ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bat*, -bat-

bat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bat (n.) กระบอง Syn. club
bat (n.) ไม้ตีลูกเบสบอลหรือลูกคริกเก็ต See also: ไม้ตีลูกบอล Syn. stick, club, racket
bat (n.) แส้ไว้ใช้หวดหรือตีม้าเวลาแข่ง
bat (vt.) ได้เปรียบจากการตีลูก
bat (vt.) ตีด้วยไม้ Syn. hit, rap, stike
bat (n.) ค้างคาว
bat (vt.) กระพริบตา See also: ขยิบตา Syn. wink
bat around (phrv.) พิจารณาอย่างถี่ถ้วน (คำไม่เป็นทางการ) See also: อภิปรายอย่างละเอียด
bat around (phrv.) พูดถึง (อย่างอิสระและไม่เป็นทางการ)
batch (n.) หมู่ See also: พวก, ชุด, กลุ่ม Syn. group
batch (n.) ปริมาณอาหารที่หุงต้มในหนึ่งครั้ง
batch (vt.) นำมารวมเข้าด้วยกัน
batch processing (n.) การประมวลผลอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Syn. data processing
bate (vt.) ลด See also: ทำให้ลดลง Syn. subtract
bate (vt.) อดกลั้น (ความหมายเก่า) Syn. moderate
bated (adj.) ซึ่งน้อยลง
bath (vi.) อาบน้ำ Syn. shower
bath (n.) น้ำที่ใช้อาบ
bath (n.) อ่างอาบน้ำ Syn. bathtub
bath (n.) การอาบน้ำเพื่อการรักษา
bath chair (n.) รถเข็นนั่งมีฝาครอบหรือถุงคลุมศีรษะของคนป่วยหรือคนแก่
bath mat (n.) เสื่อหรือพรมปูพื้นวางข้างอ่างอาบน้ำหรือที่อื่นในห้องน้ำ
bath salts (n.) เกลือหรือสารละลายน้ำที่ใช้ผสมน้ำในอ่างอาบน้ำ
bath towel (n.) ผ้าเช็ดตัว See also: ผ้าขนหนู Syn. towel
bathe (vi.) อาบน้ำ Syn. bath
bathe (vt.) ชำระล้าง Syn. cleanse
bathe in (phrv.) อาบน้ำ See also: ว่ายน้ำ
bathe in (phrv.) เต็มไปด้วย (น้ำ/ไฟ) See also: เอ่อล้นด้วย
bathed (adj.) ซึ่งเปียกชุ่มเพราะเหงื่อหรือน้ำตา
bathing (n.) ว่ายน้ำ Syn. swimming
bathing beauty (n.) ผู้ชนะการประกวดนางงาม See also: นางงาม Syn. beauty queen
bathing cap (n.) หมวกว่ายน้ำ
bathing costume (n.) ชุดว่ายน้ำ (คำเก่า) Syn. swimsuit
bathing suit (n.) ชุดว่ายน้ำ (คำเก่า) Syn. swimsuit
bathos (n.) การเสแสร้งสงสารหรือเห็นใจมากเกินไป Syn. sentimentality
bathrobe (n.) เสื้อคลุมใส่ก่อนและหลังอาบน้ำ See also: เสื้อคลุมอาบน้ำ Syn. dressing gown
bathroom (n.) ห้องน้ำ See also: ห้องอาบน้ำ Syn. rest room
bathroom tissue (n.) กระดาษชำระในห้องน้ำ Syn. toilet tissue
baths (n.) สระว่ายน้ำ (คำเก่า) Syn. swimming pool
bathtub (n.) อ่างอาบน้ำ Syn. tub
English-Thai: HOPE Dictionary
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
batch(แบทชฺ) n. ชุด,หมู่,พวก,ยุก,ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
bath(บาธ) n. การอาบน้ำ,น้ำอาบ,ที่อาบน้ำ,ถังอาบน้ำ,ห้องน้ำ,สถานที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ -Conf. bathe
bath toweln. ผ้าเช็ดตัว
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
bathhouse(บาธฺ'เฮาสฺ) n. ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
bathroben. เสื้อคลุมสำหรับเดินไปอาบน้ำหรือใส่หลังอาบน้ำ
bathroomn. ห้องน้ำ, Syn. bath
bathtubn. อ่างอาบน้ำ
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
batman(แบท'เมิน) n. ทหารรับใช้นายทหาร -pl. batmen
batonn. ตะบอง,กระบอง,ไม้ของผู้นำจังหวะดนตรี,คทา,ไม้ต่อแรงของการวิ่งผลัด
bats(แบทซฺ) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน,จิตไม่ปกติ
batsman(แบท'สเมิน) n. ผู้ตีด้วยไม้., See also: batsmanship n. ดูbatsman
battalion(บะแทล'เยิน) n. กองพัน,กองกำลังใหญ่
batten(แบท'เทิน) {battened,battening,battens} vi. อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น
batter {batteredvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
batters}vt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
battery(แบท'เทอรี) n. แบตเตอรี่,หม้อกำเนิดไฟฟ้า,กองร้อยทหารปืนใหญ่,ชุดปืนเรือ,กลุ่มอาวุธยุทธภัณฑ์,การทุบตี,การทำโจมตี, Syn. troop
battery backupแบตเตอรี่สำรอง หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
battle(แบท'เทิล) n. สงคราม,ยุทธการ,การรบ vi. รบ,ต่อสู้,ผจญ., Syn. encounter
battle linen. แนวรบ
battle ordern. การจัดขบวนรบ
battle wagonn. เรือรบ
battlecladadj. ติดอาวุธเต็ม
battlefieldn. สนามรบ
battlementn. ส่วนของกำแพงที่มีลักษณะคล้ายใบเสมา มีช่องพุ่งอาวุธออกและมีที่บังอาวุธ, See also: battlemented adj. ดูbattlement
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
batty(แบท'ที) adj. บ้า,สติฟั่นเฟือน adj. เหมือนค้างคาว,วิกลจริต
English-Thai: Nontri Dictionary
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
batch(n) หมู่,พวก,ชุด
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bath(n) การอาบน้ำ
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
bathroom(n) ห้องอาบน้ำ,ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ
bathtub(n) ถังอาบน้ำ,อ่างอาบน้ำ
batman(n) นายทหาร,ทหารรับใช้
baton(n) คทา,กระบอง
battalion(n) กองพัน,กองทัพ
batten(vi) อ้วนขึ้น,สมบูรณ์ขึ้น, กินจุ
batter(vt) โจมตี,ทำลาย,ปะทะ
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
battle(n) การต่อสู้,การรบ,การปะทะ,การสงคราม,การประจัญบาน
battlefield(n) สมรภูมิ,สนามรบ
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
battleship(n) เรือรบ,เรือประจัญบาน
batty(adj) บ้า,วิกลจริต,ฟั่นเฟือน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
batchกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batholithหินอัคนีมวลไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bathosการลดระดับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
batikปาเต๊ะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batteryแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
battle-pieceภาพการรบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
battlementปราการ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BAT บีเอที ดู Best Available Technology (Best Available Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี ) [สิ่งแวดล้อม]
Batch1.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผสมในแต่ละครั้ง 2.รอบของการผลิตในกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง [เทคโนโลยียาง]
Batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [TU Subject Heading]
Bath Oilsสิ่งปรุงผสมน้ำอาบชนิดที่เป็นน้ำมันน้ำมันสำหรับอาบน้ำ [การแพทย์]
Bath Saltsเกลือสำหรับอาบน้ำ [การแพทย์]
Bathingการอาบน้ำ [การแพทย์]
Bathing suitsชุดว่ายน้ำ [TU Subject Heading]
Bathroomsห้องอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Bathsการอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Bathtubsอ่างอาบน้ำ [TU Subject Heading]
Batikบาติก [TU Subject Heading]
Batsค้างคาว [TU Subject Heading]
Battered Child Syndromeกลุ่มอาการทำร้ายลูก,กลุ่มอาการทารุณเด็ก,เด็กที่ถูกทารุณกรรม [การแพทย์]
Batteryแบตเตอรี่อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Battlesการรบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้างคาว (n.) bat
การอาบน้ำ (n.) bath See also: taking a bath
อาบน้ำศพ (v.) bath a dead body before putting it in a coffin
ผ้าเช็ดตัว (n.) bath towel See also: terry cloth, wash cloth Syn. ผ้าขนหนู
ลงสรง (v.) bathe See also: take a bath (royal word) Syn. สรงน้ำ, อาบน้ำ
สรงน้ำ (v.) bathe See also: take a bath, wash, clean Syn. อาบ, อาบน้ำ
อาบ (v.) bathe See also: take a bath, wash, clean Syn. อาบน้ำ
อาบน้ำ (v.) bathe See also: take a bath, wash, clean Syn. อาบ
อาบน้ำ (v.) bathe See also: take a bath (royal word) Syn. สรงน้ำ
อาบน้ำ (v.) bathe See also: take a bath
อาบน้ำอาบท่า (v.) bathe See also: take a bath Syn. อาบน้ำ
ชุบตัว (v.) bathe oneself See also: change one´s form
ล้างแผล (v.) bathe the wound
ลูกเนื้อลูบตัว (v.) bathe/wash the upper part of one´s body
ลูบตัว (v.) bathe/wash the upper part of one´s body Syn. ลูกเนื้อลูบตัว
หมวกกันน้ำ (n.) bathing cap See also: swimming cap
เสื้อคลุมอาบน้ำ (n.) bathing gown See also: bathing wrap
การอาบน้ำศพ (n.) bathing rites for the corpse See also: bathing ceremony consisting of sprinkling water on the hand of the dead Syn. พิธีอาบน้ำศพ
พิธีอาบน้ำศพ (n.) bathing rites for the corpse See also: bathing ceremony consisting of sprinkling water on the hand of the dead Syn. การอาบน้ำศพ
อาบน้ำศพ (n.) bathing rites for the corpse See also: bathing ceremony consisting of sprinkling water on the hand of the dead Syn. พิธีอาบน้ำศพ, การอาบน้ำศพ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm not ready for debateฉันไม่พร้อมสำหรับการโต้วาที
Many a man died in the battleคนจำนวนมากตายในสงคราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On a dead wicket, always bat first.โปรดจำไว้ว่า กริปวีด เหรียญ เป็นเพียง
You didn't even bat an eye. You didn't lift a finger.ไม่ได้ใช้คาถา ไม่ได้ยกนิ้วด้วยซ้ำ
"As a small boy, he had a bat named Rosebud."ตอนยังเด็ก เขามีค้างคาวชื่อ "โรสบั๊ด"
I never got to bat in the major leagues.ผมไม่เคยได้ตีลูกตอนเล่นมืออาชีพ
It's a bat - Will it bend - It's a ratคงจะเป็นค้างคาว มันหักได้มั้ย / หรือเป็นหนู จะพังรึป่าว
Consider though this substitute A bat in place of this old rat - Huh!ฉันว่าใช้ค้างคาวดีกว่านะ
Now they live in fear since their sacred bat has vanished.ตอนนี้พวกเขาอยู่อย่างหวาดกลัว ตั้งแต่ค้างคาวศักดิ์สิทธิ์หายไป
And that his sacred bat is as good as found.แล้วก้อเรื่อง... ...ค้างคาวศักดิ์สิทธิ์... ...รับรองได้คืนแน่
The chief says that unless the sacred bat is returned before the marriage of the princess, the Wachati tribe will meet their death.หัวหน้าเผ่าบอกว่าถ้าค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกนำกลับมา... ...ก่อนพิธีวิวาห์ของเจ้าหญิง เผ่าวาชาติจะต้องพบกับความตาย
What type of bat are we talking about?เรากำลังพูดถึงค้างคาวประเภทไหนกัน
The sacred bat must be in a hut.ค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ต้องอยู่ในกระท่อมแน่
Yesterday, I saw the same substance outside the hut and it hit me that the Great White Bat has white guano.นึกว่า... ...จะไม่ถามซะแล้ว

bat ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狐蝠[hú fú, ㄏㄨˊ ㄈㄨˊ, 狐蝠] flying fox; fruit bat (Pteroptidae)
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, 不动声色 / 不動聲色] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid
七号电池[qī hào diàn chí, ㄑㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 七号电池 / 七號電池] AAA battery (PRC)
五号电池[wǔ hào diàn chí, ˇ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 五号电池 / 五號電池] AA battery (PRC)
四号电池[sī hào diàn chí, ㄙ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, 四号电池 / 四號電池] AAA battery (Taiwan)
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, 把戏 / 把戲] acrobatics; jugglery; cheap trick; game
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, 武打] acrobatic fighting in Chinese opera or dance
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, 杂戏 / 雜戲] acrobatics; entertainment at folk festival
杂技[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, 杂技 / 雜技] acrobatics
[yuán, ㄩㄢˊ, 猭] ape; Hylobates agilis
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
主力舰[zhǔ lì jiàn, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 主力舰 / 主力艦] battleship
仗火[zhàng huǒ, ㄓㄤˋ ㄏㄨㄛˇ, 仗火] battle
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 充电器 / 充電器] battery charger
[nà, ㄋㄚˋ, 呐 / 吶] battle cry
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 垛] battlement; target
[dié, ㄉㄧㄝˊ, 堞] battlements
巴斯[Bā sī, ㄅㄚ ㄙ, 巴斯] Bath, city in England
巴特纳[Bā tè nà, ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ, 巴特纳 / 巴特納] Batna, town in eastern Algeria
战列舰[zhàn liè jiàn, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, 战列舰 / 戰列艦] battleship
批处理[pī chù lǐ, ㄆㄧ ㄔㄨˋ ㄌㄧˇ, 批处理 / 批處理] batch file
批量[pī liàng, ㄆㄧ ㄌㄧㄤˋ, 批量] batch; lot
[mù, ㄇㄨˋ, 沐] bathe; cleanse; receive favors
沐浴[mù yù, ㄇㄨˋ ㄩˋ, 沐浴] bath
洗浴[xǐ yù, ㄒㄧˇ ㄩˋ, 洗浴] bath
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, 洗澡间 / 洗澡間] bathroom; restroom; shower room
[yù, ㄩˋ, 浴] bath; to bathe
浴场[yù chǎng, ㄩˋ ㄔㄤˇ, 浴场 / 浴場] bathing spot
浴室[yù shì, ㄩˋ ㄕˋ, 浴室] bathroom (room used for bathing)
浴巾[yù jīn, ㄩˋ ㄐㄧㄣ, 浴巾] bath towel
浴盆[yù pén, ㄩˋ ㄆㄣˊ, 浴盆] bathtub
游泳衣[yóu yǒng yī, ㄧㄡˊ ㄩㄥˇ ㄧ, 游泳衣] swimsuit; bathing costume
浴衣[yù yī, ㄩˋ ㄧ, 浴衣] bathrobe
卫生间[wèi shēng jiān, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄢ, 卫生间 / 衛生間] bathroom; toilet; WC
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, 卫生纸 / 衛生紙] toilet paper; bathroom tissue
浴缸[yù gāng, ㄩˋ ㄍㄤ, 浴缸] bathtub
盆浴[pén yù, ㄆㄣˊ ㄩˋ, 盆浴] bathtub
蝙蝠侠[Biān fú xiá, ㄅㄧㄢ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄚˊ, 蝙蝠侠 / 蝙蝠俠] Batman
指挥棒[zhǐ huī bàng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄅㄤˋ, 指挥棒 / 指揮棒] baton

bat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)
バット[, batto] (n) (1) bat (in baseball, cricket, etc.); (2) (obsc) (See 蝙蝠) bat (animal); (3) tray (from fre
吸血こうもり;吸血蝙蝠[きゅうけつこうもり, kyuuketsukoumori] (n) vampire bat
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P)
油虫;あぶら虫[あぶらむし;アブラムシ, aburamushi ; aburamushi] (n) (1) (uk) aphid; plant louse; (2) (obsc) (See ゴキブリ) cockroach; (3) (obsc) (See 油蝙蝠) Japanese house bat (Pipistrellus abramus); (4) hanger-on; parasite; (5) (arch) visitor to a red-light district who's only there to look
自ら進んで[みずからすすんで, mizukarasusunde] (exp,adv) on one's own initiative; off your own bat
蝙蝠[こうもり;かわほり;へんぷく, koumori ; kawahori ; henpuku] (n) (1) bat (animal); (2) (abbr) (See 蝙蝠傘) umbrella; (3) opportunist
詰まる[つまる, tsumaru] (v5r,vi) (1) to be blocked; to be packed; (2) to hit the ball near the handle of the bat (baseball); (P)
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
アクロバット[, akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P)
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team
アクロバティック;アクロバチック[, akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
アゾレスクロミス[, azoresukuromisu] (n) Azores chromis (Chromis limbata)
アドゥバタイズメント[, adoubataizumento] (n) advertisement
アドバタイジング[, adobataijingu] (n) advertising
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement
アバター;アヴァター[, abata-; avata-] (n) (1) avatar; incarnation of an immortal being (Hindu); (2) {comp} icon or representation of a user in a shared virtual reality
アブラボテ[, aburabote] (n) oily bitterling (Tanakia limbata)
アフリカンバタフライフィッシュ[, afurikanbatafuraifisshu] (n) African butterflyfish (Chaetodon dolosus)
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei
アラビアンバタフライフィッシュ[, arabianbatafuraifisshu] (n) Arabian butterflyfish (Chaetodon melapterus); blackfin butterflyfish
アルカリ乾電池[アルカリかんでんち, arukari kandenchi] (n) alkaline battery
アルカリ電池[アルカリでんち, arukari denchi] (n) alkali battery
アルバトロス[, arubatorosu] (n) albatross
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[, i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis)
イエロークラウンドバタフライフィッシュ[, iero-kuraundobatafuraifisshu] (n) yellow-crowned butterflyfish (Chaetodon flavocoronatus)
イエローティアドロップバタフライフィッシュ[, iero-teiadoroppubatafuraifisshu] (n) yellow teardrop butterflyfish (Chaetodon interruptus)
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus)
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful
インキュベーション[, inkyube-shon] (n) incubation
インキュベータ;インキュベーター[, inkyube-ta ; inkyube-ta-] (n) incubator
インキュベート[, inkyube-to] (n) incubate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクロバット[あくろばっと, akurobatto] Acrobat
アバター[あばたー, abata-] avatar
オートエグゼックバット[おーとえぐぜっくばっと, o-toeguzekkubatto] AUTOEXEC.BAT
ジャバツー[じゃばつー, jabatsu-] Java2
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file
バッチ処理[ばっちしょり, bacchishori] batch processing
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document
バッテリ[ばってり, batteri] battery
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no)
ローバッテリ[ろーばってり, ro-batteri] low battery
一括処理[いっかつしょり, ikkatsushori] batch processing
一括方式[いっかつほうしき, ikkatsuhoushiki] batch mode
一括適用[いっかつてきよう, ikkatsutekiyou] batch application
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator
罵倒メール[ばとうメール, batou me-ru] flame (e-)mail
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation
遠隔バッチ入力[えんかくばっちにゅうりょく, enkakubacchinyuuryoku] remote batch entry
遠隔バッチ処理[えんかくばっちしょり, enkakubacchishori] remote batch processing
遠隔一括処理[えんかくいっかつしょり, enkakuikkatsushori] remote batch processing
電池[でんち, denchi] battery
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบน้ำ English: to bathe

bat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้บัตรแข็ง[v. exp.] (chai bat kh) EN: pull rank FR:
ชุมชนบ้านบาตร[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bat Community ; Monk's Bowl Village FR:
หีบบัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (hīp bat leū) EN: ballot box FR: urne électorale [f] ; urne [f]
หัวใจเต้นระรัว[X] (hūajai ten ) EN: beating heart FR: avoir le cœur qui bat la chamade
จ่ายหนี้บัตรเครดิต[xp] (jāi nī bat ) EN: pay the credit card's debt FR:
จองบัตรโดยสาร[v. exp.] (jøng bat dø) EN: book FR: réserver
ค้างคาว[n.] (khāngkhāo) EN: bat ; Pteropodidae ; Vespertilionidae FR: chauve-souris [f] ; Pteropodidae ; Vespertilionidae
ค้างคาวดูดเลือด [n. exp.] (khāngkhāo d) EN: vampire bat FR: vampire [m]
ค้างคาวคุณกิตติ[n. exp.] (khāngkhāo K) EN: Kitti's hog-nosed bat ; bumblebee bat FR:
ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน[n. exp.] (khāngkhāo m) EN: large flying fox ; greater flying fox ; Malaysian flying fox ; large fruit bat ; kalang ; kalong . Pteropus vampyrus FR: Pteropus vampyrus
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง[n. exp.] (khāngkhāo n) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat FR:
ขนมค้างคาว[n.] (khanomkhāng) EN: candy bat FR:
กระบอง[n.] (krabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; billy ; lathi ; stick ; rod ; cane ; baton ; staff ; pole ; cudgel ; bat FR: gourdin [m] ; massue [f] ; trique [f] ; matraque [f] ; bâton [m]
กระดาก[v.] (kradāk) EN: bat lightly FR:
กระเดาะ[v.] (kradǿ) EN: click ; bat lightly FR:
หมายเลขบัตรโดยสาร[n. exp.] (māilēk bat ) EN: e-ticket number FR:
หมายเลข บัตรประชาชน[n. exp.] (māilēk bat ) EN: ID card number FR: numéro de la carte d'identité [m]
ไม้ปิงปอง[n. exp.] (māi ping-pø) EN: ping-pong bat FR: raquette de ping-pong [f] ; raquette de tennis de table [f]
ไม้ตีลูกบอล[n.] (māi tī lūkb) EN: bat FR: batte (de cricket)
มอธค้างคาว[n. exp.] (møt khāngkh) EN: Long-tailed Moth ; Bat Moth FR:
ณ บัดนี้[adv.] (na bat nī) EN: now ; at this time FR:
เงินบาทแข็งค่า[xp] (ngoen bāt k) EN: the rising baht FR: le baht s'apprécie ; le baht est à la hausse
เงินบาทอ่อนค่า[xp] (ngoen bāt ø) EN: FR: le baht est à la baisse ; le baht se déprécie
นกมีหู หนูมีปีก = นกมีหูหนูมีปีก[xp] (nok mī hū n) EN: bat FR: chauve-souris [f]
นกอุ้มบาตรหิมาลัย[n. exp.] (nok um bāt ) EN: Himalayan Wagtail FR: Bergeronnette (grise) de l’Himalaya [f]
นกอุ้มบาตรหลังดำ[n. exp.] (nok um bāt ) EN: Black-backed Wagtail FR: Bergeronnette lugubre [f]
นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังดำ[n. exp.] (nok um bāt ) EN: Amur Wagtail FR: Bergeronnette (grise) de l’Amour [f]
นกอุ้มบาตรหน้าขาวหลังเทา[n. exp.] (nok um bāt ) EN: Baikal Wagtail FR: Bergeronnette (grise) du lac Baïkal [f]
นกอุ้มบาตรแถบตาดำ[n. exp.] (nok um bāt ) EN: East Siberian Wagtail FR: Bergeronnette (grise) de Sibérie [f]
ปากเปล่า[adv.] (pākplāo) EN: orally ; off the bat ; off the cuff ; without looking at the book ; extemporaneously FR: oralement
ปิดบัตรเครดิต[v. exp.] (pit bat khr) EN: FR: annuler une crate de crédit
รหัสบัตรเอทีเอ็ม[n. exp.] (rahat bat Ē) EN: PIN code FR:
รถบัสโดยสาร[n. exp.] (rot bat dōi) EN: FR: autocar [m]
รถบัสโดยสารปรับอากาศ[n. exp.] (rot bat dōi) EN: FR: autocar climatisé [m]
รถบัสลีมูซีน[X] (rot bat līm) EN: limousine bus FR: service limousine [f]
สำเนาบัตรประชาชน[n. exp.] (samnao bat ) EN: FR: copie de la carte d'identité [f]
ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต[v. exp.] (seū bat cho) EN: buying concert tickets FR: acheter un billet pour un concert
สี่สิบบาทต่อหนึ่งดอลลาร์[xp] (sīsip bāt t) EN: 40 baht for a dollar FR: 40 bahts pour un dollar
ตะบอง[n.] (tabøng) EN: club ; bludgeon ; truncheon ; lathi ; staff ; bat ; stick FR: gourdin [m] ; massue [f] ; matraque [f] ; trique [f]
ตักบาตรเทโว[n. prop.] (Takbāt Thēw) EN: Tak Bat Devo FR:

bat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blitz {m} | wie ein geölter Blitz [ugs.]lightning | like greased lightning; like a bat out of hell; like a blue streak [coll.]
Schlagholz {n} [sport]cricket bat; bat
Schuldenerlass {m}abatement of a debt; debt cancelation; debt relief
Steuernachlass {m}abatement of tax
Verfahrenseinstellung {f}abatement of action
Akrobat {m} | Akrobaten
Alexanderschnäpper {m} [ornith.]Fernando Po Batis
Angolaschnäpper {m} [ornith.]Angola Batis
Vorauszahlungsrabatt {m}anticipation rebate
Aromabad {n}aromatic bath
Badekabine {f}bathing hut
Babybadewanne {f}baby bathtub
Badeanstalt {f}baths
Badeanstalt {f}public baths
Badeanzug {m}bathing costume
Badeanzug {m}bathing suit
Badehaus {n}bathhouse
Badematte {f}bathtub mat
Bademeister {m}bath attendant; pool attendant
Bataillon {n} | Bataillone
Batik {m,f} [textil.]batik
Batik-Effekt {m} [textil.]batik effect
Batist {m} | Batisten
Batterie {f} | Batterien
Batterieaufladezeit {f}battery recharge time
Batterie-Empfänger {m}battery receiver
Batteriegerät {n}battery set
Batteriehauptschalter {m}battery switch
Batterieklemme {f}battery terminal
Batteriekontrolle {f}battery check
Batterieladestation {f}battery charging station
Batterieladung {f}battery level; battery charge
Einzelfertigung {f}batch production
Kleinserienfertigung {f}batch production
Laufzettel {m}batch card
Losgröße {f}batch size
Materialcharge {f}batch of material
Serienfertigung {f}batch fabrication
Serienfertigung {f}batch production; series production
Stapelbetrieb {m} [comp.]batch mode

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bat
Back to top