ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blur-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blur, *blur*,

-blur- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, mate. It's been a bit of a blur of hotel rooms.โทษทีนะครับ พอดีสับสนเรื่องห้องกันนิดหน่อย
My whole childhood passed in a blur because you were medicating yourself... pot when you were sick,booze when you weren'T.I am not going to do that.ชีวิตวัยเด็กแม่คงจำอะไรได้ไม่มาก เพราะแม่งมัวแต้องรับยา กัญชาในตอนป่วย และกินยาในเวลาที่เหลือ หนูจะไม่ทำแบบนั้นคะ
I don't know. All the faces are starting to blur together. I...ไม่รู้สิ ทุกๆ หน้าดูเหมือนกันไปหมด
Don't blur those lines.อย่าใจอ่อนกับเรื่องแบบนี้
Love, lust, anger, desire... it can all blur into one urge, hunger.รัก ตัณหา โกรธ ต้องการ -- มันสามารถพร่ามัวเป็นความอยากเดียว หิวโหย
Okay, location, shack, and the days are starting to blur together.ได้เลย สถานที่แย่ๆ และทุกๆวันเริ่มตอนเช้าตรู่
Fifty bucks says the crackpot with the Blur in his bonnet is just gunning for a little attention.แต่พวกมันก็คือพวกกบฎ\พนันเงินได้เลยว่ามันเป็นพวกบ้า ที่มี เดอะ เบลอร์\คุ้มหัวอยู่
Well, I'm sure the Blur knows that he is just taking potshots to sell books.ฉัน... ฉันมั่นใจว่า\เดอะ เบลอร์ รู้ ว่าเขาแค่ตั้งใจทำไป\เพื่อขายหนังสือ
Maybe if the Blur was more honest and showed his face like Kara people would be able to trust him.บางที the Blur มีความซื่อสัตย์มากกว่า และแสดงหน้าตา เหมือน คาร่า คนสามารถที่จะไว้ใจเขา
The Blur got it right and Kara could learn from him.The blur ทำให้ถูกต้อง
And your saintly suffering is just the lure I need to bring the Blur to me.ว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นพวก ศาลเตี้ย และนักบุญจะต้องถูกทำให้เจ็บปวด
They wrestle with their own flaws, but the Blur is different.พวกเขาก็ต้องต่อสู้ต่อความบกพร่องของตัวเองด้วย แต่ คนที่ปิดบัง นั้นแตกต่าง

-blur- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶれ[, bure] (n) camera shake; picture blur
モーションブラー[, mo-shonbura-] (n) {comp} motion blur

-blur- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
มองข้าม[v. exp.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blur-
Back to top