ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dreamy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dreamy*, -dreamy-

dreamy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dreamy (adj.) ช่างฝัน See also: เหมือนฝัน Syn. dreamlike, unreal Ops. real, down-to-earth
dreamy (adj.) ราบเรียบ See also: สงบเงียบ, สบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
dreamy(ดรีม'มี) adj. ชอบเพ้อฝัน,เหมือนฝัน,เลือนลาง,ไม่ชัด,เงียบสงบ,น่าอัศจรรย์,จับใจ,งดงาม., See also: dreamily adv. dreaminess n., Syn. visionary
English-Thai: Nontri Dictionary
dreamy(adj) เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dreamy Stateสภาวะคล้ายฝัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลืมตัว (v.) be in a dreamy state See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep Syn. เคลิ้ม, เผลอสติ Ops. มีสติ, รู้สึกตัว
เคลิบเคลิ้ม (v.) be in a dreamy state See also: be absent-minded, forget oneself, be half-sleep Syn. เคลิ้ม, ลืมตัว, เผลอสติ Ops. มีสติ, รู้สึกตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite the cold engulfing the plain despite the dreamy mountains' walls caravans from all 4 corners of the horizon are gathering - nearly the same day at the same time, at the same place.แม้ว่าความหนายเย็นจะปกคลุมทุกหนทาง - แม้ว่า กำแพงภูผาขวางกั้น - ขบวนนักเดินทางทั้งหลายจากทั้งสี่มุมของแนวเส้นขอบทวีป
The dreamy kid sitting in the back of the classroom, staring at the window.เด็กน้อยช่างฝัน ที่นั่งอยู่หลังห้องเรียน
God, Robbie's just so muscley and dreamy and... Ah!ร็อบบี้กล้ามเป็นมัดหล่อแล้วก็
A dreamy world full of perfect things.โลกเเห่งความฝันที่ทุกสิ่งล้วนเพอร์เฟ็ค
A young lawyer with a fantastic new job and a dreamy doctor fianc?ทนายสาวกับงานใหม่ที่เยี่ยมยอด อย่างที่ฝันไว้
The dreamy blonde with the legs.สาวผมบลอนด์ชวนฝัน กับเรียวขานั่น
Your favorite glee club instructor, the dreamy and boyish Mr. Cory Radison!ครูชมรม Glee คนโปรดที่ช่างฝัน
Yep, that's me, the girl who's going to destroy the big sandwich company with the dreamy eyes.บริษัทแซนด์วิชยักษ์ใหญ่ด้วยนัยตาชวนฝัน
His dreamy blue eyes?ในตาสีฟ้าชวนผันของเขา?
Thank you for reminding me of that disgusting detail, Dreamy D.ถึงรายละเอียดที่น่าขยะแขยงนะ สุดที่รัก
You do. If it's something good, you get that dreamy smile.เธอเป็น ถ้ามีอะไรดีๆเกิดขึ้น, เธอจะมีแต่รอยยิ้มชวนฝัน
And I told you that you were too dreamy and emotional, making decisions on what you felt instead of using your brain.และแม่ยังบอกลูกว่าลูก เป็นคนช่างฝันและอ่อนไหวมากเกินไป ทำให้การตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับความรู้สึก แทนการใช้สมองของลูก

dreamy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドリーミー[, dori-mi-] (adj-na) dreamy
夢心地[ゆめごこち, yumegokochi] (n,adj-no) dreamy state of mind; ecstasy; trance
夢見心地[ゆめみごこち, yumemigokochi] (n) (See 夢心地) dreamy state of mind
夢幻的[むげんてき, mugenteki] (adj-na) dreamlike; dreamy; phantasmagorical
素敵(ateji)(P);素的(ateji);素適(ateji)[すてき, suteki] (adj-na) lovely; dreamy; beautiful; great; fantastic; superb; cool; capital; (P)

dreamy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
สโลว์ซบ[n. exp.] (salō sop) EN: dreamy slow step FR:
ตาลอย[v.] (tāløi) EN: have a vacant look ; stare vacantly ; have a dreamy look FR:

dreamy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
träumerisch; verträumt {adj} | träumerischer; verträumter | am träumerischsten; am verträumtestendreamy | dreamier | dreamiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dreamy
Back to top