ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bandage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bandage*, -bandage-

bandage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bandage (n.) ผ้าพันแผล Syn. band-aid
bandage (vt.) พันแผล Syn. swathe, bind
bandage up (phrv.) พัน (แผล)
English-Thai: HOPE Dictionary
bandage(แบน'ดิจฺ) {bandaged,bandaging,bandages} n. แถบผ้าพันแผล,ผ้าพันแผล,สิ่งผูกมัด vt.,vi. พันหรือติดด้วยผ้าหรือแถบพันแผล, See also: bandager n., Syn. strip
English-Thai: Nontri Dictionary
bandage(n) ผ้าพันแผล,ผ้ากอซ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bandage๑. ผ้าพัน๒. พันผ้า๓. การพันผ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandage Adhesiveผ้าพันชนิดติดยึด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำแผล (v.) bandage See also: dress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right put a fresh bandage on him.เอาละ พันแผลให้เขาซะ
Spider, that fucking bandage on your foot is bigger than your fucking head.สไปเดอร์ เฝือกบ้านั่นใหญ่กว่าหัวนายอีกว่ะ
You gotta let me change that bandage when we get to the top.นายอยากให้ฉันเปลี่ยนผ้าพันแผลนี้ไหม เมื่อพวกเราขึ้นไปข้างบนสุดนะ
What the hell? Who took my clamps and the bandage scissors?อะไรนี่ ใครเขาที่หนีบกันกรรไกรไปไหน
Using your handkerchief to bandage my injury...ใช้ผ้าเช็ดหน้าของคุณมาพันแผลให้ฉัน...
The one you used to bandage my foot...ผืนที่คุณใช้พันแผลให้ฉันไง...
And someone will come to bandage your wounds.เดี๋ยวจะมีคนมาทำแผลให้
But Pavel here, he carried me in and put a bandage on it.แต่ คุณพาเวล ช่วยอุ้มผมเข้ามา แล้วพันแผลให้ครับ
I'll bandage you up, and I'm gonna go get the doc, that old dude.ฉันจะปิดแผลไว้ แล้วฉันจะไปหาหมอนะ ตาแก่นั่นน่ะ
With a bandage on your shoulder for a few days--ด้วยผ้าพันแผลที่พันตรงหัวไหล่ ไม่กี่วัน
She just had a tumor removed from her belly so she has a bandage on her tummy.ตาสีฟ้าแสนสวย เธอเพิ่ง เอาเนื้องอกออกจากท้อง เพราะงั้น เธอก็เลยมีผ้าพันแผลที่ท้อง
A small bandage on your thumb from where you've been vowing.ผ้าพันแผลที่บนนิ้วโป้ง เกิดจากพิธีที่คุณสาบาน

bandage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绷带[bēng dài, ㄅㄥ ㄉㄞˋ, 绷带 / 繃帶] bandage
敷布[fū bù, ㄈㄨ ㄅㄨˋ, 敷布] medical dressing; bandage
橡皮膏[xiàng pí gāo, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄍㄠ, 橡皮膏] sticking plaster; adhesive bandage

bandage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンデージ[, bande-ji] (n) bandage
バンドエイド;バンドエード[, bandoeido ; bandoe-do] (n) band aid; adhesive bandage
丁字帯[ていじたい, teijitai] (n) T bandage
三角巾;三角布(iK)[さんかくきん, sankakukin] (n) triangle bandage
圧迫包帯[あっぱくほうたい, appakuhoutai] (n) pressure bandage
眼帯[がんたい, gantai] (n) eyepatch or bandage
包帯(P);繃帯[ほうたい, houtai] (n,vs,adj-no) bandage; dressing; (P)
目隠し[めかくし, mekakushi] (n,vs) (1) something used to cover the eyes; blindfold; blinder; blinker; eye bandage; (2) concealing one's home such that the interior cannot be seen from outside
硬膏[こうこう, koukou] (n) plaster (type of bandage)
絆創膏[ばんそうこう;バンソーコー;バンソーコ(ik), bansoukou ; banso-ko-; banso-ko (ik)] (n) adhesive plaster; sticking plaster; bandage; band-aid

bandage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ้าคล้องแขน[n. exp.] (phā khløng ) EN: sling FR: écharpe [f] ; bandage porté en bandoulière [m]
ผ้าพันแผล[n.] (phāphanphla) EN: bandage FR: bandage [m]
วณบัตร[n.] (wanabat) EN: cloth bandage ; medical gauze FR:
วณพันธน์[n.] (wanaphan) EN: cloth bandage ; medical gauze FR:

bandage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streckverband {m}extension bandage
Nabelbinde {f}umbilical bandage
Gipsbinde {f}plaster bandage
Bandage {f} | Bandagen
Gipsverband {m} [med.] | Er/Sie hat den Arm im Gips.plaster cast; plaster bandage; cast | He/She has his/her arm in plaster.
Stützverband {m} [med.]support bandage; fixed dressing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bandage
Back to top