ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหี่ยว*, -เหี่ยว-

เหี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหี่ยว (v.) wither See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate Syn. เฉา, เหี่ยวเฉา Ops. สด, ใหม่, เต่งตึง
เหี่ยวย่น (v.) wrinkle See also: crumple, crease, furrow
เหี่ยวยุบ (v.) wither See also: dry out, shrivel, shrink, wilt Syn. เหี่ยวแฟบ, เหี่ยว, ยุบ
เหี่ยวยุบ (v.) wilt See also: addle, wither, shrivel Syn. เหี่ยวแฟบ
เหี่ยวเฉา (v.) wither See also: wilt, droop, shrivel, dry out, languish, deteriorate Syn. เหี่ยว, เฉา Ops. สด, ใหม่
เหี่ยวแฟบ (v.) wither See also: dry out, shrivel, shrink, wilt Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยว, ยุบ
เหี่ยวแฟบ (v.) wilt See also: addle, wither, shrivel Syn. เหี่ยวยุบ
เหี่ยวแห้ง (v.) wither See also: wilt, wrinkle, fade, dry out, dry and shriveled Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา
เหี่ยวแห้ง (adj.) depressed See also: spiritless, dispirited, cheerless, listless Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา Ops. เบิกบาน, สดชื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
atrophied(เอ'ทระฟีดฺ) adj. ฝ่อลีบ,หดเหี่ยว,เสื่อมถอย, Syn. wasted,withered)
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม,การลดลง. -vt.,vi. เสื่อม ถอย,ฝ่อลีบ.
blast(บลาสทฺ) {blasted,blasting,blasts} n. การระเบิด,การเป่าแตร,การเป่านกหวีด,เสียงระเบิด,เสียงอึกกระทึก,ลมแรงจัด,ลมอัดเข้าไปในเตา,คลื่นกระทบ,ความเร็วสุดขีด,กำลังสุดขีด vt. ทำให้เกิดเสียงดังมาก,เป่าแตร,ทำให้เหี่ยว,ทำลาย,ระเบิด,ส่งลมเข้าไป,โจมตี,วิจารณ์อย่างเผ็
blasted(บลาสฺ'ทิด) adj. เหี่ยว,ถูกทำลาย,เฮงซวย,ถูกสาปแช่ง,วายร้าย, Syn. destroyed
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
cockle(คอค'เคิล) {cockled,cockling,cockles} n. หอยแครง,หอย2ฝา,เปลือกหอย,เรือบดเล็กของเรือใหญ่,เรือเล็ก ๆ -Phr. (cockles of one's heart) ส่วนลึกของหัวใจ,ความรู้สึกที่แท้จริง. vi. หด,ย่น,เหี่ยว vt. ทำให้เหี่ยว,ทำให้หด,
crone(โครน) n. หญิงแก่ที่น่าเกลียดและเหี่ยวย่น
crumple(ครัม'เพิล) {crumpled,crumpling,crumples} vt. ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่,ย่น,พับ,จีบ,ทำให้พังทลาย vi. หดย่น,ย่น,เหี่ยว,พังทลาย. n. รอยพับ,รอยย่น,รอยจีบ
damp(แดมพฺ) {damped,damping,damps} adj.,vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) ชื้น,หมาด,หดหู่,ไร้ชีวิตชีวา -Phr. (damp off เน่า,เปื่อย,เหี่ยว), See also: dampness n. ดูdamp ., Syn. humidity
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่,ไม่เบิกบาน,กลัดกลุ้ม,จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ,อารมณ์ห่อเหี่ยว,ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad,gloomy,dreary,cheerless ###A. pleasing,joyful
downer(เดา'เนอะ) n. ยากดประสาท,ยาสงบประสาท,สิ่งที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว,ผู้ที่ทำให้ใจคอห่อเหี่ยว
dried-up(ไดรดฺ'อัพ) adj. แห้ง,เหี่ยวย่น,แห้งเหี่ยว,แห้งผาก
gloom(กลูม) n. ความมืด,ความมืดครึ้ม,ความหมดหวัง,ความเศร้าโศก vi. มืดครึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,เศร้าหมอง,ซึมเศร้า. vt. ทำให้มืดครึ้ม., See also: gloomful adj., Syn. darkness
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
haggard(แฮก'การ์ด) adj. ซูบ,ซูบซีด,ซูบผอม,แห้งเหี่ยว,มีหน้าตาดุร้าย,ไม่เชื่อง. n. เหยี่ยวป่า,เหยี่ยวที่ไม่เชื่อง., See also: haggardness n., Syn. careworn,gaunt
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
lymphatic(ลิมแฟท'ทิค) adj. เกี่ยวกับต่อมน้ำเหลือง,ประกอบด้วยต่อมน้ำเหลือง.เหี่ยวยาน.ปวกเปียก,เชื่องช้า., See also: lymphatically adv. ดูlymphatic
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies
perish(เพอ'ริช) vt. ตาย,แตกดับ,สาปสูญ,ย่อยยับ,เน่าเปื่อย,เหี่ยวแห้ง, Syn. pass away
pinch(พินชฺ) vt. หยิก,หนีบ,บีบ,บิด,บีบ,คลึง,ทำให้แสบ,ลดลง,ฉกฉวย,ทำให้กลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,เด็ดทิ้ง,ตัดแต่ง,ขโมย,ทำให้หดเหี่ยว,ปล้น,กักขัง,จับกุม. vi. (รองเท้า) รัด,ทำให้กลัดกลุ้ม,กระเบียดกระเสียน,ประหยัด,เหน็บแนม. -Id. (pinch pennies ประหยัด) n. การหยิก,การหนีบ,จำนวนนิดเดียว,ความขัดสน,สถานการณืที่ลำบาก,ความกดดัน
sear(เซียร์) vt. ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้เป็นรอยไหม้,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,นาบ,จี้ด้วยไฟ,ทำให้เจ็บแสบ vi. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ชรา n. การทำให้ไหม้เกรียม,การนาบ,แผลไหม้เกรียม,รอยไหม้เกรียม. adj. เหี่ยวแห้ง,เหี่ยว,แห้ง
sere(เซียร์) adj. แห้ง,เหี่ยว,ย่น,โรยรา,เฉา
shrink(ชริงคฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้,การ) หดตัว,หลบหน้า,ตัวหด,ย่น,เหี่ยว, (ขนาด) ลดลง,กลัว vt. ทำให้หดตัว,ทำให้ลดลง,ทำให้ย่น, See also: shrinkable adj. shrinker n. shrinkingly adv.
shrivel(ชรีฟ 'เวิล) vt.,vi. หดตัว,หด,ย่น,เหี่ยว,ทำให้หด,ทำให้ขนาดลดลง,ทำให้ไร้ ประโยชน์,กลายเป็นไร้ประโยชน์, Syn. wihter
stale(สเทล) adj.,vt.,vi. (ทำให้) ไม่สด,เก่า,เก่าคร่ำครึ,เหม็นอับ,เน่าเปื่อย,ค้าง,ราขึ้น,มีรสเปลี่ยน,เหี่ยวย่น,จืดชืด,น่าเบื่อ,ล้าสมัย,นิ่งเฉย,ไม่ไหล,ไร้ผล (เนื่องจากการไม่เรียกร้อง), Syn. old,trite,rusty,insipid
wilt(วิลทฺ) vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ร่วงโรย,เหี่ยวแห้ง,อับเฉา,อ่อนกำลัง,เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคดังกล่าว auxv. เอกพจน์บุรุษที่ 2 ของwillใช้เฉพาะ (thou wilt =you will), Syn. wilt disease
wither(วิธ'เธอะ) vi.,vt. (ทำให้) เหี่ยวแห้ง,เหี่ยวเฉา,หดเหี่ยว,ร่วงโรย,สีจางลง,เน่าเปื่อย,อับเฉา,ทำให้อับอาย,ทำให้ม่อย,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อ้าปากค้าง, See also: witheredness n. witherer n. witheringly adv.
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded,shriveled up
withering(วิธ'เธอริง) adj. ซึ่งทำลาย,ทำให้เหี่ยวแห้ง,ทำให้ร่วงโรย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้อับเฉา,ทำให้ตกอกตกใจ, See also: witheringly adv., Syn. shrining,fading
wizen(วิซ'เซิน) vi.,vt.,adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. wither,shrivel
wizened(วิซ'เซินดฺ) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา,ย่น,ตกกระ, Syn. shriveled,withered
English-Thai: Nontri Dictionary
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
fade(vi) เลือน,อ่อนลง,จางลง,เหี่ยวลง,(สี)ตก
flabby(adj) อ่อนปวกเปียก,อ่อนแอ,ป้อแป้,เหี่ยว,ยาน,เหลาะแหละ
flagging(adj) อ่อนกำลัง,เหนื่อย,เฉื่อยลง,หย่อนยาน,อ่อนปวกเปียก,เหี่ยวแห้ง
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
sear(adj) เหี่ยว,ร่วงโรย,แห้ง,เฉา
sere(adj) เหี่ยว,แห้งเหี่ยว,ร่วงโรย,ย่น,เฉา
shrink(vi) หดตัว,สั้นลง,น้อยลง,หงอ,เหี่ยว,ย่น,กลัว
shrinkage(n) การหดตัว,การลดค่า,ความไม่กล้า,ความห่อเหี่ยว
shrivel(vt) ทำให้หด,ทำให้เหี่ยว,ทำให้ย่น,ทำให้ไร้ประโยชน์
wilt(vi) หดหู่,เหี่ยวแห้ง,สลด,ร่วงโรย,อับเฉา
wither(vi) เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,ลีบ,ม่อย,เหี่ยวเฉา
wizened(adj) เหี่ยว,ย่น,ตกกระ,อับเฉา,ร่วงโรย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atrophyการเหี่ยว, การฝ่อ, การลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crenationเหี่ยวแห้ง [การแพทย์]
Atrophyความฝ่อลีบ, ความเหี่ยว, อะโทรฟีย์, การฝ่อลีบ, การเหี่ยวย่น, ลีบ, เนื้อที่น้อย, การเหี่ยว, ขนาดเล็กลง, การฝ่อ, ฝ่อลง, เนื้อฝ่อ, ฝ่อ, ลดขนาดลง, รอยบุ๋ม, เหี่ยวไป, แฟบ, ฝ่อลีบ, การฝ่อเหี่ยว, บางลง [การแพทย์]
Crenateเม็ดเลือดแดงมีลักษณะเหี่ยวเป็นหนาม,หดเหี่ยว [การแพทย์]
Muscular Dystrophyมัสคูล่ารดีสโทรฟี่; มัสคิวล่าร์ ดิสโทรฟี; กล้ามเนื้ออ่อนกำลัง; มัสคูลาร์ ดีสโทรฟี, โรค; กล้ามเนื้อฝ่อ; กล้ามเนื้อเหี่ยว; โรคกล้ามเนื้อพิการ; กล้ามเนื้อลีบ; กล้ามเนื้อหด [การแพทย์]
Wilting pointจุดเหี่ยว [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
die back (phrv.) เหี่ยวเฉา Syn. die down
dried up (adj.) เหี่ยวและมีรอยย่น See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา Syn. shriveled, withered
shriveled (adj.) เหี่ยวและมีรอยย่น See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา Syn. dried up, withered
wizened (adj.) เหี่ยวและมีรอยย่น See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งอับเฉา Syn. dried up, shriveled, withered
sear (vi.) เหี่ยวแห้ง See also: ร่วงโรย, เหี่ยว, ย่น, โรยลา, เฉา Syn. dry, shrivel, wither
wasted (adj.) เหี่ยวแห้ง See also: เหี่ยวเฉา
wither (vi.) เหี่ยวแห้ง See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว Syn. dry up, shrivel, wizen
wither (vt.) เหี่ยวแห้ง See also: เหี่ยวเฉา, เหี่ยว Syn. dry up, shrivel, wizen
wizen (vi.) เหี่ยวแห้ง See also: โรยรา, เหี่ยวเฉา Syn. dry up, shrivel, wither
wizen (vt.) เหี่ยวแห้ง See also: โรยรา, เหี่ยวเฉา Syn. dry up, shrivel, wither
blah (sl.) ห่อเหี่ยว See also: หดหู่ใจ
dried up (adj.) ซึ่งเหี่ยวแห้ง See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา Syn. shriveled, wizened
droop (vi.) ห่อเหี่ยว See also: ท้อแท้, หมดกำลังใจ Syn. fail, languish
folded (adj.) ซึ่งมีรอยเหี่ยวย่น
fry up (phrv.) ทำให้เหี่ยวแห้ง (เพราะความร้อน) See also: ทำลายด้วยความร้อน
pinch (vt.) ทำให้เหี่ยวแห้ง
sear (vt.) ทำให้เหี่ยวแห้ง See also: ทำให้ร่วงโรย, ทำให้เฉา Syn. wither, dry up
shriveled (adj.) ซึ่งเหี่ยวแห้ง See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา Syn. dried up, wizened
wilt (vt.) ทำให้เหี่ยวเฉา See also: ทำให้เหี่ยวแห้ง, ทำให้โรยรา Syn. shrivel, wither, wizen
wilt (n.) โรคเหี่ยวเฉาของพืช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, this guy is at least four-hundred years old.คนก็ เหี่ยว ... ดูดิตาเนี่ย\ดูแล้วอายุไม่ต่ำกว่าสี่ร้อย
Uh-ohh... man, Geez, models like that...โอ้โห้! ฝันร้ายแน่ นางแบบแต่ละคน เหี่ยว ย้น ทั้งนั้น
Alex Kintner, they're beginning to prune.- อเล็กช์ คินท์เนอร์ มือลูกเหี่ยวเเล้วนะ
In the meanwhile, I will continue to indulge myself, and I will continue doing my best... in the good fight against dry rot and rust.แต่ตอนนี้ ฉันขอมอมตัวเองก่อน ดีกว่านั่งเหี่ยวแห้ง รอวันตาย
Take my medicine every day and shrivel up like those kids?ให้ยาฉันทุกวัน และหน้าเหี่ยวเหมือนไอ้เด็กพวกนั้นน่ะหรอ?
He bought his fucking button! That fake old tough guy!มันไม่อยากแก่ตายละ ไอแก่หนังเหี่ยว
And I take the dead flowers out of the vase.แล้วก็ เอาดอกไม้เหี่ยวออกจากแจกัน
A dead oak tree by the watersideต้นโอ๊คแห้งเหี่ยวคาริมน้ำ
We're stuck here until we shrivel up and die.เยี่ยม! เราติดอยู่ทีนี่จนกว่า เราจะแห้งเหี่ยวและตาย
I know you've been melancholy.ฉันรู้ว่าเธอใจคอเหี่ยวแห้ง
One full week without your letters... and I am shriveling here like a flower in the desert.ทำให้ฉันเหี่ยวเฉา เหมือนดอกไม้กลางทะเลทราย
Things like wrinkles, less-than-perfect teeth.อย่างเช่น รอยเหี่ยวย่น ฟันที่ไม่สมบูรณ์...
Details like fading scars, little pockmarks.รายละเอียดอย่าง แผลเป็นเหี่ยวๆ หน้าปุ
It's deadly fun but will sulk in the sun! That's it! It hates sunlight.แต่จะเหี่ยวในแสงแดด ได้การ ปิศาจจำศีลเกลียดเสียงแดด
We'll be going to the States tomorrow for good you motherfucking bitchเราต้องไปรับของที่แผ่นดินใหญ่พรุ่งนี้ เข้าใจไหมอีแก่หนังเหี่ยว
I wouldn't even mind fucking my wife if she wasn't so goddamnedwretched!จริงๆชั้นจะนอนกะเมียก็ได้นะ ถ้ายัยแก่นั่นไม่ได้น่าเกลียดหนังเหี่ยวขนาดนี้น่ะ
And then Legs startedbarking andl went soft again.แต่พอ เล๊ก เริ่มเห่า ไอจ้อนมันก็เหี่ยวลงทันที
Most people, when they go through a break-up, they go through a state of shock and they get depressed and they wanna be alone.พวกคนส่วนมากน่ะ เวลาที่อกหัก พวกเขาก็จะตกใจและห่อเหี่ยว แล้วก็อยากอยู่คนเดียว
To haul your bony ass all the way back again.ให้ลากตูดเหี่ยวๆ ของคุณกลับไปได้แล้ว
I'm gonna get wrinkled and die as a virgin without kissing a manฉันต้องเหี่ยวตายทั้งๆที่ยังบริสุทธิ์อยู่ และฉันก็ยังไม่เคยจูบผู้ชายเลยด้วยซ้ำไป
I'm sure Howl won't eat the heart of a shrivelled, old lady, like me.ฉันแน่ใจว่าฮาวล์ไม่กินยายแก่หนังเหี่ยวอย่างฉันหรอก
They'll die soon. You're just wasting moneyเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้ว สิ้นเปลืองเปล่าๆ
Our grades aren't good because of your ugly facesเกรดของพวกเราไม่ดี ก็เพราะหน้าเหี่ยวๆของพวกเธอ
Everybody feels downดูแต่ละคนสิห่อเหี่ยวกันไปหมดแล้ว
They're most depressed when they get broken heartsมันจะทำให้พวกเธอห่อเหี่ยว เมื่อพวกเธอ ต้องตกอยู่ในอาการอกหัก
Do you know anything about wilting rose petals?รู้ไหมว่าต้องทำไง กับกลีบกุหลาบเหี่ยวๆ นี่ดี
I told her, strong backs and weak mind runs in the family!ข้าก็บอกหล่อนว่า หลังไม่ปวด แต่ใจมันจะห่อเหี่ยวน่ะสิ
And yet, it was my one chance to see the Chairman again.แต่ว่า นี่เป็นโอกาสที่ฉัน จะได้พบกับท่านประธานอีกครั้ง เขาจะสังเกตรอยเหี่ยวย่นที่มือของฉันไหมนะ?
Hard to believe, isn't it, that beneath this wrinkled, well-fed exterior there lies a dangerous killing machine with a fetish for Fawkesian masks.ไม่อยากเชื่อ, ใช่ไหม, ภายใต้ รอยเหี่ยวย่น, กับร่างอ้วนๆ... ...ภายในเป็นเครื่องจักรสังหาร ภายใต้หน้ากาก ฟลอกซ์
Hey, cheese dick... why don't you quit being such a fucking taint licker, and get me another slushee.เฮ้ๆๆ นายจู๋เหี่ยว เธอไปทำให้ฉันเหมือนมีมลทิน อยากให้ฉันดูเหมือนคุณโสหรือไง
Its branches are dry, its trunk old and twisted.กิ่งแห้งเหี่ยว, ลำต้นบิดเป็นเกลียว.
But I'm going to become a wrinkly grandmother.แต่หนูก็จะเป็นคุณยายที่เหี่ยวย่น
For some, love will wither...สำหรับบางคน ความรักอาจแห้งเหี่ยว
Slowly but surely, the Earth began to wither and die.โลกเริ่มเหี่ยวแห้ง และสิ้นสลายไปอย่างช้าๆ
And just in time, I see! You look awful!ทันเวลาเพ๊ะ น้องเหี่ยวได้ใจมาก!
Fine! Ruin your fucking skin.ก็ได้ ให้มันทำให้ผิวคุณเหี่ยวไปเลย
Slowly but surely, after some days, the tree begins to wither.ไม่นานหลังจากนั้น ต้นไม้ก็เริ่มเหี่ยวแห้ง
Go try your fucking grandmother with that limp dick!ไปปี้กับยายมึงนู่นไป๊ ไอ้หำเหี่ยว
Is my demon gone forever?ทำให้ขากรรไกรไม่อ้ากว้างมากจนหน้าเหี่ยว
Yo, man, I'm Skinny Pete.โย่ว พวก ฉันไอ้เหี่ยวไงล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหี่ยว
Back to top