ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cuisine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cuisine*, -cuisine-

cuisine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cuisine (n.) ประเภทอาหาร
cuisine (n.) ฝีมือการทำอาหาร Syn. cookery, style of cooking
cuisine table (n.) รายการอาหาร See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ Syn. carte
English-Thai: HOPE Dictionary
cuisine(ควิซีน') n. ฝีมือการทำอาหาร,การทำอาหาร,การครัว,ห้องครัว,แผนกครัว, Syn. cookery
English-Thai: Nontri Dictionary
cuisine(n) ครัว,ห้องครัว,การปรุงอาหาร,การทำอาหาร,การทำกับข้าว,การครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a Cartier in cuisine so to speak.มันอยู่ในห้องอาหารหรูๆหนะ ที่เขาบอกกัน
Are you referring to the selection trials for the Cuisine Competition?พร้อมที่จะเข้าแข่งขันทำอาหารต่อมั้ย
For the first round, you have to emulate a cuisine prepared by me.ยกแรก พวกเธอต้องทำอาหารเลียนแบบ อาหารที่ฉันทำ
[French cuisine ingredients][่ส่วนผสมอาหารฝรั่งเศส]
And his dazzling ascent to the top of fine French cuisine has made his competitors envious.และการได้ขึ้นไปเป็น อันดับหนึ่งของร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ ทำให้คู่แข่งพากันอิจฉา
Because haute cuisine is an antiquated hierarchy built upon rules written by stupid old men.เพราะการทำอาหารขั้นสูง มีการแบ่งชนชั้นแบบโบราณ ซึ่งตั้งอยู่บนกฎที่เขียนโดยไอ้แก่โง่ๆ
People think haute cuisine is snooty. So chef must also be snooty.คนคิดว่าภัตตาคารหรูๆ น่ะหยิ่ง และเชฟก็จองหอง
We love the Persian cuisine We eat baklava ...พวกเรารักอาหารเปอร์เซีย เรากิน เบกวาวา
Enough to make your cuisine even finer.สวยพอที่จะทำให้คุณทำอาหารรสดีขึ้นอีก
And something tells me a night away from cafeteria cuisine might do you some good.แล้วบางอย่างบอกผมว่า การออกไปจากโรงอาหารซักคืน น่าจะดีกับคุณบ้าง
I'm preparing my gastrointestinal system for the exotic cuisine of Switzerland.ฉันเตรียมปรับระบบการขับถ่าย ให้เข้ากับอาหารของSwitzerland.
The young, hip couple wanting a taste of exotic Middle Eastern cuisine and our rescue dog.คู่รักวัยรุ่นที่ต้องการ ทานอาหารอาหรับ และน้องหมาที่เรารับเลี้ยงวัย

cuisine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粤菜[yuè cài, ㄩㄝˋ ㄘㄞˋ, 粤菜 / 粵菜] Cantonese cuisine
[pēng, ㄆㄥ, 烹] cuisine; cooking
芋泥[Yù ní, ㄩˋ ㄋㄧˊ, 芋泥] yam paste (a snack in Chaozhou cuisine)

cuisine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キュイジーヌ[, kyuiji-nu] (n) cuisine (fre
ヌーヴェルキュイジーヌ[, nu-verukyuiji-nu] (n) nouvelle cuisine (fre
割烹[かっぽう, kappou] (n) cooking (esp. Japanese style); cuisine
創作料理[そうさくりょうり, sousakuryouri] (n) creative cookery; creative cuisine
懐石[かいせき, kaiseki] (n) (1) (See 茶懐石) simple meal eaten before tea is served; (2) (See 懐石料理) sophisticated traditional Japanese cuisine brought in courses
普茶料理[ふちゃりょうり;ふさりょうり, fucharyouri ; fusaryouri] (n) Chinese-style vegetarian cuisine (popular in the Edo period)
海鮮料理[かいせんりょうり, kaisenryouri] (n) cuisine with fresh seafoods
精進料理[しょうじんりょうり, shoujinryouri] (n,adj-no) vegetarian cuisine originally derived from the dietry restrictions of Buddhist monks
調理法[ちょうりほう, chourihou] (n) art of cooking; cookery; cuisine
食文化[しょくぶんか, shokubunka] (n) food culture; dietary culture; cuisine
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae)
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso
バイマックルー;バイマクルー[, baimakkuru-; baimakuru-] (n) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae)
割烹旅館[かっぽうりょかん, kappouryokan] (n) Japanese inn priding itself on its cuisine; Japanese-style restaurant with an attached inn
向付け;向付[むこうづけ, mukouduke] (n) (1) (See 懐石・2) dish placed on the far side of the serving table (kaiseki cuisine); side dishes (not rice or soup) at a banquet; (2) resting one's forehead on the chest of one's opponent and grabbing his belt (sumo)
強い肴[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine)
料理[りょうり, ryouri] (n,vs) (1) cooking; cookery; cuisine; (2) (nuance of doing it easily) dealing with something; handling; administration; management; (P)
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P)
花板[はないた, hanaita] (n) superior chef (Japanese cuisine)

cuisine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f] ; popote [f] (fam.) ; bouffe [f] (fam.) ; boustifaille [f] (pop.)
อาหารเอเชีย[n. exp.] (āhān Ēchīa ) EN: Asian cuisine FR: cuisine asiatique [f]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farang) EN: French food ; French cuisine FR: cuisine française [f]
อาหารฟิวชั่น[n. exp.] (āhān fiūcha) EN: fusion cuisine ; fusion food่ FR:
อาหารฮาลาล[n. exp.] (āhān hālān) EN: halal food FR: cuisine halal [f] = cuisine hallal [f]
อาหารอินเดีย[n. exp.] (āhān Indīa) EN: Indian food FR: cuisine indienne [f]
อาหารอีสาน[n. exp.] (āhān Īsān) EN: Isan food ; Isan cuisine ; Isaan dishes FR: cuisine Isan [f]
อาหารอิตาเลียน[n. exp.] (āhān Itālīe) EN: Italian food ; Italian cuisine FR: cuisine italienne [f]
อาหารเจ[n. exp.] (āhān jē) EN: Chinese vegetarian food ; vegan food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารจีน[n. exp.] (āhān Jīn) EN: Chinese food ; Chinese cuisine FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารข้างถนน[n. exp.] (āhān khāng ) EN: street food FR: cuisine de rue [f]
อาหารลาว[n. exp.] (āhān Lāo) EN: Lao cuisine FR: cuisine laotienne [f]
อาหารมาเลย์[n. exp.] (āhān Mālē) EN: Malaysian cuisine ; Malaysian food FR: cuisine malaise [f] ; cuisine malaisienne [f]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsa) EN: vegetarian food FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารพื้นบ้าน[n. exp.] (āhān pheūnb) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อาหารพื้นเมือง[n. exp.] (āhān pheūnm) EN: local food FR: cuisine du terroir [m]
อาหารพื้นถิ่น[n. exp.] (āhān pheūn ) EN: FR: cuisine locale [f] ; plat local [m]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngt) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อาหารเวียดนาม = อาหารเวียตนาม[n. exp.] (āhān Wīetnā) EN: Vietnamese cuisine FR: cuisine vietnamienne [f]
อาหารย่าหยา[n. exp.] (āhān Yāyā) EN: Nyonya food ; Nyonya-baba cuisine ; Peranakan cuisine FR:
อาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (āhān Yīpun) EN: Japanese food ; Japanese cuisine FR: cuisine japonaise [f] ; nourriture japonaise [f]
ชุดเครื่องครัว[n. exp.] (chut khreūa) EN: FR: batterie de cuisine [f]
ฟองน้ำใช้ครัว[n. exp.] (føngnām cha) EN: kitchen sponge FR: éponge de cuisine [f]
ห้องครัว[n. exp.] (hǿng khrūa) EN: kitchen FR: cuisine [f] ; kitchenette [f] ; cuisinette [f] ; coin cuisine [m]
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
การครัว[n.] (kānkhrūa) EN: cooking FR: cuisine [f]
การปรุงอาหาร[n. exp.] (kān prung ā) EN: cuisine ; cooking FR: cuisine [f]
การทำอาหาร[n. exp.] (kān tham āh) EN: cooking FR: cuisine [f] ; préparation [f]
คอร์สเรียนทำอาหาร[n. exp.] (khøt rīen t) EN: cookery course FR: cours de cuisine [m]
เครื่องใช้ในครัวเรือน[n. exp.] (khreūangcha) EN: household ustensils FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องหุงต้ม[n. exp.] (khreūang hu) EN: cooking utensils ; pots and pans FR: ustensile de cuisine [m]
เครื่องครัว[n.] (khreūangkhr) EN: kitchen utensil ; kitchen equipment ; kitchenware FR: ustensile de cuisine [m]
ครัว[n.] (khrūa) EN: kitchen ; kitchenette FR: cuisine [f]
เกลือแกง[n.] (kleūakaēng) EN: salt ; sodium chloride ; table salt ; common salt FR: sel de cuisine [m] ; sel ordinaire [m]
กุ๊ก[n.] (kuk) EN: cook ; chef FR: chef [m] ; chef de cuisine [m] ; chef cuisinier [m]
พ่อครัว[n.] (phøkhrūa) EN: cook ; chef ; chef de cuisine ; master of the kitchen FR: cuisinier [m] ; chef [m] ; cuistot [m] (fam.)
สูตรอาหาร[n. exp.] (sūt āhān) EN: recipe FR: recette de cuisine [f] ; recette culinaire [f] ; recette [f]
ตำราอาหาร[n. exp.] (tamrā āhān) EN: recipe book ; recipe FR: livre de cuisine [m] ; livre de recettes [m] ; recette de cuisine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cuisine
Back to top