ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hurried

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hurried*, -hurried-

hurried ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hurried (adj.) ที่รีบร้อน See also: ที่ลนลาน, เร่งด่วน
hurriedly (adv.) อย่างรีบร้อน See also: อย่างขมีขมัน, อย่างกระวีกระวาด, อย่างตะลีตะลาน, อย่างรีบเร่ง, อย่างตาลีตาเหลือก
English-Thai: HOPE Dictionary
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed
English-Thai: Nontri Dictionary
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีบ (adj.) hurried See also: hasty Syn. เร่งร้อน
รีบร้อน (adj.) hurried See also: hasty Syn. รีบ, เร่งร้อน
กระวูดกระวาด (adv.) hurriedly See also: hecticly, bustlingly Syn. กระวีกระวาด Ops. เฉื่อยชา, อืดอาด
ตาลีตาลาน (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ตาลีตาเหลือก (adv.) hurriedly See also: hastily, speedily Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, ลุกลน Ops. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า
ผลุบผลับ (adv.) hurriedly See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily Syn. ลุกลน
มลนมลาน (adv.) hurriedly See also: flurriedly Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน
มลาน (adv.) hurriedly See also: flurriedly Syn. ลนลาน
ร้น (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรุด
ระวาดระไว (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. กระวีกระวาด, รีบเร่ง, เร่งรีบ
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. เร่งร้อน
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ
รีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. รีบเร่ง
รีบร้อน (adv.) hurriedly See also: hastily, in a hurry Syn. รีบ, เร่งร้อน
รีบรุด (adv.) hurriedly See also: quickly
รีบเร่ง (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. เร่งรีบ, รีบ
รุด (adv.) hurriedly See also: quickly Syn. รีบรุด
ลุกลี้ลุกลน (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน
เถลือกถลน (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. ลุกลน, ลนลาน, ถลีถลำ
เร่งรีบ (adv.) hurriedly See also: hastily Syn. รีบเร่ง, รีบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hurried to my officeฉันรีบรุดไปที่ทำงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then I hurried across to the kitchen.จากนั้นผมไปที่ห้องครัว
And one of us got away from his or her partner and hurried to the study.และหนึ่งในพวกเราได้แยกออก ไปจากคู่ของเขาหรือเธอ และรีบมาที่ห้องหนังสือ
And while I was in the master bedroom, you hurried downstairs and turned off the electricity, got the rope from the open cupboard, and throttled Yvette.และในขณะที่ผมอยู่ในห้องนอนใหญ่ คุณรีบลงมาชั้นล่างและปิดไฟ เอาเชือกจากเปิดตู้และรัดคออีเว็ตต์
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง
He checked to make sure no one was watching, then he hurried to the front door... where his client was waiting.เขาตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครกำลังจ้องมองอยู่ แล้วเขาก็รีบไปที่ประตูหน้าบ้าน ที่ที่ลูกความของเขากำลังรออยู่
The monkey who walked so well under the delusion he was a man suddenly hunched over on all fours, hurried over and nimbly ate up the peanut.ลิงตัวนั้นซึ่งเดินได้เก่งมาก โดยหลงผิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์ จู่ๆก็ก้มลงเดินสี่ขาและรีบวิ่งอย่างว่องไว ไปเก็บถั่วที่พื้นมากินจนหมด
So, I hurried to her apartment.ฉันก็เลยรีบไปที่อพาร์ทเมนต์ของเธอ
And while I hurried to get ready... (Doorbell rings) Walt waited...และในขณะที่ฉันกำลังรีบ จะทำตัวให้พร้อม วอลท์ก็กำลังรอ
Maximilian, the future king of Bavaria, hurried to the scene of the calamity to see if he could help.แมกกษัตริย์ในอนาคตของบาวาเรีย รีบไปที่เกิดเหตุภัยพิบัติ เพื่อดูว่าเขาสามารถช่วยให้
"Thoughts hurried and disordered"ความคิดวุ่นวายไร้ระเบียบ
Hurriedly awayไป รีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยน่ะ
Frost bites and breaks the treasure of the hurried, the clumsy, the unlukcy.ความเย็นได้กัดกิน และทำลาย ของรักอย่างรวดเร็ว งุ่มง่ามไป และ โชคร้าย

hurried ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
急促[jí cù, ㄐㄧˊ ㄘㄨˋ, 急促] urgent; hurried and brief; rushing
[cù, ㄘㄨˋ, 卒] abruptly; hurriedly
[cù, ㄘㄨˋ, 猝] abrupt; hurried
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, 偬 / 傯] busy; hurried; despondent
仓促[cāng cù, ㄘㄤ ㄘㄨˋ, 仓促 / 倉促] hurried
笃定[dǔ dìng, ㄉㄨˇ ㄉㄧㄥˋ, 笃定 / 篤定] certain; confident (of some outcome); calm and unhurried
[cōng, ㄘㄨㄥ, 匆] hurried; hasty
匆匆[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, 匆匆] hurriedly
匆忙[cōng máng, ㄘㄨㄥ ㄇㄤˊ, 匆忙] hasty; hurried
慌乱[huāng luàn, ㄏㄨㄤ ㄌㄨㄢˋ, 慌乱 / 慌亂] frenetic; hurried
从容[cōng róng, ㄘㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 从容 / 從容] go easy; unhurried
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 缓 / 緩] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate
心急[xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ, 心急] hurried; worried; ruffled
[jí, ㄐㄧˊ, 急] hurried; worried
急拍拍[jí pāi pāi, ㄐㄧˊ ㄆㄞ ㄆㄞ, 急拍拍] hurried; impatient; rushed
急速[jí sù, ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ, 急速] hurried; at a great speed; rapid (development)
赶紧[gǎn jǐn, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ, 赶紧 / 趕緊] hurriedly
悠悠[yōu yōu, ㄧㄡ ㄧㄡ, 悠悠] lasting for ages; long drawn out; remote in time or space; unhurried; a great number (of events); preposterous; pensive
[cōng, ㄘㄨㄥ, 从 / 從] lax; yielding; unhurried
慢腾腾[màn téng téng, ㄇㄢˋ ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, 慢腾腾 / 慢騰騰] leisurely; unhurried; sluggish
急骤[jí zhòu, ㄐㄧˊ ㄓㄡˋ, 急骤 / 急驟] rapid; hurried
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, 缓缓 / 緩緩] slowly; unhurriedly; little by little
缓步[huǎn bù, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, 缓步 / 緩步] stroll; unhurried walk

hurried ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
急設[きゅうせつ, kyuusetsu] (n,vs) hurried construction; speedy laying
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P)
そそくさ[, sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste
倉卒;草卒;怱卒[そうそつ, sousotsu] (adj-na) sudden; hurried; busy; precipitate; abrupt
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
匆々;怱々;匆匆;怱怱[そうそう, sousou] (adj-na,adj-t,adv-to,n) (1) (arch) busy; hurried; rushed; (n,adj-na) (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 草々・2) Yours Sincerely; Yours in haste
急きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient
慌ただしい(P);慌しい;遽しい[あわただしい, awatadashii] (adj-i) busy; hurried; confused; flurried; (P)
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time

hurried ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมีขมัน[adj.] (khamīkhaman) EN: active ; quick ; hurried ; hasty ; speedy ; immediate ; busy ; brisk FR:
ลุกลี้ลุกลน[adj.] (luklīluklon) EN: hurried ; hasty FR: agité ; énervé
ลุกลน[v.] (luklon) EN: hurry ; be flustered ; be hurried ; be hasty ; be in a nervous hurry FR: être agité
ลุกลน[adj.] (luklon) EN: hurried ; hasty FR: agité ; énervé
พรวดพราด[v.] (phrūatphrāt) EN: be abrupt ; be hasty ; be hurried ; be impetuous ; be sudden FR:
รีบร้อน[adj.] (rīprøn) EN: hurried ; hasty FR: hâtif
ทะลุดทะลาด[v.] (thalutthalā) EN: be hurried ; be in haste ; be thoughtless ; be heedless FR:
ช้า ๆ = ช้าๆ[adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[adv.] (chakchā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace FR: lentement
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
โดยไม่รั้งรอ[adv.] (dōi mai ran) EN: hurriedly FR:
โดยไม่รีรอ[adv.] (dōi mai rīr) EN: hurriedly FR:
โดยไม่รอช้า[adv.] (dōi mai rø ) EN: hurriedly FR:
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
เอื่อย ๆ = เอื่อยๆ[adv.] (eūay-eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily FR: nonchalamment
กะชึ่กกะชั่ก[adv.] (kacheukkach) EN: unhurriedly FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ขมีขมัน[adv.] (khamīkhaman) EN: enthusiastically ; energetically ; hurriedly ; speedily FR:
กระวีกระวาด[adv.] (krawīkrawāt) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
กระวูดกระวาด[adv.] (krawūtkrawā) EN: in a hurry ; hurriedly FR: hâtivement
ล่าช้า[adv.] (lā chā) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly FR: lentement
เนิบ[adv.] (noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[adv.] (noēpnāp) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; sluggishly ; gently ; leisurely FR:
เนิบ ๆ = เนิบๆ[adv.] (noēp-noēp) EN: slowly ; gently ; unhurriedly FR: lentement ; mollement ; faiblement
ผลีผลาม[adv.] (phlīphlām) EN: hastily ; rashly ; hurriedly ; suddenly ; abruptly FR: hâtivement
ผลุบผลับ[adv.] (phlupphlap) EN: hurriedly FR:
เร็ว[adv.] (reo) EN: quickly ; hurriedly ; hastily ; urgently FR: rapidement ; vite
รีบร้อน[adv.] (rīprøn) EN: hurriedly ; hastily ; in a hurry FR: à la hâte ; hâtivement
ตาเหลือก[adv.] (tāleūak) EN: hurriedly ; frenetically ; with eyes rolled up FR:
ตาลีตาเหลือก[adv.] (tālītāleūak) EN: hurriedly ; frenetically FR:
ตามควาย[adv.] (tām khwāi) EN: hastily ; hurriedly FR: précipitamment ; avec précipitation ; en hâte
เถลือกถลน[adv.] (thaleūaktha) EN: hurriedly ; in a hurry ; in a rush FR:
ต้วมเตี้ยม[adv.] (tūamtīem) EN: sluggishly ; unsteadily ; awkwardly ; slowly ; tardily ; leisurely ; unhurriedly FR:
ไว ๆ[adv.] (wai-wai) EN: quickly ; hurriedly FR: rapidement ; en vitesse
อย่างรีบเร่ง[adv.] (yāng rīp-re) EN: hastily ; hurriedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hurried
Back to top