ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dazzle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dazzle*, -dazzle-

dazzle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dazzle (vi.) ทำให้ตาพร่า
dazzle (vt.) ทำให้พิศวงงงงวย
dazzle (n.) แสงจ้าที่ทำให้ตาพร่าไปชั่วขณะ
dazzled (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. captivated, enchanted Ops. disgusted, bored
English-Thai: HOPE Dictionary
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
English-Thai: Nontri Dictionary
dazzle(n) แสงเข้าตา,แสงพร่านัยน์ตา,การทำให้ตาพร่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พราว (v.) dazzle See also: glitter Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว
ละลาน (v.) be dazzled See also: be excited, be mentally blurred, be bewildered Syn. ลานตา
ละลานตา (v.) be dazzled
ลาน (v.) be dazzled See also: be blurred, be indistinct Syn. ลานตา
ลานตา (v.) be dazzled See also: dazzle Syn. ละลานตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So let's dazzle them here.งั้นมาทำให้พวกเขาถึงกับอึ้งกันเถอะ
I don't dazzle easily. The last time was a young kid called Jermain Defoe.คนล่าสุดเห็นจะเป็น เด็กที่ชื่อเจอร์เมน เดโฟ
I'm reporting from the Razzle Dazzle Supermarket on 75th and Columbus... 75th and Columbus.ดิฉันรายงานจาก แรซเซิล แดซเซิล ซุเปอร์มาร์เก็ต บนถนน 75 โคลัมบัส ถนน 75 โคลัมบัส
I'm sure you'll dazzle me somehow.ฉันแน่ใจว่าคืนนี้คุณต้องทำให้ฉันตาพร่าจนได้
You get me to teach you a few kitchen tricks to dazzle the boss and then you blow past me?นายหลอกให้ฉันสอนกลเม็ดในครัว 2-3 อย่าง จะได้ไปเลียเจ้านาย แล้วล้ำหน้าฉัน
You'll dazzle the girl until she bows to your every will.ท่านจะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจ จะให้เธอทำอะไรก็ได้ทั้งนั้น
We be so fortunate as to win the Star Dazzle Award again.เราโชคดีมากที่จะชนะรางวัล สตาร์แดซเซิลอวอร์ดอีกครั้ง
Have the employees ever won a Star Dazzle Award?เคยมีพนักงานชนะรางวัล สตาร์แดซเซิลอวอร์ดมะ
Do you want us to lose the Star Dazzle Award to a bunch of dishwashers?นี่เธออยากให้เราเสียรางวัลสตาร์แดซเซิล อวอร์ดให้กับเด็กล้างจานพวกเนี้ยนะหรอ
What's the prize? Troy? The Star Dazzle Award?ชนะอะไรไม่ทราบ ทรอยหรอ หรือรางวัลสตาร์แดซเซิลอวอร์ด
Well, the only thing that would make it any lovelier would be that if I won that Star Dazzle Award!แล้วงานนี้จะดูดีขึ้นอีกเยอะเลย ถ้าหากว่าฉันจะชนะ
Star Dazzle Award winner, Miss Sharpay Evans, singing this year with our assistant golf pro, Mr Troy Bolton.สตาร์แดซเซิลอวอร์ด คุณชาร์เพย์ เอฟเวนส์ จะมาร้องคู่กับผู้ช่วยโปรกอล์ฟ ของเรา คุณทรอย บอลตัน

dazzle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夺目[duó mù, ㄉㄨㄛˊ ㄇㄨˋ, 夺目 / 奪目] dazzle the eyes
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 晃] dazzle
[yào, ㄧㄠˋ, 曜] dazzle; glorious
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 炫] dazzle; to show off
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 熀] dazzle
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 眴] dazzled; dizzy
耀眼[yào yǎn, ㄧㄠˋ ㄧㄢˇ, 耀眼] dazzle
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 眩] dizzy; dazzled

dazzle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎらぎら[, giragira] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) glare; dazzle; (2) glitter; (P)
ぎらつく;ギラつく[, giratsuku ; gira tsuku] (v5k,vi) (1) (See ぎらぎら) to glare; to dazzle; (2) to glitter
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled
目が眩む[めがくらむ, megakuramu] (exp,v5m) (1) to be dizzy; to be disoriented; (2) to be dazzled; (3) (See 金に目が眩む) to be lost in (greed, lust, etc.)
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game
目くるめく;目眩く[めくるめく, mekurumeku] (v5k,vi) to dazzle; to blind
眩む;暗む;晦む[くらむ, kuramu] (v5m,vi) (1) to be dazzled by; to be dizzied by; to be disoriented by; (2) to be lost in (greed, lust, etc.); (3) (arch) to become dark

dazzle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลาน[v.] (lān) EN: be dazzled ; be blurred ; be indistinct FR:
ตาลาย[adj.] (tālāi) EN: dizzy ; dazzled FR:

dazzle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzanstrich {m} [naut.]dazzle paint

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dazzle
Back to top