ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สดชื่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สดชื่น*, -สดชื่น-

สดชื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สดชื่น (v.) be fresh See also: be lively, be vigorous Syn. ชื่นบาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, แจ่มใส Ops. โศก, โศกเศร้า
สดชื่น (v.) be delighted See also: be cheerful, be joyful, be happy, be merry Syn. ชื่นบาน, ชื่นมื่น Ops. หดหู่
English-Thai: HOPE Dictionary
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
banal(บะแนล') adj. ไร้ความสดชื่น,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,เก่าแก่, See also: banality n. ดูbanal, Syn. flat,trite
breezy(บรี'ซี) adj. มีลมพัด,มีลมพัดอ่อน,สดชื่น,สบายใจ, See also: breeziness n. ดูbreezy, Syn. gusty
crisp(คริสพฺ) {crisped,crisping,crisps} adj. เปราะ,กรอบ,แตกง่าย,สบายใจ,สดชื่น,มีชีวิตชีวา,สะอาดเรียบร้อย,หยิกงอ. vt.,vi. ทำให้เปราะหรือกรอบ,ทำให้เป็นลอนหรือหยิก., See also: crisply adv. ดูcrisp, Syn. brittle
dewily(ดิว'อิลี) adv. เหมือนน้ำค้าง,อย่างสดชื่น
dewy(ดิว'อี) adj. มีน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น, See also: dewily adv. ดูdewy dewiness n. ดูdewy, Syn. moist
freshen(เฟรช'เชิน) vt. ทำให้สดชื่น,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ใหม่. vi. รู้สึกสดชื่น,กลายเป็นใหม่,คลอด,เริ่มให้นม. -freshener n.
refresh(รีเฟรช') vt. ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้สดชื่น,กระตุ้นความจำ,ก่อไฟ,เติมพลัง,อัดแบตเตอรี่,ทำให้ฟื้นคืน vi. ดื่มเครื่องดื่ม,กระปรี้กระเปร่า,สดใส,ฟื้นคืน, See also: refresher n. refreshful adj., Syn. revive,freshen,reanimate
refreshment(รีเฟรช'เมินทฺ) n. สิ่งที่ทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า (โดยเฉพาะเครื่องดื่มหรือาหาร) การทำให้สดชื่นหรือกระปรี้กระเปร่า, Syn. food,drink,renewal
revitalise(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
revitalize(รีไว'ทะไลซ) vt. ให้ชีวิตใหม่แก่,ให้พลังใหม่,ให้กำลังใหม่,ทำให้สดชื่นอีก,ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม, See also: revitalisation n. revitalization n., Syn. revive
rousing(เรา'ซิง) adj. ตื่นเต้น,เร้าใจ,ปลุกใจ, (เปล่งเสียง) อึงคะนึง,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง,มีชีวิตชีวา,สดชื่น.
slake(สเลค) vi.,vt. (ทำให้) บรรเทา,เย็นลง,รู้สึกสดชื่น,เฉื่อยชาลง, (หินปูน) แตกตัวด้วยน้ำ., See also: slakable,slakeable adj. slaker n., Syn. allay
smiling(สไม'ลิง) adj. ยิ้มแย้ม,สดชื่น,เห็นชอบ,ยิ้มสรวล,ยิ้มเยาะ., See also: smilingly adv.
steam bathn. การอบไอน้ำ (ชำระล้างร่างกายและทำให้สดชื่น) ,ห้องอบไอน้ำ
sweet(สวีท) adj. หวาน,มีรสดี, (นม) สด,ไม่ใส่เกลือ,ไพเราะ,หอม,มีกลิ่นดี,น่าพอใจ,ที่รัก,เป็นที่รัก,มีค่า,จัดการได้ง่าย,งดงาม,นิ่มนวล, (อากาศ) สดชื่น,ไม่มีกลิ่น,ไม่มีกรด,ไม่เปรี้ยว,ไม่มีสารกัดกร่อน,ไม่มีสารกำมะถัน,น่าตกใจ n. รสหวาน,กลิ่นน่าดม,ความหวาน,รสดี,สิ่งที่หวาน
English-Thai: Nontri Dictionary
crisp(adj) กรอบ,เปราะ,แจ่มใส,สดชื่น,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา
dewy(adj) เปียกน้ำค้าง,คล้ายน้ำค้าง,สดชื่น
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
freshen(vi) สดขึ้น,สดชื่น
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส
healthy(adj) เปล่งปลั่ง,ผ่องใส,สดชื่น,แข็งแรง,สมบูรณ์
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
refresh(vt) ทำให้เบิกบาน,ทำให้สดชื่น,ทำให้มีชีวิตชีวา
refreshment(n) เครื่องดื่ม,ความสดชื่น,ความกระปรี้กระเปร่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crisp (adj.) สดชื่น Syn. lively
fresh (adj.) สดชื่น See also: กระชุ่มกระชวย, มีชีวิตชีวา Syn. energetic, spry, vigorous
chipper (sl.) สดชื่น (ภาษาอังกฤษมาตรฐาน) See also: แจ่มใส, กระปรี้กระเปร่า
freshen up (phrv.) สดชื่นหรือหนาวเย็นมากขึ้น
blow the cobwebs away (idm.) สูดอากาศสดชื่น (มักด้วยการออกกำลัง)
bracing (adj.) ทำให้มีพลังงานหรือสดชื่น (เพราะความเย็น)
cheer (n.) ความสดชื่นรื่นเริง Syn. cheerfulness, delight
cheer (vt.) ทำให้สดชื่น See also: ทำให้รื่นเริง Syn. cheer up, jolly along, jolly up
cheerful (adj.) ที่ทำให้รู้สึกสดชื่น Syn. cheery, bright
cheerfully (adv.) อย่างที่ทำให้รู้สึกสดชื่น
food and drink (n.) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง Syn. stimulant
freshen (vi.) ทำให้สดชื่น
freshen (vt.) ทำให้สดชื่น Syn. energize, invigorate, revitalize Ops. fatigue, tire, weaken
freshness (n.) ความสดชื่น See also: ความกระชุ่มกระชวย Syn. spryness, vigorousness Ops. fatigue, tireness, weakness
invigorating (adj.) ซึ่งทำให้สดชื่น See also: กระปรี้กระเปร่า Syn. fresh
jolly up (vt.) ทำให้สดชื่น See also: ทำให้รื่นเริง Syn. cheer up, jolly along
refresh (vt.) ทำให้สดชื่น See also: ทำให้มีชีวิตชีวา Syn. freshen, invigorate, revive
refreshing (adj.) ซึ่งทำให้สดชื่น See also: กระปรี้กระเปร่า Syn. fresh, invigorating
refreshment (n.) เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น See also: สิ่งที่ทำให้สดชื่น, อาหารว่าง, เครื่องดื่มบำรุงกำลัง Syn. food and drink, stimulant
refreshment (n.) การทำให้สดชื่น Syn. relief, revival
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I just needed some fresh airฉันแค่ต้องการอากาศสดชื่นบ้าง
My wife is a little bit fresher todayวันนี้ภรรยาของผมสดชื่นมากกว่าเดิมเล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's refreshing, isn't it?สดชื่นดีนะ คุณว่าไหม
Lighten up, A brother's joke.สดชื่นหน่อย เรื่องตลกของน้องชายไง
Which I don't totally understand 'cause rain is kind of all over the place.สดชื่นเหมือนสายฝน ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกัน เพราะฝน ตกไปทั่ว ?
Now he speeded up as he smelled the fresher scent... ... and his blue dorsal fin cut the water.ตอนนี้เขาเร่งความเร็วในขณะที่ เขาได้กลิ่นสดชื่น กลิ่นและสีฟ้าของเขาหลังครีบ ตัดน้ำ
Refreshment while we wait?ทำให้สดชื่นหน่อย ระหว่างที่รอ
The air is sweet and fragrant, and none may pass without my permission!อากาศหอมสดชื่นเจะตายไป และนั่นแหล่ะ ใครก็ผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาติจากข้า
Look alive, Rebeka.ทำท่าสดชื่นหน่อย รีเบ็คก้า
Well, all the better to refresh us, you see.ก็ดีจะได้ทำให้เราสดชื่นไง
That's really refreshing. Isn't it, Kevin?นั่นเป็นความสดชื่นจริงๆ ไม่ได้เควิน?
Put it on and get into bed. You'll be up bright and early in the morning.ใส่นี่ซะแล้วไปนอน จะได้ตื้นมาสดชื่นในตอนเช้า
Prioritise these.คุณต้องทำตัวให้สดชื่น
Four letters, "feeling of psychological discomfort."สี่ตัวอักษร "จิตใจไม่สดชื่น"
Listen. Just do me a favor. Act happy tonight.ฟังนะ ช่วยทำตัวให้สดใสสดชื่นด้วย
And then it flows through me like rain, and I can't feel anything but gratitude... for every single moment... of my stupid little life.แล้วทุกอย่างก็ผ่านตัวผมไปเหมือนสายฝน ผมไม่รู้สึกอะไรนอกจากความสดชื่น ในทุกขณะจิต
Feeling refreshed?รู้สึกสดชื่นหรือยัง?
It's a very nice fresh taste. A very nice old fresh taste.มันมีรสชาติที่สดชื่นมาก รสเก่าๆ ที่สดชื่น
The water's cold. It'll wake you up.น้ำเย็นๆจะทำให้สดชื่น
I see you're still feisty.แต่เธอยังดูสดชื่นนี่นา
Some also say it's refreshingบางคนบอกว่า รู้สึกสดชื่น
But actually, that kind of pain can be refreshing.แต่จริงๆนะ,ความเจ็บปวดชนิดนั้น... ..สามารถสดชื่นขึ้นมา
You slept with your sister I feel so refreshingนายนอนกับน้องสาวของนาย ชั้นรู้สึกสดชื่นจัง
What would you call clean water fresh air a safe environment?คุณจะเรียกน้ำสะอาด อากาศสดชื่น สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยว่าอะไร?
At the top. Where the air is crisp.บนจุดสุดยอด ที่ๆอากาศสดชื่น
Danielle, where the air is crisp.Danielle รู้นะที่ไหนอากาศสดชื่น
I feel virginal, fertileรู้สึกสดชื่น พร้อมมีลูก
Absolutely, well above. You're fresh back from this two-year world-galloping vacation.ถูกที่สุด เหนือกฎหมาย คุณกลับมาอย่างสดชื่นหลังจาก หยุดยาวเที่ยวรอบโลกมา 2 ปี
Isn't it refreshing?แล้วมันสดชื่นขึ้นมั๊ยล่ะ ?
Tasting fresh. Freshelicious.ลิ้มลองความสดชื่น สดชื่นอีกสักครั้ง
Zip lock fresh!เก็บความสดชื่นเอาไว้!
Let's get our blood pumping, get those lungs breathing at all this fresh air, who's with me?มาทำให้เลือดสูบฉีดดีกว่า ^0^ หายใจเข้าไปลึกๆ อากาศนี่ช่างสดชื่นดีจัง, ใครจะไปกับฉัน?
Between the excitement and the sugar buzz, everyone's pretty much... forgotten everything that happened before 8:00 this morning.เพราะความตื่นเต้นกับ ความสดชื่นจากน้ำตาล ทุกคนเลยลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก่อน 8 โมงเช้าวันนี้
It's refreshing, is it not, after sitting so long in one attitude?มันสดชื่นขึ้น จริงมั้ย หลังจากที่นั่งมานาน
Walking is good for health.ออกกำลังเอาเหงื่อ .. ทำให้สดชื่น
Come on, get fresh, i'll bring dinner for you.มามะ จะได้สดชื่นขี้น แม่จะหาข้าวเย็นให้ลูกนะ
What a beautiful day!วันนี้สดชื่นจริงๆเลย
Don't you feel refreshed?คุณรู้สึกสดชื่นขึ้นมั๊ย?
So refreshing!รู้สึกสดชื่นดีจังเลย!
Keep your thoughts nice and lush.ทำใจให้สบาย และสดชื่น
He'll be gearing himself up, happy as a clam in a fisherman's net.เขาพร้อมที่จะกลับมาสดชื่น เหมือนหอยในตาข่ายจับปลาเลย
No, it's kind of refreshing.ไม่หรอก มันทำให้สดชื่นดีออก

สดชื่น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: กลับสดชื่นอีกครั้ง English: to be rehabilitated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สดชื่น
Back to top