ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*blur*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blur, -blur-

*blur* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blur (n.) ความพร่ามัว See also: ความเลือนราง, ความไม่ชัดเจน, ความมัว
blur (vt.) ทำให้พร่ามัว See also: ทำให้เลือนลาง, ทำให้มัว Syn. smudge
blur (vt.) ทำให้คลุมเคลือ See also: ทำให้ไม่ชัดเจน
blurb (n.) คำโฆษณาสั้นๆ (คำสแลง)
blurb (vt.) แจ้งความยกย่อง
blurred (adj.) ซึ่งพร่ามัว
blurring (n.) ความสับสน Syn. obscuring
blurry (adj.) ที่พร่ามัว Syn. blurred
blurt (vi.) พูดโพล่งออกมา Syn. improvise
blurt out (phrv.) เผยความลับโดยไม่ไตร่ตรอง See also: แพร่งพราย(ความลับ)
English-Thai: HOPE Dictionary
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
blurb(เบิร์บฺ) n. คำโฆษณาสั้น
blurt(เบลอทฺ) {blurted,blurting,blurts} vt. พูดโพล่งออกมา,โพล่ง -n. คำพูดที่โพล่งออกมา
English-Thai: Nontri Dictionary
blur(n) รอยเปื้อน,รอยสกปรก,รอยเลอะ
blurt(n) การพูดโพล่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาฝ้า (v.) have a blurred vision See also: have a poor vision or eyesight, be partially blind Syn. ตาพร่า, ตามัว
ตาฟาง (v.) have a blurred vision See also: have a poor vision or eyesight, be partially blind Syn. ตาพร่า, ตามัว, ตาฝ้า
ตาฟางไก่ (n.) with blurred vision at the night time
ตามัว (v.) have a blurred vision See also: have a poor vision or eyesight, be partially blind Syn. ตาพร่า, ตาฝ้า
กร่ำกรุ่น (adj.) blurred See also: obscured, indistinct Syn. มัวๆ
พร่า (v.) blur See also: dazzle Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง, พร่าเลือน Ops. ชัดเจน
พร่ามัว (adj.) blurred See also: indistinct Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว Ops. ชัดเจน
พร่าเลือน (v.) blur See also: dazzle Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง Ops. ชัดเจน
พร่าเลือน (adj.) blurred See also: indistinct Syn. เลือน, ขุ่นมัว, มัว Ops. ชัดเจน
พูดตรง (v.) blurt out See also: blab, say something unthinkingly Syn. พูดโผงผาง
พูดโผงผาง (v.) blurt out See also: blab, say something unthinkingly Syn. พูดตรง
พูดโพล่ง (v.) blurt out See also: blab, say something unthinkingly Syn. พูดตรง, พูดโผงผาง
มัวๆ (adj.) blurred See also: obscured, indistinct
เบลอ (v.) blur See also: become unclear or indistinct Syn. มึนงง
เบลอ (adj.) blurred Syn. พร่า, มัว, เลือน Ops. ชัด
เลอะเลือน (v.) become blurred See also: be unclear, be confused Syn. หลง, ลืม, หลงลืม
เลือน (adj.) blurred See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear Syn. มัว, เลือนราง
เลือน (adj.) blurred See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear Syn. มัว, เลือนราง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One day blurring into another?ซักวันอาจลืมว่าตัวเองเป็นใคร
They've all blurred Into an endless day.พวกเขาได้เบลอทั้งหมดเ- ป็นวันที่ไม่มีที่สิ้นสุด
Mulder, come on. You've got two blurry photos.Mulder ไม่เอาน่า คุณมีภาพเบลอๆ สองใบ
Sorry, mate. It's been a bit of a blur of hotel rooms.โทษทีนะครับ พอดีสับสนเรื่องห้องกันนิดหน่อย
My memory's a bit blurry but I think it did happenฉันความจำไม่ค่อยดี แต่ฉันคิดว่ามันเกิดขึ้นนะ
And we couldn't figure out what is this all about and finally he blurted out look would you tell anybody?ในที่สุดเขาก็โพล่งออกมาว่า แล้วคุณจะบอกคนอื่นหรือเปล่า?
I mean the line is not just blurring it just not there any more.ผมหมายความว่า เส้นแบ่งไม่ใช่แค่พร่าเลือน แต่ไม่มีเส้นแบ่งอีกต่อไปแล้ว สำหรับผม
We've got some pictures, too. They're blurry but good.เรามีรูปภาพบางส่วน ภาพพวกนี้มันเก่าไปหน่อยแต่ยังเห็นได้ชัด
I should just blurt out that I'm pregnant.ฉันน่าจะบอกไปเลย.. ว่าฉันท้อง
# Eyes so blurry with tears#ดวงตาคู่นี้ถูกบดบังด้วยน้ำตา
# Eyes so blurry with tears# ดวงตาของฉันเอ่อล้นด้วยน้ำตา
My whole childhood passed in a blur because you were medicating yourself... pot when you were sick,booze when you weren'T.I am not going to do that.ชีวิตวัยเด็กแม่คงจำอะไรได้ไม่มาก เพราะแม่งมัวแต้องรับยา กัญชาในตอนป่วย และกินยาในเวลาที่เหลือ หนูจะไม่ทำแบบนั้นคะ

*blur* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rǎng, ㄖㄤˇ, 嚷] blurt out; to shout
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, 迷离 / 迷離] blurred; hard to make out distinctly
头昏眼花[tóu hūn yǎn huā, ㄊㄡˊ ㄏㄨㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄨㄚ, 头昏眼花 / 頭昏眼花] to faint with blurred vision; to see stars
失口[shī kǒu, ㄕ ㄎㄡˇ, 失口] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret
失言[shī yán, ㄕ ㄧㄢˊ, 失言] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret
朦胧[méng lóng, ㄇㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, 朦胧 / 朦朧] blur
[mó, ㄇㄛˊ, 糢] blurred
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 恛] disordered; indistinct doubtful; blurred
微茫[wēi máng, ㄨㄟ ㄇㄤˊ, 微茫] hazy; blurred
混淆[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, 混淆] to obscure; to confuse; to mix up; to blur

*blur* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー[, kopi-] (n,vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P)
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur
ぶれる[, bureru] (v1,vi) to be blurred (photo, video, etc.); for a camera to be shaken
ぼやける[, boyakeru] (v1,vi) to become dim; to become blurred; (P)
モーションブラー[, mo-shonbura-] (n) {comp} motion blur
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] (n) (1) blur; (adj-na) (2) blurred; indistinct
口走る[くちばしる, kuchibashiru] (v5r,vt) to speak; to tell; to blurt out; (P)
宣伝文[せんでんぶん, sendenbun] (n) (See 宣伝文句) blurb
帯広告[おびこうこく, obikoukoku] (n) advertising paper book-band with blurb on it
掠れる;擦れる[かすれる, kasureru] (v1,vi) (1) to get blurred; (2) to get hoarse; to get husky; (3) to graze; to scrape; to touch
散る[ちる, chiru] (v5r,vi) (1) to fall (e.g. blossoms, leaves); (2) to scatter; to be dispersed; (3) to disappear; to dissolve; to break up; (4) to spread; to run; to blur; (5) to die a noble death; (P)
暈ける[ぼける, bokeru] (v1,vi) to be faded; to be hazy; to be blurred; to be out of focus; (P)
潤み[うるみ, urumi] (n) blur; moisture; opacity
潤む[うるむ, urumu] (v5m,vi) (1) to be wet; to be moist; (2) to get dim; to become blurred; to get cloudy; to get muddy; to be bleared; (3) (of one's voice) to become tear-choked; (P)
酔眼朦朧;酔眼もうろう[すいがんもうろう, suiganmourou] (adj-no,adj-t,adv-to) (with) one's eyes blurred from drinking; with drunken eyes; dazed by wine
霞む(P);翳む[かすむ, kasumu] (v5m,vi) (1) (esp. 霞む) to grow hazy; to be misty; (2) (esp. 翳む) to get blurry; (3) (esp. 霞む) to be overshadowed; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct

*blur* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
เบลอ[adj.] (bloē) EN: blurred FR:
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct FR: obscur ; sombre
คำโปรย[n. exp.] (kham prōi) EN: blurb FR:
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
กร่ำกรุ่น[adj.] (kramkrun) EN: blurred FR:
ลาน[v.] (lān) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct FR:
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เลอะ[adj.] (loe) EN: messy ; confused ; muddled ; untidy ; blurred FR: confus ; désordonné ; embrouillé ; brouillon ; négligé
มองข้าม[v. exp.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly FR:
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
พร่า[adj.] (phrā) EN: blurred ; unsharp ; indistinct FR: flou ; estompé
พร่ามัว[adj.] (phrā mūa) EN: vague ; indistinct ; blurred ; blurry ; not clear ; clouded over ; filmed over FR: flou ; estompé ; vague
พูดโพล่ง[v. exp.] (phūt phlōng) EN: blurt out FR:
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
ตาฟาง[v.] (tāfāng) EN: have a blurred vision ; have a poor eyesight ; have poor vision ; have poor eyesight ; be partially blind FR:
ตาฟางไก่[n.] (tāfāngkai) EN: blurred vision at night FR:
ตาพร่า[adj.] (tāphrā) EN: blurred vision ; blurred sight FR: ébloui ; étourdi

*blur* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unscharf; verschwommen; verwaschen {adj} | unschärfer; verschwommener; verwaschener | am unschärfsten; am verschwommensten; am verwaschestenblurred | more blurred | most blurred

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *blur*
Back to top