ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เซ่อซ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เซ่อซ่า*, -เซ่อซ่า-

เซ่อซ่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เซ่อซ่า (adv.) embarrassingly See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เงอะงะ
เซ่อซ่า (v.) be awkward See also: be stupid, be silly, be embarrassed, be gawky, be clumsy, be gauche Syn. เก้อ, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ซุ่มซ่าม, เงอะงะ
เซ่อซ่า (adj.) awkward See also: stupid, silly, embarrassed, gawky, clumsy, gauche Syn. เก้อ, เก้อเขิน, เคอะเขิน, ซุ่มซ่าม, เงอะงะ
เซ่อซ่า (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะซะ, เร่อร่า
เซ่อซ่า (adv.) clumsily See also: awkwardly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะซะ, รุ่มร่าม
เซ่อซ่า (adj.) awkward See also: clumsy Syn. เร่อร่า, กะเล่อกะล่า
เซ่อซ่า (adv.) dumbly See also: blankly Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, โง่, ทึ่ม
เซ่อซ่า (v.) be very stupid See also: be very silly
เซ่อซ่า (v.) be stupid See also: be clumsy, be silly, fool Syn. ซุ่มซ่าม, เซอะ, โง่, ทึ่ม Ops. ฉลาด
เซ่อซ่า (v.) be stupid See also: be clumsy, dull, be dumb, look like a fool Syn. เซ่อเซอะ, เร่อร่า, กระเซอะกระเซอ
เซ่อซ่า (adj.) uninformed See also: ignorant, unsophisticated Syn. ไม่สีสา
English-Thai: HOPE Dictionary
bollix(บอล'ลิคช) vt. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า,ทำให้ยุ่ง
bumpkin(บัมพฺ'คิน) n. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า, See also: bumpkinish adj. ดูbumpkin bumpkinly adj. ดูbumpkin
clodhoppern. คนบ้านนอก,คนเซ่อซ่า .
clumsy(คลัม'ซี) adj. งุ่มง่าม,เซ่อซ่า, See also: clumsily adv. ดูclumsy clumsiness n. ดูclumsy
gaby(เก'บี) n. คนเซ่อซ่า,คนทึ่ม,คนโง่
grub(กรับ) n. ตัวด้วง,ตัวอ่อนที่เดินงุ่มง่ามของแมลง,คนเซ่อซ่า. v. ขุดรู,ขุดราก,ขุดตอ,ถอนราก,ให้อาหาร,ค้นหา,ค้นหา,ใช้ชีวิตที่ต้องทำงานอย่างน่าเบื่อหน่าย,เรียนหนัก., See also: grubber n., Syn. victuals,food,eats
muff(มัฟ) n. ปลอกนวมสวมมือ,ความล้มเหลว. vt. ทำเซ่อซ่า,ทำซุ่มซ่าม,รับลูกพลาด, Syn. blunder,fail
English-Thai: Nontri Dictionary
clumsily(adv) อย่างซุ่มซ่าม,อย่างเงอะงะ,อย่างเซ่อซ่า
clumsiness(n) ความเชื่องช้า,ความเซ่อซ่า,ความซุ่มซ่าม,ความงุ่มง่าม
clumsy(adj) เซ่อซ่า,เงอะงะ,ซุ่มซ่าม,เทอะทะ
crude(adj) หยาบ,ไม่สละสลวย,เซ่อซ่า,ตามธรรมชาติ,ยังไม่สุก
uncouth(adj) แปลก,เทอะทะ,เซ่อซ่า,ซุ่มซ่าม,หยาบ,เก้งก้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gullibility (n.) ความเซ่อซ่า See also: การถูกหลอกง่าย Syn. innocence, naivety
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I weren't being such a... idiotic, stupid idiot, I could've--ถ้าหากว่าฉันไม่ใช่... คนโง่ เซ่อซ่า ฉันควรจะ...
Hyuk-joon doesn't know what hit him!เขานี่เซ่อซ่าอะไรอย่างนี้
Well, if they're as clumsy as I am, probably get electrocuted.อืมม.. ถ้าพวกเขาเซ่อซ่าเหมือนผม เดี๋ยวก็คงตายเพราะไฟฟ้ากันหมด
Bob seemed more angry at himself for trusting the bungling professor.บ็อบ ดูท่าจะโกรธตัวเองมากกว่าที่ไว้ใจ ให้โปรเฟสเซอร์เซ่อซ่าทำงาน
"and inconsiderate behaviour". "Forgive me if I seem strange but I'm... " Dear Cecilia, you'd be forgiven for thinking me mad... the way I acted this afternoon."และความเซ่อซ่าของผม" "ขอโทษนะครับ ถ้าผมทำตัวพิลึกไปหน่อย แต่ผม..." ซีซีเลิยที่รัก หวังว่าคุณคงให้อภัยผม และไม่โกรธผม
I'm very clumsy, you know? I think I have two left hands.ผมนี่เซ่อซ่าจัง ทำอะไรเป็นกับเขามั่งเนี่ย
He's clumsy and out of it sometimes...บางครั้งเขาก็เซ่อซ่าแล้วก็งี่เง่า...
You're either the bravest or the most foolish Jedi I have ever met.ถ้าท่านไม่ใช่เจไดที่กล้าหาญที่สุด ท่านก็เป็นเจไดที่เซ่อซ่าที่สุดที่ข้าเคยพบมา
I'm not a pile of poop?ฉันไม่ใช่ยัยบ้าเซ่อซ่านะ?
You don't like it because a "pile of poop" came in?คุณไม่ชอลหล่ะสิ เพราะมีคนบ้าเซ่อซ่า เข้ามา
The words 'pile of poop' came out with regards to your playing.คำว่าเซ่อซ่า มันมาจากการเล่นดนตรีของคุณนะครับ
There's poop inside here.ข้างในนั่นหรอ ที่นี่มีแต่คนเซ่อซ่าอยู่หน่ะ
Like you're spazzing and stuff.แล้วเธอก็แค่ขยับหัวไปรอบๆ เหมือนเป็นคนเซ่อซ่า
I don't take orders from big, clumsy, galumphing...ข้าไม่ทำตามคำสั่งของพวกร่างใหญ่ โง่เง่า เซ่อซ่าหรอกนะ...
You once said he was a doofus.คุณพูดครั้งนึงว่า เขาเป็นคนเซ่อซ่า
He is a doofus. A smart doofus.เขาเป็นคนเซ่อซ่า เซ่อซ่าที่ฉลาด
You made me a country bumpkin and Oska's errand boy, now are you giving me a job as a member of the taxi drivers' union?ให้ฉันเป็นคนบ้านนอกเซ่อซ่า เป็นเด็กส่งของที่โอสก้า ตอนนี้ให้ฉันเป็นสมาชิกสหภาพแท็กวซี่อีก
It's the accident of that bimbo ahjumma that you sent today.ก็ผลงานยัยป้าเซ่อซ่าที่พี่ส่งไปวันนี้น่ะสิ
Didn't I tell you that she's silly?ผมไม่ได้บอกคุณหรอกหรือว่าเธอน่ะเซ่อซ่า?
Other than being silly, what can someone, who doesn't have other plus points, provide some assistance?นอกจากความเซ่อซ่า เธอสามารถทำอะไร ไม่มีใคร ช่วยได้เลย?
The only reason you are still alive is that I find your stupidity mildly amusing.เหตุผลเดียวที่เจ้ายังมีชีวิตอยู่ เป็นเพราะความเซ่อซ่า ความตลก น่ารัก ของเจ้า
This can not ahไม่งั้นข้าไม่จ้างเจ้าเอาไว้ เซ่อซ่าซะไม่มี
She always comes back with scrapes and bruises. She's so clumsy. Hush!นางกลับมาเนื้อตัวฟกช้ำเป็นรอย เซ่อซ่าที่สุด กลับไปที่ห้องท่านซะ
I never could get you little grubs to pull a trigger on a single deer.ฉันไม่เคยสอนให้นาย เซ่อซ่าเลยซักนิด ที่ไปเหนี่ยวไกใส่\กวางที่อยู่ตัวเดียว
You always were a clumsy fool.เจ้านี่มันโง่เซ่อซ่าได้ตลอดกาล
Simple enough to make it look like Lynch botched the whole thing.ง่ายพอที่จะทำให้ดูเหมือน ลินช์เซ่อซ่าเอง
That's because you're a clumsy oaf. Now pick that lot up.นั่นเป็นเพราะว่าเจ้ามันจอมเซ่อซ่า เก็บขึ้นมาได้แล้ว
No. No, all I see is my own insensitivity... and a long, happy life for you, okay?ไม่ ไม่เลย ผมเห็นแค่ความเซ่อซ่าของตัวเอง...
But that's you. You're dorky.แต่ นั้นมันคุณ / คุณน่ะ เซ่อซ่า
I never felt more itty-bitty suburban in my entire life.ฉันไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็น คนบ้านนอกเซ่อซ่า ขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
You foolish, gullible girl!เจ้ามันโง่ ผู้หญิงเซ่อซ่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เซ่อซ่า
Back to top