ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toil*, -toil-

toil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toil (n.) งานตรากตรำ See also: งานหนัก Syn. drudgery, labor
toil (vi.) ทำงานหนัก Syn. labor, slave, sweat
toil (vi.) ก้าวหน้าช้า
toiler (n.) ผู้ที่เหงื่อไหลไคลย้อย See also: ผู้ที่ทำงานหนัก Syn. slave, drudger
toilet (n.) โถส้วม
toilet (n.) ห้องน้ำ See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toilet bowl (n.) โถชักโครก
toilet brush (n.) แปรงขัดห้องน้ำ
toilet paper (n.) กระดาษชำระ See also: กระดาษอนามัย Syn. tissue
toilet powder (n.) แป้งทาตัว Syn. talcum
toilet roll (n.) ม้วนกระดาษชำระ See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap (n.) สบู่ See also: สบู่เหลว
toilet tissue (n.) กระดาษชำระในห้องน้ำ
toilet water (sl.) เบียร์
toilet water (n.) น้ำหอมอ่อนๆ See also: น้ำหอมที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ Syn. eau de toilette
toiletry (n.) เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette (n.) การแต่งกาย See also: การแต่งตัว Syn. dress
English-Thai: HOPE Dictionary
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง,ชุดเครื่องสำอาง,เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง
toilful(ทอยล'ฟูล) adj. เหน็ดเหนื่อย,ตรากตรำงาน., See also: toilfully adv., Syn. laborius
English-Thai: Nontri Dictionary
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toilet paperกระดาษชำระ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักโครก (n.) toilet See also: water closet
สุขา (n.) toilet See also: lavatory Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม
ห้องส้วม (n.) toilet See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา
ห้องสุขา (n.) toilet See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet Syn. ส้วม, สุขา
กระดาษชำระ (n.) toilet paper See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue
ไปทุ่ง (v.) go to the toilet See also: relieve oneself, defecate, go to stool
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Until we stand in the fields with the millions that toil each day under the hot sun we will not represent India.ถ้าเรายังไม่ได้ยืนในทุ่ง กับคนนับล้านที่ทำงานหนัก ใต้แสงแดดที่ร้อนระอุ... เราก็ไม่ใช่ตัวแทนของอินเดีย
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก
Most actors toil in obscurity,never stepping into the spotlight.นักแสดงที่ทำงานหนักส่วนมากเป็นตัวประกอบ ไม่เคยได้เด่นดัง
* 'twas in another lifetime * * one of toil and blood * * when blackness was a virtue, the road was full of mud * * i came in from the wilderness, a creature void of form *--- Bob Dylan * 'Twas in another lifetime one of toil and blood * * when blackness was a virtue, The road was full of mud * * i came in from the wilderness *
And this pocket of sunlight freed humans from their toil on the land.แสงอาทิตย์อัดแท่ง ปลดปล่อยมนุษย์ จากการตรากตรำหน้าสู้ดิน
Find the scent, my compadres, and you too shall have much rewardings from Master for the toil factor you wage.ตามกลิ่นไป สหายทั้งหลาย แล้วพวกเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงาม จากเจ้านาย เพื่อตอบแทนหยาดเหงื่อของเจ้า
¶ One of toil and blood ¶# One of toil and blood #
We do not plow the fields or toil in the mine.พวกเราไม่ไถที่นา หรือขุดเจาะหาแร่
Forced to toil and suffer, so that those of coin and position can see their fortunes grow beyond need or purpose!บังคับให้ทำงานหนักและต้องทนทุกข์ทรมาน ... เพื่อให้ผู้ที่มีเงินและอำนาจ ... ... สามารถดูโชคชะตาของพวกเขา เติบโตเกินความต้องการ!
"They toil not..." "Neither do they spin."มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้วย
They've got an old-fashioned toilet. You know, the box and the chain thing.พวกเขาได้มีห้องน้ำล้าสมัย คุณรู้ว่ากล่องและสิ่งที่ห่วงโซ่
Nope, no more waiting for toilets.ไม่ ไม่มีใครรอห้องน้ำ

toil ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
压线[yā xiàn, ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 压线 / 壓線] pressure crease; fig. to toil for sb else's benefit; line ball (i.e. on the line)
卫生间[wèi shēng jiān, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄢ, 卫生间 / 衛生間] bathroom; toilet; WC
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, 卫生纸 / 衛生紙] toilet paper; bathroom tissue
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, 马桶 / 馬桶] chamber pot; wooden pan used as toilet
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
卜昼卜夜[bǔ zhòu bǔ yè, ㄅㄨˇ ㄓㄡˋ ㄅㄨˇ ㄧㄝˋ, 卜昼卜夜 / 卜晝卜夜] day and night (to toil, to abandon oneself to pleasure etc)
抽水马桶[chōu shuǐ mǎ tǒng, ㄔㄡ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, 抽水马桶 / 抽水馬桶] flush toilet
劳苦[láo kǔ, ㄌㄠˊ ㄎㄨˇ, 劳苦 / 勞苦] labor; toil
[láo, ㄌㄠˊ, 劳 / 勞] toil
劳动[láo dòng, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ, 劳动 / 勞動] work; toil; physical labor
香皂[xiāng zào, ㄒㄧㄤ ㄗㄠˋ, 香皂] perfumed soap; toilet soap
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, 马桶拔 / 馬桶拔] plunger for unblocking toilet
化粧室[huà zhuāng shì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ㄕˋ, 化粧室] powder room; (euphemism for) ladies' toilet; dressing room
不劳而获[bù láo ér huò, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄦˊ ㄏㄨㄛˋ, 不劳而获 / 不勞而獲] reap without sowing; profit by other people's toil
[cè, ㄘㄜˋ, 厕 / 廁] rest-room; toilet; lavatory
霸业[bà yè, ㄅㄚˋ ㄧㄝˋ, 霸业 / 霸業] the business of hegemony; toiling to become master of the universe
劳累[láo lèi, ㄌㄠˊ ㄌㄟˋ, 劳累 / 勞累] toil
[yì, ㄧˋ, 勩] toil
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, 厕所 / 廁所] toilet; lavatory
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, 洗手间 / 洗手間] toilet; lavatory; washroom
茅房[máo fáng, ㄇㄠˊ ㄈㄤˊ, 茅房] toilet (rural euphemism); thatched hut or house
卫生用纸[wèi shēng yòng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄩㄥˋ ㄓˇ, 卫生用纸 / 衛生用紙] toilet paper
香胰子[xiāng yí zi, ㄒㄧㄤ ㄧˊ ㄗ˙, 香胰子] toilet soap

toil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤苦[きんく, kinku] (n,vs) toil and hardship
拮据[きっきょ, kikkyo] (n,vs) (arch) diligence; assiduity; pinching; hard toil
粒々辛苦;粒粒辛苦[りゅうりゅうしんく, ryuuryuushinku] (n,vs) toil and moil; working assiduously for; tireless hard work; painstaking labor (labour)
ウォシュレット;ウォッシュレット[, uoshuretto ; uosshuretto] (n) (Toto brandname) (See 温水洗浄便座) toilet seat with bidet functions (wasei
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P)
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away
シャワートイレ[, shawa-toire] (n) bidet toilet (wasei
ちょっとそこまで[, chottosokomade] (exp) nowhere in particular; just out for a bit; (euph. for) toilet break
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P)
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P)
トイレットパウダー[, toirettopauda-] (n) toilet powder
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup
仮設トイレ[かせつトイレ, kasetsu toire] (n) portable toilet; portaloo; temporary toilet
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P)
労作[ろうさく, rousaku] (n,vs) toil; labor; labour; laborious task; (P)
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P)
東司[とうす, tousu] (n) (See 東浄) toilet in a Zen monastery
東浄[とうちん, touchin] (n) (See 東司) toilet in a Zen temple
温水洗浄便座[おんすいせんじょうべんざ, onsuisenjoubenza] (n) bidet toilet; washlet
用足し;用達;用足(io);用たし;用達し(io)[ようたし;ようたつ(用達), youtashi ; youtatsu ( youtatsu )] (n,vs) (1) running errands; going on errands; (2) (transaction of) business; going about one's business; (3) doing one's business (i.e. at the toilet); going to the washroom; (4) (esp. 用達) (See 御用達) purveying; purveyor
略装[りゃくそう, ryakusou] (n,adj-no) demitoilet; ordinary dress
粉飾[ふんしょく, funshoku] (n,vs) makeup; toilet; embellishment; (P)
西浄[せいじん;せいちん, seijin ; seichin] (n) toilet in a Zen temple
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc.
雪隠[せっちん;せついん(ok);せんち(ok), secchin ; setsuin (ok); senchi (ok)] (n) (See 便所) toilet; lavatory
音姫[おとひめ, otohime] (n) melody or flushing sound played by a Japanese toilet to mask excretion sounds

toil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งก ๆ = งกๆ ; ง่ก ๆ = ง่กๆ[v.] (ngok-ngok) EN: slave ; toil FR:
ทำงานหนัก[v. exp.] (tham ngān n) EN: work hard ; do heavy work ; work strenuously ; drudge ; grind ; toil FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)
บริการระดับ 5 ดาว [n. exp.] (børikān rad) EN: FR: service 5 étoiles [m]
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star FR: branche d'une étoile [f]
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: spin a web FR: tisser une toile
ดาว[n.] (dāo) EN: star ; celestial body FR: étoile [f] ; corps céleste [m] ; astre [m]
ดาวห้าแฉก[n. exp.] (dāo hā chaē) EN: five-pointed star FR: étoile à cinq branches [f]
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) EN: FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
ดาวคู่[n. exp.] (dāo khū) EN: binary star ; double star FR: étoile double [f]
ดาวเหนือ[n.] (dāoneūa) EN: North Star FR: étoile du Nord [f]
ดาวนิวตรอน[n. exp.] (dāo niūtrøn) EN: neutron star FR: étoile à neutrons [f]
ดาวแปรแสง[n. exp.] (dāo praē sa) EN: variable star FR: étoile variable [f]
ดาวประจำเมือง[n.] (dāoprajamme) EN: evening star ; Venus FR: étoile du soir [f] ; Venus [f]
ดาวประกายพรึก[n.] (dāoprakāiph) EN: morning star ; Venus FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวรุ่ง[n.] (dāorung) EN: morning star ; Venus FR: étoile du matin [m] ; Vénus
ดาว 14 แฉก[n. exp.] (dāo sip-sī ) EN: 14-pointed star FR: étoile à 14 branches [f]
ดาวทะเล[n.] (dāothalē) EN: starfish ; sea star FR: étoile de mer [f] ; astérie [f]
ดาวตก[n. exp.] (dāotok) EN: shooting star ; falling star ; meteor ; meteorite FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
ดาวยักษ์[n. exp.] (dāo yak) EN: giant star FR: étoile géante [f] ; géante [f]
ดารา[n.] (dārā) EN: star FR: étoile [f]
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; film star ; movie star ; celebrity ; celeb (inf.) FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
ดารกะ[n.] (dāraka) EN: star FR: étoile [f]
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksad) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราหนัง[n. exp.] (dārā nang) EN: film star ; movie star FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpph) EN: movie star ; film star ; film celebrity FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
ดาราสหพันธ์[n. exp.] (dārā sahaph) EN: FR: étoile de la fédération [f]
ดอกจัน[n.] (døkjan) EN: asterisk ; star FR: astérisque [m] ; étoile [f]
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]
ดวงดาว[n. exp.] (dūang dāo) EN: star FR: étoile [f]
ดวงตก[X] (dūang tok) EN: be done on one's luck ; have bad luck FR: son étoile pâlit
ดูดาว[v. exp.] (dū dāo) EN: FR: observer les étoiles ; regarder les étoiles
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องน้ำสาธารณะ[n. exp.] (hǿng-nām sā) EN: public toilet FR: toilettes publiques [fpl]
ห้องส้วม[n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom ; latrine FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] (vx) ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.) ; latrines [fpl
ห้องสุขา[n. exp.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory ; restroom (Am.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W.-C. [mpl]
จิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบ[n. exp.] (jittrakam s) EN: FR: peinture à l'huile sur toile [f]
จุฬา[n.] (julā) EN: male kite ( pentagonal in shape) ; star-shaped kite ; bird-shaped kite FR: cerf-volant (en forme d'étoile) [m]
เก้าอี้โต๊ะเกรื่องแป้ง[X] (kao-ī to kh) EN: stool FR: tabouret de toilette [m]
เข้าห้องน้ำ[v. exp.] (khao hǿng-n) EN: go to the toilet FR: aller aux toilettes

toil ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Behindertentoilette {f}disabled toilet
Bedürfnisanstalt {f}; öffentliche Toilette
Toilettenartikel {m} | Toilettenartikel
Toilettengarnitur {f} | Toilettengarnituren
Toilettenpapier {n}toilet paper
Toilettensache {f}toiletry
Toilettenseife {f} | Toilettenseifen
Toilettentisch {m} | Toilettentische
Klosettpapier {n}toilet paper
Kulturbeutel {m}toilet bag

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toil
Back to top