ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพ้อฝัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพ้อฝัน*, -เพ้อฝัน-

เพ้อฝัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพ้อฝัน (adj.) fanciful See also: imaginary Syn. เพ้อเจ้อ
เพ้อฝัน (v.) fancy See also: imagine Syn. เพ้อเจ้อ, พร่ำเพ้อ
English-Thai: HOPE Dictionary
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
autism(ออ'ทิสซึม) n. การคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเอง, ความคิดเพ้อฝัน. -autistic adj.
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
cloud-builtadj. ฝันหวาน,เพ้อฝัน
conceit(คันซีท') {conceited,conceiting,conceits} n. ความหยิ่ง,ความทะนง,ความถือดี,ความคิด,จินตนาการ,ความเพ้อฝัน,ข้ออุปมาแห่งจินตนาการ vt. จินตนาการ,ติดอกติดใจ, Syn. egoism,egotism,self-esteem,notion ###A. modesty,diffidence
disenchant(ดิสเอนชานทฺ') vt. แก้เสน่ห์,ทำให้หลุดพ้นจากการถูกผีสิง,ทำให้ไม่เพ้อฝัน,ทำให้พ้นอาการประสาทหลอน., See also: disenchantment n. ดูdisenchant, Syn. disillusion
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
fanciful(แฟน'ซีฟูล) adj. เพ้อฝัน,ซึ่งนึกฝัน,ไม่จริง., See also: fancifully adv. fancifulness n., Syn. imaginary
fanciless(แฟน'ซิลิส) adj. ไร้จินตนาการ,ไร้ความเพ้อฝัน
fantasia(แฟนเท'เซีย) n. เพลงเพ้อฝัน, Syn. fancy
fantasy(แฟน'ทะซี) n. การจินตนาการ,การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,ผลิตผลของจินตนาการ. vi. จินตนาการ,นึกฝัน
freakish(ฟรีค'คิช) adj. เป็นลายเป็นเส้นที่ประหลาด,ประหลาด,วิตถาร,เพ้อฝัน,ผิดปกติ,นอกลู่,นอกทาง., See also: freakishly adv. freakishness, Syn. grotesque
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
idealist(ไอเดีย'ลิสทฺ) n. ผู้ยึดถืออุดมการณ์,ผู้เพ้อฝัน adj. เพ้อฝัน,ซึ่งยึดถืออุดมการณ์, See also: idealistic adj., Syn. romantic,perfectionist,utopian
idealistic(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
idealistical(ไดเดียลิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการยึดถืออุดมการณ์หรืออุดมคติ,เพ้อฝัน, See also: idealistically adv., Syn. noble
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
imaginary(อิแมจ'จะนะรี) adj. เพ้อฝัน,ไม่จริง,เป็นมโนภาพหรือจินตนาการ
impractical(อิมแพรค' ทิเคิล) adj. ทำไม่ได้, ปฏิบัติไม่ได้, จัดการไม่ได้, เพ้อฝัน., See also: impracticality, impracticalness n.
phantasy(แฟน'ทะซี) n. ภาพหลอน,สิ่งหลอกลวง,ภาพจินตนาการ,ปีศาจที่หลอกหลอน,ภาพเพ้อฝัน
quixotic(ควิซอท'ทิค) adj. เสียสละมากเกินไป,เป็นไปได้,เพ้อฝัน,คลั่ง., See also: quixotical adv.
rainbow(เรน'โบ) n. รุ้ง,สีรุ้ง,ระดับต่าง ๆ ,ความเพ้อฝัน,สิ่งลึกลับ
reverie(เรฟ'เวอรี) n. ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ห้วงนึกคิด,บทดนตรีเพ้อฝัน, Syn. daydream,fantasy
romantic(โรแมน'ทิค) adj. เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,จินตนาการ,เป็นไปไม่ได้,แสดงความรัก,เร่าร้อน,ร้อนรน,รุนแรง,เชิงนวนิยาย,เพ้อฝัน,เป็นละคร n. บุคคลที่เร่าร้อน (โดยเฉพาะเกี่ยวกับความรักและจินตนาการ), See also: romanticist n., Syn. sent
starry-eyed(สทา'รีไอดฺ) adj. เพ้อฝัน,มองโลกในแง่ดีเกินไป
visionary(วิช'ชะเนอรี) adj. เพ้อฝัน,จินตนาการ,เกี่ยวกับการเห็นภาพ,ไม่แท้จริง,เป็นการคาดคิด,เป็นการคาดคะเน. n. ผู้เห็นภาพที่เพ้อฝัน, Syn. imaginary,unreal,impractical
whimsical(วิม'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ ,เพ้อฝัน,ชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, See also: whimsically adv. whimsicalness n. whimsicality n., Syn. odd,dreamy,uncertain
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ
woolgathering(วูล'แกธเธอริง) n. ภาวะสติลอย,ความคิดฟุ้งซ่าน,การเพ้อฝัน, See also: woolgatherer n., Syn. absentmindedness
English-Thai: Nontri Dictionary
autism(n) ความคิดเพ้อฝัน,ความหมกหมุ่น
chimera(n) สัตว์ประหลาดในนิยาย,ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความเพ้อเจ้อ
chimerical(adj) เพ้อฝัน,ฝันลมๆ แล้งๆ,เพ้อเจ้อ
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
dream(n) ความฝัน,ความเพ้อฝัน,ความนึกฝัน
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fantasy(n) การนึกฝัน,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ความคิดฟุ้งซ่าน
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
imaginary(adj) ในความนึกคิด,สมมุติขึ้น,เพ้อฝัน
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง
romantic(adj) โรแมนติก,เพ้อฝัน,เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,ในจินตนาการ
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
phantasm(n) ความคิดฝันไป,ภาพหลอน,ความเพ้อฝัน,การฝันเฟื่อง
reverie(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
revery(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
visionary(adj) คิดฝันไป,เพ้อฝัน,จินตนาการ
whim(n) ความคิดชั่วแล่น,ความเพ้อฝัน,อำเภอใจ
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fancyความเพ้อฝัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
fantasyความเพ้อฝัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fantasyมโนภาพ,มโนคติ,การคิดฝัน,ความเพ้อฝัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fanciful (adj.) เพ้อฝัน See also: ซึ่งนึกฝัน, จินตนาการ Syn. imaginary, fictitious Ops. real
imaginative (adj.) เพ้อฝัน See also: คิดฝัน Syn. creative, visionary
romantic (adj.) เพ้อฝัน See also: ในอุดมคติ Syn. dreamy, idealistic
starry-eyed (adj.) เพ้อฝัน See also: ซึ่งมองโลกในแง่ดีเกินไป Syn. idealistic, dreamy
visionary (adj.) เพ้อฝัน Syn. idealistic, imaginary Ops. real, actual
act out (phrv.) แสดง (ความคิด, ความกลัวที่ซ่อนใต้จิตสำนึก, ความเพ้อฝัน) ออกมา Syn. play out
airy-fairy (sl.) ความเพ้อฝัน See also: ความไม่มีแก่นสาร, ความนึกฝัน
chimera (n.) ความเพ้อฝัน See also: ความฝันหรือความหวังที่ยากจะเป็นจริง Syn. fancy, figment
daydreamer (n.) ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงเพ้อฝัน See also: ผู้ที่ใจลอย, ผู้ที่ฝันกลางวัน Syn. stargazer
dreamily (adv.) อย่างเพ้อฝัน
quixotic (adj.) ซึ่งเพ้อฝัน See also: ซึ่งเป็นไปไม่ได้
quixotical (adj.) ซึ่งเพ้อฝัน See also: ซึ่งเป็นไปไม่ได้
quixotically (adv.) อย่างเพ้อฝัน See also: อย่างเป็นไปไม่ได้
quixotry (n.) ความเพ้อฝัน See also: ความเป็นไปไม่ได้
whim (n.) ความคิดเพ้อฝัน See also: ความคิดเเปลกประหลาด, ความต้องการแปลกๆ Syn. caprice, fancy, vagary
woolgatherer (n.) ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงเพ้อฝัน See also: ผู้ที่ใจลอย, ผู้ที่ฝันกลางวัน Syn. daydreamer, stargazer
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you want to indulge this fantasy, it's your businessถ้าคุณอยากจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพ้อฝันพวกนี้ มันก็เรื่องของคุณ
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Keep living the dream, Porcelain.เพ้อฝันต่อไป แม่ทรามวัย
Delusions? Really.เพ้อฝันเหรอ จริงหรือ
Is idealistic to a fault.เพ้อฝันในสิ่งที่ผิดๆ
Pure idealism.ความเพ้อฝันบริสุทธิ์
Scientists are a bunch of romantics.นักวิทยาศาสตร์เป็นพวกช่างเพ้อฝัน
It's not a fantasy. They're real.มันไม่ใช่ความเพ้อฝัน พวกเขามีตัวตน
For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again.อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฉันเห็นภาพ... ...เพ้อฝันเหมือนๆกันติดๆกัน
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา
Fantasies involving violence, death?ภาพเพ้อฝันที่เกี่ยวกับ ความรุนแรง ความตายใช่ไหม?
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน
I wish the world was a place where fair was the bottom line where the idealism you showed at the hearing was rewarded not taken advantage of.ฉันหวังว่าโลกเป็นสถานที่ ที่ยุติธรรมเป็นบรรทัดด้านล่าง ที่คุณแสดงให้เห็นความเพ้อฝัน
Addicted to fantasy. That road leads straight into the ground.ติดอยู่กับเรื่องเพ้อฝัน หนทางนั้นมีแต่พาดำดิ่งสู่พื้น
You know how in some movies... they have a dream sequence, only they don´t tell you it´s a dream?คุณรู้มั้ย/ในหนังบางเรื่อง... มันมักจะมีฉากแห่งความเพ้อฝัน เพียงแต่เขาไม่ได้บอกเธอ/ หรือมันเป็นความฝันจริงๆ?
It's only a fantastic whim.มันเป็นแค่ความเพ้อฝัน
Think it's a fantasy, right?แกคิดว่ามันเพ้อฝันใช่ไหม
He's been called a dreamer and a crank.เขาถูกตราหน้าว่าเป็นคนเพ้อฝันและคนบ้า
Unfortunately, this was no fairy tale.แต่โชคไม่ดี นี่ไม่ใช่เรื่องนิยายเพ้อฝัน
Sometimes fantasy is better than reality, Carter.บางทีความเพ้อฝันมันก็ยังดีกว่าความเป็นจริงนะคาร์เตอร์
My happiness depends on the other person's every whimความสุขของพี่ขึ้นกับ ความเพ้อฝันของแต่ละคน
For your information, you're delusional.จากคำถามของคุณ คุณประสาทหลอนเพ้อฝันไปเอง
It's more than I could ever have dreamt of. But why us?มันดูจะเพ้อฝันไปหน่อย แต่ต้องไม่ใช่เรา?
No, that'd be too quixotic.ไม่นั่นมันเพ้อฝันเกินไป
Most beautiful fantasies created with mars body.ความเพ้อฝันอันงดงามส่วนมากแล้วสร้างจาก ร่างกายของมนุษย์
It is another to leave everything behind-- your wife, your family, your job-- chasing a theory that is pure fantasy.มันเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลัง ภรรยา ครอบครัว งาน ไล่ไขว่คว้าทฤษฎี ที่เพ้อฝัน
It is one thing to publish a book in the comfort of the university, it is another to leave everything behind, chasing a theory that is pure fantasy!ด้านหนึ่งคือตีพิมพ์หนังสือในความยินยอมของมหาวิทยาลัย อีกด้านหนึ่งคือทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ไล่ล่าทฤษฎีที่เป็นความเพ้อฝันอย่างแท้จริง
Your father tells me you have delusions of magical powers.พ่อของคุณบอกว่าคุณมีความเพ้อฝัน ว่ามีพลังพิเศษ
So if you are done with your little nostalgic moment... maybe you can think a little and help me catch these guys.ถ้านายเพ้อฝันเสร็จแล้ว นายน่าจะช่วยฉันสักเล็กน้อย / ไล่จับไอ้พวกนั้นกัน
Well, your dad works at a hardware store.เธอเลิกเพ้อฝันได้แล้ว เลสลี่..
I kind of have this one fantasy.มันเป็นเรื่องเพ้อฝันของผมเรื่องนึง
It's just this fantasy of me stepping out on stage, and there are all these kids out in the audience chanting my name, like I'm a rock star, you know.มันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน ที่ผมก้าวไปยืนบนเวที แล้วก็มีเด็กวัยรุ่นพวกนี้มาเป็นผู้ชม ร้องเรียกชื่อผม เหมือนกับผมเป็นนักร้องเพลงร็อค
Those people got married on a crazy romantic whim.คนพวกนั้นแต่งงาน เพราะความเพ้อฝันไร้สาระ
Why did you show me dreams about our first night in London?ทำไมคุณให้ผมเพ้อฝัน ถึงคืนแรกของเราในลอนดอน?
He sees himself like Howard, with a fancy life.เขามองตัวเองเหมือน โฮเวิร์ดชอบคิดเพ้อฝัน
Happy's down from Tacoma. Doing an Autism Run.เเฮปปี้ลงมาจากทาโคม่ากับความคิดเพ้อฝัน
Will be the subject of the next nursery rhymeที่จะเป็นหัวข้อนิยายอันต่อไปของบทกวีเพ้อฝันของ
Sorry to bust up your fantasy world, Cinderella but our 5:00 just took a nose-dive into the Dallas river.เสียใจด้วยที่ทำลายโลกเพ้อฝันของนาย ซินเดอเรลล่า ...แต่เมื่อตอน 5 โมง มันเพิ่งตกลงไปในแม่น้ำดัลลัส
Perhaps both Bruce and Mr. Dent believe that Batman stands for something more important than the whims of a terrorist, Miss Dawes even if everyone hates him for it.อาจจะทั้งบรูซ และคุณเด้นท์... เชื่อว่าสิ่งที่แบทแมนยืนหยัด เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า... กว่าพวกผู้ร้ายเพ้อฝัน คุณดาเวส...
There's no such thing as love. It's a fantasy.ความรักไม่มีอยู่จริงหรอก มันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันเท่านั้นแหละ
If you were hot, you would be out breaking some poor schmuck's heart instead of spending all your time fantasizing about Mr. Wonderful.ถ้าคุณฮอตจริงๆ คงออกไปหักอกผู้ชาย แทนที่จะมานั่งใช่เวลา เพ้อฝันถึงผู้ชายที่แสนเพอร์เฟ็ค
The teacher said he might act out.ครูบอกว่าเขาอาจเป็นพวกเพ้อฝัน

เพ้อฝัน ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢想[むそう, musou] Thai: ความเพ้อฝัน English: dream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพ้อฝัน
Back to top