ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หวด*, -หวด-

หวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวด (v.) whip See also: beat, thrash, lash Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน
หวด (v.) whip Syn. ฟาด, โบย, เฆี่ยน
หวด (n.) earthenware steamer
หวด (n.) earthen steamer See also: steamer
English-Thai: HOPE Dictionary
beat(บีท) {beat,beaten,beating,beats} vt. ตี,เคาะ,หวด,ตบ,เฆี่ยน,กระทบ,รบชนะ,พิชิต,ฟัน,ดีกว่า,เก่งกว่า,โกง,ค้นหา n. จังหวะ,การเต้น,เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ทางเดินปกติ,การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
belting(เบล'ทิง) n. วัตถุที่ใช้คาด,สายคาดทั้งหลาย,การตี,การหวดด้วยสายคาด, Syn. beating
cane(เคน) {caned,caning,canes} n. ก้านไม้สั้น,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ไม้จำพวกที่มีต้นยาวเป็นปล้อง,ไม้ตะพด vt. ใช้หวายสาน,ใช้ไม้หวดหรือตี, Syn. stick
creak(ครีค) {creaked,creaking,creaks} vi. มีเสียงดังเอี๊ยด,เคลื่อนไหวด้วยเสียงดังเอี๊ยด vt. ทำให้เกิดเสียงดังเอี๊ยด. n. เสียงดังเอี๊ยด,เสียงดังอิ๊ดเอี๊ยด, Syn. grate
drub(ดรับ) {drubbed,drubbign,drubs} vt. ตี,หวด,ชนะเด็ดขาด,กระทืบเท้า. n. การตี,การหวด, See also: drubber n.
flagellate(ฟละเจล'เลท) vt. หวด,เฆี่ยน. adj. ซึ่งมีแส้
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
flog(ฟลอก) {flogged,flogging,flogs} vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,ด่าว่า, See also: floggable adj. flogger n., Syn. beat
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
lash(แลช) {lashed,lashing,lashes} n. การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การโบย,แส้,ปลายแส้,สิ่งที่ทำให้เจ็บปวด (เหมือนถูกแส้เฆี่ยน) ,คำพูดที่เจ็บปวด,การด่า,การเหน็บแนม,ขนตา. v. เฆี่ยน,หวด,ตี,โบย,ด่า,พูดเหน็บแนม,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,พุ่งไปยัง., See also: lasher n.
paddy whack(แพด'ดีแวค) vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,โกรธขึ้นฉับพลัน
padywack(แพด'ดีแวค) vt. ตี,เฆี่ยน,หวด,โกรธขึ้นฉับพลัน
scourge(สเคิร์จฺ) n. แส้,หวาย,เครื่องมือลงโทษผู้ทำลาย,สิ่งทำลาย,สิ่งที่นำมาซึ่งความหายนะ vt. เฆี่ยน,ลงแส้,โบย,หวด,ทำโทษ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,ประณาม,ทำลาย,ขยี้,ระบาด, See also: scourger n. scourgingly adv.
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
slash(สแลช) vt.,vi.,n. (การ) เฉือน,ฟัน,ฟันอย่างแรง,แทงอย่างแรง,หวด,สลัดแส้,เฆี่ยน,ตี,ตัดลง,ตัดราคา,ลดราคา,วิจารณ์อย่างรุนแรง n.. การฟัน (เฉือน...) อย่างแรง,รอยฟันที่ลึก,การเย็บเป็นทางยาว,รอยฟัน,บาดแผลที่ฟัน,การตัด,การลด,การเปลี่ยนแปลง,ใบมีดโกน,มีดโกน,เครื่องตัด,
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น
stripe(สไทรพฺ) n. ริ้ว,ผ้าริ้ว,ลายยาว,ลาย,แถบ,ชนิด,บั้ง,แถบยศ,เสื้อลายขวางของนักโทษ,การตี,การเฆี่ยน,การโบย,การหวด,รอย (เฆี่ยน,โบย,หวด)
swipe(สไวพฺ) vt.,n. (การ) ตีอย่างแรง,ตบอย่างแรง,หวด,ขโมย,ดื่มเหล้าคำใหญ่., Syn. strike,smack,pilfer
swish(สวิช) vi.,vt.,n. (การ,เสียง) เฆี่ยน,หวด,สะบัดแส้,ลงแส้,เกิดเสียงเสียดสีของแพรหรือฝนตก,ไม้นวด,ไม้เฆี่ยน,ไม้หวด,การตีด้วยไม้ดังกล่าว, See also: swisher n.
switch(สวิทชฺ) n. ที่เปิดปิด,หัวเปิดปิด,การเปิดปิด,การเปลี่ยน,เครื่องเปลี่ยน,สะพานไฟ,ไม้เฆี่ยน,ไม้เท้า,การหวด,การเฆี่ยน vt.,vi. เปลี่ยน,สับเปลี่ยน,สับเปลี่ยนกระแสไฟ,ฉก,ฉวย,เฆี่ยนหรือหวดด้วยไม้เรียว,หัน,หันเห,แกว่ง,กระดิกหาง., See also: switcher n.
tanning(แทน'นิง) n. การฟอกหนังให้นิ่ม,การเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลของผิวหนัง,การที่ผิวหนังคล้ำเมื่อถูกแดด,การเฆี่ยน,การหวด
taw(ทอ) vt. ฟอกหนังให้ขาว (โดยใส่สารส้มและเกลือ) ,ตี,เฆี่ยน,หวด, See also: tawer n.
thrash(แธรช) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,โบย,ฟาด,ทำให้ปราชัยอย่างสิ้นเชิง,ตีพ่ายแพ้,ยกขาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว (ในการว่ายน้ำ) ,แกว่งไปมาอย่างแรง,กวัดแกว่ง,เซไปมาอย่างแรง,นวดข้าว, See also: thrasher n., Syn. beat,flog,flail
thresh(เธรช) vt.,vi.,n. (การ) ฟาดข้าว,นวดข้าว,หวด,เฆี่ยน. -Phr. (thresh out (over) พูดอย่างรุนแรงให้เข้าใจหรือตัดสินใจ)
thwack(ธแวค) vt.,n. (การ) หวด,ฟาด,เฆี่ยน, See also: thwacker n.
urticate(เออ'ทิเคท) vt. ตำ,แทง,แหย่,ทำให้เป็นผื่นคัน,หวด,เฆียน. vi. ทำให้เกิดอาการผื่นคัน
wallop(วอล'ลัพ) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่างรุนแรง,ตีพ่ายแพ้ยับเยิน,ควบม้า,อิทธิพลที่มีมาก,ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.
welt(เวลทฺ) n. แผ่นหนังระหว่างข้างกับพื้นรองเท้า,ขอบเสื้อผ้า,ขอบหนัง สายหนัง,แผ่นไม้หรือโลหะที่ใช้ทาบแนวต่อ,รอยเฆี่ยน,รอยแส้,รอยหวาย vi. เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง, Syn. weal
whack(แวค) vt. vi. ตีเสียงดัง,หวดเสียงดัง n. การตีเสียงดัง,การหวดเสียงดัง,การทดลอง,การพยายาม,ส่วน,หุ้นส่วน -Phr. (out of whack ในสภาพที่เลว เสีย ให้การไม่ได้), See also: whacker n.
whip(วิพ) vt.,n. (การ) หวด,ตี,เฆี่ยน,โบย,ลงแส้,ฝึกอย่างเข้มงวด,รวบรวม,ชุมนุม,กระตุ้น,พันด้วยเชือก,เอาชนะอย่างเด็ดขาด,ดึงขึ้นด้วยเชือก,ฟันรอบ,ตีไข่ ,แส้ ,ผู้ควบคุมเสียงสมาชิกพรรคการเมืองในสภา,อาหารหวานที่ทำด้วยครีมหรือไข่ขาว,ลูกรอกโยง vi. พุ่ง,หวดแส้,ตกปลา
whipper(วิพ'เพอะ) n. ผู้ลงแส้,ผู้เฆี่ยน,ผู้โบย,ผู้หวด
yerk(เยิร์ค) vt. ตี,หวด,เฆี่ยน n. การตี,การหวด,การเฆี่ยน, Syn. strike,arouse,excite
English-Thai: Nontri Dictionary
drub(vt) เฆี่ยน,ตี,หวด
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
flog(vt) เฆี่ยน,โบย,ตี,ฟาด,หวด
kettle(n) กาน้ำ,หวด,หม้อต้มน้ำ
lash(n) แส้,การเฆี่ยน,ขนตา,การหวด,การตี,การฟาด,การเล่นงาน
slash(n) การฟัน,การเฉือน,การหวด,การเฆี่ยน,การทำให้เจ็บแสบ
thrash(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
thresh(vt) นวด(ข้าว),เฆี่ยน,ฟาด,โบย,ตี,ขบ(ปัญหา),หวด
thwack(vt) เฆี่ยนตี,ฟาด,หวด
wallop(vt) นวด,กลิ้งเกลือก,เฆี่ยน,หวด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crack (vt.) หวด See also: ตีอย่างแรง
lash against (phrv.) หวด See also: เฆี่ยน, ตีอย่างแรง
scourge (vt.) หวด See also: เฆี่ยน, โบย Syn. whip, hit
thwack (vt.) หวด See also: ฟาด, เฆี่ยน
thwack (vi.) หวด See also: ฟาด, เฆี่ยน
whip (vt.) หวด See also: โบย, ลงแส้, ตี, เฆี่ยน Syn. beat, lash, thrash
flick (vt.) หวด (ด้วยแส่, มือ) See also: ฟาด, ดีด, ตี Syn. strike, hit, flip
chop (vt.) หวดอย่างแรง See also: ตีอย่างแรง
barrel (vt.) เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว (ไม่เป็นทางการ) Syn. canon
bat (n.) แส้ไว้ใช้หวดหรือตีม้าเวลาแข่ง
crack (n.) การหวด Syn. blow, hit, thwack
creak (vi.) เคลื่อนไหวดังเอี๊ยด
locomotive (adj.) ซึ่งเคลื่อนไหวด้วยกลไกหรือพลังของตัวเอง
prance (vi.) เคลื่อนไหวด้วยท่าทางโอ้อวด
slug (vt.) การตี ฟาดหรือหวดอย่างแรง Syn. bang, biff, thwack
swish (n.) ไม้หวด See also: ไม้ตี Syn. stick, rod
tiptoe (vi.) เคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวัง
whang (n.) เสียงสะท้อนที่เกิดจากการตีหรือหวด
whipper (n.) ผู้หวด See also: ผู้โบย, ผู้ตี, ผู้เฆี่ยน, ผู้ลงแส้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I bet you hit that motherfucker with a bat, didn´t ya? Kling! Pow!หวดมันด้วยไม้ ชั๊วะ อัดมันจนอ่วม
Swinging at him the whole time.หวดเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
You didn't miss me this time, honey.หวดได้เข้าเป้าเป๊ะเลยนะที่รัก
Almost like your hands were being moved by a force not of this world?มันเหมือนกับว่ามือของคุณ... เคลื่อนไหวด้วยพลังที่ไม่ใช่ของคุณเอง
There was 20 mannequins with tennis rackets coming out of.......มีหุ่นโชว์ตั้ง 20 ตัวในชุดกีฬาเทนนิส พร้อมกับถือไม้เทนนิสหวดลูกไปมา ...
Why? You can't even lift one.ทำไมล่ะ นายยกดาบไม่ไหวด้วยซ้ำ
I'll beat you with a crowbar until you go away. Whoa!ฉันจะหวดนายด้วยชะแลง จนกว่านายจะไป
I didn't come all this way to get my butt whipped.ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อถูกหวดก้น
As a matter of fact, now that I'm here, I thought I'd do a little whipping of my own.แต่ที่จริงแล้ว ตอนนี้ ฉันว่าฉันน่าจะหวดก้นตัวเองนะ
How about you, Lash LaRue?วิธีการเกี่ยวกับคุณหวดวีล?
You got Powell and Koon cracking him with billy clubs... and Briseno's kicking him in the back of the skull... so it looks severe, you know?นายจะเห็น โพเวลล์ กับคูน / หวดเขาด้วยกระบอง... บริเซโนย์ เตะมัน / ที่หลังหัว... ดูเหมือนเป็นการใช่ความรุนแรง ใช่มั้ย?
His hands were butterflies so lightมือเขาไหวดุจผีเสื้อ แผ่วเบา
'Cause if you was seein' the field, you wouldn't be hacking' at that ball... like you was chopping' weeds out from under your front porch.ถ้าคุณอยู่"ในสนาม" คุณจะไม่ตีสุ่มสี่สุ่มห้า... ...ราวกับคุณหวดหญ้า
Sorry I bring it up. Here. You gonna take that.ขอโทษ เชิญคุณหวดตามสบาย
Face is busted by a gang and ass is whipped by my dad, and your back is beaten by your mother.โดนพวกนักเลงกระทืบ โดนพ่อฉันหวดก้น แล้วยังโดนแม่เธอทุบหลังอีก
When you fell, your broom sort of blew into the Whomping Willow, and... .ตอนที่นายตกลงมา... ไม้กวาดนายน่ะ.. มันปลิวไปทางต้นวิลโลว์จอมหวด
Now, will everybody keep it down while I whack the crap out of this thing?โอเคตอนนี้ขอให้ทุกคนเงียบก่อน ขณะที่ชั้นกำลังจะหวดไอ้เจ้าลูกขาว ๆ นี่
But my favorite time was when you Beat the shit out of Ula with a batแต่ตอนโปรดคือตอนที่คุณหวดเจ้าอูลาด้วยไม้เบสบอล
I beat some kid's butt. It was crazy.ฉันหวดเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาขัดจังหวะฉัน บ้าชัด ๆ
When the ball comes, take a real hard slice at it, whamพอลูกมา หวดเต็มแรงเลย
I'm gonna whip your butt, got it?ฉันจะหวดก้นพวกเธอ เข้าใจไหม?
It's your last shot! Swing!นี่ลูกสุดท้ายแล้ว หวดไปสิ
It don't mean a thing if you ain't got that swing!จะมีค่าอะไร ถ้าไม่หวดไม้
I'm telling you, a couple of bounces the other way, you might've beaten some of those top seeds.ฉันจะบอกให้รู้นะ บอลมันกระเด็นกระดอนไปเรื่อยเปื่อย นายต้องหวดมัน มันถึงจะไปยังจุดที่นายหวังได้
I wanna see some quick sticks and some tight passing.ฉันอยากเห็นลีลาหวดไม้เร็วๆ กับส่งลูกเฉียดฉิว
You can win this Erik. You can beat him.คุณสามารถชนะได้ อีริค คุณสามารถหวดเขา
Hotch,I was a 12-year-old child prodigy in a las vegas public high school.และคุณจะไม่ได้คะแนนโหวดจากชั้นแน่ แสบจริงๆเลยนะ
Your legs, you must move this leg.ขาของเธอ, ต้องเคลื่อนไหวด้วย
Now, to fire the lock, the extractor has to be...ทีนี้, เวลาหวดพลอง, ดึงกลับด้วย...
And Floyd hits this big slice into the clubhouse, and the ball hits old man Patterson right between the eyes.ฟลอยหวดลูกกอล์ฟเข้าไปในคลับเฮาส์ แล้วลูกกอล์ฟก็ซัดเข้าเบ้าตาของตาแก่ปีเตอร์สัน
Within 18 months of this picture, the modern environmental movement had begun.ภายใน 18 เดือนหลังภาพนี้ปรากฏ การเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมยุคสมัยใหม่ก็ได้เริ่มเกิดขึ้น
A good Captain uses his brain, not just his whip.ผู้กองที่ดีต้องหัดใช้สมอง อย่าเอาแต่หวด..
Motion carried.การเคลื่อนไหวดำเนินการ
Did you see me get that one with the shovel?เห็นผมเอาพลั่ว .. หวดไอ้บ้านั่นไหม
Correct. Because I had to test the club in another way.ถูกอีกแล้ว เพราะผมแค่ต้องการหวดไม้ไปทางอื่นเท่านั้น
Simply show the little angels which end of the club to hold, tee the ball up, then duck.แค่สอนเด็กๆจับไม้ให้ถูก แล้วก็หวด จากนั้นก็หลบ
Two stepping, now you're up to bat Bases loaded, do your dance# ก้าวไปสองก้าว แล้วก็หวดมัน ทรงัตว แล้วก็เต้นซะ
You know what? We didn't vote you captain because of your jump shot.นายรู้ไหม เราไม่ได้โหวดให้ นายเป็นกัปตัน เพราะนายชู้ตแม่น
It was like she was moving at the speed of sound.มันแบบว่า เธอเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเสียง
You wanted me to train you, let's do it.ลูกอยากให้พ่อฝึกลูก งั้นก็หวดมาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หวด
Back to top