ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

litter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *litter*, -litter-

litter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
litter (n.) ขยะ Syn. rubbish, trash
litter (n.) แคร่ See also: เกี้ยว, เสลี่ยง
litter (vi.) ทิ้งของเรี่ยราด See also: ทิ้งขยะเกลื่อนกลาด Syn. clutter, disarrange, derange
litter (vt.) ทิ้งเรี่ยราด See also: ทิ้งเกลื่อนกลาด, ทิ้งระเกะระกะ Syn. clutter, disarrange, derange
litter (vt.) บรรจุตัวอย่างของสิ่งเฉพาะมากมาย
litter (vt.) ปูหญ้าหรือฟาง
litter (n.) เปลหาม See also: เตียงหาม, คานหาม Syn. stretcher
litter (n.) ฟางสำหรับใช้เป็นที่นอนของสัตว์ See also: หญ้าแห้ง
litter (n.) ลูกสัตว์ครอกหนึ่ง
litter (n.) สารดูดซับความแห้งที่วางในกล่องซึ่งใช้เป็นที่ขับถ่ายของสัตว์เลี้ยง
litter (n.) สิ่งที่ทิ้งเรี่ยราดกระจุยกระจาย See also: สภาพที่ไม่เป็นระเบียบ, กองเรี่ยราด, กองระเกะระกะ Syn. clutter
litter (vt.) ออกลูก (สัตว์)
litter (vi.) ออกลูก (สัตว์)
litter about (phrv.) ทำให้กระจัดกระจาย See also: ทำให้เกลื่อนกลาด, ทำให้เรี่ยราด, ทำให้ระเกะระกะ Syn. litter around
litter around (phrv.) ทำให้กระจัดกระจาย See also: ทำให้เกลื่อนกลาด, ทำให้เรี่ยราด, ทำให้ระเกะระกะ Syn. litter about
litter down (phrv.) ทำที่นอนให้ (สัตว์)
litter up (phrv.) ทำให้รก
litterateur (n.) นักวรรณคดี
litterbug (n.) บุคคลผู้เที่ยวทิ้งสิ่งของระเกะระกะไปตามถนนหรือที่สาธารณะ See also: ผู้ชอบทิ้งเศษกระดาษหรือสิ่งของบนถนน
littery (adj.) ที่ไม่เป็นระเบียบ See also: เกลื่อนกลาด Syn. untidy Ops. tidy
English-Thai: HOPE Dictionary
litter(ลิท'เทอะ) {littered,littering,litters} n. เกี้ยว,แคร่,เปลหาม,เตียงหาม,คนหาม,ฟาง,หญ้าแห้ง,สิ่งหมักหมมบนพื้นดินของป่า,สิ่งเรี่ยราดกระจุดกระจาย,ลูกสัตว์คอกหนึ่ง vt. ทิ้งเรี่ยราด, ทิ้งกระจุยกระจาย, ทิ้งระเกะระกะ, ปูหญ้าหรือฟาง, ออกลูก (สัตว์)
English-Thai: Nontri Dictionary
litter(n) ของสัพเพเหระ,แคร่,เกี้ยว,เปลหาม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Litter ขยะใบไม้, ขยะเศษ, ขยะเกลื่อนกลาด 1) ขยะใบไม้ คือ เศษขยะจากพืช เช่น ใบไม้ กิ่งไม้ ซึ่งร่วงหล่น บนพื้นดิน แต่ยังไม่ย่อยสลาย หรือสลายเพียงเล็กน้อย 2) ขยะเศษ คือ ขยะชิ้นเล็ก ๆ 3) ขยะเกลื่อนกลาด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครอก (n.) litter See also: brood
ครอก (clas.) litter See also: brood
คานหาม (n.) litter See also: stretcher, palanquin Syn. เกี้ยว, แคร่หาม
เสลี่ยง (n.) litter Syn. คานหาม, แคร่หาม, เฉลี่ยง
แคร่ (n.) litter See also: stretcher Syn. ที่นั่ง, ที่นอน
แคร่คานหาม (n.) litter See also: stretcher Syn. คานหาม
แคร่หาม (n.) litter See also: stretcher Syn. แคร่คานหาม, คานหาม
ถังขยะ (n.) litter bin See also: garbage pail, ashcan, dustbin
พรายแพรว (adj.) glittering See also: shining, bright, sparkling, luminous, twinkling, flashing Syn. พราวแพรว
มันวาว (v.) glitter See also: be glossy, be shiny, be glittery Syn. แวววาว Ops. หมอง, มัว
ร่วงรุ้ง (adj.) glittering See also: sparkling, brilliant
ระยาบ (adj.) glitteringly See also: sparkling Syn. ระยาบระยับ
ระยาบระยับ (adj.) glitteringly See also: sparkling
วับวาม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับวาม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับแวม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วับแวม (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistering, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับวาม, วิบวับ, วาบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adj.) glittering See also: shinning, sparkling, glistening, twinkling Syn. แวววาว, แวววับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
วาบวับ (adv.) glitteringly See also: twinkling, glistening, flickering, shimmering, shimmering Syn. วับแวม, วิบวับ, วาบวับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think I need to use the litter box.ฉันคิดว่าฉันต้องการใช้คอมฟร์อตร้อย
See how much they love him when he gets too weak to use the kitty litter box and starts spraying the bizhub.ดูซิว่าพวกเขาจะรักมันขนาดไหนเมื่อมันเริ่มอ่อนแออย่างนี้ ใช้หีบศพแมวน้อยและเริ่มที่จะทำห้องนี้เลอะเทอะ
I'm gonna have to put that potty mouth of yours directly into Murray's kitty litter box.ฉันคงจะต้องเอาปากดีๆของเธอ ใส่ลงไปให้หีบศพของเมอร์รี่ด้วย
There's a litter out here. This is dangerous conditions for your child.มันก็เป็นบ้านหลังเล็กๆ มันดูอันตรายสำหรับลูกของคุณ
Abby, a ponytail implies that you are either operating heavy machinery or emptying the litter box.แอบบี้ ทรงหางม้าบ่งบอกว่าคุณ คือเครื่องจักรเดินได้.. ...หรือกล่องขยะกลวงๆ
They plead him out, he does five months picking up litter in an orange jumpsuit.พวกเขาต้องสู้คดีเอาเขาออกมาจนได้ เขาติดคุกไม่ถึง 5 เดือน
You know very well that's Sir Lancelot's litter box.คุณก็รู้อยู่แล้ว ว่านั่นทรายของเซอร์ แลนสล็อท
Did you really suggest that she do something anatomically impossible with the kitty litter box?แล้วนายบอกให้เธอทำอะไร\\\ ที่เธอไม่มีวันทำกับกระบะของเจ้าเหมียวรึเปล่า
Now he'll have his pick of the litter and...เขาได้กลับไปหาสิ่งที่เขาชอบมากที่สุด...
Uh, yeah, I don't think that kitty litter box is big enough.โอ้ ผมไม่คิดว่า กรงแมวนั้นจะใหญ่พอนะ
You turned my sister's apartment into a kitty litter box.ผมทำให้อพาร์ทเมนต์พี่สาวฉัน กลายเป็นคอกเลี้ยงแมว
We better put a litter together slide him over the back.เราน่าจะทำเปลหาม แล้วหามเค้าไป

litter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
垫圈[diàn juàn, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 垫圈 / 墊圈] litter (animal bedding)
垫脚[diàn jiao, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄠ˙, 垫脚 / 墊腳] litter (animal bedding)
[zōng, ㄗㄨㄥ, 豵] litter of pigs; little pig
废物箱[fèi wù xiāng, ㄈㄟˋ ˋ ㄒㄧㄤ, 废物箱 / 廢物箱] ash-bin; litter-bin
[tāi, ㄊㄞ, 胎] fetus; litter; tire (of a wheel); abbr. of 輪胎|轮胎
闪闪[shǎn shǎn, ㄕㄢˇ ㄕㄢˇ, 闪闪 / 閃閃] flickering; sparkling; glistening; glittering
[shǎn, ㄕㄢˇ, 睒] furtively glance; glittering
[yǎn, ㄧㄢˇ, 琰] gem; glitter of gems
晶光[jīng guāng, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄤ, 晶光] glittering light
琳琅[lín láng, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ, 琳琅 / 琳瑯] glittering jewels
琳琅满目[lín láng mǎn mù, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄤˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, 琳琅满目 / 琳瑯滿目] glittering jewels to delight the eye (成语 saw); fig. a dazzling line-up
保洁箱[bǎo jié xiāng, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄤ, 保洁箱 / 保潔箱] litter-bin
残余物[cán yú wù, ㄘㄢˊ ㄩˊ ˋ, 残余物 / 殘餘物] litter; trash
垫料[diàn liào, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄠˋ, 垫料 / 墊料] packing material; lagging; litter
银晃晃[yín huǎng huǎng, ˊ ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨㄤˇ, 银晃晃 / 銀晃晃] silver glitter

litter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎらぎら[, giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P)
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
ぎらつく;ギラつく[, giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies)
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled
ハーフミラー[, ha-fumira-] (n) half mirror; 50% beam splitter
ぴかぴか[, pikapika] (adj-na,adv-to,n,adj-no) (on-mim) glitter; sparkle; (P)
ピカピカ光る;ぴかぴか光る[ピカピカひかる(ピカピカ光る);ぴかぴかひかる(ぴかぴか光る), pikapika hikaru ( pikapika hikaru ); pikapikahikaru ( pikapika hikaru )] (exp,v5r) to sparkle; to glitter; to twinkle
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away
一腹[いっぷく, ippuku] (n) one litter; one clutch (e.g. eggs)
光り輝く(P);光輝く[ひかりかがやく, hikarikagayaku] (v5k,vi) to shine; to glitter; (P)
光耀[こうよう, kouyou] (n) (arch) shining; glittering
担架[たんか, tanka] (n) stretcher; litter; (P)
散らかった紙屑[ちらかったかみくず, chirakattakamikuzu] (n) scattered (littered) paper scraps
煌く;煌めく[きらめく, kirameku] (v5k,vi) to glitter; to glisten; to sparkle; to twinkle; to glare; to gleam
煌めき[きらめき;キラメキ, kirameki ; kirameki] (n) glitter; glimmer; sparkle; twinkle
綺羅星;煌星[きらぼし, kiraboshi] (n) glittering stars
落ち葉(P);落葉[おちば(P);らくよう(落葉), ochiba (P); rakuyou ( ochiba )] (n,vs,adj-no) fallen leaves; leaf litter; defoliation; shedding leaves; (P)
赫然[かくぜん, kakuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) violent and angry; (2) shining; glittering; sparkling
輝かしい(P);耀かしい;赫かしい;輝やかしい(io)[かがやかしい, kagayakashii] (adj-i) brilliant; glorious; glittering; bright; splendid (e.g. achievement, success); promising (e.g. future); (P)
輝く(P);耀く;赫く;燿く;煌く(oK)[かがやく, kagayaku] (v5k) to shine; to glitter; to sparkle; (P)
輿;駕篭;駕籠[かご;こし(輿), kago ; koshi ( koshi )] (n) palanquin; litter; bier
閃く[ひらめく, hirameku] (v5k,vi) (1) to flash (lightning, etc.); to flicker (lights); to glitter; (2) to wave; to undulate; (3) to hit on a good idea; to occur to someone; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
輝く[かがやく, kagayaku] Thai: แวววาว English: to glitter

litter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้ามทิ้งขยะ[v. exp.] (hām thing k) EN: do not litter FR:
คานหาม[n.] (khānhām) EN: litter ; stretcher ; palanquin FR:
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash ; junk FR: ordures [fpl] ; ordures ménagères [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขยะมูลฝอย[n. exp.] (khaya mūnfø) EN: litter ; trash ; waste FR: poubelle [f] ; décharge [f] ; déchets [mpl]
แคร่[n.] (khraē) EN: stretcher ; litter FR: civière [f] ; brancard [m] ; ;
แคร่หาม[n. exp.] (khraē hām) EN: stretcher ; litter FR:
ครอก[n.] (khrøk) EN: litter ; brood FR: portée [f] ; couvée [f] ; nichée [f] ; petits [mpl]
เกี้ยว[n.] (kīo) EN: Chines-style palanquin ; litter ; sedan chair FR: palanquin de style chinois [m] ; litière [f]
เสลี่ยง[n.] (salīeng) EN: litter ; sedan chair ; palanquin FR: palanquin [m]
ถังขยะ[n. exp.] (thang khaya) EN: dustbin ; garbage can (Am.) ; trash can ; bin ; garbage pail ; litter bin FR: poubelle [f]
ตกลูก[v.] (toklūk) EN: give birth to ; foal ; calve ; drop a litter FR:
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt = ) EN: arts ; liberal arts ; literature ; art of letters FR: littérature [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt =) EN: arts ; liberal arts ; literature FR: littérature [f]
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
โดยพยัญชนะ[adv.] (dōi phayanc) EN: literally ; word for word FR: littéralement
จาก[n.] (jāk) EN: Varuna litterata FR: Varuna litterata
การแปลแบบตรงตัว[n. exp.] (kān plaē ba) EN: literal translation FR: traduction littérale [f]
การแปลตรงตัว[n. exp.] (kān plaē tr) EN: literal translation ; direct translation FR: traduction littérale [f]
การแต่งเรียงความ[n. exp.] (kān taeng r) EN: composition FR: composition littéraire [f]
การวิจารณ์หนังสือ[n. exp.] (kān wijān n) EN: book review FR: critique littéraire [f]
กะหราน[adj.] (karān) EN: shining ; brilliant ; glittering FR:
เกลื่อน[adj.] (kleūoen) EN: scattered about ; spread all over ; strewn with ; flooded with ; abounding in ; teeming ; filled with ; widespread ; glutted with ; littered with ; full of FR: plein de ; rempli de
ลาน[X] (lān) EN: shimering ; glittering ; dazzling ; brilliant FR: éblouissant ; chatoyant ; scintillant ; éclatant ; étincelant
ลิขสิทธิ์วรรณกรรม[n. exp.] (likkhasit w) EN: FR: propriété littéraire [f]
นามานุกรมวรรณคดีไทย[n. exp.] (nāmānukrom ) EN: FR: répertoire de la littérature thaïe [m]
งานประพันธ์[n. exp.] (ngān prapha) EN: poetry FR: oeuvre littéraire [f]
แป๋ว[adj.] (paeo) EN: glittering ; sparlking ; glistening FR:
ปริวรรต[v.] (pariwat) EN: transliterate ; romanize FR: translittérer ; romaniser
ภาษาเขียน[n. exp.] (phāsā khīen) EN: written language ; literary writing ; formal language FR: langue écrite [f] ; langue littéraire [f]
ภาษาหนังสือ[n. exp.] (phāsā nangs) EN: literary language ; written language FR: langue littéraire [f] ; langue écrite [f]
ผีเสื้อม่วงทองธรรมดา[n. exp.] (phīseūa mūa) EN: Purple and Gold Flitter FR:
แพรวพราย[adj.] (phraēophrāi) EN: glittering FR:
แพรวพราว[adj.] (phraēophrāo) EN: glittering FR:
พรายแพรว[X] (phrāiphraēo) EN: brilliant ; glittering ; sparkling ; dazzling FR:
พราว[adv.] (phrāo) EN: dazzling ; glittering ; sparkling FR:
แปลแบบตรงตัว[v. exp.] (plaē baēp t) EN: FR: traduire littéralement
แปลบ[adj.] (plaēp) EN: glittering ; sparkling ; flickering ; twinkling FR:
แปลตรงตัว[v. exp.] (plaē trong ) EN: FR: traduire littéralement
แปลตรงตัว[X] (plaē trong ) EN: literally FR: littéralement
รางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม[n. prop.] (Rāngwan Nōb) EN: FR: prix Nobel de littérature [m]

litter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Katzenstreu {n}cat litter
Flitterwochen {pl} | in den Flitterwochen seinhoneymoon | to be on one's honeymoon
Goldbauchkolibri {m} [ornith.]Glittering Emerald
glitzernd {adj}glittery
Glitzeramazilie {f} [ornith.]Glittering-throated Emerald
Granatsplitter {m} | Granatsplitter
Mutternsprenger {m}nut splitter
Haarspalter {m}hairsplitter; pettifogger
Splittergruppe {f} | Splittergruppen
Splitterpartei {f} | Splitterparteien
Splitteinrichtung {f}splitter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า litter
Back to top