ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fly*, -fly-

fly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fly (vi.) บิน See also: เหาะ, ลอย Syn. take wing, hover, soar Ops. walk
fly (vi.) เดินทางโดยเครื่องบิน
fly (vt.) บังคับเครื่องบิน Syn. pilot, operate
fly (vt.) ทำให้ลอยในอากาศ เช่น ว่าว
fly (vt.) ขนส่งทางอากาศ See also: ส่งไปรษณียภัณฑ์หรือสิ่งของทางอากาศ
fly (vi.) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล) See also: ล่วง Syn. pass, elaspe, glide
fly (vt.) หลบหนี See also: หนี, เผ่น Syn. escape, get away
fly (vi.) พุ่งไปอย่างรวดเร็ว See also: ปราด, โผ, รีบเร่ง, แล่น Syn. rush, dash, hurry Ops. delay, slow
fly (n.) ผ้าใบปิดเต็นท์
fly (vi.) ปลิวสะบัด (ธง) See also: โบกสะบัด Syn. wave, flutter, flap
fly (vt.) ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อเป็นสัญญาณ Syn. display, show
fly (n.) แมลงวัน
fly (adj.) ฉลาด (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลักแหลม, มีไหวพริบ Syn. clever, keen, ingenious Ops. stupid, fool
fly a kite (idm.) แพร่ออกไป See also: กระจายข่าวออกไป
fly about (phrv.) บินไปแบบไร้ทิศทาง
fly about (phrv.) แพร่ไปทั่ว See also: กระจายไปทั่ว
fly apart (phrv.) ระเบิดรุนแรง Syn. fly to
fly at (phrv.) บินอยู่ที่ระดับ (ความสูง)
fly away (phrv.) (ผม) บาน See also: (ผม) ฟู Syn. fly off
fly away (phrv.) (ผม) บาน See also: (ผม) ฟู
fly by (phrv.) บินผ่านอย่างเร็ว See also: โฉบผ่าน, เคลื่อนผ่าน, พุ่งผ่าน Syn. come by, get by, get past, go by, go past
fly by (phrv.) (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว Syn. go by, go on, go past, pass by, run on, wear on, wear out
fly by (phrv.) บินในช่วง (เวลา) See also: บินตอน
fly from (phrv.) บินมาจาก (สถานที่)
fly high (phrv.) บินสูงมาก
fly in (phrv.) มาถึงโดยเครื่องบิน See also: มาทางเครื่องบิน
fly in (phrv.) บินมาในลักษณะหรือรูปแบบ
fly into (phrv.) บินเข้าไปใน See also: บินเข้าสู่, บินชน
fly off (phrv.) บินจากไป See also: บินหนีไป Syn. fly away
fly off (phrv.) บินจากไปทาง See also: บินหนีไปทาง
fly off with (phrv.) บินจากไปพร้อมกับ See also: บินหนีไปพร้อมกับ Syn. make off with
fly open (phrv.) เปิดออกทันที See also: เปิดผางออกมา
fly out (phrv.) รีบกรูกันออกไปยัง See also: กรูกันไปที่, รีบออกไปยัง
fly over (phrv.) บินเหนือไปยัง See also: บินผ่านไปยัง Syn. fly out
fly over (phrv.) บินข้าม See also: บินผ่านเหนือ, บินอยู่เหนือ Syn. pass over
fly past (phrv.) (เครื่องบิน) บินผ่าน Syn. fly by, fly over
fly right (phrv.) ประพฤติดี (คำไม่เป็นทางการ)
fly the coop (sl.) หนีรอด See also: หลุดพ้น
fly to (phrv.) บินไปยัง (สถานที่
fly trap (sl.) ปาก
English-Thai: HOPE Dictionary
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
flyer(ไฟล'เออะ) n. สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) ,นักบิน,สิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง,ขั้นบันได
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
flyovern. สะพานข้ามถนน
flyweight(ไฟล'เวท) n. นักกีฬาที่มีน้ำหนักไม่เกิน 112 ปอนด์
English-Thai: Nontri Dictionary
fly(n) แมลงวัน,แมลง,ด้วง
flyer(n) สิ่งที่บินได้,นักบิน
FLYING flying bridge(n) สะพานลอย
flyleaf(n) ใบรองปก
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ
flyweight(n) นักมวยที่หนักไม่เกิน 112 ปอนด์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fly ashเถ้าปลิว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flyer plateแผ่นเคลื่อนที่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flying buttressครีบยันลอย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fly ashขี้เถ้าลอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fly offfly off, การระเหยทั้งหมด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บิน (v.) fly Syn. โบยบิน
บินร่อน (v.) fly See also: flutter Syn. บิน
เหิน (v.) fly See also: travel by air, soar, glide Syn. บิน, เหาะ, ร่อน, โผบิน
เหินบิน (v.) fly See also: soar, hover, flit, flutter, wing Syn. โบยบิน
แมลงวัน (n.) fly See also: housefly
โบยบิน (v.) fly See also: flutter Syn. บิน, บินร่อน
โผบิน (v.) fly See also: soar, hover, flit, flutter, wing Syn. โบยบิน, เหินบิน
ชักว่าว (v.) fly a kite Syn. เล่นว่าว
เล่นว่าว (v.) fly a kite
บินหนี (v.) fly away
ดั้นเมฆ (v.) fly through the clouds See also: make one´s way through the clouds, comedown out of a cloud Syn. ฝ่าไปในเมฆ, ลัดฟ้า
ฝ่าไปในเมฆ (v.) fly through the clouds See also: make one´s way through the clouds, comedown out of a cloud Syn. ลัดฟ้า
ลัดฟ้า (v.) fly through the clouds See also: make one´s way through the clouds, comedown out of a cloud Syn. ฝ่าไปในเมฆ
บินขึ้น (v.) fly up See also: take off
ไข่ขาง (n.) fly-blow Syn. ไข่แมลงวัน
ไข่แมลงวัน (n.) fly-blow
การบิน (n.) flying See also: soaring into the air by magic Syn. การเหิน
การบิน (n.) flying See also: glide Syn. การโผยิน, การเหิน, การบินร่อน
การบินร่อน (n.) flying See also: glide Syn. การบิน, การโผยิน, การเหิน
การร่อน (n.) flying See also: glide Syn. การบิน, การโผยิน, การเหิน, การบินร่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You never heard of tanks that go under the water and fly up-a stairs?คุณไม่เคยเห็นหรอ ดำน้ำและบินได้หนะ
I sometimes seem to fly off the handle for no reason at all.บางครั้งผมก็เกรี้ยวกราดโดยไร้เหตุผล
I just wanted to see if you'd fly off the handle.{\cHFFFFFF}ฉันแค่อยากจะดูว่า คุณต้องการบินออกจับ
There were fewer in the sky I decided I would fly - It's a hatไม่กี่คนบินอยู่บนฟ้า ฉันเลยคิดว่าฉันคงบินได้
Our lives depend on just one thing - finding someone to fly this plane who didn't have fish for dinner.หาใครสักคนที่บินเครื่องบินนี้ได้ คนที่ไม่ได้กินปลาเป็นอาหารเย็น
By the way, is there anyone on board who can fly a plane?อีกอย่าง มีใครบนเครื่อง ที่ขับเครื่องบินเป็นบ้างคะ
But I do know that you're the only one on this plane who can possibly fly it.แต่ผมรู้ว่าคุณเป็นคนเดียว บนเครื่องบินนี่ที่อาจจะบินได้
Ted! What are you doing here? You can't fly this plane!เท็ด คุณมาทำอะไรที่นี่ คุณขับเครื่องบินนี่ไม่ได้
I'm gonna come in and fly you the hell out.ผมจะเข้ามาและพาคุณบินไปออก
We're gonna order a chopper in and fly you back to Bragg.เราจะสั่งเฮลิคอปเตอร์และบินคุณกลับไปยัง แบรกก์
Back there I could fly a gunship, I could drive a tank,ที่นั้นผมสามารถบินได้อาวุธ ผมสามารถขับรถถัง
Watch it on the curves, or we'll fly right off the track.ดูได้ในโค้งที่ หรือเราจะบินขวาออกติดตาม

fly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心驰神往[xīn chí shén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄔˊ ㄕㄣˊ ㄨㄤˇ, 心驰神往 / 心馳神往] one's thoughts fly to a longed-for place or person; to long for; infatuated; fascinated
旗幅[qí fú, ㄑㄧˊ ㄈㄨˊ, 旗幅] to fly (from a flagpole); to flutter in the wind
比翼[bǐ yì, ㄅㄧˇ ㄧˋ, 比翼] fly wing to wing
[piān, ㄆㄧㄢ, 翩] fly fast
[háng, ㄏㄤˊ, 颃 / 頏] fly down
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
恼羞成怒[nǎo xiū chéng nù, ㄋㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄔㄥˊ ㄋㄨˋ, 恼羞成怒 / 惱羞成怒] to fly into a rage out of humiliation; to be ashamed into anger
航行[háng xíng, ㄏㄤˊ ㄒㄧㄥˊ, 航行] sail or fly (in air, water, or space); to navigate
暴跳如雷[bào tiào rú léi, ㄅㄠˋ ㄊㄧㄠˋ ㄖㄨˊ ㄌㄟˊ, 暴跳如雷] stamp with fury; fly into a rage
飞行[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, 飞行 / 飛行] aviation; flying
简单地[jiǎn dān de, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄢ ㄉㄜ˙, 简单地 / 簡單地] briefly; simply
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 蛱 / 蛺] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蜨] butterfly
[hú, ㄏㄨˊ, 蝴] butterfly
蝴蝶[hú dié, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 蝴蝶] butterfly
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 蝶] butterfly
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, 蝶泳] butterfly stroke (swimming)
蝶类[dié lèi, ㄉㄧㄝˊ ㄌㄟˋ, 蝶类 / 蝶類] butterfly (family)
食火鸡[shí huǒ jī, ㄕˊ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, 食火鸡 / 食火雞] cassowary; Native Australian non flying bird, like osterich
多半[duō bàn, ㄉㄨㄛ ㄅㄢˋ, 多半] chiefly; likelihood
飞蛾投火[fēi é tóu huǒ, ㄈㄟ ㄜˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨㄛˇ, 飞蛾投火 / 飛蛾投火] lit. like a moth flying into the fire (成语 saw); fig. to choose a path to certain destruction
宣传册[xuān chuán cè, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄘㄜˋ, 宣传册 / 宣傳冊] commercial brochure; advertising pamphlet; flyer
蜻蛉[qīng líng, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ, 蜻蛉] damselfly; lacewing
[cāng, ㄘㄤ, 苍 / 蒼] dark blue; deep green; housefly (Musca domestica); surname Cang
蜻蜓[qīng tíng, ㄑㄧㄥ ㄊㄧㄥˊ, 蜻蜓] dragonfly (common spoken term); Odonata, order consisting of about 6,000 species of dragonflies and damselflies
[láng, ㄌㄤˊ, 蜋 / 螂] dragonfly; mantis
[mā, ㄇㄚ, 蚂 / 螞] dragonfly
[zhǐ, ㄓˇ, 指] finger; to point; to direct; to indicate; to refer to; to rely on; to count on; (hair) stands stiffly on end
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 獜] firefly
[yíng, ˊ, 萤 / 螢] firefly; glow-worm
萤火虫[yíng huǒ chóng, ˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄨㄥˊ, 萤火虫 / 螢火蟲] firefly; glowworm; lightning bug
血肉横飞[xuè ròu héng fēi, ㄒㄩㄝˋ ㄖㄡˋ ㄏㄥˊ ㄈㄟ, 血肉横飞 / 血肉橫飛] flesh and blood flying (成语 saw); carnage; people blown to pieces
飘扬[piāo yáng, ㄆㄧㄠ ㄧㄤˊ, 飘扬 / 飄揚] wave; flutter; fly
狐蝠[hú fú, ㄏㄨˊ ㄈㄨˊ, 狐蝠] flying fox; fruit bat (Pteroptidae)
[téng, ㄊㄥˊ, 螣] flying dragon
[yíng, ˊ, 蝇 / 蠅] fly; musca
跨线桥[kuà xiàn qiáo, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 跨线桥 / 跨線橋] fly-over (road bridge)
飞碟[fēi dié, ㄈㄟ ㄉㄧㄝˊ, 飞碟 / 飛碟] flying saucer; frisbee

fly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーフライ[, i-ji-furai] (n) routine fly ball (baseball) (wasei
ウェットフライ;ウエットフライ[, uettofurai ; uettofurai] (n) wet fly
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
カッとなる;かっとなる[, katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage
カッと来る[カッとくる, katsu tokuru] (vk) (uk) (See カッと・1) to be made angry; to fly into a rage
ストリーマーフライ[, sutori-ma-furai] (n) streamer fly
スパニッシュフライ[, supanisshufurai] (n) (1) Spanish fly (Lytta vesicatoria); (2) Spanish fly (crushed dried Spanish flies sometimes used as an aphrodisiac); cantharides
フライアウト[, furaiauto] (n) {comp} fly out
フライギャラリー[, furaigyarari-] (n) fly gallery
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
乱れ飛ぶ[みだれとぶ, midaretobu] (v5b,vi) to fly wildly about
凧をあげる;凧を上げる[たこをあげる, takowoageru] (exp,v1) to fly a kite
千振[せんぶり;センブリ, senburi ; senburi] (n) (1) (uk) Japanese green gentian (Swertia japonica); (2) alderfly (esp. species Sialis japonica); alder fly
地中海実蝿;地中海実蠅[ちちゅうかいみばえ;チチュウカイミバエ, chichuukaimibae ; chichuukaimibae] (n) (uk) Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata); medfly
大事の前の小事[だいじのまえのしょうじ, daijinomaenoshouji] (exp) (id) Lose a fly to catch a trout; small sacrifice in a great cause
弾け飛ぶ;はじけ飛ぶ[はじけとぶ, hajiketobu] (v5b,vi) to pop off; to pop out; to fly off; to shoot off; to burst open
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out
挙尾虫[しりあげむし;シリアゲムシ, shiriagemushi ; shiriagemushi] (n) (uk) scorpionfly (esp. the Japanese scorpionfly, Panorpa japonica); scorpion fly
掲げる[かかげる, kakageru] (v1,vt) (1) to publish; to print; to carry (an article); (2) to put up; to hang out; to hoist; to fly (a sail); to float (a flag); to tout; (3) to set forth (provision); (P)
損して得取る[そんしてとくとる, sonshitetokutoru] (exp) (id) You must lose a fly to catch a trout
擬餌鉤[ぎじばり, gijibari] (n) artificial fly (fishing); lure; spinner
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage
牛蠅[うしばえ;ウシバエ, ushibae ; ushibae] (n) (uk) ox warble fly (Hypoderma bovis)
猩猩蠅;猩猩蝿;猩々蠅;猩々蝿[しょうじょうばえ;ショウジョウバエ, shoujoubae ; shoujoubae] (n) (uk) (See 実蠅) fruit fly (any insect of family Drosophilidae); vinegar fly; pomace fly; banana fly
玉にきず;玉に疵;玉に瑕[たまにきず, tamanikizu] (n) flaw in the crystal; fly in the ointment
瓜実蠅;瓜実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae)
空を飛ぶ[そらをとぶ, sorawotobu] (exp,v5b) to fly in the air
空飛ぶ[そらとぶ, soratobu] (v5b) to fly in the sky
紅天狗茸[べにてんぐたけ;ベニテングタケ, benitengutake ; benitengutake] (n) (uk) fly agaric (species of poisonous mushroom, Amanita muscaria)
舞い上がる;舞上がる;舞い上る;舞上る[まいあがる, maiagaru] (v5r,vi) to soar; to fly high; to be whirled up
舞い立つ;舞立つ[まいたつ, maitatsu] (v5t,vi) to fly up (as if dancing); to soar; to rise
舞い降りる[まいおりる, maioriru] (v1,vi) to swoop down upon; to fly down; to alight
花虻[はなあぶ;ハナアブ, hanaabu ; hanaabu] (n) (1) (uk) hoverfly (any fly of family Syrphidae); syrphid; (2) drone fly (Eristalis tenax)
蜜柑小実蠅;蜜柑小実蝿[みかんこみばえ;ミカンコミバエ, mikankomibae ; mikankomibae] (n) (uk) Oriental fruit fly (Bactrocera dorsalis)
跳び上がる(P);飛び上がる(P);跳上がる;飛上がる[とびあがる, tobiagaru] (v5r,vi) to spring; to jump up; to fly up; to skip; (P)
逃げ帰る[にげかえる, nigekaeru] (v5r,vi) to scurry home; to run home; to fly back
金蠅;金蝿;青蠅;青蝿[きんばえ;キンバエ, kinbae ; kinbae] (n) (uk) greenbottle fly (esp. species Lucilia caesar)
銀蠅[ぎんばえ, ginbae] (n) (col) large silvery fly
青斑猫[あおはんみょう, aohanmyou] (n) (obsc) (See スパニッシュフライ) Spanish fly (Lytta vesicatoria)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オンザフライ印字装置[おんざふらいいんじそうち, onzafuraiinjisouchi] on-the-fly printer
ヘッド高[ヘッドこう, heddo kou] flying height, head gap
円盤[えんばん, enban] disk, flying saucer, platter
浮上高[ふじょうこう, fujoukou] flying height, head gap
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
挙げる[あげる, ageru] Thai: ชักว่าว English: to fly

fly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
บิน[v.] (bin) EN: fly FR: voler ; planer
บินข้าม[v. exp.] (bin khām) EN: fly across FR:
บินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก = มหาสมุทรแปซิฟิค[v. exp.] (bin khām Ma) EN: fly across the Pacific FR: survoler le Pacifique
บินเข้าไป[v. exp.] (bin khao pa) EN: fly into FR:
บินขึ้น[v. exp.] (bin kheun) EN: take off ; fly up FR: décoller ; s'envoler
บินขวักไขว่[v. exp.] (bin khwakkh) EN: fly to and fro FR: voltiger
บินกลับ[v. exp.] (bin klap) EN: fly back to FR: effectuer un vol retour
บินหนี[v.] (binnī) EN: fly away FR: s'envoler
บินผ่าน[v. exp.] (bin phān) EN: fly over FR: survoler
บินต่ำ[v. exp.] (bin tam) EN: fly at a low altitude ; low level flying FR: voler à basse altitude [m]
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong p) EN: fly nonstop to ... FR: voler sans escale à destination de ...
โบยบิน[v.] (bōibin) EN: fly ; flutter FR:
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงชาติ[v. exp.] (chak thong ) EN: fly the national flag FR: hisser les couleurs nationales
ชักว่าว[v.] (chakwāo) EN: fly a kite FR: jouer au cerf-volant
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ē) EN: masturbate ; fly solo (vulg.) FR:
ฉุน[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุนเฉียว[v.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious ; fly in a rage FR: être fâché ; être offensé ; avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ฉุนกึก[v. exp.] (chun keuk) EN: lose one's temper ; fly off the handle ; get a sudden stench (of) ; be pungent FR: avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ฉุนขาด[v. exp.] (chun khāt) EN: lose control ; fly off the handle ; lose one's temper FR:
ดั้นเมฆ[v.] (danmēk) EN: fly through the clouds FR:
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
เหาะ[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit FR: se déplacer dans les airs
เหิน[v.] (hoēn) EN: fly ; travel by air ; soar ; glide FR: voler ; planer
เหินหาว[v.] (hoēnhāo) EN: fly FR:
หัวซุกหัวซุน[v.] (hūasukhūasu) EN: flee ; fly for one's life FR:
ไข่ขาง[n.] (khaikhāng) EN: fly-blow ; fly specks FR:
ขับเฮลิคอปเตอร์[v. exp.] (khap hēlikh) EN: fly a helicopter FR: piloter un hélicoptère [m]
กระฟัดกระเฟียด[v.] (krafatkrafī) EN: fly off the handle ; move angrily FR:
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; fly off the handle (id.) FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater ; être en rogne (fam.)
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
ลมาด[n.] (lamāt) EN: fruit fly FR:
ลัดฟ้า[v. exp.] (lat fā) EN: fly FR:
เล่นว่าว[v. exp.] (len wāo) EN: fly a kite FR: jouer au cerf-volant
เหลือบ[n.] (leūap) EN: horsefly ; gadfly ; botfly ; greenhead fly ; Tabanidae FR: taon [m]
ลิ่ว[v.] (liu) EN: soar ; rise in the sky ; float in the air ; fly FR: s'élever dans les airs
ลดธงครึ่งเสา [v. exp.] (lot thong k) EN: lower a flag to half-mast ; fly a flag at half-mast FR:
แมงวัน[n. exp.] (maēng wan) EN: fly FR: mouche [f]

fly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintagsfliege {f}day fly
Fruchtfliege {f} [zool.]fruit fly
Erlentyrann {m} [ornith.]Alder Flycatcher
Silberbrillen-Laubsänger {m} [ornith.]Allied Flycatcher Warbler
Fleckenmonarch {m} [ornith.]Allied Flycatcher
Gambagaschnäpper {m} [ornith.]Gambaga Spotted Flycatcher
Angoladrongoschnäpper {m} [ornith.]Angolan Flycatcher
Saumschwanztyrann {m} [ornith.]Apical Flycatcher
Hartlaubschnäpper {m} [ornith.]Ashy Flycatcher
Gürteltyrann {m} [ornith.]Belted Flycatcher
Silberparadiesschnäpper {m} [ornith.]Rowley's Flycatcher
Blindfluggerät {n}blind flying equipment
Zitronenfalter {m} (Schmetterling) [zool.]brimstone butterfly
Steifschwingentyrann {m} [ornith.]Brownish Flycatcher
Regelklappe {f}butterfly valve
Kohlweißling {m} [zool.]cabbage white butterfly
Köcherfliege {f}caddy [Br.]; caddies fly; sage [Am.]
flugtauglich {adj}capable of flying
Carolinenmonarch {m} [ornith.]Micronesian Myiagra Flycatcher
Cassinschnäpper {m} [ornith.]Cassin's Grey Flycatcher
Cayennetyrann {m} [ornith.]Brown Crested Flycatcher
Halsbandschnäpper {m} [ornith.]Collared Flycatcher (Ficedula albicollis)
Trauerschnäpper {m} [ornith.](European) Pied Flycatcher (Ficedula hypoleuca)
Zwergschnäpper {m} [ornith.]Red-breasted Flycatcher (Ficedula parva)
Celebesgrundschäpper {m} [ornith.]White-vented Flycatcher
Ceylonschnäpper {m} [ornith.]Sri Lankan Dusky Blue Flycatcher
Chapintimalie {f} [ornith.]Chapin's Flycatcher Babbler
Zimttyrann {m} [ornith.]Cinnamon Flycatcher
Grünkopf-Kanarienschnäpper {m} [ornith.]Citrine Canary Flycatcher
clever; gerissen; gewieft {adj}fly
Marquesa-Falterfisch {m} (Chaetodon declevis) [zool.]Marquesas butterfly
Schwalbentyrann {m} [ornith.]Cliff Flycatcher
Cocostyrann {m} [ornith.]Cocos I Flycatcher
Fleckengrundschnäpper {m} [ornith.]Damar Flycatcher
Absperrklappe {f}shutoff damper; butterfly valve; shut-off valve
Deltaschnabel {m} [ornith.]Flammulated Flycatcher
Drosselklappe {f} [techn.]throttle valve; butterfly valve
Eichhornmonarch {m} [ornith.]Dull Flycatcher
Elfensänger {m} [ornith.]Fairy Flycatcher
Falterfisch {m} (Chaetodontidae) [zool.]butterfly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fly
Back to top