ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brink*, -brink-

brink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brink (n.) ริม,ขอบ Syn. edge
brinkmanship (n.) สถานการณ์เสี่ยงภัย Syn. brinksmanship
brinksmanship (n.) การเสี่ยงอันตรายทำให้ผู้อื่นเป็นอย่างที่ต้องการ See also: (ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
English-Thai: HOPE Dictionary
brink(บริงคฺ) n ริม,ขอบ,ปาก,ระยะใกล้,ความจวนเจ,จุดปลาย
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
English-Thai: Nontri Dictionary
brink(n) ปากขอบ,ริม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brinkmanshipการดำเนินนโยบายที่เสี่ยงต่อสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมิ่น (adv.) on the brink of See also: on the verge of Syn. หมิ่นเหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His children are on the brink of starvation.ลูกเขาก็อยู่อย่างอดๆอยากๆ
Well, Marcus, we are on the brink of the recovery of the greatest artifact in the history of mankind.ดีล่ะ, มาร์คัส, เราใกล้ถึงปลายทางแล้ว ของการค้นพบวัตถุที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
It's the same people who, again and again have brought us to the brink of destruction!มันเป็นคนเดียวกันที่ อีกครั้งและอีกครั้ง ได้นำเราไปที่ขอบ ของการทำลาย!
Middle-earth stands upon the brink of destruction. None can escape it.มิ้ดเดิ้ลเอิร์ธกำลังตกอยู่ใน มหันตภัยใครก็ไม่อาจหนีรอด
We've hunted them to the brink of extinction.เราจะล่าพวกมัน ให้มันใกล้ถึงจุดสูญพันธ์
His country's on the brink of a civil war. What else could it be?ประเทศของท่านมีสงครามกลางเมือง แล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรได้อีกล่ะ
Manny, brink of extinction's a bad time to be picky.แมนนี่ ขอบของการสูญพันธุ์ เป็นเวลาที่แย่ที่จะจู้จี้จุกจิก
To him, everyone over 40 is on the brink of death.สำหรับเขา ทุกคนที่อายุเกิน 40 ใกล้ตายแล้วทั้งนั้น
We may be on a brink of historic agreement between Western and Arab leaders.อาจจะมีการบรรลุข้อตกลง ระหว่างผู้นำตะวันตกกับอาหรับ
You say we're on the brink of destruction, and you're right.เรากำลังจะเผชิญกับวิกฤต เหมือนกับดาวของคุณ
But it's only on the brink that people find the will to change.แต่เมื่ออยู่ในจุดที่หมิ่นเหม่ คนถึงมีจิตสำนึกที่จะเปลี่ยนตัวเอง
Assisted by Oozaru, brought the two the world on the brink of destruction.ติดตามมาด้วยสมุนมือขวาของเขา "โอซารู" สองจอมมารมรณะ นำเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปสู่การประหัตประหาร

brink ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三旬九食[sān xún jiǔ shí, ㄙㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄐㄧㄡˇ ㄕˊ, 三旬九食] in thirty days only nine meals (成语 saw); family on the brink of starvation; in dire straights
[méi, ㄇㄟˊ, 湄] brink; edge
边缘[biān yuán, ㄅㄧㄢ ㄩㄢˊ, 边缘 / 邊緣] edge; fringe; verge; brink; periphery; marginal; borderline

brink ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一歩手前[いっぽてまえ, ippotemae] (exp) just this side of; one step short of; on the brink
旦夕[たんせき, tanseki] (n-adv,n-t) (1) on the brink of; (2) morning and evening; day and night
死に際;死にぎわ;死際(io)[しにぎわ, shinigiwa] (n) verge of death; brink of death
気息奄々;気息奄奄[きそくえんえん, kisokuen'en] (adj-no,adj-t,adv-to) gasping for breath; at one's last gasp; breathing feebly; on the brink of death; more dead than alive
起死[きし, kishi] (n) saving from the brink of death
外縁[がいえん, gaien] (adj-na,n) brink; outer edge
寸前[すんぜん, sunzen] (n,suf) on the verge; on the brink; just in front of; just before; (P)
必死[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) frantic; desperate; (2) inevitable death; (3) (See 必至) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P)
必至[ひっし, hisshi] (adj-na,adj-no) (1) inevitable; necessary; foregone; (n) (2) (See 必死) brinkmate (inevitable checkmate) (shogi); (P)
瀬戸際[せとぎわ, setogiwa] (n) brink; critical moment; (P)
瀬戸際外交[せとぎわがいこう, setogiwagaikou] (n) (See 瀬戸際政策) brinkmanship diplomacy
瀬戸際政策[せとぎわせいさく, setogiwaseisaku] (n) brinkmanship
[さい, sai] (n,n-suf) (1) (pronounced ぎわ when a suffix) edge; brink; verge; side; (2) time; moment of

brink ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
ไพร[n.] (phrai) EN: rim ; edge ; margin ; brim ; brink ; border FR: bord [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brink
Back to top