ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พร่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พร่า*, -พร่า-

พร่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พร่า (v.) blur See also: dazzle Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง, พร่าเลือน Ops. ชัดเจน
พร่า (v.) destroy See also: ruin Syn. ทำลาย
พร้า (n.) big knife Syn. มีดพร้า
พร่างพราย (adj.) sparkling See also: glittering, twinkling, shinning, shimmering Syn. พร่า, พร่าง, พราย
พร่ามัว (adj.) blurred See also: indistinct Syn. เลือน, พร่าเลือน, ขุ่นมัว, มัว Ops. ชัดเจน
พร่าเลือน (v.) blur See also: dazzle Syn. มัว, เลือน, สลัว, จาง Ops. ชัดเจน
พร่าเลือน (adj.) blurred See also: indistinct Syn. เลือน, ขุ่นมัว, มัว Ops. ชัดเจน
English-Thai: HOPE Dictionary
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
asylum(อะไซ'ลัม) n. สถานที่ดูแลคนตาบอด คนบ้า เด็กกำพร้า, ที่ลี้ภัย,การให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศ,ที่พ้นภัย,โรงพยาบาลคนบ้า
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
burn outเหนื่อยล้าหมดแรงหมายถึง อาการที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการตรากตรำทำงานนาน ๆ โดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ มักจะปวดคอ ปวดหัว ตาพร่า จนทำงานอะไรต่อไปไม่ได้
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless
checkupn. การตรวจสอบ,การตรวจสุขภาพร่างกายอย่างละเอียด
cocon. ต้นมะพร้าว,มะพร้าว, Syn. coconut
coconutn. ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว.
coir(คอย'เออะ) n. ใยเปลือกมะพร้าว
copra(คอพ'พระ) n. เนื้อมะพร้าวแห้ง
creche(เครช) n. สถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันโรงเรียนเด็กกำพร้า,ภาพพระเยซูประสูติ
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
cuticle(คิว'ทิเคิล) n. หนังกำพร้า,ผิวนอก,เปลือกนอก, See also: cuticular adj.
dazzle(แดซ'เซิล) {dazzled,dazzling,dazzles} vt.,vi.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ตาพร่า,พร่าตา,จ้าตา,คลิบเคลิ้ม., See also: dazzlingly adv. ดูdazzle, Syn. daze,
diffuse(ดิฟฟิวซ') vt. กระจาย,แพร่,ซ่าน,พร่า,ไหลท่วม adj. พูดน้ำท่วมทุ่ง,กระจายตัว., See also: diffuseness n. ดูdiffuse diffusor n. ดูdiffuse diffusible adj. ดูdiffuse diffusibility n. ดูdiffuse diffusion n. ดูdiffuse diffusive adj. ดูdiffu
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dimsighted(ดิไซ'ทิด) adj. ตามัว,พร่า
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
epidermis(เอพพิเดอ'มิส) n. หนังกำพร้า,ชั้นนอกของหนัง., See also: epidermal adj. ดูepidermis epidermic adj. ดูepidermis, Syn. skin
featherheadn. คนโง่,คนทึ่ม,คนที่สะเพร่า
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
foolhardy(ฟูล'ฮาร์ดี) adj. บ้าบิ่น,บ้าระห่ำ,มุทะลุ,สะเพร่า., See also: foolhardily adv. -foolhardiness n., Syn. rash
forgetful(ฟอร์เกท'ฟูล) adj. ชอบลืม,สะเพร่า,ไม่สนใจ,ไม่ระมัดระวัง,ซึ่งทำให้ลืม, See also: forgetfully adv. forgetfulness n.
foster homen. สถานที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้า
giddy(กิด'ดี) adj. น่าเวียนหัว,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ. vt.,vi. ทำให้น่าเวียนหัว., See also: giddily adv. giddiness n., Syn. light
hairbrained(แฮร์'เบรนดฺ) adj. สะเพร่า,ไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
halationn. การเกิดบริเวณมัวที่ภาพถ่าย,รอยพร่ารอบดวงโคมในฟิล์มถ่ายรูปเงาทรงกด,แสดงทรงกด
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
heedless(ฮีด'เลส) adj. ไม่ระมัดระวัง,สะเพร่า,ไม่เอาใจใส่., See also: heedlessly adv. heedlessness n., Syn. reckless
hoity ###SW. hoity (ฮอย'ที,ฮอย'ที) adj.,n. (ความ) หยิ่ง,ยโส,โอหัง,เลิ่นเล่อ,สะเพร่า
keratin(เคอ'ระทิน) n. scleroproteinซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของหนังกำพร้า-ผม-เล็บ-จะงอยปาก-กีบ-เขา-ขนนกและอื่น ๆ, Syn. ceratin
light-minded(ไลทฺ'ไมดิด) adj. เหลาะแหละ,ไม่เอาจริงเอาจัง,สะเพร่า,เลินเล่อ., See also: light-mindedness n. ดูlight-minded
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
English-Thai: Nontri Dictionary
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ
astigmatism(n) อาการตาพร่า
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
blithe(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สะเพร่า,ไม่ระวัง
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
carelessness(n) ความประมาท,ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความไม่เอาใจใส่
coco(n) ต้นมะพร้าว,มะพร้าว
cocoanut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว
coconut(n) ต้นมะพร้าว,ลูกมะพร้าว,เนื้อมะพร้าว
coir(n) กาบมะพร้าว,เปลือกมะพร้าว
copra(n) เนื้อมะพร้าวแห้ง
cuticle(n) เปลือกนอก,หนังกำพร้า,ผิวนอก
dazzle(n) แสงเข้าตา,แสงพร่านัยน์ตา,การทำให้ตาพร่า
epidermis(n) หนังกำพร้า
fatherless(adj) กำพร้าพ่อ,ไม่มีพ่อ
forgetful(adj) หลงลืม,ขี้ลืม,เผอเรอ,ไม่สนใจ,สะเพร่า
foundling(n) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง,เด็กกำพร้า
harebrained(adj) เลินเล่อ,ประมาท,สะเพร่า,บ้าบิ่น,ขาดสติ
heedless(adj) สะเพร่า,เลินเล่อ,ประมาท,ไม่เอาใจใส่,ไม่ระมัดระวัง
heedlessness(n) ความสะเพร่า,ความเลินเล่อ,ความประมาท,ความไม่ระวัง
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท
sketch(n) โครงเรื่อง,ภาพร่าง,ละครสั้นๆ,ต้นร่าง,ปกิณกะ
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ
mist(n) หมอก,ความขุ่น,ความพร่ามัว
mistily(adv) อย่างคลุมเครือ,อย่างรางๆ,อย่างพร่ามัว
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก
misty(adj) คลุมเครือ,พร่ามัว,มีหมอก,เลือนราง
motherless(adj) กำพร้าแม่,ไม่มีแม่
orphan(adj) เกี่ยวกับเด็กกำพร้า,ที่เป็นกำพร้า
orphanage(n) สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า,โรงเลี้ยงเด็กกำพร้า
remiss(adj) บกพร่อง,สะเพร่า,เฉื่อยชา,เกียจคร้าน
slack(adj) หย่อน,ช้า,เนือย,สะเพร่า,เกียจคร้าน
sloven(n) คนสะเพร่า,คนสกปรก,คนเลินเล่อ
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
slubber(vt) ทำอย่างสะเพร่า,ทำให้เปื้อน,ทำเสีย
strident(adj) มีเสียงห้าว,มีเสียงแหลม,กร้าน,พร่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
astigmatismสายตาพร่าต่างแนว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chromatic aberrationรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coma๑. โคม่า [มีความหมายเหมือนกับ exanimation]๒. ความพร่าแสง [มีความหมายเหมือนกับ aberration, optical] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spherical aberration; aberration, dioptricความพร่าเหตุขอบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epidermisหนังกำพร้า, ผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halationตาพร่าแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jitter๑. เต้น, ไหว, พร่า๒. การเต้น, การไหว, การพร่า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coconutมะพร้าว [TU Subject Heading]
Coirกาบมะพร้าว [เศรษฐศาสตร์]
Copraเนื้อมะพร้าวแห้ง [เศรษฐศาสตร์]
Cuticleเปลือกนอก,ชั้นนอกสุด,ผิวชั้นนอกของผนังลำตัว,คิวติเคิล,หนังกำพร้า,ผิวนอก,ผิวหนัง [การแพทย์]
Epidermisหนังกำพร้า,อิพิเดอร์มิส,ชั้นผิว,เนื้อเยื่อของผิวหนังชั้นนอก,ผิวหนังชั้นอีพิเดอมีส,เอปิเดอร์มิส,ผิวหนังส่วนบน,ชั้นหนังกำพร้า,ผิวหนังกำพร้า,ผิวหนังชั้นนอก,ชั้นเหนือผิวหนัง,เซลล์ของผิวหนัง,หนังกำพร้า,ผิวหนังชั้นผิว [การแพทย์]
Orphansเด็กกำพร้า [TU Subject Heading]
sketchภาพร่าง, ภาพที่แสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เกิดจากการลำดับความคิดหรือจินตนาการในสิ่งที่เราต้องการจะอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ภาพร่าง 2 มิติ ภาพร่าง 3 มิติ และภาพฉาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bleary (adj.) พร่ามัว See also: ไม่ชัดเจน Syn. blurred
hazy (adj.) พร่ามัว See also: ไม่ชัดเจน Syn. cloudy, obscure, unclear Ops. clear, distinct, unclouded
able-bodism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. ableism
ableism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. able-bodism
better (adj.) ดีขึ้น (สภาพร่างกาย) See also: ฟื้นตัว, ทุเลา, ค่อยยังชั่ว, คลี่คลาย, กระเตื้อง Syn. well
blearily (adv.) ด้วยตาพร่ามัว
bleary-eyed (adj.) ซึ่งตาพร่ามัวและเหนื่อยล้า
blunder (n.) การทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงเนื่องจากความสะเพร่า Syn. gaffe
blur (n.) ความพร่ามัว See also: ความเลือนราง, ความไม่ชัดเจน, ความมัว
blur (vt.) ทำให้พร่ามัว See also: ทำให้เลือนลาง, ทำให้มัว Syn. smudge
blurred (adj.) ซึ่งพร่ามัว
blurry (adj.) ที่พร่ามัว Syn. blurred
bombard (vt.) โจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง See also: ถล่ม, กระหน่ำ, จู่โจม Syn. assail, attack
bombardment (n.) การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง Syn. attack
bray (vi.) คุยหรือหัวเราะด้วยเสียงแหบพร่า
careless lax (adj.) สะเพร่า See also: ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท Syn. negligent
clanger (sl.) ข้อผิดพลาดที่เกิดจากความสะเพร่า
coco (n.) ต้นมะพร้าว Syn. coconut palm, coconut tree, coconut
coco (n.) เนื้อมะพร้าว Syn. coconut
coco (n.) มะพร้าว Syn. coconut
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He will blame you for carelessnessเขาจะตำหนิคุณที่สะเพร่า
How could you be so reckless?ทำไมเธอถึงได้สะเพร่าซะเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then they're orphans.จากนั้นพวกเขากำลังเด็กกำพร้า
An orphanage, transient but constantly replenished.เด็กๆกำพร้ามาอยู่ที่ที่ได้ไม่นาน แล้วก็ถูกทำให้หายไป
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร
Make that baby an orphan before he's born?ทำให้เด็กที่กำพร้าก่อนที่เขาจะเกิด?
Jake and Elwood are donating the band's share of the door money... to pay the taxes on the St. Helen's orphanage... in Calumet City.แจยคและเอลวุด กำลังบริจาคให้ส่วนของวงของเงินค่าผ่านประตู เพื่อการจ่ายเงินภาษี ซนทเฮเลนส สถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า ในเมืองแคลูเมท
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย
My life fades the vision dims.ชีวิตอับเฉา ...สายตาก็พร่ามัว
When war damages are calculated will It be taken Into account that some children were fatherless for 4 years?เมื่อมีการคำนวณค- วามเสียหายจากสงคราม จะถูกนำเข้าบัญชี เด็กบางคนกำพร้าพ่อ 4 ปี?
#And I woke up an orphan #และเมื่อฉันลืมตาขึ้น ก็กลายเป็นเด็กกำพร้า
You have to realize that sometimes, your sisters are gonna need our attention.เมื่อไรที่นึกถึงคังอิน คุณก็จะนึกถึงแรคคูน ผมขอให้คุณสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ อย่าล้มป่วยหละ สิ่งเดียวที่ผมทำให้พวกคุณได้ ก็คือทำอาหาร
We had two Bulgarians in the orphanage.เรามีเด็กกำพร้าที่เป็นคนบัลแกเรียนสองคน
Now ain't that my point?เกือบกำพร้าแล้วมั้ยล่ะ
I refuse to act the poor little orphan.ขอปฏิเสธการสงเคราะห์เด็กกำพร้า
'Cause he'll be an orphan when you go to prison as an accessory... 'cause you got no parents to take him.แกจะเป็นกำพร้าตอนคุณเดินเข้าคุก ในเมื่อคุณไม่มีพ่อแม่รับเลี้ยงแก
You incompetent, blithering nitwit! All right, hoppy!ไร้ความสามารถ ไอ้สะเพร่า!
Well, I know what's to the left. I'll be "Anya the orphan" for ever.เอาล่ะ ถ้าฉันไปทางซ้าย ฉันคงเป็น "อันย่าเด็กกำพร้า" ตลอดไป
What did they teach you in the orphanage?เขาสอนอะไรเธอในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า?
That I'm a fuckin' orphan?วิลล์ ผมเป็นเด็กกำพร้า
Early bird gathers no moss, rolling stone catches the worm."ช้าๆ พร้าขึ้นสนิม ไปก่อนผ่อนทีหลัง"
Danny, what's an orphanage?อะไรคือบ้านเด็กกำพร้า
Well, a orphanage is like a great big prison where they lock up folks that ain't got kidsบ้านเด็กกำพร้าก็เหมือน... คุกขนาดใหญ่ไว้ขังพวกไม่มีลูก
So if I wasn't with you they would put you in an orphanage?ถ้าผมไม่อยู่กับพ่อ เขาจะเอาพ่อไปไว้บ้านเด็กกำพร้าเหรอ
Tell me something do you have children? They'll lock you up in the orphanage one of these daysไหนบอกหน่อยสิ นายมีลูกหรือเปล่า สักวันนายต้องไปบ้านกำพร้าแน่
This is your violin for as long as you're with us at the orphanage.เพราะไวโอลินตัวนี้เจ้าจะต้องใช้ไปตลอด ตราบเท่าที่ยังอยู่ในบ้านเด็กกำพร้า
I pride myself on visiting the Taufer Orphanage three times a year... to offer my services as a teacher, as a gesture of support... for those good men of the cloth.ผมภูมิใจที่ได้มาเยี่ยม บ้านเด็กกำพร้า เทาเฟ่อร์ ปีละสามครั้ง เพื่อมาเป็นอาจารย์สอนพวกเด็ก ๆ และ ในฐานะผู้อุปถัมป์...
An orphan raised by monks.เด็กกำพร้าที่พระช่วยกันเลี้ยงดู
She left me at the orphanage and disappeared.หล่อนทิ้งฉันไว้ที่บ้านเด็กกำพร้า แล้วก็หายไปเลย
I was so high, I didn't notice my visa had run out.ฉันสะเพร่ายิ่งนัก ฉันไม่ได้เอะใจเลยว่าวิซ่าฉันหมดอายุ
The rest of that afternoon is a blur.ช่วงบ่ายวันนั้นกลายเป็นภาพพร่ามัว
I'm an orphan. I used to look for stars alone.ฉันเป็นกำพร้า ฉันดูดาวคนเดียว
Even though I'm older now and my mind plays tricks on me, I remember it well.แม้ตอนนี้ผมจะโตขึ้นแล้ว... หลายอย่างพร่าเลือนไปแต่ผมจำมันได้ดี
I've been deworming orphans in Somalia.ผมไปถ่ายพยาธิให้เด็กกำพร้าในโซมาเลีย
After a while they sent us to separate orphanages.ไม่นานเราก็ถูกแยกส่งไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า
No, I don't! I'm an orphan!ฉันเป็นเด็กกำพร้าโว้ย
I was warming up.ฉันก็แค่วอร์มอัพร่างกายอยู่
So when you have these flashes, you can see through anything? People, objects?ตกลงเวลาที่ลูกตาพร่าขึ้นมา ลูกจะมองทะลุสิ่งของหรือคนได้งั้นหรือ?
All you have to do is you have to figure out a way to condition them so that you don't get these random flashes.สิ่งที่นายจะต้องทำก็คือ หาทาง.. ..หรือเงื่อนไขการเกิด เพื่อที่จะได้ไม่เกิดตาพร่าแบบสุ่มอย่างนี้
I'd probably be shipped off to a foster home or something.ฉันคงได้ถูกส่งไปอยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแหง
I'm such an airhead.ตายจริง นี่ดิฉันช่างสะเพร่าจัง
Looks like we're both airheads today.ดูเหมือนเราจะสะเพร่ากันทั้งคู่เลยวันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พร่า
Back to top