ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wardrobe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wardrobe*, -wardrobe-

wardrobe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wardrobe (n.) ตู้เสื้อผ้า Syn. closet
wardrobe (n.) เสื้อผ้าทั้งหมดของผู้ใดผู้หนึ่ง
wardrobe dealer (n.) พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่าๆ
wardrobe trunk (n.) กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่ที่แขวนเสื้อผ้าได้
English-Thai: HOPE Dictionary
wardrobe(วอร์บ'โรบ) n. ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า,ทั้งหมด,ห้องเก็บเสื้อผ้า,ชุดเสื้อผ้า
wardrobe dealern. พ่อค้าขายเสื้อผ้าเก่า ๆ
wardrobe trunkn. กระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
wardrobe(n) ห้องเก็บเสื้อผ้า,ตู้เสื้อผ้า,เสื้อผ้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตู้เสื้อผ้า (n.) wardrobe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That wardrobe door. Get closer.ประตูตู้เสื้อผ้า ใกล้เข้าไปอีก
A wardrobe that was getting very respectable.- ปล่อยมันไป อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด
What are you doing here? Well, I was hiding in the wardrobe in the spare room, and...แล้วเธอมาอยู่นี่ได้ยังไง จริงๆแล้ว ฉันกำลังซ่อนตัวอยู่ในบ้าน ในห้องว่าง
In the future, I hope that every student will follow exactly the school regulations on wardrobe and hairต่อไปนี้ ครูหวังว่านักเรียนทุกคน จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องการแต่งกาย และทรงผม
How would you like to buy a new wardrobe today?ผมชื่อคีธ วันนี้คุณอยากจะ
You went through the wardrobe too.เธอเข้าตู้เสื้อผ้ามาเหมือนกันหรอ
That is, until they found the wardrobe once again.จนกระทั่งวันนึง พวกเขาพบกับตู้เสื้อผ้าอีกครั้ง
Can we get Wardrobe down here, please?ขอพวกเราแต่งตัวหน่อยฮะ
I got my entire wardrobe from this place. Set me back about $40, but it was worth it.ผมเจอบางอย่างในกระเป๋าคุณ
Every possible wardrobe combination at your fingertips.ยกทั้งตู้เสื้อผ้ามารวมกันไว้แค่ปลายนิ้ว
I'll e-mail you my wardrobe choices each morning so that our outfits won't clash.ฉันจะส่งอีเมลไปให้เธอตอนเช้าว่าจะใส่ชุดอะไร จะได้ไม่ซ้ำกัน
I think there's something in your wardrobe trying to get out, Tom.ฉันคิดว่ามีบางอย่างในตู้เสื้อผ้าของเธอ กำลังพยายามจะออกมานะ ทอม

wardrobe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 柜 / 櫃] cupboard; cabinet; wardrobe
衣厨[yī chú, ㄧ ㄔㄨˊ, 衣厨 / 衣廚] wardrobe
衣柜[yī guì, ㄧ ㄍㄨㄟˋ, 衣柜 / 衣櫃] wardrobe; armoire
衣橱[yī chú, ㄧ ㄔㄨˊ, 衣橱 / 衣櫥] wardrobe

wardrobe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベビー箪笥[ベビーだんす, bebi-dansu] (n) small-sized wardrobe
ワードローブ;ウォードロウブ;ウォードローブ[, wa-doro-bu ; uo-doroubu ; uo-doro-bu] (n) wardrobe
洋服箪笥[ようふくだんす, youfukudansu] (n) wardrobe (esp. for Western clothes); chest of drawers; clothespress
衣装箪笥[いしょうだんす, ishoudansu] (n) wardrobe
戸棚[とだな, todana] (n) cupboard; locker; closet; wardrobe; (P)
洋服だんす;洋服たんす[ようふくだんす(洋服だんす);ようふくたんす(洋服たんす), youfukudansu ( youfuku dansu ); youfukutansu ( youfuku tansu )] (n) wardrobe; dresser; tallboy

wardrobe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตู้เสื้อผ้า[n.] (tū seūaphā) EN: wardrobe ; clothes closet FR: penderie [f] ; garde-robe [f]

wardrobe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schrankkoffer {m}wardrobe trunk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wardrobe
Back to top