ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พิสดาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พิสดาร*, -พิสดาร-

พิสดาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิสดาร (adv.) completely Syn. ละเอียด
พิสดาร (adj.) strange See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น
พิสดาร (adj.) queer See also: strange, odd, uncommon, unusual, particular, extraordinary Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด
พิสดาร (adj.) detailed See also: comprehensive, intensive Syn. ละเอียด
English-Thai: HOPE Dictionary
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
arabesque(อาระเบสค') n. เครื่องประดับที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับเป็นลวดลาย, ลายแบบอาหรับ, ดนตรีลีลาแบบอาหรับ. -adj. ลวดลาย, ประณีต, พิสดาร
baroque(บะโรค') n. ศิลปะขอบลวดลายพิสดาร adj. เกี่ยวกับศิลปะขอบลวดลายพิสดาร,แปลกประหลาด,พิสดาร,ประดับมากไป
English-Thai: Nontri Dictionary
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
unearthly(adj) พิสดาร,ประหลาด,น่ากลัว,เหมือนผี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grotesque (adj.) พิสดาร See also: พิลึก, วิตถาร, แปลกประหลาด Syn. abnormal, odd
phenomena (n.) สิ่งหรือคนพิสดาร (คำนามพหูพจน์ของ phenomenon) See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์
phenomenon (n.) สิ่งหรือคนพิสดาร See also: ผู้มีความสามารถพิเศษ, สิ่งมหัศจรรย์ Syn. marvel, miracle, prodigy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once upon a time or maybe twice, there was an unearthly paradise calledกาลครั้งหนึ่ง หรืออาจจะคือครั้งที่สอง มีสวรรค์พิสดารการเรียกว่า
Not only was it authentic frontier gibberish it expressed a courage little seen in this day and age!ไม่เพียงคำพูดพิสดารพันลุึก... ...และยังแสดงให้เห็นถึงความกล้า
However baroque, all deserve to be respectedอย่างไรก็ตามศิลปะขอบลวดลายพิสดาร, deserve to ทั้งหมด ถูกพิจารณา
There we have a very unique way of cooking.เรามีวิธีปรุงอาหารแบบพิสดาร
Marge is ill. Ate a funny whelk.มาร์ชไม่สบาย เกิดไปกินหอยโข่งพิสดารเข้า
Stronger. Half alive and half... something else.แข็งแกร่งขึ้น พิสดารมากขึ้น ครึ่งหนึ่งมีชีวิต อีกครึ่งหนึ่ง...
Both of you. You two have the most dysfunctional idea of love I've ever seen.พวกเธอมีความคิดเรื่องความรัก ที่พิสดารที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอ
Look, it was a freak accident, all right ?นี่ มันดูเหมือนอะไรที่พิสดารน่ะ เข้าใจไหม?
Can we come in, or were you in the middle of dinner?ให้เราเข้าไปร่วม เปิปพิสดารด้วยใหมล่ะ
So,they had this crazy, semi-illegal --เอาเป็นว่า,พวกนั้นมีคืนที่พิสดาร, เกือบๆจะผิดกฎหมาย--
Course they slaughter steers a lot different these days.สมัยนี้มันมีวิธีการฆ่าวัวที่แปลกพิสดารกว่าสมัยก่อน
And what is that?ในเกมพิสดารที่คุณกำลังเล่นอยู่
I did, too, actually, i guess, 'cause in a weird way, we were kind of related.ฉันเหมือนกัน อันที่จริง ฉันเดาว่า ในทางพิสดาร เราก็เกี่ยวโยงกันนะ
Listen, I know that her idea is... is kind of out of the box, but if you pull this off, everyone's gonna be talking about it.ฟังนะ ฉันรู้ว่าไอเดีย นี้มันค่อนข้างที่จะ แปลกพิสดาร แต่ถ้าคุณทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆ ทุกๆคนจะต้องพูดถึงเรื่องนี้อย่างแน่นอน
What in the name of good God Almighty is that?นั่นมันพิสดารพันลึกอะไรนั่นน่ะ
Some sort of weird tool he made himself.เป็นเครื่องมือพิสดารที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเอง
Buddy, I've been having the strangest and most vivid dreams that I've ever had in my life.เพื่อน.. ฉันฝันพิสดาร.. แล้วเห็นชัด
The results have been... really quite grotesque.ผลของมัน... พิสดารดีทีเดียว
The desire to save my daughter, even if it means doing something so deceitful,นี่มันเป็นทางเดียวที่จะช่วยลูกสาวฉันได้ มันอาจจะแปลกและพิสดารไปหน่อย
How can he be normal when his novels are that eccentric?เขาดูปกติได้อย่างไร เมื่อนวนิยายของเขาพิสดาร?
You have weird, puffy pyramid nipples.หัวนมนายแหลมพิสดารจนจะจิ้มตาฉัน
Hey, if you can find a book called weird sex with white boys, I'd be okay with that.เฮ้ ถ้าคุณเกิดไปเจอหนังสือที่เรียกว่า เซ็กส์พิสดารกับหนุ่มผิวขาว ผมจะไม่ว่าเลยนะ
It was loving and sexy and personal, and even a little, even a little weird.และส่วนตัว และแม้กระทั่ง แม้กระทั่งพิสดารนิดหน่อย
Come on. I can be kinky.มาสิ ฉันเล่นพิสดารได้
Abed, true to form, has decided to do the weird thing and film a documentary instead of helping.อาเบดได้ตัดสินใจ ว่าเขาอยากทำอะไรที่พิสดาร แล้วก็หนังสารคดีแทนที่จะช่วยเรา
I have been eating at the buffet of strange all afternoon.ฉันนั่งกินบุฟเฟต์พิสดาร มาตลอดบ่าย
I had a great time with you last night in the pillow fort, the one exception being the deviant sex act you initiated without my consent.เมื่อคืนผมมีช่วงเวลาที่ดีมากกับคุณ ในปราการหมอน ยกเว้นแต่เรื่องท่าร่วมรักพิสดาร ที่คุณเริ่มโดยไม่ขอความยินยอมผมก่อน
Well, no, but I would just like to have the odds in our favor as much as possible.อืม ก็ไม่หรอก เเต่ฉันยินดีน่ะ ที่จะมีเรื่องพิสดารพวกนี้ไว้ในรายการของพวกเรา มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
It's not weird enough.นี่มันไม่แปลกพิสดารพอ
But hidden beneath lies a weirdly familiar landscape.แต่อยู่ที่ซ่อนอยู่ใต้ภูมิทัศน์ คุ้นเคยวิจิตรพิสดาร
He's got to be doing something weird with it.เขาต้องเอาไปทำบางอย่างที่แปลกพิสดาร
Jane said the killer was probably doing something weird with the blood he took, right?เจนบอกว่าฆาตกร อาจทำเรื่องแปลกพิสดาร ด้วยเลือดที่เขาเอาไปใช่มั้ย
Spatial paradoxes! Time loops!พิภพพิสดาร วังวนเวลา
There was nothing normal about the girl.เธอมีแต่เรื่องพิสดาร
They would be perfectly happy with something a little less baroque.พวกเขาคงจะไม่ว่าอะไร ถ้าจะได้บางอย่างที่มัน... ไม่พิสดารมาก
These extraordinary events began earlier in the day with a highly-organized pignapping attempt made by the Animal Liberation Front.เหตุการณ์พิสดารพวกนี้ เกิดขึ้นก่อนหน้าในวันเดียวกัน เป็นการพยายามลักพาตัวหมู ที่เตรียมการมาอย่างดีโดย นสส.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พิสดาร
Back to top