ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ligament

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ligament*, -ligament-

ligament ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ligament (n.) เครื่องพันธนาการ See also: เครื่องผูกมัด Syn. tie, bond
ligament (n.) เอ็น See also: เส้นเอ็น
English-Thai: HOPE Dictionary
ligament(ลิก'กะเมินทฺ) n. เอ็น,เอ็นยึด,เอ็นขึง,สายขึง., See also: ligamentous adj. ดูligament ligamental adj. ดูligament ligamentary adj. ดูligament
English-Thai: Nontri Dictionary
ligament(n) เอ็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ligamentเอ็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ligamentsเอ็นยึด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอ็นยึด (n.) ligament
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She ruptured a cross ligament in her knee.หมอบอกว่าเส้นเอ็นไขว้ทีหัวเข่าของเธอฉีกขาด
Like my contract with the braves and my ligament injury, like how i tasted and came close to greatness.เธอทิ้งส่วนสำคัญไป\ เช่นผมเซ็นสัญญากับทีมเบรฟว์ และผมบาดเจ็บที่เอ็น ดังเช่นประสบการณ์และความเป็นมา กับความยิ่งใหญ่อย่างละเอียด
Kobe Bryant tore his ligament in his knee. Out for the season.โกเบ ไบอัล ล้มกระแทก ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า ต้องเลิกเล่นฤดูกาลนี้
We start ... with cutting the ligament patelar.เราเริ่มจาก... ผ่าตัดเอาเส้นเอ็นกระดูกสะบ้า
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้
Drafted as a top pitching prospect, till he tore a ligament in his arm in double-A ball in '07.ถูกคัดเลือกเป็นตัวขว้างที่น่าจับตามอง จนกระทั่งเอ็นแขนของเขาขาด ในการแข่ง AAในปี '07
When somebody's been out of practise, violent movement could cause tiny tears in internal ligaments.บางคนไม่ได้ออกกำลังมานาน, เมื่อได้เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงทำให้เป็นลมได้
And there's a tear in the lateral cruciate ligament.เอ็นยึดหัวเข่าเลยฉีก
And that is how Ray Drecker, teenage sports star from the legendary West Lakefield class of '84, winner of a full baseball scholarship to the University of Central Florida, recruited to the Atlanta Braves before being sidelined by ruptured ligaments,และนั่นคือ เรย์ เดคเคอร์อย่างไร, ดาวกีฬาวัยรุ่นจากตำนาน\ชั้น West Lakefield ปี '84, ผู้ชนะทุนบาสเบสบอล\\ที่มหาลัยเซ็นทรัล ฟลอร์ลิดา,
The ligaments of the knee caps.บริเวณช่วงหัวเข่าออกก่อน
The C2 vertebra rotated laterally while the ligaments and facets of the transverse processes were subluxed and locked.กระดูกส่วน C2 หมุนได้รอบ ขณะที่เส้นเอ็นและด้านหน้า หมุนได้ทิศตามขวางเคลื่อนที่ไป และถูกล็อคเอาไว้
It's even flexible at the joints where the tendons and ligaments were replicated.ข้อต่อก็มีความยืดหยุ่นอย่างดี เอ็นรอยหวายและเอ็นยึดกระดูก ก็ถูกสร้างมาได้ใกล้เคียง

ligament ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韧带[rèn dài, ㄖㄣˋ ㄉㄞˋ, 韧带 / 韌帶] ligament

ligament ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じん帯;靭帯;靱帯[じんたい, jintai] (n,adj-no) ligament
歯根膜[しこんまく, shikonmaku] (n) periodontal membrane; periodontal ligament
間膜[かんまく, kanmaku] (n) ligament

ligament ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew ; ligament ; catgut FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นยึด[n.] (en yeut) EN: ligament FR: ligament [m]
เอ็นยึดข้อ[n. exp.] (en yeut khø) EN: ligament FR: ligament [m]
เอ็นยึดเลนส์[n. exp.] (en yeut len) EN: suspensory ligament FR:

ligament ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Band {n}; Ligament
Bänderriss {m} [med.]torn ligament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ligament
Back to top