ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scoff

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scoff*, -scoff-

scoff ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scoff (vi.) พูดเยาะเย้ย See also: ล้อเลียน, เสียดสี Syn. deride, jeer, mock
scoff (vt.) พูดเยาะเย้ย See also: ล้อเลียน, เสียดสี Syn. deride, jeer, mock
scoff (n.) การพูดเยาะเย้ย See also: การล้อเลียน, การเสียดสี, สิ่งที่เยาะเย้ย Syn. sneer
scoff (vi.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม Syn. gobble, wolf
scoff (vt.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม Syn. gobble, wolf
scoff (n.) อาหารประเภทปลา (คำสแลง) See also: ผลิตภัณฑ์อาหารปลา
scoff at (phrv.) หัวเราะเยาะ See also: เยาะเย้ย Syn. laugh at
scoff at (phrv.) คิดว่า (บางสิ่ง) ไม่มีค่า
scoffer (n.) ผู้เยาะเย้ย
scoffingly (adv.) อย่างเยาะเย้ย
scofflaw (n.) ผู้เย้ยกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
scoff(สคอฟ) vi.,n. (การ) พูดเยาะเย้ย,การล้อเลียน,เสียดสี, See also: scoffer n. scoffingly adv., Syn. sneer,jeer,fleer
English-Thai: Nontri Dictionary
scoff(n) การเยาะเย้ย,การหัวเราะเยาะ,การเสียดสี,การถากถาง
scoffer(n) ผู้เสียดสี,ผู้เยาะเย้ย,ผู้ถากถาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sick of those who scoff at the suffering of others.ผมเกลียดทุกคนที่เย้ยหยันในความทุกข์ทรมานของคนอื่น
I thought it was he asked you to lunch and you were gonna like scoff at it.พ่อมีความสุขที่ได้เป็นตัวเอง .. พ่อขอเลือกตัวเอง ไม่งั้นก็กัปตัน "เคิร์ก"
Scoff all you want, but I know I have the gift.เอาเป็น... บ่ายโมงเป็นไง? เคครับ คุณพ่อ
(SCOFFING) I never worked for so little, except once, and that was a very noble cause.ข้าไม่เคยรับงานที่เงินน้อยขนาดนั้น ยกเว้น ด้วยเหตุผลที่มีศีลธรรมมากๆ
[ Scoffs ] Don't be tellin' me about foot massages.[Scoffs] อย่า tellin 'ฉันเกี่ยวกับการนวดเท้า
[Scoffing] You'll never get her into a size four.นี่เพรสตั้น หัดคิดแบบเชิงรุกมั่ง!
[Scoffs] Could you possibly idolize her any more?เธอจะนับถือเขาได้อีกเหรอ
(SCOFFS) Are you completely corrupt?คุณทุจริตขนาดนั้นเลยเหรอ?
Why must I be bothered with a magician? (SCOFFS)ทำไมเราต้องไปกังวลกับนักมายกลกระจอกๆ
No, and neither are you. (scoffs) why are you walking on eggshells?ไม่ แล้วลูกก็จะไม่บอกด้วย ทำไมแม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยขนาดนั้น
(scoffs) BUT YOU DIDN'T BAKE ANY GOODNESS.แต่คุณก็ไม่ได้ทำขนมเองนี่
APPARENTLY, MY BALD HEAD IS A BIG TURNOFF FOR HIM. (scoffs)เห็นได้ชัดว่า หัวล้านของฉันทำเค้าหมดอารมณ์ไปเลย

scoff ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, ㄔ, 嗤] laugh at; jeer; scoff at; sneer at
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)

scoff ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of
冷罵[れいば, reiba] (n,vs) sneer; scoffing; abuse
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P)
小ばかにする;小馬鹿にする[こばかにする, kobakanisuru] (exp,vi) (1) to scoff; (vt) (2) to downplay; to treat someone disparagingly; to treat someone with contempt

scoff ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิ้มเยาะ[v.] (yimyǿ) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at) FR: ricaner

scoff ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spötter {m}scoffer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scoff
Back to top