ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รูด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รูด*, -รูด-

รูด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รูด (v.) draw See also: pull, slip
English-Thai: HOPE Dictionary
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
bergamot(เบอ'กามอท) n. ต้นมะกรูด
brood(บรูด) {brooded,brooding,broods} n. คอกหนึ่ง,กลุ่มหนึ่ง,พันธุ์หนึ่ง,ชนิดหนึ่ง vi. กก (ไข่) ,ใช้ปีกโอบคุ้มกัน (ลูกสัตว์) ,ครุ่นคิด. adj. สำหรับไว้กกไข่
bruise(บรูซ) vi.,vt. (ทำให้) เป็นแผลถลอกแผลฟกช้ำดำเขียวหรือแผลครูดขีด n. แผลถลอก,แผลฟกช้ำดำเขียว,แผลครูดขีด
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
crude(ครูด) adj. หยาบ,สกปรก,เป็นธรรมชาติ,ยังไม่สุก,ยังไม่ผ่านกรรมวิธี n. น้ำมันดิบ, See also: crudeness n., Syn. coarse,unrefined
detrition(ดิทริช'เชิน) n. การสึกกร่อน (เนื่องจากการถูหรือครูด), Syn. friction
draggle {draggledvt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles}vt.,vi. ลากเปรอะเปื้อน,ครูดจนเปรอะเปื้อน.
erudition(เออรูดิช'เชิน) n. ความรู้,การเล่าเรียน,ความแก่เรียน,การมีความรู้สูง
extrude(อิคซฺทรูด') vt. ผลักออก,ดันออก,ขับไล่,โผล่ออก,พ่นออก, See also: extruder n. extrusible,extrusile adj. extrusion n., Syn. thrust out
furl(เฟิร์ล) vt. ม้วนแน่น,ม้วน,หุบ,ห่อ,รูด. vi. เป็นม้วน. n. การม้วน,การหุบร่มหรือมัด,การห่อปีก,สิ่งที่เป็นม้วน., See also: furlable adj. furler n.
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
galling(กอ'ลิง) adj. ถูครูด,ซึ่งทำให้เป็นบาดแผลที่ผิวหนังได้,ระคายเคือง น่าโมโห.
gimlet(จิม'เลท) n. สว่านมือ,บิดหล่าชนิดเล็ก vt. เจาะรูด้วยสว่านมือ adj. ซึ่งเจาะรูได้, See also: gimlety adj.
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grater(เกร'เทอะ) n. ที่ขูด,ที่ครูด
graze(เกรซ) v. เลี้ยงหญ้า,ให้สัตว์เลี้ยงกินหญ้า,ดูแลสัตว์ที่อยู่บนทุ่งหญ้า,แตะหรือถูเบา ๆ ,ถากไป,เฉียดไป,เช็ด,ครูด,ทำให้ถลอก. n. การถูเบา ๆ ,การถากไป,การเฉียดไป,แผลถลอก,รอยข่วนเบา ๆ, See also: grazer n. grazingly adv., Syn. tou
gride(ไกรดฺ) {grided,griding,grides} vi. ถู,ขูด,ครูด,บด,ทำเสียงเสียดสีดังกล่าว. vt. แทง,ตัด. n. เสียงถู,เสียงขูด,เสียงครูด,เสียงบด
imprudent(อิมพรูด'เดินทฺ) adj. ไม่รอบคอบ, เลินเล่อ, ประมาท, บุ่มบ่าม., See also: imprudence n. imprudently adv., Syn. unwise
intrude(อินทรูด') vt.,vi. บุกรุก,รุกล้ำ,ก้าวก่าย,ก้าวร้าว., See also: intruder n. intrudingly adv., Syn. interfere,invade,obtrude
jagging wheeln. ที่ครูดให้เป็นรอย
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์,ธรรมศาสตร์,ระบบกฎหมาย,การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.
obtrude(อับทรูด') v. บุกรุก,รุกล้ำ,ดัน,พุ่งออก,เสือกยื่น,โผล่,แลบ,ดันทุรัง,ถลัน., See also: obtruder n. obtrusion n., Syn. encroach
protrude(โพรทรูด') vi. ยื่นออก,ถลน,โผล่ออก. vt. ทำให้ยื่นออก,ทำให้โผล่ออก,แลบ (ลิ้น), See also: protrudent adj. protrusible,protrudable adj., Syn. project,
prude(พรูด) n. คนเจ้าระเบียบ,คนพิถีพิถัน
rasp(ราสพฺ,แรสพฺ) vt.,vi. ถูด้วยตะไบหยาบ,ขูด,ครูด,ทำให้ระคายเคือง,เกิดเสียงการถูกด้วยตะไบที่หยาบ, See also: rasper n. raspish adj., Syn. grate
monitor(มอน'นิเทอะ) n. นักเรียนผู้ทำหน้าที่ช่วยครูดูแลความประพฤติของนักเรียนคนอื่น,เครื่องเตือน,เครื่องบอกเหตุ,เหี้ยหรือจะกวด,เครื่องรับการส่งวิทยุ,พี่เลี้ยง. vt. ใช้เครื่องรับฟังสัญญาณ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม,สังเกต,ควบคุม. vi. เป็นเครื่องเตือน,เป็นเครื่องตรวจ. ตัวจอภาพหมายถึง ตัวจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องปลายทาง (terminal) จอภาพนั้นมีหลายชนิด เช่น สีเดียว, หลายสี มีหลายขนาด จอภาพที่ดีจะต้องมีความถี่สูง ทำให้ได้ภาพที่นิ่งสนิท (non interlaced) ทำให้ไม่มีอันตรายต่อสายตา มีความคมชัดสูง (high resolution) ขนาดมาตรฐานจะมีความละเอียด 1024 x 768 จุด แบบที่ผลิตออกมาขายใหม่ ๆ จะมีข้อดีอีกข้อหนึ่ง คือ ประหยัดไฟ โดยปิดตัวเองได้ในขณะที่ไม่ใช้งาน เรียกว่า green monitor
rood(รูด) n. ไม้กางเขน (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่), Syn. cross
roulette(รูเลท') n. การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามเลขหมาย,เกมพนันรูเลทท์,วงล้อเล็กมีฟันสำหรับเจาะรู (โดยเฉพาะรูดวงตราไปรษณีย์)
rude(รูด) adj. หยาบคาย,ไม่สุภาพ,หยาบ,ไม่ประณีต,ไม่ละเอียด,ไม่ไพเราะ,ขรุขระ,สาก,รุนแรง,เจ้าอารมณ์,แข็งแรง,เจริญเติบโต,คร่าว ๆ, See also: rudely adv. rudeness n., Syn. impolite,robust,barbaric
scrape(สเครพ) vt.,vi.,n. (การ) ขูด,ขูดออก,ครูด,ถู,เช็ด,เช็ดออก,โกน,เบียด,เฉียด,แฉลบ,รวบรวมด้วยความยากลำบาก,อดออม,กระทำได้อย่างหวุดหวิด,พอดำเนินชีวิตผ่านไปได้วัน ๆ หนึ่ง,เสียงกรอบแกรบ,เสียงถู,เสียงเสียดสี,บริเวณขูด (ถลอก,เช็ด,โกน) ,สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพที่ลำบาก,ความ
scraper(สเครพ'เพอะ) n. ผู้ขูด,ผู้ครูด,ผู้เช็ด,ผู้โกน,มีดโกน,เครื่องขูด,เครื่องถู,เครื่องเช็ด,เครื่องขุดดิน,คนขี้เหนียว,คนตระหนี่
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
scratchy(สแครช'ชี) adj. ทำให้เกิดเสียงเสียดสี,เกี่ยวกับการข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขูด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย) ,ไม่เรียบ,ขรุขระ,ลวก ๆ ,เปะปะ,กระท่อนกระแท่น,ซึ่งทำให้คันหรือระคายเคือง., See also: scratchily adv. scratchiness n.
scuff(สคัฟ) vi. เดินลากขา,ใช้เท้ากวาดถู,ถลอก,ลึก. vt. ขูด,ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู. n. เสียงขูด (ครูด,กวาด,แกว่ง,ถู) ,รองเท้าแตะส้นแบน,การเดินลากขา,ส่วนที่ลึกของรองเท้า,รอยแผล
sea bagn. ถุงผ้าใบรูปทรงกระบอกที่มีเชือกรูด (โดยเฉพาะของกลาสีเรือ)
shir(r) (เชอร์) vt.,n. (การ) ทำให้เป็นรอยจีบหูรูด,อบเพื่อลอกเอาเปลือกไข่ออก,วิธีการเย็บรอยจีบหูรูด
shrewd(ชรูด) adj. เฉียบแหลม,หลักแหลม,เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ร้ายแรง,มุ่งร้าย., See also: shrewdness n., Syn. cunning,knowing,keen,sharp
English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
bruised(adj) ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
swipeรูดบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
anal sphincter; sphincter aniหูรูดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sphincteral achalasiaภาวะหูรูดไม่คลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cornual sphincter; sphincter, tubalหูรูดท่อนำไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
corrasionการกร่อนครูดถู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
peristalsisการบีบรูด [มีความหมายเหมือนกับ vermiculation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purse-string sutureการเย็บแบบหูรูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anal Sphincterกล้ามเนื้อหูรูดทวาร, หูรูดของทวารหนัก, กล้ามเนื้อหูรูดรอบทวารหนัก, หูรูดทวารหนัก [การแพทย์]
Erosion การกร่อน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง กระบวนการหนึ่งหรือหลายกระบวนการที่ทำให้ สารเปลือกโลกหลุดไป ละลายไป หรือกร่อนไปโดยตัวการธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ ลมฟ้าอากาศ สารละลาย การครูดถู การนำพา ทั้งนี้ไม่รวมการพังทลายเป็นกลุ่มก้อน เช่น แผ่นดินถล่ม หรือภูเขาไฟระเบิด ความรุนแรงการกร่อน (erosion classes) แบ่งได้ดังนี้ - ไม่มีการกร่อน (none eroded) - กร่อนเล็กน้อย (slight serere eroded) - กร่อนปานกลาง (moderately serere eroded) - กร่อนรุนแรง (serere eroded) - กร่อนรุนแรงมาก (very serere eroded) หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การสูญเสียของผิวหน้าดินเนื่องจากการไหลเซาะ ของน้ำหรือจากลมฟ้าอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Milkingรีด, การบีบรูดสายยาง, การบีบรัดสายยาง, การชะ [การแพทย์]
uninterruptible power supplyระบบจ่ายไฟสำรองอุปกรณ์แบตเตอรี่่ีที่ช่วยจ่ายไฟให้แก่คอมพิวเตอร์ เมื่อไฟฟ้าดับระบบนี้ช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ต้องเสียหายเมื่อไฟฟ้าดับ เช่น ถ้าหากไฟฟ้าดับขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังอ่านจานแม่เหล็กอยู่ หัวอ่าน/บันทึกอาจจะหยุดและครูดกับผิวของจานแม่เหล็กทำให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อไฟฟ้าดับระบบจ่ายไฟสำรองจะยังคงจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาให้คอมพิวเตอร์ชั่วระยะหนึ่ง เช่น 5 นาที 15 นาที หรือกว่านั้น ช่วงเวลานี้เราไม่ควรทำงานต่อเพราะไม่แน่ใจว่าไฟฟ้าจะดับไปนานหรือไม่ เราควรเริ่มกรรมวิธีปิดแฟ้มต่างๆ แล้วปิดเครื่องต่อ เมื่อกระแสไฟฟ้ามาตามปกติแล้วจึงเริ่มทำงานต่อ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
draw back (phrv.) รูดกลับ See also: ชักกลับ Syn. pull back
anal sphincter (n.) หูรูดทวารหนัก
drill into (phrv.) เจาะรูด้วยเครื่องมือ (เช่นสว่าน)
graze (vt.) ครูด See also: ถาก, ขูด, ทำให้ถลอก
gride (vt.) ครูด See also: เบียด, ถู
masterclass (n.) แบบฝึกหัดที่ครูดนตรีให้กับนักเรียนที่เก่งมาก
scratch (vi.) ครูดออก See also: ขูดออก, ตะกุยออก, ขัด
screech (n.) เสียงครูดดัง See also: เสียงแหลมและดัง Syn. outcry, shriek, yell
scuff (vt.) ครูด See also: กวาด, แกว่ง, ถู
scuff (n.) เสียงครูด Syn. clamor, sound, scrape
stop up (phrv.) อุดรูด้วยของแข็ง See also: อุด, ปิด, กั้น Syn. block up, bung up, seal up, stuff up
yell (n.) เสียงครูดดัง See also: เสียงแหลมและดัง Syn. outcry, shriek
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, card, swipe, amount, right? Code, swipe, amount.โอ้ เข้าใจแล้ว การ์ด รูด ใส่เงิน ใช่ไหม?
Jack, will you take care of the mean girls' table?รหัส รูด จำนวนเงิน แจ๊ค คุณจะไปรับออร์เดอร์ โต๊ะสาว ๆ พวกนั่นไหม?
Just a zip. Simple zip is all you need.รูดซิปอย่างเดียว ก็สามารถแล้วล่ะคุณ
At least zip up the jacket.รูดซิปแจ็คเก็ตขึ้นหน่อย
Zip me up? Mm. You know, helping you dress seems so counterproductive.รูดซิปให้ฉันทีค่ะ รู้ไหม ยิ่งช่วยคุณแต่งตัวแล้ว ยิ่งทำให้อยากถอดออก
Zip me up.รูดซิปให้แม่หน่อยสิจ้ะ.
Flash light. Back stab my 200-dollar women. Not a wise purchase, I'll give you that.รูดซื้อจิ๋มกระป๋อง เต็มวงเงินพอดี ขาดสติตอนที่ซื้อ ขอโทษที
Charged my credit card by swiping it through his butt-crack.รูดบัตรเครดิตฉัน ด้วยร่องก้นเขา
You can't swipe the card?รูดบัตรไม่ได้งั้นเหรอ?
Give it a yank, and you're well away, darling.รูดปี้ดเดียว ก็ไปได้ถึงไหนๆ
Rudolf Geyer may present himself as a frail, forgetful old man, but I should remind you that he managed to elude capture for more than half a century.รูดอฟ เกเยอร์ อาจเป็นคนชอบทำตัวเอง ดูงกเงิ่นๆ แบบคนแก่ทั่วไป แต่ผมอยากเตือนคุณไว้ว่า เขาได้เพียรแหกคุก
A Rudolf Geyer--who's claiming to know why the blackouts lasted exactly 137 sekunden.รูดอฟ เกเยอร์-- คนที่อ้างว่ารู้สาเหตุ การหมดสติ ในครั้งล่าสุดอย่างชัดเจน 137 เซคุนเด็น
Rudolph koehler. Call me rudy.รูดอฟ โคเลอร์ เรียกฉันว่า รูด
And myron stark at the premiere of the sheik.รูดอล์ฟ วาเลนติโน่ และ ไมรอน สตาร์ค ที่งานเปิดตัว "เดอะชีค"
Rudolph the Red-Nosed Reindeer this very week?รูดอล์ฟเรนเดียร์จมูกแดงตลอดอาทิตย์นี้?
Rudi Stein shared a work detail with a David Roy Turner.รูดี้ สไตน์แบ่งปันวิธีการ ให้กับเดวิด รอย เทิร์นเนอร์
Rudy, do not play with me.รูดี อย่าเล่นริ้นกับฉันนะ
Rudi's never in a rush, but sadly, I am.รูดี้ เขาไม่ต้องรีบ แต่เสียดายฉันต้องไป
Rudy Franchi? Man is a god.รูดี้ แฟรงกี้ เขาเทพมากๆ
Zip! You know, my family's done this for a long time.รูดเลย! เธอรู้มั้ย ตระกูลของฉันสร้างสิ่งนี้มานานแล้ว
Head straight for the scene as planned.รูดและคนอื่นๆตรงไปที่นั่นตามแผน
OK, Robert, slip them down. This won't hurt much.โอเค โรเบิร์ต รูดมันลง นี่จะไม่เจ็บมากหรอก
My lips are sealed. I appreciate this demonstration.ปากผมรูดซิปอยู่แล้ว และผมก็ชื่นชมในน้ำใจของคุณด้วย
I leapt to Saki's face, biting and clawing but he threw me to the floor and took one swipe with his katana, slicing my ear.ผมกระโดดไปที่ใบหน้าของซากี, กัดและ clawing ... ... แต่เขาโยนฉันลงไปที่พื้น ... ... และเอาหนึ่งรูดกับ Katana ของเขาหั่นหูของฉัน
Then you will reach perfection when you zip up your fly.ภารกิจไม่สำเร็จ ถ้าไม่ได้รูดซิปสินะ
I'm glad to meet your family.รูดีใจที่ได้พบครอบครัวเธอ
Time to go make a pest of myself.ถึงเวลาไปสร้างศัตรูด้วยตัวเองแล้ว
Irish curse?ปากไม่มีหูรูด ฟังเขาว่าซิ ปากไม่มีหูรูด
Crustaceans marooned in a most exquisite fragrant broth, laced with fiery chilies.กุ้งหอยปูปลาเคี่ยวกับข่าตะไคร้ใบมะกรูด หอมแดงและพริก
Oh, they were looking at the Arruda house.อ๋อ เขามาดูบ้านพวกอารูด้าน่ะครับ
I don't care what gang it is, but your zipper's open.ฉันไม่สนแก๊งค์อะไรนั้น ว่าแต่แกไม่ได้รูดซิปน่ะ
Fortunately, I'm delighted to announce...โชคดี, ครูดีใจที่จะประกาศ
Forget it. Clerk runs your card, and they got us.ลืมแล้วหรอ ถ้าเรารูดบัตร พวกเขาจะตามเราเจอ
Mrs, Clark, the point is your husband's dancing, he's not checking into hotel rooms,คุณคลาค ประเด็นก้คือ การที่สามีคุณเต้น เค้าไม่ได้เข้าโรงแรมม่านรูดซะหน่อย
My girlfriend, you know, she totally maxed out my credit cards I'm in credit card hell, manแฟนชั้นหน่ะ เอาบัตรไปรูดหมดตัวเลย ใช้หนี้หัวโต แม่ง!
After you zip up your fly.หลังจากที่นายรูดซิปเรียบร้อยแล้วนะ
Maybe we should do one of those hole things.บางทีเราน่าจะลองเจาะรูด
Remember, we're here for Trudy.จำเอาไว้สิ พวกเรามาที่นี่เพราะเรื่องของทรูดี้
Didn't you tell them about Trudy?คุณไม่ได้บอกพวกเขาเรื่องทรูดี้หรือไงกัน
When Trudy died, she wasn't on the front page.ตอนที่ทรูดี้เสียชีวิต เธอเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รูด
Back to top