichigo ); doku ichigo ( doku ichigo )] (n) (See 蛇いちご) false strawberry (Duchesnea chrysantha); mock strawberry
蛇いちご;蛇イチゴ;蛇苺[へびいちご(蛇いちご;蛇苺);ヘビイチゴ;くちなわいちご(蛇いちご;蛇苺), hebiichigo ( hebi ichigo ; hebi ichigo ); hebiichigo ; kuchinawaichigo ( hebi ichig] (n) false strawberry (Duchesnea chrysantha); mock strawberry
スモッキング[, sumokkingu] (n) smocking
スモック[, sumokku] (n) smock; smoking jacket
ハンモック[, hanmokku] (n) hammock
上っ張り[うわっぱり, uwappari] (n) overalls; wrapper; duster; smock
似非;似而非[えせ, ese] (adj-na,n,pref) false; would-be; sham; pretended; mock; spurious; pseudo; quasi
円丘[えんきゅう, enkyuu] (n) knoll; hummock
吊り床[つりどこ, tsuridoko] (n) hammock
惚れた腫れた[ほれたはれた, horetahareta] (exp) head over heels (often used mockingly); madly (in love)
愚弄[ぐろう, gurou] (n,vs) mockery; derision; ridicule
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P)
疑似恋愛[ぎじれんあい, gijiren'ai] (n) pseudo-romance; pseudo (mock) love affair
自嘲[じちょう, jichou] (n,vs) self-deprecation; self-derision; self-mockery; laughing at oneself
釣り床[つりどこ, tsuridoko] (n) hammock

mock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวนชม[n.] (chūanchom) EN: pink bignonia ; desert rose ; Sabi star ; kudu ; mock azalea ; impala lily ; Adenium obesum FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; jasmin trompette [m] ; rose du désert [f] ; Adenium obesum
ชวนชมไทย[n. exp.] (chūanchom T) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star FR:
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
ขนมถั่วแปบ[n. exp.] (khanom thūa) EN: mock bean pods FR:
ขนมถั่วแปบไส้เค็ม[n. exp.] (khanom thūa) EN: mock bean pods with shrimp filling FR:
ขนมถั่วแปบไส้หวาน[n. exp.] (khanom thūa) EN: mock bean pods with sweet filling FR:
ค่อนแคะ[v.] (khǿnkhae) EN: satirize ; mock ; gibe (at) ; criticize FR:
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrat) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic ; be invidious FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser ; être désobligeant
กุหลาบไพรด่าง[n. exp.] (kulāp phrai) EN: variegated mock orange ; Pittosporum tobira FR: Pittosporum tobira
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of FR: imiter ; copier ; simuler ; singer ; reproduire
เลียนแบบ[v. exp.] (līen baēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate FR: imiter ; copier ; simuler
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody ; ridicule FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
เหน็บ[v.] (nep) EN: carp at ; talk insinuatingly ; satirize ; mock at FR: railler ; se gausser ; ironiser ; se moquer (de)
เหน็บแนม[v.] (nepnaēm) EN: be sarcastic ; mock at ; carp at ; satirize ; talk insinuatingly FR: être sarcastique ; se moquer (de)
พูดล้อ[v. exp.] (phūt lø) EN: tease ; josh ; make fun of ; be joking ; mock FR:
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; mock ; deride ; treat contemptuously ; use insulting language FR: être sarcastique ; ironiser
เสียดสีเยาะเย้ย[v.] (sīetsīyǿyoē) EN: ridicule ; mock FR:
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
แหย่[v.] (yaē) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; annoy ; pull someone's leg FR: taquiner ; asticoter (fam.)
ไยไพ[v.] (yaiphai) EN: jeer at ; deride ; ridicule ; mock ; sneer FR:
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule ; laugh at FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser
เย้ย[v.] (yoēi) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule FR: se moquer ; tourner en dérision
เย้ยหยัน[v.] (yoēiyan) EN: hold in derision ; mock FR: ricaner ; gouailler
เยาะหยัน[v.] (yǿyan) EN: mock ; jeer (at) ; be sarcastic FR:
เยาะเย้ย[v.] (yǿyoēi) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride FR: ridiculiser ; bafouer
เยาะเย้ยถากถาง[v. exp.] (yǿyoēi thāk) EN: ridicule ; satirize ; mock ; jeer at FR:
แบบจำลอง[n.] (baēp jamløn) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
หุ่นจำลอง[n. exp.] (hun jamløng) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up FR: modèle [m] ; réplique [f]
จำลอง[n.] (jamløng) EN: model ; mock-up ; simulation FR: modèle [m] ; copie [f]
จันทร์กระจ่างฟ้า [n. exp.] (jan krajang) EN: Hammock viperstail ; Wild allamanda FR:
กัด[v.] (kat) EN: talk to someone in a sarcastic and mocking manner FR:
กระแทกกระทั้น[adj.] (krathaēkkra) EN: sarcastic; ironical ; biting ; mocking ; satirical ; snarky ; caustic FR: caustique
เปล[n.] (plē) EN: cradle ; hammock ; stretcher FR: berceau [m] ; hamac [m]
เปลญวน[n.] (plēyūan) EN: hammock ; cradle FR: hamac [m]
รูปจำลอง[n. exp.] (rūp jamløng) EN: miniature ; model ; replica ; reproduction ; mock-up FR: miniature [f] ; modèle [m]
สม็อค[X] (samǿk) EN: smock FR:
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively FR:

mock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Camposspottdrossel {f} [ornith.]Chalk-browed Mockingbird
Chilespottdrossel {f} [ornith.]Chilean Mockingbird
Gundlachspottdrossel {f} [ornith.]Bahama Mockingbird
Hollywoodschaukel {f}swing hammock
Tropenspottdrossel {f} [ornith.]Tropical Mockingbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mock
Back to top