ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confound*, -confound-

confound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confound (vt.) ทำให้รู้สึกสับสน Syn. bewilder
confound (vt.) ผสมปนเป Syn. confuse, puzzle
confound on! (int.) คำอุทานแสดงความรำคาญ / สับสน Syn. a curse on!
confound on! (n.) ผู้เล่นหมากรุก Syn. a curse on!
confounded (adj.) ที่สับสน Syn. confused, bewildered
English-Thai: HOPE Dictionary
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
confounded(คอนเฟา'ดิด) adj. ระยำ, See also: confoundedly adv. confoundedness n., Syn. confused
English-Thai: Nontri Dictionary
confound(vt) สับกัน,ปนกัน,ทำให้สับสน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confoundersตัววัด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's designed to confuse or confound you.มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสับสน หรือเล่นงานคุณ
I'll have your guts for garters, girl! Confound you!- ฉันหมดความอดทนสำหรับพวกแกแล้ว, เจ้าโง่!
These dolls and toys confuse me so Confound it all, I love it thoughตุ๊กตากำบของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันสับสน สับสนไปหมด แม้ว่าฉันจะหลงรักมัน
Why don't you confound your critics and write something completely different?ก็เขียนเรื่องใหม่ที่ฉีกแนวไป ให้นักวิจารณ์งงไปเลยสิ
Therefore let us go down and confound their tongue that they may not understand one another's speech.พวกเราลวงมัน และเปลี่ยนภาษาพวกมันให้วุ่นวาย เพื่อให้พวกมันไม่เข้าใจคำพูดกันและกัน
I can deal with pigs really easily, but nice people confound me.ฉันรับมือกับพวกคนเลวได้ง่ายมาก แต่คนดีๆก็มีทำให้ฉันรู้สึกสับสน
Confound it all, Samwise Gamgee! Have you been eavesdropping?มาจุ้นอะไรแซมไวส์ แกมจี เจ้าแอบฟังเราเหลอ
Confound it! The bloody Bank of England is a madhouse!ปัดโธ่เอ๊ย ธนาคารอังกฤษวุ่นวายกันใหญ่แล้ว
I've got to get away from these confounded relatives, hanging on the bell all day never giving me a moment's peace.ข้าต้องคอยหลบหน้าญาติๆจอมวุ่นวาย ไม่เคยให้ข้าได้อยู่สงบเลย
At first,I thought it was some kind of mineralized connective tissue, but then I remembered in your book,Dr.Reichs is confounded y the anomalous 13th rib.ตอนแรก ฉันคิดว่าเป็นอะไรเหมือนกับแร่ที่ติดกับเนื้อเยื้อ แต่แล้วฉันนึกขึ้นได้ในหนังสือของคุณ ที่ดร.ไรซ์สับสนในซี่โครงที่ 13 ผิดปกติ
When, uh, selecting a charity for my donation, there were so many worthwhile causes, I was confounded.เมื่อ, หืม. , การเลือกการกุศลรับบริจาคของฉัน นั้นเป็นเป็นสาเหตุที่คุ้มค่า
How you ended up with her has confounded me from day one.การที่นายลงเอยกับเธอ ทำให้ฉันสับสนตั้งแต่วันแรก

confound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
交絡[こうらく, kouraku] (n) interrelationship; statistics confounding

confound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปะปน[v.] (papon) EN: confuse ; confound with FR: confondre
ปน[v.] (pon) EN: mix ; mingle ; blend ; confound FR: mêler ; confondre
ตัวแปรปะปน[n. exp.] (tūapraē pap) EN: confounding variable ; confounding factor ; lurking variable ; confound ; confounder FR:
ตัวแปรปนเปื้อน[n. exp.] (tūapraē pon) EN: confounding variable ; confounding factor ; lurking variable ; confound ; confounder FR:
ปัจจัยกวน[n. exp.] (patjai kūan) EN: confounding factor FR:
ตัวกวน[n. exp.] (tūa kūan) EN: meddler ; confounder FR:
ตัวแปรเกิน[n. exp.] (tūapraē koē) EN: extraneous variable ; confounding variable FR:
ตัวแปรกวน[n. exp.] (tūapraē kūa) EN: nuisance variable ; confounding variable FR:
ตัวแปรแทรกซ้อน[n. exp.] (tūapraē saē) EN: extraneous variable ; confounding variable FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confound
Back to top