ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crown*, -crown-

crown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crown (n.) กระหม่อม See also: ส่วนยอดของศีรษะ
crown (n.) กษัตริย์ See also: ผู้ปกครอง
crown (n.) จุดสูงสุด See also: ยอด Syn. top, apex
crown (vt.) ตีหัว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. hit, strike, knock
crown (n.) ฟันปลอม
crown (n.) มงกุฎ
crown (vt.) มอบตำแหน่งสูงสุดให้
crown (n.) มาลัยสวมศีรษะ
crown (n.) ราชบัลลังก์
crown (vt.) ราชาภิเษก
crown (vt.) สวมมงกุฎให้เพื่อเป็นรางวัล
crown (n.) สิ่งที่คล้ายมงกุฎ
crown (n.) หงอนไก่
crown (sl.) ตีหัว
crown prince (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้ชาย
crown princess (n.) ทายาทของกษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง
crown with (phrv.) สวมมงกุฎให้กับ
crown with (phrv.) อุดฟันด้วย
crown with (phrv.) ปกคลุมด้วย
crowning (n.) ทันตกรรม See also: งานของหมอฟัน Syn. extracting, filling
English-Thai: HOPE Dictionary
crown(เคราน์) n. มงกุฎ,มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ,เกียรติยศจากผลงานที่ดีเด่น,-Phr. (the Crown ผู้มีอำนาจสูงสุด) ,รัฐาธิปัตย์,เหรียญเงินตราที่มีรูปมงกุฎ,กษัตริย์,เหรียญเงินของอังกฤษสมัยก่อนที่เท่ากับ 5 ชิลลิงส์,ส่วนที่โผล่ขึ้นมา,สิ่งประดับบนยอด
crown princen. มงกุฎราชกุมาร
crown princessn. ชายาของมงกุฏราชกุมาร,ทายาทที่เป็นหญิงของกษัตริย์,มงกุฎราชกุมาร
crowner(เครา'เนอะ) n. เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ,บุคคลที่อยู่สูงสุด ตำแหน่งฐานะ)
English-Thai: Nontri Dictionary
crown(n) มงกุฎ,มาลัย,เครื่องประดับศีรษะ,ราชวงศ์,กษัตริย์,หลวง
CROWN Crown Prince(n) มงกุฎราชกุมาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crown๑. เรือนยอด๒. กะบังรอบ, มงกุฎ [มีความหมายเหมือนกับ corona] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Crown Princeมกุฎราชกุมาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown Princessมกุฎราชกุมารี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crown Fire ไฟเรือนยอด ไฟป่าชนิดหนึ่งที่ไหม้เรือนยอดและลุกลาม จากเรือนยอดหนึ่งไปสู่อีกเรือนยอดหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (n.) Bureau of the Crown Property
ขม่อม (n.) crown See also: top of the head, vertex Syn. กระหม่อม, หัว, ศรีษะ
จำหัน (n.) crown See also: decoration for the head, diadem, headdress, tiara, coronet, circlet Syn. มงกุฎ, ชฎา, จำหาย
จำหาย (n.) crown See also: decoration for the head, diadem, headdress, tiara, coronet, circlet Syn. มงกุฎ, ชฎา, จำหัน
มกุฎ (n.) crown See also: diadem Syn. มงกุฎ
มงกุฎ (n.) crown See also: diadem Syn. มกุฎ
มงกุฎ (n.) crown Syn. รัดเกล้า, มกุฎ
ศรีษะ (n.) crown See also: top of the head, vertex Syn. กระหม่อม, หัว
สวมมงกุฎ (v.) crown Syn. ใส่มงกุฎ
หัว (n.) crown See also: top of the head, vertex Syn. กระหม่อม, ศรีษะ
เทริด (n.) crown See also: decoration for the head, diadem, headdress, tiara, coronet, circlet Syn. มงกุฎ, ชฎา, จำหัน, จำหาย
ใส่มงกุฎ (v.) crown
ดอกรัก (n.) crown flower See also: Calotropis giantea
มกุฎราชกุมาร (n.) crown prince Syn. องค์รัชทายาท
องค์รัชทายาท (n.) crown prince
ธงเยาวราชน้อย (n.) crown prince´s flag
ธงเยาวราชใหญ่ (n.) crown prince´s flag
ของหลวง (n.) crown property See also: government property, public property, state property
ครองตำแหน่ง (v.) to be crowned Syn. ได้รับตำแหน่ง Ops. พลาดตำแหน่ง
คำขอ (n.) petition to the crown See also: petition to the court, appeal to the court Syn. คำร้องขอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have come to crown victory with friendship.เรามามอบชัยชนะอย่างฉันท์มิตร
Also, someone has stolen our precious crown jewels, Spretzle.มีคนขโมยมงกุฎเพชรไป สเปร็ตเซิล
If I don't find those crown jewels...ถ้าฉันหามงกุฎเพชรนั่นไม่เจอล่ะก็... ..
The Crown wants to know if I'm a danger to myself or others.ฏีกาต้องการจะรู้ว่า ฉันเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือคนอื่นรึเปล่า
The Crown will show that these were the bombers.Crown จะแสดง ที่เหล่านี้ถูกทิ้งระเบิด
Would tire of his crown If they only understoodเบื่อหน่ายเต็มที่กับตำแหน่งนี้ / ถ้าเพียงพวกเขาเข้าใจ
The theory goes that the crown diamond was chopped, too.มีทฤษฎีว่า เพชรยอดมงกุฎถูกบั่น
How do you know that... when a woman gives you her most intimate embrace... that it is you and not your crown that she pulls to her heart?จะรู้อย่างไรว่านางสวมกอดด้วยรัก รักพระองค์ มิใช่มงกุฎพระองค์
Then the crown will pardon you.แล้วองค์เหนือหัวจะอภัยโทษให้คุณ
Seriously, most people just take the crown and go.จริงๆแล้ว คนส่วนใหญ่ ,จะรับมงกุฎแล้วเดินไป
You don't have to worry. Crown Ridge is nice.คุณไม่ต้องกังวลใจไปหรอก คราว์นริดจ์ สวย
It's bad enough she tells us we're going to be buried at Crown Ridge Cemetery, but the next day we get a brochure from the place in the mail?มันก็แย่พอแล้ว ตามที่เธอเล่าให้ฟัง เราจะถูกฝังทั้งเป็น ในสุสานคราวน์ริชเหรอ แต่วันต่อมา เราก็ได้โบรชัวร์

crown ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)
春宫[chūn gōng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄥ, 春宫 / 春宮] Crown Prince's chambers; by extension, the Crown Prince; erotic picture
王储[wáng chǔ, ㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, 王储 / 王儲] Crown Prince; heir to throne
皇储[huáng chǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄔㄨˇ, 皇储 / 皇儲] crown prince
皇冠[huáng guān, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ, 皇冠] crown (headgear)
皇冠出版[Huáng guān chū bǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄨ ㄅㄢˇ, 皇冠出版] Crown publishers, Hong Kong
皇冠出版集团[Huáng guān chū bǎn jí tuán, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 皇冠出版集团 / 皇冠出版集團] Crown publishing group, Hong Kong
皇太子[huáng tài zǐ, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, 皇太子] crown prince
齿冠[chǐ guàn, ㄔˇ ㄍㄨㄢˋ, 齿冠 / 齒冠] crown of tooth
冠子[guān zi, ㄍㄨㄢ ㄗ˙, 冠子] crest; crown
王冠[wáng guān, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄢ, 王冠] crown
[guān, ㄍㄨㄢ, 冠] hat; crown; crest; cap
月桂冠[yuè guì guān, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 月桂冠] laurel crown; victory garland (in Greek and western culture)
丹顶鹤[dān dǐng hè, ㄉㄢ ㄉㄧㄥˇ ㄏㄜˋ, 丹顶鹤 / 丹頂鶴] red-crowned crane (Grus japonensis)
冠冕[guān miǎn, ㄍㄨㄢ ㄇㄧㄢˇ, 冠冕] royal crown

crown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラウンエーテル[, kuraun'e-teru] (n) crown ether
クラウンギア;クラウンギヤ[, kuraungia ; kuraungiya] (n) crown gear
クラウンゴール[, kuraungo-ru] (n) crown gall
クラウンロースト[, kuraunro-suto] (n) crown roast
クラウン硝子[クラウンガラス, kuraungarasu] (n) (uk) crown glass
シルバークラウン[, shiruba-kuraun] (n) (1) silver crown (dental crown made from mercury amalgam); (2) crown made of silver
トリプルクラウン[, toripurukuraun] (n) triple crown
ハナキンチャクフグ[, hanakinchakufugu] (n) crowned puffer (Canthigaster coronata); crown toby; saddle-back puffer
レッドバックバタフライフィッシュ[, reddobakkubatafuraifisshu] (n) Eritrean butterflyfish (Chaetodon paucifasciatus); crown butterflyfish; Red Sea chevron butterflyfish
仏頂[ぶっちょう, bucchou] (n) (1) (See 肉髻) crown of a buddha's head; (n,adj-na) (2) brusqueness; grumpiness
割り接ぎ;割りつぎ[わりつぎ, waritsugi] (n) cleft grafting; crown grafting
台臨[たいりん, tairin] (n) visit by the empress or the crown prince
天冠[てんかん;てんがん, tenkan ; tengan] (n) (1) imperial coronation crown; (2) celestial crown; crown worn by Buddha and celestial beings
宝冠[ほうかん, houkan] (n) diadem; jeweled crown
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P)
御前掛かり[ごぜんがかり, gozengakari] (n) ring entering ceremony in presence of the emperor or crown prince (sumo)
春菊[しゅんぎく;シュンギク, shungiku ; shungiku] (n) edible chrysanthemum (Chrysanthemum coronarium); crown daisy; garland chrysanthemum
林冠[りんかん, rinkan] (n) canopy (of a forest); tree canopy; crown canopy
桂冠[けいかん, keikan] (n) crown of laurel
樹冠[じゅかん, jukan] (n) tree canopy; tree crown
王太妃[おうたいひ, outaihi] (n) crown princess
王太子[おうたいし, outaishi] (n) crown prince
王太子妃[おうたいしひ, outaishihi] (n) crown princess
王弟[おうてい, outei] (n) royal prince; crown prince's younger brother
皇嗣[こうし, koushi] (n) Crown Prince; Imperial Heir
皇太子[こうたいし, koutaishi] (n) crown prince; (P)
皇太子妃[こうたいしひ, koutaishihi] (n) crown princess; (P)
皇太子殿下[こうたいしでんか, koutaishidenka] (n) the Crown Prince
皇子の尊;皇子の命[みこのみこと, mikonomikoto] (n) (arch) (hon) crown prince
直轄植民地[ちょっかつしょくみんち, chokkatsushokuminchi] (n) crown colony
立太子[りったいし, rittaishi] (n) investiture of the Crown Prince
立太子式[りったいししき, rittaishishiki] (n) investiture of the Crown Prince
被る(P);冠る[かぶる(P);かむる, kaburu (P); kamuru] (v5r,vt) (1) to put on (one's head); to wear; to have on; to pull over (one's head); to crown (oneself); (2) to be covered with (dust, snow, etc.); to pour (water, etc.) on oneself; to dash on oneself; to ship water; (3) to bear (e.g. someone's debts, faults, etc.); to take (blame); to assume (responsibility); to shoulder (burden); (4) to overlap (e.g. sound or color); (5) to be similar; to be redundant; (v5r,vi) (6) (of film) to be fogged (due to overexposure, etc.); (7) (of a play, etc.) to close; to come to an end; (8) (of a play, etc.) to get a full house; to sell out; (9) (arch) (of a play, etc.) (See 毛氈を被る・1) to blunder; to bungle; to fail; (10) (arch) to be deceived; (P)
還啓[かんけい, kankei] (n) (arch) return to the palace (usu. of the empress, crown prince, etc.)
金冠[きんかん;こんかん(ok), kinkan ; konkan (ok)] (n) (1) (きんかん only) gold crown (tooth); (2) golden crown; coronet; crown made out of gold
錦上に花を敷く[きんじょうにはなをしく, kinjounihanawoshiku] (exp,v5k) (See 錦上花を添える) to crown beauty with even greater beauty
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
クラウン[, kuraun] (n) (1) crown; (2) clown; (P)
サバラン[, sabaran] (n) savarin (crown-shaped cake served with liqueur-laced syrup) (fre
五位鷺[ごいさぎ;ゴイサギ, goisagi ; goisagi] (n) (uk) black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax); night heron

crown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ชะนีเอี๊ยมดำ[n. exp.] (chanī īem d) EN: pileated gibbon ; crown gibbon FR:
ชะนีมงกุฎ[n. exp.] (chanī mongk) EN: pileated gibbon ; crown gibbon FR:
เชริด[n.] (charoēt) EN: crown FR:
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ดอกรัก[n. exp.] (døkrak) EN: Crown Flower FR:
ฝาจีบ[n. exp.] (fā jīp) EN: crown cork FR: capsule [f]
หัวลูกสูบ[n. exp.] (hūa lūksūp) EN: piston crown FR:
จำหาย[n.] (jamhāi) EN: crown FR:
จำหัน[n.] (jamhan) EN: crown FR:
จ่ามงกุฎ[n.] (jāmongkut) EN: jah mongkhut ; royal crown FR:
ข้าหลวงเดิม[n.] (khālūangdoē) EN: one who has been in the household of the king since crown prince days FR:
ขม่อม[n.] (khamǿm) EN: crown ; top of the head ; vertex FR:
ขนมจ่ามงกุฎ[n. exp.] (khanom jamo) EN: egg yolks dumplings in wheat flour crown FR:
เข้าฮอส[v. exp.] (khao høs) EN: crown FR:
ครอบฟัน[v. exp.] (khrøp fan) EN: crown a tooth FR:
ขุนหมื่น[n.] (khunmeūn) EN: former minor officer of the crown FR:
เกล้า[n.] (klāo) EN: crown of the head ; head ; skull FR:
กระหม่อม[n.] (kramǿm) EN: sinciput ; crown of the head ; fontanel FR: sinciput [m]
มกุฎ[X] (makut) EN: crown FR: couronne [f]
มกุฎราชกุมาร[n.] (makutrātcha) EN: crown prince FR:
มงกุฎ[n.] (mongkut) EN: crown ; diadem ; coronet FR: couronne [f]
มงกุฎไทย[n. prop.] (Mongkut Tha) EN: The Most Noble Order of the Crown of Thailand FR:
พยานโจทก์[n. exp.] (phayān jōt) EN: witness for the prosecution ; witness for the Crown FR: témoin de l'accusation [m]
ไพร่สม[n.] (phraisom) EN: fresh recruits for the crown ; commoner at eighteen subject by the crown to two years of military service FR:
โป๊ยเซียน[n.] (pōisīen) EN: Christ's thorn ; crown of thorns ; Euphorbia milii FR: paliure [m] ; épine du Christ [f]
รัก[n.] (rak) EN: Calotropis gigantea ; Crown flower FR: arbre à laque [m] ; sumac [m]
รับราชการ[v.] (raprātchakā) EN: serve under the crown ; work in a government service ; work for the government ; be a government official ; be an official FR: être fonctionnaire de l'État ; exercer une fonction officielle
ราชบัลลังก์[n.] (rātchabanla) EN: throne ; crown FR: trône [m]
ราชการ[n. exp.] (rātchakān) EN: public administration ; public service ; government service ; service of the crown FR: administration publique [f] ; fonction publique [f] ; service public [m] ; service du gouvernement [m]
รัฐาธิปัตย์ ; รัฏฐาธิปัตย์[n.] (ratthāthipa) EN: the Crown ; sovereign FR:
เทริด[n.] (soēt) EN: crown ; headdress FR:
สมเด็จพระบรมฯ[n. prop.] (Somdēt Phra) EN: Crown Prince Vajiralongkorn FR:
สวมมงกุฎ[v.] (suam mongku) EN: crown ; wear a crown ; FR:
ธงเยาวราชน้อย[n. prop.] (Thongyaowar) EN: Crown Prince's Standard FR:
ธงเยาวราชใหญ่[n. prop.] (Thongyaowar) EN: Standard for the Royal Consort of the Crown Prince of Thailand FR:
ต้นดอกรักสีขาวกลีบซ้อน[n. exp.] (ton døkrak ) EN: Crown Flower FR:
อุษณีษ์[n.] (utsanī) EN: crown ; frontlet FR:
เยาวราช[n.] (yaowarāt) EN: royal son ; young crown prince ; young king-to-be FR:

crown ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerdeckel {m} [techn.]bearing cap; ibearing cover; crown
Laufflächenbreite {f}crown width; tread crown width; tread width
Gabelkopf {m}fork crown
Königskrone {f}royal crown
Weihkrone {f}votive crown
Bleikopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Plumbeous-crowned Tyrannulet
Gelbscheitel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-crowned Tyrannulet
Cayenneschlüpfer {m} [ornith.]Plain-crowned Spinetail
Chilekolibri {m} [ornith.]Green-backed Firecrown
Deckenstehbolzen {m}crown stay; vertical stay
Kronkorken {m}crown cap
Kronsäge {f}crown saw
Tellerrad {n}crown wheel
Laufflächenradius {m}crown radius
Zenit {m}crown (of tyre)
Zenitlage {f}crown ply
Zenitwinkel {m}crown angle
Kronenlaubsänger {m} [ornith.]Eastern Crowned Leaf-Warbler (Phylloscopus coronatus); Temminck's Crowned Willow Warbler
Indianergoldhähnchen {n} [ornith.]Golden-crowned Kinglet
Kronenscharbe {f} [ornith.]Crowned Cormorant
Kronenadler {m} [ornith.]Crowned Eagle
Kronenkranich {m} [ornith.]Crowned Crane
Kronenkiebitz {m} [ornith.]Crowned Plover
Kronenflughuhn {n} [ornith.]Crowned Sandgrouse
Kronennymphe {f} [ornith.]Crowned Woodnymph
Kronenschlüpfer {m} [ornith.]Light-crowned Spinetail
Opalscheiteltangare {f} [ornith.]Opal-crowned Tanager
Peruschlüpfer {m} [ornith.]Rusty-crowned Tit-Spinetail
Kolbenboden {m}piston crown; piston head
Rubingoldhähnchen {n} [ornith.]Ruby-crowned Kinglet
Saharasteinschmätzer {m} [ornith.]White-crowned Black Wheatear
Südafrikanischer Kronenkranich {m} [ornith.]South African Crowned Crane
Veilchenscheitelamazilie {f} [ornith.]Violet-crowned Hummingbird
Fächertaube {f} [ornith.]Victoria Crowned Pigeon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crown
Back to top