ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartfelt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartfelt*, -heartfelt-

heartfelt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heartfelt (adj.) ไม่ได้เสแสร้ง See also: แท, ไม่ได้ปลอมแปลง Syn. sincere, unaffected, artless, veracious, authentic, genuine, real, true Ops. feigned, affected, ungenuine, insincere
English-Thai: HOPE Dictionary
heartfeltadj. จริงใจ,โดยตั้งใจ,ไม่เสแสร้ง, Syn. genuine,sincere
English-Thai: Nontri Dictionary
heartfelt(adj) จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,โดยไม่เสแสร้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can't I just make one more heartfelt plea?ขอผมพูดอะไรจากใจสักอย่างได้มั๊ยครับ
A heartfelt tribute to the founding fathers of antonio bay.เงินบริจาคสมทบทุนการกุศล สำหรับผู้ก่อตั้งอ่าวแอนโตนิโอ
And then, finally, after what seemed almost a lifetime of wishing the young girl finally got her most heartfelt dream.และสุดท้าย ความปรารถนา ตลอดชีวิตของเด็กสาว... ...สิ่งที่เธอเฝ้าฝันถึงจากก้นบึ้งของจิตใจ ก็กลายเป็นความจริง
Well, I thought, what if I hire a plane to fly over Bree's street carrying a banner with a heartfelt personal message?พอดีผมเลยคิดว่าถ้าผมจะจ้างเครื่องบินสักลำ เพื่อบินอยู่เหนือถนนบ้านคุณ แล้วลากป้ายผ้าทีมีข้อความส่วนตัวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจรัก
I'd like to offer my heartfelt condolences for your loss.ฉันอยากมาแสดงความเสียใจ อย่างสุดซึ้งในสิ่งที่คุณ ได้สูญเสียไป
I suggest that we send a letter to Calvini's family extending our heartfelt prayers and condolences for their terrible loss.ฉันคิดว่าเราควรส่งจดหมายไปให้ครอบครัวกาลวินี่ ว่าพวกเราเศร้าใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียในครั้งนี้
You can tell by the heartfelt apology on the back of a car wash coupon.คุณอาจจะบอกโดย การขอโทษที่มันออกจากใจ บนหลังคูปองใบนี้
I just wanted them to have heartfelt Christmas.หนูอยากให้เขา ซาบซึ้งถึงคริสมาสต์
Finn throwing himself into the grave out of grief, and all of the heartfelt speeches and the regrets.ฟินน์ กำลังจมอยู่กับความโศกเศร้า และกล่าวลาฉันด้วยหัวใจ ที่แตกสลาย
I thought you scared her off with your heartfelt declarations.ฉันคิดว่าควรนายลดความกลัวลงนะ ด้วยการประกาศจริงใจของนาย
So all my heartfelt attempts to save our friendship had no impact, but the aroma of cheese and dough turned you instantly sentimental?ถ้าอย่างนั้นหัวใจที่แตกสลายของฉันพยายามที่จะรักษามิตรภาพของเราไว้ ไม่ให้มีอะไรมากระทบ แต่ว่ากลิ่นหอมของชีสและแป้งโด ทำให้คุณรู้สึกได้ทันที
So I expect nice, meaningful, heartfelt blowjobs from both ofyou.พวกเธอช่วยบ๊วบแบบเบาๆ ให้เขาหน่อย ถือเป็นการรับน้อง

heartfelt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 语重心长 / 語重心長] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes
深切[shēn qiè, ㄕㄣ ㄑㄧㄝˋ, 深切] deeply felt; heartfelt; sincere; honest
由衷[yóu zhōng, ㄧㄡˊ ㄓㄨㄥ, 由衷] heartfelt; sincere; unfeigned
真心[zhēn xīn, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ, 真心] sincere; heartfelt
衷心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 衷心] heartfelt; wholehearted; cordial

heartfelt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厚礼[こうれい, kourei] (n) heartfelt thanks
心より[こころより, kokoroyori] (adv) heartfelt
心願[しんがん, shingan] (n) prayer; heartfelt wish
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude.
満腔[まんこう;まんくう(ik), mankou ; mankuu (ik)] (adj-no,n) (uk) (See 満身・2) heartfelt; sincere; wholehearted; in one's whole body
細やか;濃やか[こまやか, komayaka] (adj-na,n) friendly; heartfelt; tender

heartfelt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental ; filled with an emotion FR:

heartfelt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßseufzer {m}heartfelt groan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartfelt
Back to top