ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*spout*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spout, -spout-

*spout* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spout (vi.) พ่น See also: พุ่ง, ฉีด, ปล่อยเต็มที่ Syn. discharge, spurt
spout (vt.) พ่น See also: พุ่ง, ฉีด, ปล่อยเต็มที่ Syn. discharge, spurt
spout (vi.) พูดมาก See also: พูดน้ำไหลไฟดับ Syn. gush, expound
spout (n.) ท่อพ่น See also: หัวฉีด, พวย Syn. nozzle, tube
spout (n.) รางลาด See also: รางน้ำ Syn. chute
spout (n.) น้ำที่พุ่งขึ้น Syn. jet, stream
spout from (phrv.) พุ่งออกจาก See also: ไหลพุ่งจาก
spout off (phrv.) พูดไม่ระวังปาก
waterspout (n.) ท่อระบายน้ำ See also: รางน้ำ Syn. pipe, spout
English-Thai: HOPE Dictionary
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ
spout(สเพาทฺ) n. พวยกา,พวยกาน้ำ,รางน้ำ,รางลาด,ท่อพ่น,หลอดพ่น,โรงรับจำนำ,ลำน้ำ,น้ำที่พุ่งขึ้น,น้ำที่พุ่งไหลvt.,vi. พ่น,พุ่ง,ไหลพุ่ง,พูดแบบน้ำไหลไฟดับ, Syn. stream,flow,spew
waterspout(วอ'เทอะสเพาทฺ) n. ท่อระบายน้ำ,ส่วนของเมฆรูปกรวยที่แตะพื้นผิวน้,มองดูคล้ายลำน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
spout(n) พวยกา,รางน้ำ,ลำน้ำ,ท่อพ่น
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spoutสเปาท์ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาคเล่นน้ำ (n.) water spout at sea Syn. พวยน้ำ
พวย (v.) spout See also: jet, gush Syn. พุ่ง, พวยพุ่ง
พวย (n.) spout Syn. พวยกา
พวยกา (n.) spout
พวยพุ่ง (v.) spout See also: jet, gush Syn. พุ่ง
พวยพุ่ง (v.) spout See also: gush, jet Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก
พุ่ง (v.) spout See also: gush, jet Syn. ฉีด, พ่น, ทะลัก, พวยพุ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now who's spouting slogans?{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผู้ที่พ่นคำขวัญ?
Mine sings arias spouts poetry, proofsท้องฉันร้องเป็นเพลงย่ะ.. ท่องกลอนก็ได้
This so-called V and his accomplice, Evey Hammond neo-demagogues, spouting their message of hate.ไอ้เจ้า "วี" และยายผู้หญิงที่สมคบกับมัน, อีวี่ แฮมมอนด์... ...ไอ้พวกปลุกปั่น,ที่คอยกระจาย ข้อความแห่งความเกลียดชังของมัน.
You spout off about justiceคุณชอบพูดพล่ามเรื่องความยุติธรรม
They come over here, spouting' all that shit.พวกนันมานี แลวกอเรืองวุน
The kid keeps spouting off about "if I talk, they'll kill me."ไอ้พวกเด็กที่พูดอะไรไม่ระวังปาก บอกว่าถ้าผมรับคดีนี้ พวกมันจะฆ่าผม ฉอดๆๆๆ
She came in yesterday spouting the same lies you told.นังนั้นมาเมื่อวานนี้ ตอแหลทุกอย่างเหมือนแกนั้นแหละ
Stop spouting nonsense.หยุดพูดอะไรไร้สาระซะที
All that stuff he was spouting in there, you think he was telling the truth?ทุกๆสิ่ง ที่เขากำลังได้ปลดปล่อยที่นั่น
And the itsy bitsy spider went up the spout againหนูมาลีไปเที่ยวที่ใด ลูกแมวตามไปทันที
He just shows up, spouting all kinds of crazy things.เขาโผล่มา พล่ามโน่นนี่ เรื่องบ้า ๆ
You come on my property, spouting some kind of crazy --นายเข้ามาพูดเรื่องบ้าๆในร้านของฉัน

*spout* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 枧 / 梘] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕
满口之乎者也[mǎn kǒu zhī hū zhě yě, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 满口之乎者也 / 滿口之乎者也] mouth full of literary phrases; to spout the classics
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, 喷出 / 噴出] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out

*spout* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
吹き上げる;噴き上げる[ふきあげる, fukiageru] (v1,vt) to blow up (i.e. wind); to blow upwards; to spout into the air
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
吹き出る;噴き出る;吹出る;噴出る[ふきでる, fukideru] (v1,vi) to blow out; to spout out
吹く(P);噴く[ふく, fuku] (v5k) (1) to blow (wind, etc.); to play a wind instrument; (2) to emit; to spout; (3) to whistle; (P)
呼び樋[よびどい, yobidoi] (n) elbow; gooseneck; rainspout
噴出[ふんしゅつ, funshutsu] (n,vs) spewing; gushing; spouting; eruption; effusion; (P)
急須の口[きゅうすのくち, kyuusunokuchi] (n) spout of a teapot
水口[みずぐち, mizuguchi] (n) a spout; (P)
水柱[みずばしら, mizubashira] (n) waterspout
潮吹き[しおふき, shiofuki] (n) (1) spouting (e.g. of a whale, geyser, etc.); (2) thin-shelled surf clam; (3) (col) (vulg) female ejaculation
竜の口[たつのくち, tatsunokuchi] (n) dragon-head gargoyle; gutter spout
竜巻(P);竜巻き[たつまき, tatsumaki] (n,adj-no) tornado; waterspout; (P)
縦樋;竪樋[たてどい, tatedoi] (n) downpipe; drainspout; water pipe
迸り[ほとばしり, hotobashiri] (n) gusher; spout; outpouring; effusion; torrent
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter

*spout* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับเจี๋ยว[n.] (japjīo) EN: earthen pot with a spout FR:
กระฉูด[v.] (krachūt) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well FR: jaillir ; gicler
นาคเล่นน้ำ[n.] (nāklennām) EN: waterspout FR: trombe marine [f]
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นน้ำ[v. exp.] (phon nām ) EN: spout ; squirt water FR:
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out ; erupt FR: jaillir
พวย[n.] (phūay) EN: spout ; nozzle FR: bec verseur [m]
พวย[v.] (phūay) EN: pour on ; spout FR:
พวยกา[n. exp.] (phūay kā) EN: spout FR:
พวยน้ำ[n. exp.] (phūaynām) EN: waterspout FR: trombe marine [f]
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; spew ; spurt ; ejaculate FR: jaillir ; gicler
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout FR: gouttière [f]
เวิ่นเว้อ [v. exp.] (woēn woē) EN: spout nonsense ; say nothing of importance FR:

*spout* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnabelkanne {f}beak flagon; beak-spouted jug
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale)
Abflussrohr {m}drainpipe; waste pipe; spout; outlet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *spout*
Back to top