ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sling*, -sling-

sling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sling (n.) แถบผ้าคล้องคอสำหรับแขวนมือหรือแขนที่บาดเจ็บ
sling (n.) สายสะพายปืน
sling (n.) ห่วงเชือก สายหนัง หรือโซ่สำหรับดึงรั้งของหนัก
sling (n.) ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน (อาวุธ) See also: ห่วงหนังสติ๊ก Syn. beany, slingshot
sling (vt.) ขว้าง See also: ปา, ฟาด
sling (vt.) คล้อง See also: แขวน, ห้อย, โยง Syn. hoist, raise, weight
sling (n.) เหล้าผสมน้ำแข็ง น้ำตาลและมะนาว See also: เครื่องดื่มค็อกเทล, เหล้าค็อกเทล
sling at (phrv.) ขว้างไปที่ See also: ขว้างใส่, โยนใส่ Syn. throw at
sling out (phrv.) ขว้างออก See also: โยนออกไป Syn. throw out
sling up (phrv.) แขวนขึ้นไป See also: ห้อย, ยกสูงด้วยเชือกหรือผ้า
sling up (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง
slingshot (n.) ูหนังสติ๊ก Syn. catapult, sling
English-Thai: HOPE Dictionary
sling(สลิง) {slung,slung,slinging,slings} n. ห่วงเชือกสำหรับเหวี่ยงก้อนหิน,หนังสติ๊ก,ห่วงแขวนของ,สายสะพายปืน,สายโยง,สายผ้ายึดแขนหรือส่วนของร่างกายที่รับบาดเจ็บ,สาแหรก (สำหรับการโยงหรือหาบ) ,เชือกแขวนเรือเล็ก vt. เหวี่ยง,ขว้าง,โยง,โยงขึ้น,แขวน,แกว่ง,ห้อย,ชักรอก
slingshot(สลิง'ชอท) n. หนังสติ๊ก,การแซงหน้าอย่างฉับพลันของรถคันหลัง
English-Thai: Nontri Dictionary
sling(n) ลวดสลิง,หนังสติ๊ก,ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ,สาแหรก,สายสะพาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sling psychrometer, Whirling psychrometerไซครอมิเตอร์ชนิด แกว่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลกบาตร (n.) cloth sling for a Buddhist monk´s begging-bowl Syn. ถลกบาตร
slung (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ sling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My little nip and tuck derriere is gonna be in a sling if anything happens to that statue, those clothes or the royal jewels.คนสวยของฉัน ต้องมาห้อยอยู่บนสลิง ถ้าเกิดว่า หุ่น ชุดเสื้อผ้า หรือเครื่องเพชรราชวงศ์เป็นอะไรไปล่ะก็
Wanna sling me a cup of that when you get a chance?อยากลองของแปลก ตอนที่ยังมีโอกาสมั้ย
No, grab-- grab a sling from the box and come with me.ไม่,หยิบ หยิบสายคล้องจาก กล่องแล้วมากับผมนี่
I'll sling you over the side as well!เดี๋ยวก็จับโยนทิ้งอีกคนซะหรอก!
Anybody can sling some basil around a kitchen.ใครๆ ก็โยนโหระพาทั่วครัวได้
Ben brought you to sling food dressed like that?เบนพาเธอมาแจกอาหารในชุดนี้เนี่ยนะ?
Yeah, and these people can sling their hatred and their mud anonymously.ช่ายค่ะ แล้วคนพวกนี้ก็สามารถสร้างความเกลียดชัง และใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นโดยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเริ่ม
I'll sling it! I'll sling it at him!ฉันจะขว้างมัน ขว้างมันไปให้เขาเลย
Mastery of the sling ring is essential to the mystic arts.การสั่งแหวนเวทย์ จำเป็นต้องใช้ศาสตร์แห่งเวทย์
You don't wanna be stuck in here without your sling ring.อย่าติดอยู่ในนี้โดยไร้แหวนเวทย์
What's funny is that you've lost your sling ring.ขำที่แกเสียแหวนเวทย์ต่างหาก
You got any other high-end commercial deals you want to sling Lavender's way?คุณมีข้อตกลงธุรกิจ กับองค์กรชั้นดีอื่น ๆ ที่คุณอยากส่งให้ลาเวนเดอร์อีกไหม

sling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
背带[bēi dài, ㄅㄟ ㄉㄞˋ, 背带 / 背帶] braces; suspenders; sling (for a rifle); straps (for a knapsack)
弹弓[dàn gōng, ㄉㄢˋ ㄍㄨㄥ, 弹弓 / 彈弓] catapult; sling
吊绳[diào shéng, ㄉㄧㄠˋ ㄕㄥˊ, 吊绳 / 吊繩] sling

sling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーゴ・スリング;カーゴスリング[, ka-go . suringu ; ka-gosuringu] (n) (See スリング・3) cargo sling
シンガポール・スリング;シンガポールスリング[, shingapo-ru . suringu ; shingapo-rusuringu] (n) Singapore sling
スリング[, suringu] (n) (1) (See 石つぶて) sling; (2) (abbr) (See シンガポール・スリング) sling (e.g. Singapore sling); (3) (abbr) (See カーゴ・スリング) cargo sling; (4) (abbr) (See ベイビー・スリング) baby sling
ベイビー・スリング;ベイビースリング[, beibi-. suringu ; beibi-suringu] (n) (See スリング・4) baby sling
吊り[つり, tsuri] (n) (1) hanging; suspending; (2) sling
投石機[とうせきき, tousekiki] (n) a catapult; sling
石つぶて;石礫[いしつぶて, ishitsubute] (n) throwing stone; sling stone; slingshot; pellet; pebble; small rock
パチンコ(P);ぱちんこ[, pachinko (P); pachinko] (n,vs) (1) (usu. パチンコ) pachinko (Japanese pinball); (2) slingshot; catapult; (P)
リースリング[, ri-suringu] (n) Riesling (ger
泥仕合;泥試合(iK)[どろじあい, dorojiai] (n) mudslinging; smear campaign
玉掛け[たまかけ, tamakake] (n) slinging (on cranes, etc.)
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult

sling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคร่[n.] (khraē) EN: sling bed made of rattan ; bamboo bed FR: lit en bambou [m]
หนังสติ๊ก[n.] (nangsatik) EN: catapult ; sling ; slingshot ; fronde FR: fronde [f] ; élastique [m]
ผ้าคล้องแขน[n. exp.] (phā khløng ) EN: sling FR: écharpe [f] ; bandage porté en bandoulière [m]
สะพาย[v.] (saphāi) EN: carry on the soulder ; hang over the shoulder ; sling over the shoulder FR: porter sur l'épaule
ตลกบาตร[n.] (talokbāt) EN: cloth sling for a Buddhist monk's begging-bowl FR:
ถลกบาตร[n.] (thalokbāt) EN: removable alms-bowl sack with shoulder-strap ; bag with a sling (used for carrying an alms-bowl in) ; bowl-case ; bowl-bag FR:
อุปกรณ์พยุงแขน[n. exp.] (uppakøn pha) EN: arm sling ; sling FR: écharpe [f]
หนังสติ๊กฝรั่ง[n. exp.] (nangsatik F) EN: slingshot FR:
ยิงหนังสติ๊ก[v. exp.] (ying nangsa) EN: shoot a slingshot FR:

sling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Goslingfeinsänger {m} [ornith.]Gosling's Apalis
Quisling {m}quisling
Revolverheld {m}gunslinger
Spross {m}; Schössling
Sechsling {m} | Sechslinge
Beschmutzung {f}mudslinging
Schleuderstein {m}sling stone
Schultertasche {f}sling bag [Am.]
Steinschleuder {f}slingshot [Am.]; catapult [Br.]
Schössling {m} | Schösslinge
Säugling {m}nurseling; nursling

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sling
Back to top