ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

energize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *energize*, -energize-

energize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
energize (vt.) กระตุ้น See also: ทำให้ขะมักเขม้น, ทำให้มีพลังงาน Syn. activate, fortify, invigorate
English-Thai: HOPE Dictionary
energize(เอน'เนอไจซ) v. กระตุ้นการทำให้,ให้พลังงาน., See also: energiser n. ดูenergize energizer n. ดูenergize, Syn. activate
English-Thai: Nontri Dictionary
energize(vt) ทำให้เกิดกำลัง,ให้พลัง,ทำให้ขะมักเขม้น,กระตุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anything to energize my workforce.ทุกอย่างมันเป็นแรงผลักดันให้ทีมงานผม
Energize plasma rotors.เดินเครื่องปืนพลาสม่า
Before your space journey, re-energize yourself... with a slice of pepperoni, now boarding at counter three.ก่อนยานของคุณจะออกเดินทาง ต้องเติมพลังตัวของคุณ... ด้วยเนื้อหมูที่ทำเป็นแผ่นๆ ตอนนี้ อาหารอยู่ตรงเคาน์เตอร์ที่ 3
How unfortunate though, I feel energized whenever you do that!แต่โชคร้ายนะ ชั้นกลับรู้สึกเหมือนได้รับพลังเต็มเปี่ยมเลย
Kind of like the itty-bitty Energizer Bunny from hell, huh?เหมือนกระต่ายในโฆษณาถ่านไฟฉาย ถูกผีเข้าใช่มั๊ยล่ะ
The crowd seemed quite energized.คนดูท่าทางฮึกเหิมกันน่าดู
I'm oddly energized.เอาล่ะ คุณควรกลับบ้าน
Get 'em energized, fired up!ทำให้พวกนั้นมีพลังให้ได้!
Hetty's still got Nell running around like the Energizer Bunny.แฮตตี้ยังคงให้เนลเป็นคนประสานงาน เหมือน Energizer Bunny
Yeah, like everything was just so energized for those few days, and I felt so close to everyone, and...ใช่ เหมือนทุกสิ่งมันดูกระปรี้กระเปร่า ในช่วงหลายวันก่อน และผมรู้สึกใกล้ชิดกับทุกคน และ...
I feel energized.วันนี้เราเล่นกันดีนะ
I was grounded, but like energized.ผมถูกกักตัว แต่รู้สึกเป็นอิสระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า energize
Back to top