ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ยุ่ง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยุ่ง, -ยุ่ง-

*ยุง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยุง (v.) support See also: help, assist, give assistance to, prop, keep up Syn. ประคอง, หนุน
ยุงปีก (v.) help someone up Syn. หิ้วปีก
พะยุพยุง (v.) help See also: support, assist
ยากันยุง (n.) mosquito-repellent
ยุง (n.) mosquito
ยุงก้นปล่อง (n.) malaria mosquito See also: malaria-carrying mosquito
ยุงลาย (n.) common house mosquito
สุมยุง (v.) fumigate
English-Thai: HOPE Dictionary
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
anopheles(อะนอฟ' ฟะลิส) n. (pl. -les) ยุงกันปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
bouyance(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
bouyancy(บอย'เอินซฺ,-ซี) n. การลอยตัวบนน้ำ,กำลังลอยตัว,ความร่าเริงใจ,การพยุงราคาให้สูง, Syn. gaiety
crutch(ครัทชฺ) {crutched,crutching,crutches} n. ไม้เท้า,ไม้ยันรักแร้,เสาค้ำ,ง่ามค้ำ,สิ่งค้ำจุนการสนับสนุน. vt. ใช้ไม้ยันรักแร้,ค้ำ,พยุง, Syn. stay,prop,aid
culex(คิว'เลคซฺ) n. ยุงจำพวก Culex เช่นยุงบ้านทั่วไป -pl. cullices
dipterousadj. เกี่ยวกับแมลงที่มีปีกคู่ เช่นยุง แมลงวัน
mix-up(มิคซฺ'อัพฺ) n. คลายสับสน,ความยุงเหยิง
mosquito(มัสคี'โท) n. ยุง pl. mosquitoes
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
yard ropen. เชือกชักคานพยุงใบเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
anopheles(n) ยุงก้นปล่อง
buoyancy(n) การลอย,การพยุงราคา,ความร่าเริง
mosquito(n) ยุง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bracingการโอบพยุง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
maintenance doseขนาดพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mosquito forcepsคีมปากยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
price supportการพยุงราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supportยุง, สนับสนุน, อุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aedesยุงลาย [TU Subject Heading]
Aedes Egyptiยุงลาย [การแพทย์]
Anophelesยุงก้นปล่อง [TU Subject Heading]
Armigeresยุงยักษ์ [การแพทย์]
Corsetsเครื่องพยุงหลัง [การแพทย์]
Culexยุงคิวเล็กซ์,ยุงพวกคิวเลกซ์,ยุงรำคาญ [การแพทย์]
DDTยาพ่นกำจัดยุง,ดีดีที [การแพทย์]
insectแมลง, อาร์โทรพอดพวกหนึ่ง มีขา 3 คู่ ลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว อก และท้อง เช่น ยุง มด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mosquito Borneวงจรการแพร่เชื้อไวรัสที่ติดต่อจากยุง [การแพทย์]
pectoral finครีบอก, รยางค์ที่อยู่ใกล้บริเวณหัวของปลา มี 1 คู่ ทำหน้าที่พยุงลำตัวปลาและช่วยในการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pest ศัตรูพืชและสัตว์ สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นพืช สัตว์ หรือแมลงที่เป็นตัวการในการ ทำลายพืชผลทางการเกษตร หรือเป็นพาหะในการนำเชื้อโรคมาสู่มนุษย์ อาจกล่าวให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าหมายถึงศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ นั่นเอง ในกรณีที่หมายถึงศัตรูพืช ก็จะได้แก่ แมลงต่าง ๆ และไรที่กัดกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตรจนได้รับความเสียหาย รวมทั้งวัชพืชที่แยกธาตุอาหารและน้ำจากต้นพืช ตลอดจนนกและหนูที่เข้าทำลายพืชผลเช่นเดียวกัน ส่วนในกรณีที่หมายถึงศุตรูของมนุษย์ ก็มักจะได้แก่ แมลงหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญเป็นพาหะ นำโรคมาสู่มนุษย์ ได้แก่ แมลงวัน แมลงสาบ ปลวก หอยทาก ยุงและหนู เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
scrotumถุงอัณฑะ, ผิวหนังที่มีลักษณะเป็นถุงห่อหุ้มอัณฑะเอาไว้ พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหลายชนิด  ทำหน้าที่ช่วยพยุงอัณฑะเอาไว้นอกช่องท้องเพื่อให้อุณหภูมิภายในอัณฑะต่ำกว่าอุณหภูมิภายในร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spiral movementการเคลื่อนไหวแบบเกลียว, การเจริญเติบโตของพืชแบบหนึ่ง ปลายยอดที่เจริญจะค่อย ๆ บิดพันเสาหรือหลักเป็นกลียวเพื่อพยุงลำต้นให้ขึ้นไปที่สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aedes (n.) ยุง Syn. anopheles, culex
anopheles (n.) ยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
bear (vt.) พยุง See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
crutch (vt.) ใช้ไม้เท้าพยุง
culex (n.) ยุง Syn. anopheles, aedes
help into (phrv.) ช่วยพยุงเข้าไปใน See also: ช่วยพาเข้าไป
keep above (phrv.) พยายามพยุงไว้ให้อยู่เหนือ See also: รักษาให้สูงไว้
midge (n.) แมลงตัวเล็กชนิดหนึ่งที่กัดคนและสัตว์มีรูปร่างคล้ายยุง
mosquito (n.) ยุง Syn. anopheles, culex, aedes
price support (n.) การพยุงราคาสินค้าโดยรัฐบาล
put someone to bed (idm.) พยุงให้นอนบนเตียง See also: พาไปนอน Syn. go to, retire to
spencer (n.) ใบเรือขนาดใหญ่ซึ่งช่วยพยุงเรือ
suspensory (n.) เส้นเอ็นพยุง See also: เส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อที่พยุงร่างกายอยู่ Syn. ligament, muscle
suspensory (n.) แถบผ้ายืดช่วยพยุงส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บ Syn. bandage, sling
valorize (vt.) พยุงราคา See also: ประคอง
yard (n.) คานยาวพยุงใบเรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Soviets obviously know we're here now.- ถ้าเหนื่อยก็ปลุกละกัน ระวังยุงกัดล่ะ อรุณสวัสดิ์ แถวนี้มีสนามบินบ้างมั้ย?
You think monkeys, mosquitoes and lions are bad?คุณคิดว่าลิง, ยุง แล้วสิงโตนี่ยังไม่แย่อีกเหรอ?
It's Yang Ho-gyung. You're not Madeleine.เธอชื่อ ยาง โฮ-กยุง ไม่ใช่เมเดลีน
What makes you so different from Ho-gyung who's materialistic?อะไรทำให้เธอต่างจาก โฮยุง พวกวัตถุนิยม
What happened?หลังจากผู้การทานอาหารกับประธานาธิปดี เขาพยุงตัวไม่อยู่ มืออ่อนจนไม่สามารถถือกระเป๋าได้
What's wrong with you? Scared to show off the mosquito bites?แล้วคุณหล่ะอะไรเนี่ย กลัวผมเห็นรอยยุงกัดเหรอ ?
Client/Jun Young Joo Message to/Min Chung Bumผู้ว่าจ้าง / จุน ยุง จู ข้อความถึง มิน จุง บุม
I was sent by Jun Young-ju.ผมมาส่งข้อความ จาก คุณ จุน ยุง จู
This... is a gray bantam-wing mosquito, which are most common where?ยุงนี่... เป็นยุงก้นป่องสีเทา ซึ่งถูกพบมากที่สุดอยู่ที่ไหน
That's the fortress of Yungton Trogyel.นั่นไง ที่พำนักของ ยุงตัน ตราเกล
We are students of Yungton Trogyel.เราเป็นศิษย์ของ ยุงตัน ตราเกล
It's ironic, that I, Yungton Trogyel, who can... kill thousands,มันน่าขันนะ ที่ข้า ยุงตัน ตราเกล ผู้ซึ่งสามารถ... ฆ่าคนได้นับพัน
His name is Myung-sik. Very strong.เขาชื่อ มยุง ซิก แข็งแรงมากเลยนะ
Why only Myung-sik?ทำไมต้องเรียกแต่ มยุง ซิก ล่ะ?
Hey Kyung Chul, you should leave first.เฮ้ กยุง ชุน แกออกไปก่อน
648-2 Pyung-nae-myun, am I right?648-2 พยุง-แน-มยุน ฉันพูดถูกมั๊ย?
And you have to go to Pyung Jang Dong, understand?และนายต้องไป พยุง จัง ดอง เข้าใจไหม?
If the confederacy had mosquitoes, we'd all have southern accents and I'd be paying Foreman less.ถ้ามีคนมารวมกัน มันก็มียุง เราพูดสำเนียงใต้เหมือนกัน และฉันเสียพนันให้โฟร์แมนนิดหน่อย
I came here to have you lecture me on Cuddy, not because there's a killer mosquito chasing me around my apartment.ฉันมานี่เพื่อให้คุณเล็คเชอร์ให้ฉันฟังเรื่องคัดดี้ ไม่ได้เพราะว่ามีนักฆ่ายุง ไล่ฉันไปรอบๆอพารต์เม็นท์
Min-Kyung was such a bookworm.มิน คยุง เป็นหนอนหนังสือ
My Min-Kyung would never curse.มิน คยุง ไม่เคยให้ร้าย
Like you said, Min-Kyung just left me.เหมือนที่คุณพูด มินคยุง ทิ้งฉันไปแล้ว
Do you know someone named SUH Min-Kyung?คุณรู้จักคนชื่อชู มิน คยุง มั้ย
The Eok Soo Motel near Bu-pyung station. Better wash and leave fast.โรงแรมอุก-ซู ใกล้ๆ สถานีบุปยุง รีบอาบน้ำแล้วเผ่นดีกว่า
Can somebody tell me why we can't establish simple radio contact?ไหนมีใครบอกได้มั่งว่า, ทำไมกะอีแค่ คลื่นวิทยุง่ายๆ เราถึงติดต่อเค้าไม่ได้
Oh, yeah, because it's mosquito season in Yellowstone.แน่นอน ฤดูนี้ยุงที่เยลโล่สโตน เยอะจะตาย
Follow me, guys, but if a mosquito's buzzing around you, it bites you on the ass, you don't go gunning for the mosquito's attorney.พวกนายฆ่าฉันทิ้ง แต่ถ้ายุงกัดตูดนายทุกที่ทุกแห่ง มันรุมมากัดตูดนายไม่เลิกแน่ นายจะเอาปืนจ่อหัวคนที่เป็นทนายให้พวกฝูงยุงไม่ได้
All right, well, then I'll admit him and keep transfusing until the equipment's done, which is gonna be soon, I hope?เอาละ งั้นฉันจะแอดมิทเขาและพยุงถ่ายเลือดไว้ จนอุปกรณ์เสร็จ ซึ่งหวังว่าคงเร็วๆนี้นะ
It's not great, but you can tell by the handprint that the killer held the door here and braced himself against the car here.มันไม่ค่อยชัดเลย แต่คุณสามารถบอกได้จากรอยฝ่ามือ ที่ฆาตกรจับประตูตรงนี้ และพยุงตัวเอง มันขัดแย้งกับรถอยู่ตรงนี้
So, that means the killer would have braced himself with his right and swung the door with his left.งั้นก็หมายความว่าฆาตกร จะต้องพยุงตัวเองด้วยมือขวา และเหวี่ยงประตูด้วยมือซ้าย
Are you Mr. Oh Myung Kyu?คุณคือ โอมยุงคยู ใช่ไหม?
You can die just as easily from a mosquito in Africa as you can from a spy in Burbank.นายมีโอกาศตายได้ง่ายๆ\ จากการโดนยุงกัดในแอฟริกา พอๆกับตาย\ เพราะสายลับในเบอร์แบงค์
Yeah, the Everglades are home to 43 species of mosquito alone.ที่เอเวอร์เกลด เป็นบ้านเกิดของยุง 43 สายพันธุ์
Don't stand in the living room of PyungChangdong (his mother's house).อย่านึกถึงห้องนั่งเล่นของ ยุงชางดองนะ (บ้านแม่ของจูวอน)
The current painting is by Kim Soo Kyung, who is currently working in Germany.นี่ ที่คุณกำลังดูอยู่เป็นงานของมือใหม่ คิมซูคยุง ซึ่งขณะนี้ทำงานอยู่ที่เยอรมานี
Ah Young. It's Director Im. I have a request to make.อา ยุง ชิ ,ผมผู้กำกับอิมนะ
Please don't harm my friend Byung-soo.สำหรับเพื่อนผม บยุงซู คุณอย่าไปทำให้เขากลัวนะ
Is she your girlfriend, Byung-soo?ถ้างั้น บยุงซู เค้าเป็นแฟนของเธอหรือ?
Damn Mosquito, her cat ran off.โธ่เว้ย... น้องยุง แมวของเธอหนี่ไป
If it was summer, I might say a bug bite, you know, West Nile.ถ้าตอนนี้เป็นหน้าร้อนนะ ผมอาจจะบอกว่าเป็นเพราะยุงกัด คุณรู้จักใช่ไหมไวรัสเวสต์ไนล์ที่มียุงเป็นพาหะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ยุ่ง*
Back to top