ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาการ*, -อาการ-

อาการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาการ (n.) symptom See also: indication Syn. สภาพ
อาการ (n.) organ See also: body part
อาการท้องผูก (n.) constipation See also: irregularity Syn. ท้องผูก
อาการท้องอืด (n.) flatulence Syn. ท้องขึ้น, ท้องเฟ้อ
อาการท้องเฟ้อ (n.) flatulence Syn. ท้องอืดท้องเฟ้อ
อาการนาม (n.) abstract noun
อาการนิ่ง (n.) silent acceptance See also: stillness Syn. ดุษณีภาพ, อาการเงียบ
อาการนิ่ง (n.) tacitly See also: condition of being silent, stillness, silent acceptance quiet acquiescence Syn. อาการสงบ, ดุษณี
อาการป่วย (n.) symptom See also: condition, state
อาการสงบ (n.) tacitly See also: condition of being silent, stillness, silent acceptance quiet acquiescence Syn. ดุษณี, อาการนิ่ง
อาการสาหัส (n.) coma Syn. โคม่า
อาการสาหัส (v.) be in a coma Syn. โคม่า
อาการหนัก (v.) be in a severe condition See also: be in a critical condition
อาการหอบหืด (n.) laboured breathing in asthma Syn. โรคหอบหืด
อาการเงียบ (n.) silent acceptance See also: stillness Syn. ดุษณีภาพ, อาการนิ่ง
อาการแตก (n.) act of breaking or destroying See also: destruction, demolish Syn. การแตก, การทำลาย
อาการไอ (n.) cough
English-Thai: HOPE Dictionary
abdominal distensionอาการปวดแน่นท้อง
acute attackอาการเฉียบพลัน
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
alusiaอาการหลอนตัวเอง
bradycardiaอาการหัวใจเต้นช้า
erythemaอาการผิวหนังร้อนแดงเนื่องจากเลือดคั่ง
exacerbationอาการกำเริบ
morning sicknessอาการคลื่นเหียนอยากอาเจียน, Syn. nausea
noctunal enuresisอาการปัสสาวะรดที่นอน
nystagmusอาการตากระตุก
stomach acheอาการปวดกระเพาะอาหาร., See also: stomach-achy adj.
tachycardiaอาการหัวใจเต้นเร็ว
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ague(เอ' กิว) n. ไข้มาลาเรียที่มีอาการหนาวร้อนไข้จับสั่น. -aguelike, aguish adj.
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)
analgesia(แอนนะจี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกปวด, อาการชา
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anodyne(แอน' นะไดนฺ) n. ยาบรรเทาอาการปวด สิ่งที่บรรเทาความทุกข์ (analgesic)
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม
antidiabetic(แอนทีไดอะเบท' ทิค) n. ยาป้องกันหรือบรรเทาอาการโรคเบาหวาน
antiepiliptic(แอนทิเอพพิเลพ' ทิค) n. ยาต้านอาการชักโรคลมบ้าหมู
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
antinausea(แอนทีนอ' เซีย) adj. ป้องกันหรือบรรเทาอาการคลื่นเหียนอาเจียน
asymptomatic(เอซิม พฺทะแมท'ทิค) adj. ไร้อาการโรค
atropine(เอ'โทรฟิน) n. แอลกาลอยด์พิษจากต้น belladonna ใช้ลดอาการชักเกรง ลดการคัดหลั่งทำให้รูม่านตาขยาย a poisonous alkaloid
atropism(เอ'ทระพิสซึม) n. อาการพิษเนื่องจาก atropine หรือ belladonna
backache(แบค'เอค) n. อาการปวดหลัง
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb,ch
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
bunion(บัน'เยิน) n. อาการเท้าบวมเนื่องจากถุงไขข้ออักเสบ,โรคตาปลาบนนิ้วเท้า
English-Thai: Nontri Dictionary
air(n) อากาศ,ท่าทาง,อาการ,ทำนอง
astigmatism(n) อาการตาพร่า
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
attitude(n) อาการ,ท่าที,ท่าทาง
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
businesslike(adj) เอางานเอาการ,กระฉับกระเฉง,กระวีกระวาด
colic(n) อาการจุกเสียด
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว
debility(n) อาการอ่อนเพลีย,ความอ่อนเพลีย
discomfiture(n) ความกระอักกระอ่วนใจ,ความอึดอัดใจ,อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก
do(vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
FOOD food poisoning(n) อาการอาหารเป็นพิษ
gape(n) อาการอ้าปากค้าง,การหาว
grave(adj) เอาการเอางาน,เอาจริงเอาจัง,หนัก,มหันต์,สำคัญ,ร้ายแรง,รุนแรง
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
haemorrhage(n) อาการตกเลือด
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส
headache(n) อาการปวดหัว
hemorrhage(n) อาการตกเลือด,โลหิตไหล
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ,อาการป่วย,ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ
jerk(n) อาการกระตุก,การพูดตะกุกตะกัก,การสะบัด,การเหวี่ยง,การกระชาก
jolt(n) อาการกระตุก,การเขย่า,การกระแทก,การสั่นไหว,การส่าย
kick(n) การเตะ,การถีบ,การคัดค้าน,อาการขัดขืน,พิษสง,กำลัง,การไล่ออก
lockjaw(n) อาการขากรรไกรแข็ง
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
migraine(n) อาการไมเกรน
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
pant(n) อาการหอบ
plight(n) สภาพ,อาการ,สถานการณ์,ชะตา
posture(n) มาด,ท่าทาง,สภาพ,ตำแหน่ง,ทัศนคติ,ท่า,อาการ
prognostic(adj) ซึ่งเป็นลาง,ซึ่งเป็นเครื่องแสดง,ซึ่งแสดงอาการ
prognosticate(vt) ทาย,ทำนาย,แสดงอาการ,เป็นเครื่องแสดง,คาดคะเน
prognostication(n) การทาย,การทำนาย,การแสดงอาการ,ลาง,นิมิต
reel(n) เครื่องปั่นด้าย,หลอด,รอก,อาการหมุนเคว้ง
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง
seasickness(n) อาการเมาเรือ,อาการเมาคลื่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acoriaอาการกินไม่รู้อิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acrophobia; hypsophobiaอาการกลัวที่สูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerophobiaอาการกลัวลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterpainsอาการปวดมดลูกหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphiliaอาการชอบที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphobiaอาการกลัวที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aichmophobiaอาการกลัวของแหลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
akathisiaอาการนั่งไม่ติดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
odynophobia; algophobiaอาการกลัวเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anginaอาการปวดเค้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angina pectoris; stenocardiaอาการปวดเค้นหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ sternalgia; sternodynia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aniseikoniaอาการตาเห็นรูปต่างกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astheniaอาการอ่อนเปลี้ย, อาการหมดแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blackoutอาการหน้ามืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bleedingอาการเลือดออก, เลือดไหล, การตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
broodingอาการครุ่นวิตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bulimiaอาการหิวไม่หาย [มีความหมายเหมือนกับ sitiomania; sitomania ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carpoptosis; hand, drop; wristdropอาการข้อมือตก, อาการมือตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
causalgia; thermalgiaอาการปวดแสบปวดร้อน (เหตุประสาทส่วนปลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chillอาการหนาวสะท้าน [มีความหมายเหมือนกับ rigor ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cholecystalgiaอาการปวดถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
claudication, intermittentอาการปวดขาเป็นระยะเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clipped speech; speech, scamping; speech, slurredอาการพูดคำคละละเลือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clonusอาการกระตุกสั่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coarse tremorอาการสั่นหยาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cyanosisอาการเขียวคล้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dancing spasm; spasm, saltatoryอาการชักโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
debilityอาการอ่อนเพลีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deliriumอาการเพ้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diarrhea; diarrhoeaอาการท้องร่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diarrhoea; diarrheaอาการท้องร่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dizziness; giddinessอาการเวียนศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysmenorrhea; colic, menstrual; dysmenorrhoea; menalgia; menorrhalgiaอาการปวดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysmenorrhoea; colic, menstrual; dysmenorrhea; menalgia; menorrhalgiaอาการปวดระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postpartum defluviumอาการผมร่วงหลังคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emaciationอาการผอมแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
equivocal symptomอาการกำกวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flatulence; flatulency; meteorism; tympania; tympanism; tympanitesอาการท้องอืด [มีความหมายเหมือนกับ tympany ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flushอาการหน้าแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agnosiaอาการมองเห็นสิ่งของแต่ไม่รู้จักสิ่งของที่เห็น, แอ็กโนเสีย [การแพทย์]
Analgesicอาการชา [การแพทย์]
Anaphylaxisอาการแพ้รุนแรง [TU Subject Heading]
Anginaอาการปวดเค้นในอก, เจ็บหน้าอก, ปวดหัวใจ [การแพทย์]
Aphoniaอาการเสียงแห้ง; อะโฟเนีย, อาการ; พูดไม่มีเสียงเพียงแต่ปากขมุบขมิบ; ไม่มีเสียงเลย; พูดไม่มีเสียง; พูดไม่มีเสียงเพียงปากขมุบขมิบ [การแพทย์]
Associated Findingsอาการร่วม [การแพทย์]
Backacheอาการปวดหลัง [การแพทย์]
Bloatอาการท้องขึ้น [การแพทย์]
Brassiere Distributionอาการชาของผิวหนังตามบริเวณระดับหน้าอก [การแพทย์]
Coryzaอาการแบบหวัด,หวัดธรรมดา,หวัดจมูก,ไข้หวัดธรรมดา,น้ำมูกไหล [การแพทย์]
Delusional Jealousyอาการหลงผิดเกี่ยวกับความอิจฉาริษยา [การแพทย์]
Demianoff Signอาการปวดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อบั้นเอวด้านหลัง [การแพทย์]
Dermatosisอาการทางระบบผิวหนังที่ส่วนถูกแสงแดดโดยเฉพาะที่,อาการทางระบบผิวหนัง [การแพทย์]
Dizzinessอาการเวียนหัว,เวียนศีรษะ,หน้ามืด,อาการวิงเวียน,เวียนหัว [การแพทย์]
Dysmenorrheaอาการปวดระดู [TU Subject Heading]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Epileptic Fits, Repeatedอาการชักติดต่อกัน [การแพทย์]
Erythemaอาการหนังร้อนแดง,อีริย์ทีมา,ผิวหนังร้อนแดง,ภาวะ,ผิวหนังแดงเป็นบริเวณ,พื้นสีแดง,แดง,อักเสบเพียงเล็กน้อย,ผื่นแดงอักเสบ,การบวมแดง,ผิวหนังร้อนแดง,อาการหน้าร้อนแดง,ผื่นแดง,บวมแดง,ปื้นแดง,อาการแดง [การแพทย์]
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Floppyอาการตัวอ่อน [การแพทย์]
Grand Malอาการชักทั้งตัวแบบเกร็งและกระตุก [การแพทย์]
Delusions, Grandioseอาการหลงผิดเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ [การแพทย์]
Ill Defined Conditionsอาการไม่บ่งชัดว่าเป็นอะไรแน่ [การแพทย์]
Illusionsอาการประสาทลวง, ภาพหลอน, ภาพลวงตา [การแพทย์]
Insomniaอาการนอนไม่หลับ, นอนไม่หลับ, การนอนไม่หลับ [การแพทย์]
Itchอาการคัน, ความรู้สึกคัน [การแพทย์]
Jitteryอาการสั่นง่าย [การแพทย์]
Leucorrheaอาการตกขาว [การแพทย์]
Lordo-Scoliosisอาการโค้งคดของกระดูกสันหลัง, การโค้งคดของกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Malaiseอาการไม่สบาย, อ่อนเพลีย, รู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Maniaอาการคลั่ง, ภาวะคลุ้มคลั่ง, โรคจิตอารมณ์คลั่ง [การแพทย์]
Pruritusอาการคัน [TU Subject Heading]
Seizuresอาการชัก [TU Subject Heading]
Trigeminal neuralgiaอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [TU Subject Heading]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Amnesiaการเสียความจำ, ความจำเสีย, การลืม, แอมนีเซีย, ความผิดปกติของความจำ, ความจำเสื่อม, อาการลืม [การแพทย์]
Amniotic Band Syndromeกลุ่มอาการแอมนิโอติกแบนด์ [การแพทย์]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
indication of illness (n.) อาการ See also: อาการของโรค
symptom (n.) อาการ See also: อาการของโรค Syn. indication of illness
flounce (n.) อาการกระฟัดกระเฟียด
discomfigure (n.) อาการกระอักกระอ่วน See also: อาการกลืนไม่เข้าคายไม่ออก, การอึกอัก, รู้สึกอึดอัด
insensibility (n.) อาการกึ่งสลบ See also: อาการหมดสติ Syn. coma, unconsciousness
stupor (n.) อาการกึ่งสลบ See also: อาการหมดสติ Syn. coma, insensibility, unconsciousness
good bumps (n.) อาการขนลุก
goose flesh (n.) อาการขนลุก
goose pimples (n.) อาการขนลุก Syn. good bumps
goose-pimples (n.) อาการขนลุก Syn. goose flesh
gooseflesh (n.) อาการขนลุก Syn. goose-pimples
set of symptoms (n.) อาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน See also: กลุ่มของอาการโรค Syn. diagnostic
syndrome (n.) อาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน See also: กลุ่มของอาการโรค Syn. set of symptoms, diagnostic
drowsiness (n.) อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น See also: อาการสัปหงก, สภาวะเกือบจะหลับ Syn. somnolence, nodding
nodding (n.) อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น See also: อาการสัปหงก, สภาวะเกือบจะหลับ Syn. somnolence
somnolence (n.) อาการครึ่งหลับครึ่งตื่น See also: อาการสัปหงก, สภาวะเกือบจะหลับ Syn. nodding
morning sickness (n.) อาการคลี่นไส้อาเจียนในตอนเช้า (ในช่วงตั้งครรภ์)
nausea (n.) อาการคลื่นไส้ See also: อาการพะอืดพะอม, อาการคลื่นเหียน Syn. aversion, contempt, disgust Ops. liking, readiness, willingness
motion sickness (n.) อาการคลื่นไส้อาเจียน Syn. nausea
manic depression (n.) อาการคลุ้มคลั่งแบบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าซึม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are a very sick personแกมันอาการหนักเอามากๆ
Any other symptoms?มีอาการอื่นๆ อีกไหม?
I use it for my allergiesฉันใช้มันแก้อาการแพ้ มันได้ผลนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But this dress shoe-wearing, "please and thank you" zombie Masuka is fucking creeping me out.แต่ฉันรับ อาการ "ได้โปรด,ขอบคุณ" ซอมบี้มัสซุกะ ไม่ได้ มันทำให้ฉันขยะแขยง
This dyslexia thing is getting worse.อาการ dyslexia มันไม่ดีเลยฮะ
Our team's scleroderma diagnosis still holds.อาการ Scleroderma ที่ทีมของเรา วิเคราะห์ ยังคงอยู่
And even minor T.B.I. can produce sleep deprivation, emotional issues, memory impairment.อาการ TBI เล็กน้อย ทำให้นอนไม่เพียงพอ ปัญหาทางอารมณ์ ความจำเสื่อม
The GI symptoms- neither's perfect.อาการ จี.ไอ. ทั้งสองไม่สมบูรณ์
Is the synesthesia new?อาการsynesthesia นี่เพิ่งมีหรือเปล่า
Disposophobics.อาการกลัวที่จะโดนถูกจำกัด
The fear about a closed and narrow space could be different depending on the different persons.อาการกลัวที่แคบแบบนี้ มันจะขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนไม่เหมอนกัน
Tics we can deal with.อาการกล้ามเนื้อกระตุกเราจัดการได้น่า
M.V.C. who do I have?อาการกล้ามเนื้อหดตัวสุดขีดเอง ฉันมีใครบ้าง?
Your limp...อาการกะเผลกของคุณ...
Stats are improving. Pressure back to 80.อาการกำลังดีขึ้น ชีพจรขึ้นมาที่ 80
Symptoms came on too hard and too fast. Sarcoidosis is progressive.อาการกำลังหนักขึ้นและเร็วขึ้น ซาโคดอยซิสกำลังเป็นมากขึ้น
Typical lambchop's-got-a-bun-in-the-oven type behavior.อาการก็เหมือนผู้หญิงท้องทั่วไปนั่นแหละ
How are you? Your symptoms?อาการของคุณ เป็นไงบ้างล่ะ
So's your condition.อาการของคุณก็เช่นกัน
You'll be stabilized.อาการของคุณคงจะคงที่นะ
Mr. Downey's been stabilized, but there's a fair bit of swelling in the brain, and that's pushing down on the brain-stem, effectively cutting off the blood supply.อาการของคุณดาวนี่ย์คงที่แล้ว แต่ว่าเขามีอาการสมองบวมเล็กน้อย และมันไปกดการทำงานของก้านสมอง ทำให้เลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดี
Maintenance of the body to a better hospitalอาการของคุณต้องเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลโดยทันที
She thought it would help if I stood on the grave of the man who abused me and told him how I felt.อาการของฉันจะดีขึ้น ถ้าฉันกลับมายืนหน้าหลุมศพ ของคนที่ข่มเหงฉันและบอกเขาว่าฉันรู้สึกยังไง
Susan's health took a turn for the worse.อาการของซูซานทรุดหนักลงเรื่อยๆ
His condition is still not that serious anyhow.อาการของท่านก็ไม่ได้ร้ายแรงนี่ครับ
Newman's vitals are stable, but he hasn't regained consciousness.อาการของนอร์แมนคงที่แล้ว แต่เขายังไม่ได้สติ
General Skywalker's condition may be critical.อาการของนายพลสกายวอล์คเกอร์ อาจจะเข้าขั้นวิกฤต
My diagnosis is terminal.อาการของผม ใกล้ถึงระยะสุดท้ายแล้ว
There's no way to fix what's wrong with me.อาการของผมไม่มีทางรักษาหรอก
And your survivor?อาการของผู้รอดตายที่คุณช่วยไว้ล่ะ
Maki's symptoms can appear any time.อาการของมากิพร้อมที่จะสำแดงอาการได้ทุกที่ทุกเวลา
He's not getting any better.อาการของเขา ไม่ดีขึ้นเลย เอาหล่ะ
His condition has been upgraded to stable,อาการของเขาอยู่ในระดับปรกติแล้ว
His symptoms increased in severity until Carl decided it's was time to pay us a visit.อาการของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง คาร์ลตัดสินใจที่จะมาหาเรา
Your symptoms are progressing even faster than everyone else's.อาการของเขาแย่ลงเร็วกว่า คนอื่นๆมากเลย
He's deteriorating rapidly.อาการของเขาแย่อย่างรวดเร็ว
He's not contagious, but until we understand more, it's better not to introduce any additional conminants.อาการของเขาไม่แพร่เชื้อ แต่จนกว่าเราจะรู้มากกว่านี้ คงต้องป้องกันไม่ให้ มีการปนเปื้อนเพิ่มขึ้น
His condition is not that bad for you to worry.อาการของเขาไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดที่คุณต้องเป็นกังวล
He's feeling much better since the Father prayed for him.อาการของเค้า ดีขึ้นมากหลังจากหลวงพ่อสวดให้เค้า
His stats are dropping. He's gonna code.อาการของเค้ากำลังแย่ลง เค้าต้องทรุดหนักแน่
You will be in deep painอาการของเจ้าจะรุนแรงมากขึ้น
Her condition is she's in a coma.อาการของเธอคืออยู่ใยขั้นโคมา
What's her status?อาการของเธอเป็นยังไง?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาการ
Back to top