ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลด*, -ลด-

ลด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลด (v.) fall See also: drop, descend
ลด (v.) let down See also: pull down, lower Syn. ดึงลง Ops. ชักขึ้น, ดึงขึ้น
ลด (v.) reduce See also: decrease, abate, lessen Syn. ลดหย่อน Ops. เพิ่ม
ลดขั้น (v.) demote See also: be downgraded
ลดความอ้วน (v.) diet See also: lose weight Syn. ลดน้ำหนัก
ลดค่า (v.) devalue See also: depreciate Syn. เสื่อมราคา
ลดค่าใช้จ่าย (v.) reduce the expenses See also: diminish the expenses Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย Ops. เพิ่มค่าใช่จ่าย
ลดฐานะ (v.) abase
ลดตัว (v.) abase See also: lower oneself
ลดตัวลงมา (v.) lower oneself See also: stoop to hanging around with Ops. ถีบตัวสูงขึ้น
ลดทอน (v.) reduce See also: diminish, lessen Syn. ตัดทอน Ops. เพิ่มเติม
ลดน้อย (v.) deteriorate See also: become worse, degrade Syn. ลดลง
ลดน้อย (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish Syn. ถดถอย, ถอยทด
ลดน้อยลง (v.) decrease See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen Syn. ลดลง Ops. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
ลดน้ำหนัก (v.) lose weight See also: diet Syn. ลดความอ้วน
ลดราคา (v.) discount See also: reduce, lower (the price) Syn. ลด Ops. ขึ้นราคา
ลดราวาศอก (v.) yield Syn. อ่อนข้อ, ผ่อนปรน Ops. แข็งกร้าว
ลดลง (v.) become lower See also: subside, diminish Syn. น้อยลง Ops. เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน) (v.) be down See also: weaken Ops. แข็งตัว
ลดละ (v.) loosen See also: slacken, relent Syn. ผ่อนปรน
ลดลาวาศอก (v.) decrease adamant See also: give quarter, give remission, give let up Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ
ลดหย่อน (v.) reduce See also: lower, decrease, abate Syn. ผ่อนปรน, ผ่อนผัน Ops. เพิ่ม
ลดหย่อนผ่อนโทษ (v.) reduce a punishment See also: decrease penalty Syn. ผ่อนโทษ, ลดโทษ, ลดหย่อน Ops. เพิ่มโทษ
ลดหลั่น (adv.) in descending order See also: in descending order
ลดหลั่น (v.) arranged by tiers See also: arranged by stages
ลด (n.) vine See also: creeper
ลดเกียรติ (v.) abase Syn. ลดฐานะ
ลดเขื่อน (v.) make a dam
ลดเลี้ยว (v.) zigzag See also: meander Syn. เลี้ยวลด, คดเคี้ยว Ops. ตรงไปตรงมา
ลดเลี้ยว (adv.) zigzag See also: meanderingly Syn. เลี้ยวลด, คดเคี้ยว Ops. ตรงไปตรงมา
ลดเลี้ยวเกี้ยวพา (v.) court See also: woo Syn. เกี้ยว, เกี้ยวพาราสี
ลดเหลือ (v.) reduce to See also: lessen
ลดแหลก (v.) reduce the price See also: discount, lower, reduce, decrease, cut down or bring down the price
ลดโทษ (v.) mitigate See also: be commuted Ops. เพิ่มโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
abase(อะเบส') vt., adj. น้อม,ทำให้ลดตำแหน่ง, ถ่อมตัวลง, ระงับ, อ่อน, เบา -abasement (n.), Syn. disconcert, discourage, shame, confound, embarrass,confuse
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
acetanilide(แอสซิแทน' นิลิด) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นยาลดไข้ แก้ปวดศีรษะและรูมาติซึม
acetophenetiden(แอสซิดทฟิเนท' ทิดิน) chem. ยาลดไข้และบรรเทาปวด., Syn. phenacetin
acotyledon(เอคอททิเลด' ดอน) n. พืชที่ไร้ cotyledons, พืชที่ไร้ผล -acotyledonous adj.
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
aeroembolism(แอโรเอม' โบลิสซึม) n. โรคฟองอากาศอุดตันในหลอดโลหิต, เนื่องจากความกดดันบรรยากาศลดลงอย่างรวดเร็วในขณะบินที่สูง
afield(อะฟีลดฺ') adv. จากบ้าน, ไปนอก, นอกลู่นอกทาง, จากสิ่งที่คุ้นเคย, ไปบ้านนอก, ไปนา
afterworld(อาฟ' เทอะเวิลดฺ' แอฟ-) n. ชาติหน้า (future world)
age-old(เอจ' โอลด) adj. เก่าแก่, โบราณ (an cient)
ageold(เอจฺ' โอลดฺ) adj. เก่าแก่
agger(แอจ' เจอะ) n. กระแสน้ำต่ำที่น้ำลดแล้วค่อย ๆ ชึ้นแล้วลดอีก., Syn. double tide
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)
airbrake(แอร์' เบรค) n. ระบบเบรคด้วยอากาศที่อัดอยู่, เครื่องมือลดความเร็วเครื่องบิน
aladdin(อะแลด' ดิน) n. อาละดินในนวนิยายอาหรับราตรีเป็นเจ้าของตะเกียงวิเศษที่สามารถเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้, ของวิเศษ
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
alloy(อะลอย') n. โลหะผสม, ส่วนผสม, สิ่งที่ใช้ลดคุณภาพหรือความบริสุทธิ์. -vt. ผสมให้เป็นโลหะผสม,เจือปน, Syn. mixture, compound)
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
altostratus(แอลดทสเทร' ทัส) n., (pl. -tus) ชั้นเมฆที่มีควสมสูงในระดับ 8,000-20,000 ฟุต
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
anaphrodisiac(แอนแนฟระดิช' ซิแอด) adj. สามารถลดความต้องการทางเพศ. -n. ยาลดกำหนัด
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
angled(แอง' เกิลดฺ) adj. ซึ่งมีมุม, ซึ่งเป็นมุม
antacid(แอนแทส' ซิด) n. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร. -adj. ซึ่งลดกรดในกระเพาะอาหาร
antidiuretic(แอนทีไดยูเรท' ทิค) adj., n. ซึ่งลดการบับปัสสาวะ, ยดลดการขับปัสสาวะ
antifebrile(แอนทีฟี' ไบรล์) n. ยาลดไข้, -adj. ซึ่งลดไข้ (febrifuge, antipyretic)
antifriction(แอนทีฟริค' ชัน) adj. ป้องกันหรือลดการเสียดสี (lubricant)
antiperspirant(แอนทีเพอ' สพิรันทฺ) n. ยาลดการขับเหงื่อ (for retarding perspiration)
antipyretic(แอนทีไพเรท' ทิค) adj.,n. ลดไข้,ยาลดไข้. -antipyresis n., Syn. analgesic)
antipyrine(แอนทีไพ' ริน) n. ผงขาวเป็นยาลดไข้และแก้ปวด (sedative, antipyretic)
antiworld(แอน' ทิเวิร์ลดฺ) n. สิ่งต้านโลกที่ประกอบด้วย antimatter
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
apcabbr. aspirin, phenacetin, caffeine ยาแก้ปวดและลดไข้, Syn. A.P.C.
applied(อะไพลดฺ') adj. ประยุกต์ได้,ใช้เป็นประโยชน์, Syn. employed,useful,practical)
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
English-Thai: Nontri Dictionary
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักดิ์
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
adust(adj) ไหม้,เกรียม,เศร้า,สลดหดหู่
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
aspirin(n) ยาแก้ปวดศีรษะ,ยาแก้ไข้,ยาลดไข้
aureole(n) รัศมี,กลด
beneficial(adj) เป็นประโยชน์,เป็นผลด
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
lugubrious(adj) เศร้าโศก,เศร้าสร้อย,โศกสลด
bulldog(n) สุนัขพันธุ์บูลด๊อก
caper(n) การกระโดดโลดเต้น,การกระโดดเล่น
cavort(vt) กระโดดโลดเต้น,ขี่ม้า
cheapen(vt) ทำให้ถูก,ลดราคา,ทำให้หมดราคา,ทำให้ด้อยค่า,ทำให้เสื่อมลง
commutation(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การลดโทษ,เงินชดเชย
commute(vt) แลกเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยน,ลดโทษ
corona(n) พระอาทิตย์ทรงกลด,พระจันทร์ทรงกลด,มงกุฎ,มาลา,โคมระย้า
coupon(n) คูปองส่วนลด,บัตรลดราคา,บัตรแลกสินค้า,ใบแนบโฆษณา
curtail(vt) ลดลง,ตัดทอน,กำจัด,ย่อ,ทำให้สั้น
cut(n) การตัด,การหั่น,การฟัน,การลดราคา,การขาดเรียน
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
damper(n) สิ่งที่ทำให้ชื้น,เครื่องลดการสั่นสะเทือน,เครื่องบรรเทา
debase(vt) ลดคุณค่า,ทำให้เสื่อม,ทำให้ต่ำลง,ลดตำแหน่ง
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง
decrease(n) การบรรเทา,ความลดลง
deflate(vt) ทำให้แฟบ,ทำให้แบน,ยุบ,ปล่อยลมออก,ลดราคา
degradation(n) การลดชั้น,การปลด,การถอดยศ,การลดตำแหน่ง
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
deign(vi) ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา
dejected(adj) หดหู่ใจ,สลดใจ,เศร้าใจ
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
demean(vt) ลดเกียรติ,ทำให้ตกต่ำ,ทำให้เลวลง,ทำให้ต่ำลง
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล
deplete(vt) ใช้หมด,ทำให้สูญเสีย,ทำให้สิ้นเปลือง,ทำให้ลดน้อยลง
depopulate(vt) ลดประชากรลง
depopulation(n) การลดประชากร
depose(vt) ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ว่างลง,ขับไล่
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
decrescentลดขนาดลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
desensitiseลดความเสียว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
downgradeลดระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fade outลดสัญญาณทีละน้อย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inactivateลดฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irreducibleลดทอนไม่ได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reducibleลดทอนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
suppressed; reducedลดรูป [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittance๑. ใบเสร็จรับเงิน๒. หนังสือปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antacidยาลดกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antidiureticยาลดปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antifebrile; antipyretic๑. ยาลดไข้๒. -ลดไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antipyretic; antifebrile๑. ยาลดไข้๒. -ลดไข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attenuationการลดทอน, การลด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attenuatorตัวลดทอน, ตัวลด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attritionการลดจำนวนลง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
bank discountส่วนลดธนาคาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bathosการลดระดับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bursa๑. ถุงลดเสียดสี๒. ถุงของไหลข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calderaแคลดีรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
commutationการลดโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
condense spikeช่อเชิงลดแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dancing spasm; spasm, saltatoryอาการชักโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decolonizationการปลดปล่อยอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
decongestionการลดการคั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
decreasing functionฟังก์ชันลด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
decrementส่วนลด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
demotionการลดตำแหน่ง, การลดชั้นยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
depopulationการลดของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
depression๑. แอ่ง, รอยบุ๋ม๒. การทำหน้าที่ลดลง๓. ภาวะซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
depressor substance๑. สารลดความดันเลือด๒. สารลดกัมมันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dereliction๑. ที่งอกชายฝั่งทะเล (เพราะน้ำลดถอยหรือเปลี่ยนทางเดิน)๒. การทอดทิ้งทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desensitize; desensitise๑. ขจัดภูมิไว๒. ลดความรู้สึก (กลัว, เกลียด ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
devaluationการลดค่าเงินตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diminution of damagesการลดค่าเสียหาย (เพราะฝ่ายผู้เสียหายมีส่วนผิดด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disarmลดอาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disarmamentการลดกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delayลดระยะเวลา [การแพทย์]
Subsidizeลดลง [การบัญชี]
Write downลดค่า [การบัญชี]
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Acetaldehydeแอซีทัลดีไฮด์ [TU Subject Heading]
Acetanilidesอะซีตะนิไลด์ [การแพทย์]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Aldolแอลดอล [การแพทย์]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
allowable depletionallowable depletion, ความชื้นในดินที่ยอมให้ลดลงได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Anaphrodisiacsยาลดกำหนัด [การแพทย์]
Anoxiaการขาดอ๊อกซิเจน, การขาดออกซิเจน, ขาดอากาศ, ภาวะขาดออกซิเจน, ขาดอ๊อกซิเจน, การที่ขาดออกซิเจน, การลดระดับของออกซิเจนในกระแสโลหิต [การแพทย์]
Antacidsยาลดกรด, ยาลดกรดกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Antipyreticฤทธิ์ลดไข้ [การแพทย์]
Anuriaปัสสาวะขัด; ปัสสาวะ, การไม่มี; ไม่มีปัสสาวะ; ไม่มีปัสสาวะออก; ปัสสาวะไม่ออก; โรคปัสสาวะไม่ออก; ปัสสาวะไม่ออกเลย; ไม่ปัสสาวะ; ปัสสาวะลดลง; การที่ไม่มีปัสสาวะออกเลย [การแพทย์]
Aplasiaไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดอยู่เลย, จำนวนเซลล์ลดลง, ไขกระดูกไม่มีเซลล์สร้างเม็ดเลือดเลย [การแพทย์]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Atrophyความฝ่อลีบ, ความเหี่ยว, อะโทรฟีย์, การฝ่อลีบ, การเหี่ยวย่น, ลีบ, เนื้อที่น้อย, การเหี่ยว, ขนาดเล็กลง, การฝ่อ, ฝ่อลง, เนื้อฝ่อ, ฝ่อ, ลดขนาดลง, รอยบุ๋ม, เหี่ยวไป, แฟบ, ฝ่อลีบ, การฝ่อเหี่ยว, บางลง [การแพทย์]
Attenuationการลด (ความเข้มของรังสี), การลดลงของความเข้มของรังสีเมื่อผ่านสสารเนื่องจากกระบวนการดูดกลืนและการกระเจิงรังสี [นิวเคลียร์]
Attrition การลดลง ในตารางชีพทางประชากรหมายถึง การลดลงของจำนวนผู้เกิดในรุ่นปีเดียวกันหรือจำนวนคนที่ตั้งคนในตารางชีพ ในตอนเริ่มต้นรุ่นปีนั้น เมื่อคำนวณไปในอนาคตจะมีผู้ที่ตายในแต่ละปี ทำให้จำนวนคนในรุ่นปีเกิดเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Avertable doseปริมาณรังสีลดได้, ปริมาณรังสีที่ได้รับซึ่งสามารถลดได้ ถ้ามีการใช้มาตรการป้องกัน
Averted doseปริมาณรังสีลดลง, ปริมาณรังสีที่ป้องกันได้เมื่อใช้มาตรการป้องกัน ซึ่งเป็นผลต่างของปริมาณรังสีที่คาดว่าจะได้รับ ในกรณีที่ไม่ใช้และใช้มาตรการป้องกัน [นิวเคลียร์]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Bank discountส่วนลดธนาคาร [การบัญชี]
Blow out Preventorอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของเหลวหรือก๊าซจากภายในหลุมเจาะสู่ภายนอก ในการเจาะหลุมหากของไหลจากชั้นหินไหลทะลักเข้าสู่หลุมเจาะจนไม่สามารถควบคุมความดันภายในหลุมเจาะให้อยู่ในสภาพสมดุลย์ได้ก็จะทำให้เกิดการระเบิดพลุ่ง BOP จะป้องกันและลดระดับความดันของไหลก่อนปลดปล่อยออกสู่ภายนอกหลุมเจาะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับหลุมเจาะหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน [ปิโตรเลี่ยม]
Brook Field Readingบรุคฟิลด์รีดดิ้ง [การแพทย์]
Bulldogบูลด็อก [TU Subject Heading]
Bursaถุงน้ำกันเสียดสี,เบอร์ซา,ถุงน้ำ,ถุงน้ำลดการเสียดสี [การแพทย์]
Bursectomyการตัดถุงน้ำลดการเสียดสีออก [การแพทย์]
Caloric Balance, Negativeการอยากอาหารเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักกลับลดลง,ดุลย์ของแคลอรีอยู่ในเกณฑ์ลบ,ได้รับอาหารไม่เพียงพอ [การแพทย์]
Cash discountส่วนลดเงินสด [การบัญชี]
Catalepsyการลดการตอบสนองต่อสิ่งเร้า [การแพทย์]
Celebritiesบุคคลดีเด่น [TU Subject Heading]
Clarificationการทำให้ใส, การทำใสกระบวนการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความเข้มข้นของสารแขวนลอยในของเหลว [สิ่งแวดล้อม]
Clod ; Soil Clod ดินก้อน มวลดินซึ่งแตกตัวเป็นก้อนขนาดต่าง ๆ กัน เกิดขึ้นจากการไถพรวน หรือขุด เมื่อดินแห้งหรือเปียกเกินไป กำเนิดของดินก้อนจึง ตรงข้ามกับเม็ดดิน (aggregate) ซึ่งเกิดจากการเกาะตัว เป็นก้อนโดยแรง และสารเชื่อมตามธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Caldecott medalรางวัลเหรียญคัลดีคอตรางวัลเหรียญคัลดีคอต (Caldecott medal) เป็นรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่ผู้วาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก สำหรับหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ดีเด่นที่สุดที่ตีพิมพ์ในสหรัฐอเมริกาในปีที่ผ่านมา โดยมอบรางวัลนี้ให้เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1938 เป็นต้นมา จากสมาคมเพื่อบริการห้องสมุดแก่เด็ก (Association for Library Service to Children) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) รางวัลนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิลปินและนักวาดภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็กชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 คือ แรนดอล์ฟ คัลดีคอต (Randolph Caldecott) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
work down (phrv.) ค่อยๆ ลด (บางสิ่ง) ลง
bate (vt.) ลด See also: ทำให้ลดลง Syn. subtract
at half-mast (idm.) ลด (ธง) ลงครึ่งเสา See also: เอา (บางสิ่ง) ลงครึ่งหนึ่ง / ครึ่งท่อน
take off (phrv.) ลด (ราคา) Syn. discount
relieve from (phrv.) ลด/ปลดเปลื้องจาก See also: บรรเทาจาก Syn. ease of, relieve of
cushion (vt.) ลดการกระแทก
prune of (phrv.) ลดการใช้บางสิ่ง
geld (vt.) ลดกำลัง See also: ทำให้อ่อนลง
demote to (phrv.) ลดขั้นจาก See also: ลดตำแหน่งจาก
decompress (vt.) ลดความดันอากาศ See also: ลดความดันบรรยากาศ
decompress (vi.) ลดความดันอากาศ See also: ลดความดันบรรยากาศ
downgrade (vt.) ลดความสำคัญ Syn. demote, upgrade
play down (phrv.) ลดความสำคัญของ Syn. play up
ease down (phrv.) ลดความเร็ว (เกี่ยวกับการแล่นเรือ)
mark down (phrv.) ลดคะแนน See also: ให้คะแนน Syn. mark up
degrade (vt.) ลดค่า See also: ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้ต่ำต้อย, ทำให้เสื่อมเสีย Syn. demote, discredit
deminish (vt.) ลดค่า See also: ลดความสำคัญ Syn. discount Ops. esteem, like
depreciate (vt.) ลดค่า See also: ลดความสำคัญ Syn. deminish, discount Ops. esteem, like
depreciate (vi.) ลดค่า See also: ลดความสำคัญ
derograte (vi.) ลดค่า See also: ลดความสำคัญ, เสื่อมเสีย Syn. degrade Ops. appreciate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
She runs everyday in order to lose weightเธอวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
I don't think it will lead to a good resultฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นผลดีอะไร
I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?ฉันอยากจะทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะลดค่าเช่าลงสักหน่อย?
Give me one good reasonขอเหตุผลดีๆ สักข้อสิ
This is a discount card for Chinese restaurantนี่เป็นบัตรส่วนลดสำหรับภัตตาคารจีน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can charge anything in the store with it. 10ºº off, too.เธอสามารถใช้มันจ่ายอะไรก็ได้ในห้างนี้ ลด 10 % ด้วย
Yeah. Can you believe it? Sample sale.ช่าย เธอเชื่อรึเปล่า ทดลองขาย ลด 50 เปอร์เซ็น
You're in the next county. 4 grand, you got yourself a deal.- คุณก็ไปอยู่อีกประเทศนึงแล้ว - ลด 4 พันแล้วกันนะ
Maybe I can squeeze in a power nap.บางทีผมอาจจะ ลด การนอนเอาแรงลงหน่อย
TIRE WORLD Super Summer Saleโลกยางยนต์ ลด ล้าง โลก
Books with orange dots, 50%.หนังสือที่มีจุดสีส้ม ลด 50%
Ten cents off any three pack of tapioca pudding.ลด 10 เซ็นต์เมื่อซื้อ พุดดิ้งสาคู 3 กล่อง
Thirty percent off for USC alumni.ลด 30% สำหรับศิษย์เก่า USC
50% off all knapsacks and pocketbooks.ลด 50% สำหรับเป้หลัง และพ็อคเก็ตบุค
Tops and mops. 50% off all women's shirts and hair products.ลด 50% สำหรับเสื้อ และผลิตภัณฑ์บำรุงผมของผู้หญิง คุณจะไม่ผิดหวัง ที่ฮัคคาบี้ส์
Big summer blowout.ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล
I have to go.ลดขนาดลง ไม่งั้น. . จะไม่แค่ปวดหัวแล้วนะ
The drop in cabin pressure released the doors.ลดของความดันในห้องโดยสาร ประตูทางออก
Half off swimming suits, clogs, and a sun balm of my own invention, yah?ลดครึ่งราคาชุดว่ายน้ำ รองเท้าไม้ และครีมกันแดด ที่ข้าคิดค้นเอง
To suppress the need to kill another oneลดความต้องการที่จะฆ่า
Easing her guilt with a check.ลดความรู้สึกผิดของเธอด้วยการเซ็นเช็ค
Had to scale it down. Insurance.ลดความสูงลง ประกันสั่ง
Lower your expectations. It seats two.ลดความหวังของเธอ มันเป็นแบบสองที่นั่ง
How's the diet going?ลดความอ้วนถึงไหนแล้ว
What the hell diet is that?ลดความอ้วนแบบไหนกันเนี่ย?
That brings it down to 600 potentials.ลดความเป็นไปได้เหลือ 600 คน
Reduce speed and activate your scanners.ลดความเร็วซะ แล้วเปิดระบบสแกน
Decrease velocity. Danger. Danger.ลดความเร็วลง อันตราย อันตราย
Decrease velocity. Danger. Over speed.ลดความเร็วลง อันตราย เร็วเกินไป
It's over for me, Jack.ลดความเร็วลง เอาแค่พอประคองเรือ
Pull back on the carbs and try again in two weeks?ลดคาร์โบไฮเดรต แล้วพยายามอีกในสองอาทิตย์
Reduce him down from a killer to nobody.ลดค่าเขาจากเพชฌฆาตกลายเป็นคนไร้ค่า
Beaks down. Stay on target.ลดจะงอยปากลง เล็งเป้าหมายไว้
Erica kept her knowledge of Dale's true identity a secret, but it was clear that he had been the one.ลดจำนวน? นี่เรากำลังพูดถึงผู้บริสุทธิ์ 300 คนนะ
Dividing them into groups-- you think that was to maintain control?ลดจำนวนคนลง--- คุณคิดว่าเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายเหรอ
Dividing people into teams.ลดจำนวนคนเพื่อให้เป็นทีม
It's capable of reducing the population of any standing structure to zero.ลดจำนวนคนในอาคารใดๆให้เหลือศูนย์ได้ในพริบตา
This could take all the weirdness out of it.ลดช่องว่างระหว่างกัน
Geez! Let loose a little, would you?ลดฐิติลงบ้างไม่ได้รึไง!
Reducing the presidency to a series of banal anecdotes.ลดตัวจากปธน. ไปเป็นซีรี่ย์ทีวีให้คนขำ
The flags throughout the kingdom or just in the palace?ลดธงทั้งอณาจักรหรือเฉพาะในปราสาทดีพะยะคะ?
Drop that arrow, you bloody girl.ลดธนูลง แม่สาวกระหายเลือด
A few cuts and scrapes, soon faded from memory.ลดน้อยและครูด จางหายไปจากความทรงจำในเร็ว ๆ นี้
Lose some weight, fatty.ลดน้ำหนักซะบ้าง เจ้าอ้วน
The raw food diet?ลดน้ำหนักด้วยอาหารดิบ? ครอบครัวโคคอนนิค?

ลด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดให้อ่อนนุ่มลง
嘆く[なげく, nageku] Thai: สลดใจ English: to grieve
増減[ぞうげん, zougen] Thai: การเพิ่มลด English: increase and decrease
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดให้น้อยลง
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)
自動ロード[じどうろーど, jidouro-do] Thai: การโหลดข้อมูลโดยอัตโนมัติ English: autoload

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลด
Back to top