ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pretender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pretender*, -pretender-

pretender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pretender (n.) ผู้เสแสร้ง See also: ผู้แสร้งทำ Syn. fraud, hypocrite
English-Thai: HOPE Dictionary
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pretender to the throneรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And when the hands of the clock strike 12, that precious little pretender to my throne will be gone!และเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน นางผุ้เสแสร้ง เราะยาง ต่อบัลลังก์ของข้า ทุกอย่างก็จะสำเร็จ
He's an arrogant pretender who would sell our women and children to the infidels and the imperialists of the West.เค้าเป็นคนหยิ่งและแกล้งทําเพื่อนที่จะขายสตรีของเรา และเด็กไปยังพวกที่เป็นนอกรีด และพวกลัทธิจักรวรรดินิยมทางตะวันตก
I have no intention of taking advice from a pretender to the throne.ฉันไม่ได้มาเพื่อมาฟังคำแนะนำ จากคนที่มายึดอำนาจประเทศชาติหรอกนะ
And you sit beside this pretender and chastise me.และท่านนั่งเคียงข้างคนเสแสร้งนั่น และตำหนิข้า
You will sweep aside this pretender and that one.ท่านจะกวาดล้างผู้แอบอ้าง และราชาคนนั้น
Call him the Pretender now.ตอนนี้เขาถูกเรียกว่าจอมหลอกลวง
See, a crisis separates the real men from the pretenders.ดูไว้นะ,ช่วงที่วิกฤตแบบนี้ คุณจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของใครบางคน
"I'll Stand By You" by the Pretenders."I'll Stand By You" ของวงพรีเทนเดอร์
Love was changing the minds of pretendersโอ้! งั้นพวกมันก็โตมาจากขอนไม้น่ะสิ ใช่.
These pretenders live in shadows these creatures lurk in dark corners of our society.แต่พวกฉ้อฉลพวกนี้\กบดานอยู่ในเงามืด เป็นสัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่ใน\มุมมืดของสังคม
Aye. I signed up to sail under Jack Sparrow, not some pretender.ใช่ ข้าอยากมาทำงานกับสแปโรว์ ไม่ใช่ตัวปลอม
And he is only a pretender.และเขาก็เป็นเพียง หลอกลวง

pretender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, 伪朝 / 偽朝] bogus dynasty; pretender

pretender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
似非者[えせもの, esemono] (n) sham; fraud; counterfeit; impostor; pretender

pretender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้อ้างสิทธิ์[n. exp.] (phū āng sit) EN: pretender FR: prétendant [m] ; demandeur [m]

pretender ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thronbewerber {m}pretender

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pretender
Back to top