ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lapse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lapse*, -lapse-

lapse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lapse (n.) การพลาดพลั้ง See also: การผิดพลาด Syn. fault, mistake, failure
lapse from (phrv.) ลดลงมาจาก See also: หล่นลงมาจาก Syn. fall from
lapse from grace (phrv.) หมดความชื่นชอบ
lapse into (phrv.) จมอยู่ใน See also: ค่อยๆเข้าสู่(สภาวะอย่างหนึ่ง)ทีละน้อย Syn. relapse into
lapse into (phrv.) ตกลงสู่ See also: เข้าสู่
lapse into (phrv.) ปล่อยให้ใช้ภาษา
lapse into (phrv.) เก็บสินค้าไว้ให้ลูกค้า See also: สำรองสินค้าไว้ให้ Syn. lay aside
lapsed (adj.) ซึ่งหมดอายุ Syn. ended
English-Thai: HOPE Dictionary
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
English-Thai: Nontri Dictionary
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lapseขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจุย (v.) collapse See also: fall apart Syn. กระจุยกระจาย, ยับเยิน
กระจุยกระจาย (v.) collapse See also: fall apart Syn. ยับเยิน
การถล่ม (n.) collapse See also: falling down, subsidence, breakdown Syn. การยุบ, การพัง, การทลาย
การทลาย (n.) collapse See also: falling down, subsidence, breakdown Syn. การยุบ, การพัง
การพัง (n.) collapse See also: falling down, subsidence, breakdown Syn. การยุบ, การทลาย
การยุบ (n.) collapse See also: falling down, subsidence, breakdown Syn. การพัง, การทลาย
ถล่มทลาย (v.) collapse See also: fall, crumble, subside, tumble down
บรรลัย (v.) collapse See also: ruin, destroy, annihilate, damage Syn. ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัย
ประลัย (v.) collapse See also: ruin, destroy, annihilate, damage Syn. ฉิบหาย, ย่อยยับ, มอดม้วย
พัง (v.) collapse See also: tumble down, pull down, fall to the ground, fall down Syn. พังพินาศ, หักพัง, พังทลาย, ทะลาย
พังครืน (v.) collapse See also: crash
พังฉิบหาย (v.) collapse See also: tumble, break down Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย
พังทลาย (v.) collapse See also: fall, be ruined, be destroyed, come to nothing Syn. พังพินาศ
พังพินาศ (v.) collapse See also: tumble, break down Syn. เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย
ยวบ (v.) collapse See also: drop, deflate, yield, fall in Syn. ยุบ, ไหว, ฮวบ
ล่ม (v.) collapse See also: fail, go down, come to nothing, founder, fold Syn. ล้ม, พัง Ops. สำเร็จ, ตลอดรอดฝั่ง
ล่มสลาย (v.) collapse See also: ruin, fall
หักพัง (v.) collapse See also: tumble down, pull down, fall to the ground, fall down Syn. พังพินาศ, พังทลาย, ทะลาย
เสียหาย (v.) collapse See also: tumble, break down Syn. ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, Clapper, lapse the policy.ก็คแลปเปอหมดอายุนโยบาย
Then lapse it.คุณไม่จำเป็นต้องมีนโยบายศพ ในกองทัพ
That lapse in judgment aside...นั่นเป็นการตัดสินแบบฉาบฉวยนะครับ
But I'm afraid this was a calamitous lapse of judgement.แต่ฉันอาจคิดผิด พาชีวิตเราล่มจมก็ได้
And as it was leaving Earth's gravity, it turned its cameras around and took a time lapse picture of one day's worth of rotation, here compressed into 24 seconds.ในขณะที่มันกำลังจะพ้นออกไปจากแรงโน้มถ่วงของโลก มันหันกล้องกลับมา แล้วถ่ายภาพชุดต่อเนื่องของการหมุนรอบตัวเองในรอบ 1 วัน โดยนี่เป็นภาพที่ร่นเวลาแล้วเหลือ 24 วินาที
Let's keep this little lapse of judgmentเราพักความต่างเล็กๆนี่ไว้ก่อนละกัน
A man who serves his country for 30 years has a few drinks and a small lapse in judgment does not deserve five years.คนที่เคยรับใช้ชาติมาถึง 30 ปี แค่ดื่มหนักไปหน่อย เผลอขาดสำนึกผิดชอบไปชั่วครู่ ไม่ควรต้องโทษหนักถึง 5 ปี
A small lapse in judgment that will haunt three young women for the rest of their lives.แต่เป็นชั่วครู่ที่จะ\ ตามหลอกหลอน หญิงสาว 3 คนไปจนวันตาย
So I figured, if I found a few lapse in the security, pointed them out as a gesture of good faith, she might change her mind?ผมเลยตัดสินใจ ถ้าผมจะแหกระบบความปลอดภัย พวกเขา Oazvia \ n การเป็นส่วยของสันถวไมตรี เธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้
I had a momentary lapse in judgment when I thought you were more than you are, but you aren't.ตอนที่ฉันคิดว่าคุณมีดีมากกว่าที่เห็น แต่มันไม่ใช่อย่างชัดเลย
The occasional lapse into cliche is understandable in the circumstances.การพลาดพลั้งซ้ำๆซากๆน่าเบื่อ คือสถานการณืที่ต้องเข้าใจ
The slightest lapse of judgmentการตัดสินใจที่พลาดเพียงนิดเดียว

lapse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不攻自破[bù gōng zì pò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄆㄛˋ, 不攻自破] collapse of itself
倒塌[dǎo tā, ㄉㄠˇ ㄊㄚ, 倒塌] collapse; topple
[tān, ㄊㄢ, 坍] collapse
坍塌[tān tā, ㄊㄢ ㄊㄚ, 坍塌] collapse
[kuǎ, ㄎㄨㄚˇ, 垮] collapse
[tā, ㄊㄚ, 塌] collapse
塌下[tā xià, ㄊㄚ ㄒㄧㄚˋ, 塌下] collapse
崩塌[bēng tā, ㄅㄥ ㄊㄚ, 崩塌] collapse; crumble
崩毁[bēng huǐ, ㄅㄥ ㄏㄨㄟˇ, 崩毁 / 崩毀] collapse
崩溃[bēng kuì, ㄅㄥ ㄎㄨㄟˋ, 崩溃 / 崩潰] collapse; crumble; fall apart
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, 危楼 / 危樓] dangerous housing; building that is about to collapse
逝去[shì qù, ㄕˋ ㄑㄩˋ, 逝去] elapse
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, 乘虚而入 / 乘虛而入] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse
虚脱[xū tuō, ㄒㄩ ㄊㄨㄛ, 虚脱 / 虛脫] exhaustion; collapse from dehydration
垮台[kuǎ tái, ㄎㄨㄚˇ ㄊㄞˊ, 垮台 / 垮臺] fall from power; collapse; demise
失误[shī wù, ㄕ ˋ, 失误 / 失誤] lapse; mistake; to make a mistake; fault; service fault (in volleyball, tennis etc)
濒于[bīn yú, ㄅㄧㄣ ㄩˊ, 濒于 / 瀕於] near to; approaching (collapse)
塌方[tā fāng, ㄊㄚ ㄈㄤ, 塌方] to cave in; to collapse; a landslide
溃败[kuì bài, ㄎㄨㄟˋ ㄅㄞˋ, 溃败 / 潰敗] utterly defeated; routed; crushed; to collapse (of army)
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, 腰椎间盘突出 / 腰椎間盤突出] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc

lapse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
堕す[だす, dasu] (v5s,vi) (See 堕する) to degenerate; to lapse into
堕する[だする, dasuru] (vs-s,vi) to degenerate; to lapse into
忘却[ぼうきゃく, boukyaku] (n,vs) lapse of memory; forgetfulness; oblivion; (P)
時効[じこう, jikou] (n) (1) statute of limitations; lapse of rights after a period of time; prescription (including acquisitive and extinctive prescription); (2) ageing; aging; (P)
浮かされる[うかされる, ukasareru] (v1,vi) to be carried away; to be delirious; to lapse into delirium
背徳;悖徳[はいとく, haitoku] (n) corruption; immorality; lapse from virtue; fall from virtue
胴忘れ;胴忘(io)[どうわすれ, douwasure] (n,vs) (See ど忘れ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind
バブル崩壊[バブルほうかい, baburu houkai] (exp,n) collapse of bubble economy; economic bubble burst
ぶっ倒れる;打っ倒れる[ぶったおれる, buttaoreru] (v1,vi) (See 倒れる・1) to fall flat; to collapse in a heap
倒れ[たおれ, taore] (n) (1) bad debt; (2) collapse (esp. pref.); (P)
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
倒れ込む[たおれこむ, taorekomu] (v5m) to collapse into; to flop onto
再発防止[さいはつぼうし, saihatsuboushi] (n) preventive measure; recurrence prevention; relapse prevention
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
去る(P);避る[さる, saru] (v5r,vi) (1) to leave; to go away; (2) to pass; to elapse; (3) to be distant; (v5r,vt) (4) to send away; to drive off; to divorce; (suf,v5r) (5) (after a -masu stem, esp. of a suru verb) ... completely; (adj-pn) (6) (去る only) (ant
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P)
壊崩;潰崩[かいほう, kaihou] (n,vs) (arch) (See 崩壊・1) collapse; crumbling; breaking down; caving in
士気阻喪[しきそそう, shikisosou] (n,vs) demoralization; collapse of morale; one's morale being shaken
失効[しっこう, shikkou] (n,vs) lapse; abatement; invalidation
子宮脱[しきゅうだつ, shikyuudatsu] (n) uterine prolapse
崩れかかる;崩れ掛かる;崩れ掛る[くずれかかる, kuzurekakaru] (v5r) (1) to begin to crumble; (2) to crumble and fall (or collapse) onto another object
崩れる[くずれる, kuzureru] (v1,vi) (See 崩壊・1,倒れる・1) to collapse; to crumble; (P)
崩れ去る[くずれさる, kuzuresaru] (v5r) to crumble away; to collapse
崩落[ほうらく, houraku] (n,vs) collapse; break; cave-in; crash; (market) decline; (P)
息が切れる[いきがきれる, ikigakireru] (exp,v1) (1) to run out of breath; to be short of breath; to lose one's breath; (2) to run out of steam; to be unable to continue; to collapse; (3) to die
抜け落ちる[ぬけおちる, nukeochiru] (v1,vi) (1) to come out (e.g. hair); to fall out; to collapse (e.g. building, floor); (2) to be left out; to be omitted
押し縮める[おしちぢめる, oshichidimeru] (v1) to squeeze; to collapse
揉み立てる[もみたてる, momitateru] (v1,vt) (1) (arch) to crumple; to collapse; (2) to press; to urge; to rush
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (n,vs) (1) lapse; annihilation (physics); (2) extinguishment; termination (e.g. of legal representation); (3) {math} vanishing; (P)
滅亡[めつぼう, metsubou] (n,vs) downfall; ruin; collapse; destruction; (P)
瓦解[がかい, gakai] (n,vs) collapse; downfall
画餅[がべい;がへい, gabei ; gahei] (n) failure; fiasco; rice-cake painting; collapse; something of little value
直腸脱[ちょくちょうだつ, chokuchoudatsu] (n) rectal prolapse
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P)
破局[はきょく, hakyoku] (n) catastrophe; cataclysm; collapse (of a relationship); breakup; split (friends, lovers, etc.); (P)
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
経る(P);歴る[へる, heru] (v1,vt) to pass; to elapse; to experience; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s)
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] elapsed aging
経過時間[けいかじかん, keikajikan] elapsed time
経過計時機構[けいかとけいきこう, keikatokeikikou] elapsed timer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
崩れる[くずれる, kuzureru] Thai: ล้มครืนลง English: to collapse

lapse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หล่นลงมาจาก[v. exp.] (lon long mā) EN: fall from ; lapse from FR:
หมดอายุความ[v.] (mot-āyu khw) EN: lapse by prescription ; become statute-barred FR:
พับไป[v.] (phap pai) EN: be written off ; lapse FR:
บรรลัย[v.] (banlai) EN: collapse ; die ; be destroyed FR:
ฟุบ[v.] (fup) EN: collapse ; fall down ; slump down FR:
หักสะบั้น[v. exp.] (hak saban) EN: snap ; collapse FR:
หกล้ม[v.] (hoklom) EN: fall ; collapse FR: tomber ; s'étaler
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การสลาย[n.] (kān salāi) EN: disintegration ; collapse FR: dispersion [f]
การตกต่ำ[n.] (kān toktam) EN: fall ; subsidence ; declination ; collapse FR:
การยุบ[n.] (kān yup) EN: collapse ; dissolution FR: dissolution [f]
กลับมาทำผิดอีก[v. exp.] (klap mā tha) EN: relapse ; reoffend FR:
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold FR: s'effondrer
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop ; collapse FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ล้ม[v.] (lom) EN: fall down ; tumble down ; collapse FR: s'abattre ; s'effondrer
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มลง[v. exp.] (lom long) EN: collapse ; give way FR: succomber
ล้มพับ[v.] (lomphap) EN: fall down ; collapse FR: s'écrouler ; s'effondrer
ล่มสลาย[v. exp.] (lom salāi) EN: collapse ; ruin ; fall down ; disintegrate FR: s'effondrer
หมดลง[v. exp.] (mot long) EN: collapse ; disintegrate FR: s'effondrer
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down ; crash down FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
พัง[adj.] (phang) EN: broken down ; tumbled down ; collapsed ; destroyed ; in ruins FR: effondré
พังฉิบหาย[v. exp.] (phang chiph) EN: collapse FR:
พังครืน[v. exp.] (phang khreū) EN: collapse FR: s'effondrer
พังลงมา[v. exp.] (phang long ) EN: collapse FR: s'effondrer
พังพินาศ[v. exp.] (phang phinā) EN: collapse FR:
พังทลาย[v. exp.] (phang thalā) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
ประลัย[adj.] (pralai) EN: distroyed ; collapsed FR:
ร่วงหล่น[n.] (rūang-lon) EN: fall ; come off ; drop ; collapse FR: s'effondrer
สลบไสล[v.] (salopsalai) EN: be unconscious ; lose conscious ; faint ; swoon ; pass out ; sleep like tops ; be lying unconscious FR: s'évanouir ; défaillir ; perdre connaissance ; tomber en défaillance ; se pâmer (vx) ; collapser (fam.)
ทรุด[v.] (sut) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in FR: s'affaiser ; s'enfoncer ; se tasser
ทรุดลง[v. exp.] (sut long) EN: collapse ; sink ; stoop FR: s'effondrer
ตลาดหุ้นล่ม[n. exp.] (talāt hun l) EN: stock market crash ; collapse of the market FR:
ตึกถล่ม[n. exp.] (teuk thalom) EN: collapsed building FR:
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble FR: s'ébouler ; s'écrouler
ถล่ม[v.] (thalom) EN: fall down ; collapse ; tumble down ; fall in ; cave in ; subside FR: s'écrouler ; s'effondrer ; dégringoler
ถล่มทลาย[v.] (thalomthalā) EN: collapse ; fall ; crumble ; subside ; tumble down FR:
ยวบ[v.] (yūap) EN: collapse ; drop ; deflate ; yield ; fall in ; sink ; give FR:
ยุบ[v.] (yup) EN: sink ; cave in ; give in ; be bashed ; collapse ; fall down ; subside FR: s'effondrer

lapse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dammbruch {m}breach in a dam; collapse of an embankment
Bruchlast {f} [techn.]break load; breaking load; collapse load
Kollaps {m} | einen Kollaps erleidencollapse | to collapse
Klaps {m} | Klapse
Einsturzgefahr {f}danger of collapse
Ablaufzeit; Laufzeit {f}elapse time
Geschmacksverirrung {f}lapse of taste
besinnungslos; bewusstlos {adj} | bewusstlos zusammenbrechen | bewusstlos liegen bleibenunconscious | to collapse unconscious | to lie unconscious
Bandscheibenvorfall {m} [med.]prolapsed intervertebral disc; herniated disc

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lapse
Back to top